Bekijk profielpagina

Verstekvonnis #78: rechter wijst tarief BeeldAnoniem en opslagen af

Jurisprudentie over stockfoto's
Handhaving van fotorechten lijkt in Nederland niet meer onderworpen aan het recht. Commerciële partijen incasseren onredelijke boetes.
In deze nieuwsbrief uitspraken die op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd met enkele kanttekeningen.

ECLI:NL:RBNHO:2022:8144
Rechtbank Noord-Holland, datum uitspraak 14-09-2022
Gemachtigde eiser: Nova Legal B.V.
Gedaagde LocalToureo B.V. is niet verschenen
Rechter: mr. I. de Greef
LocalToureo B.V. is een reclamebureau met 1 werknemer en 2 websites LocalToureo.com en verkeersbureaus.info (info via Graydon).
Het gaat om één foto. De schade voor het gebruik van de foto is door eiser begroot op €5.025,- (250% van €2.010,-).
Onbekend is of (1) de foto onrechtmatig gebruikt is (2) de foto voor bescherming in aanmerking komt (3) eiser de exclusieve rechten heeft (4) de juiste persoon gedagvaard is (5) de dagvaarding op de juiste wijze is uitgebracht en (6) gedaagde schadeplichtig is.
“De vordering tot betaling van €1.005,00 voor het ‘verminken’ van de foto zal worden afgewezen … aangezien deze foto’s naar het oordeel van de kantonrechter vrijwel identiek zijn.”
“Daarnaast vordert de eisende partij tweemaal een bedrag van €2.010,00 aan schadevergoeding voor het onrechtmatige gebruik van de foto van de eisende partij. Voor de hoogte van de vordering heeft de eisende partij aansluiting gezocht bij de tarieven van Stichting BeeldAnoniem. Deze tarieven zijn echter niet tussen partijen overeengekomen, zodat deze geen rechtstreekse grondslag voor de vordering kunnen vormen. Ook heeft de eisende partij onvoldoende onderbouwd waarom deze tarieven een gerechtvaardigd uitgangspunt zijn voor de vaststelling van de schade.”
Niet duidelijk wordt hoe eiser op basis van de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem op een bedrag van €2.010,- uitkomt.
Rechter schat de schade op €1.000,-. Met de vrijwaringstarieven van Stichting BeeldAnoniem en de momenteel gebruikelijke opslag van 25% kom je nog niet op de helft van dat bedrag -> €450,-.
Proceskosten bedragen eveneens €1.000. Totaal kost het gedaagde €2.000,-.
Vond je deze editie leuk? Ja Nee
Martine Bakx
Martine Bakx @artoek

Handhaving van fotorechten wordt overgelaten aan de markt. Met als gevolg dat er een heksenjacht op foto's is ontstaan waaraan steeds meer rechthebbenden en juristen meedoen. De jurisprudentie is om te janken met woekertarieven en forse proceskosten.

Teken en deel de petitie om foto-geschillen zonder rechter op te lossen: https://beoordeelfotoclaims.petities.nl/

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Created with Revue by Twitter.
Nederland