Bekijk profielpagina

Vonnis #37: €400 was niet genoeg voor een toeristische foto

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief vonnissen die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBAMS:2019:2267
Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 26-03-2019
Gemachtigde eiser geanonimiseerd.
Gedaagde heeft geen gemachtigde.
Rechter: mr. E.J. van der Molen
“Op die website konden oppasstudenten tips opzoeken voor uitjes met hun oppaskinderen in de omgeving van hun oppaslocatie.”
“De Vinderij heeft een tegenbod gedaan voor een schikking, maar [eiseres] is daarop niet ingegaan en heeft direct een dagvaarding uitgebracht.”
“De Vinderij heeft toegelicht dat er in de loop van de tijd verschillende mensen aan en voor de website [URL] hebben gewerkt maar dat zij na al die tijd niet meer kan achterhalen wie degene is die de betreffende foto daarop zou kunnen hebben geplaatst.”
“De Vinderij heeft de stelling van [eiseres] dat het tarief in dit geval €750,00 zou bedragen, niet concreet genoeg weersproken. Dat bedrag is dan ook toewijsbaar aan schadevergoeding.”
“Nu de Vinderij in het buitengerechtelijke traject niet bereid was een schadevergoeding te betalen hoger dan €400,00, terwijl uit het voorgaande volgt dat [eiseres] op zichzelf wel terecht aanspraak maakte op een hoger bedrag, heeft [eiseres] de vordering terecht aanhangig gemaakt.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiser. Rechter vindt echter dat gedaagde het gestelde concreter had moeten weerspreken.
De rechter wijst €750 van de gevorderde €2.500 toe. Omdat dat meer is dan de eerder door Vinderij aangeboden €400 wordt zij veroordeeld tot de proceskosten.
In de anonimiseringsrichtlijn staat: “1.c De gegevens van natuurlijke personen die professioneel bij de procedure zijn betrokken worden niet geanonimiseerd”.
Ik heb op Twitter aan RechtspraakNL en later via de mail aan rechtbank Amsterdam de naam opgevraagd doch van beide niet gekregen. Uit het antwoord op Twitter leid ik af dat naamgever en vermoedelijk eigenaar van de B.V. zichzelf gemachtigd heeft.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland