Bekijk profielpagina

Vonnis #19: ontbreken naamsvermelding amateurfotograaf

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief vonnissen die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1930
Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 15-03-2019
Gemachtigde eiser: mr. M.C. Coops
Gemachtigde gedaagde: mr. K.O. Valentien
Rechter: mr. E. Pennink
In huis-aan-huis-krant “Almere deze week” is een interview verschenen waarbij een foto is geplaatst die aangeleverd is door de moeder van de geïnterviewde. De moeder had daarvoor toestemming gevraagd aan de fotograaf. De krant heeft verzuimd de naam van de fotograaf te vermelden.
“3. … Daarnaast bestrijdt Rodi Media dat [eiseres] inkomsten is misgelopen. Nergens blijkt uit dat [eiseres] inkomsten genereerde door te werken als beroepsfotograaf en er een commercieel belang was gemoeid met de foto … Deze procedure had niet behoeven te worden ingesteld en voor een volledige proceskostenveroordeling is dan ook geen aanleiding aldus Rodi Media.”
“8. … Voor de berekening van schade moet worden vergeleken de positie waarin [eiseres] thans verkeert en de situatie waarin zij zou verkeren zonder de publicatie van de foto.”
Nee, er was toestemming voor publicatie, er moet beoordeeld worden wat de schade is aan misgelopen credits wegens ontbreken naam.
“10. De door [eiseres] in eerste instantie gevraagde vergoeding van € 426,00 die [eiseres] in het kader van een schikking bereid was te accepteren in de e-mail van 24 november 2017 doet naar het oordeel van de kantonrechter schattenderwijs afdoende recht aan de door [eiseres] geleden schade in verband met de plaatsing van de foto. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. Voor het meerdere is onvoldoende aanleiding en daarvoor is door [eiseres] onvoldoende aangevoerd. De wettelijke rente is als onbestreden als na te melden toewijsbaar.”
De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij eiseres. De ‘fictieve onderhandeling’ onder normale omstandigheden over het weglaten van de naam van de fotograaf zou bepalend moeten zijn. Die schade is nihil.
“11. Er is nu beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, aanleiding de proceskosten tussen beide partijen aldus te compenseren dat iedere partij de eigen advocaatkosten draagt. De overige door [eiseres] gemaakte kosten, het griffierecht en de kosten van het dagvaardingsexploot dienen voor rekening van Rodi Media te komen.”
Rodi Media moet €750 betalen aan eiseres en draagt haar eigen advocaatkosten (€5.800).
Eiseres gaat in hoger beroep om haar advocaatkosten (€12.920,51) te verhalen. Advocaten bepleiten de zaak. Het vonnis blijft in stand. Omdat Rodi Media een beroep deed op niet-ontvankelijkheid (appelgrens) draagt ieder zijn eigen kosten.
ECLI:NL:GHAMS:2020:1193, Gerechtshof Amsterdam, 200.261.026/01
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Aan de heksenjacht op foto's doen steeds meer rechthebbenden en juristen mee. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.
Via deze nieuwsbrief verstuur ik een link naar fotoclaim.nl als er een nieuwe uitspraak uitgeplozen is.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland