Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #7

#7・
25

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that Omvärldsbevakning - Anton Lif will receive your email address.

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

December 24 · Issue #7 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


God jul kära läsare!
Jag vill tacka för det stora intresset och alla positiva kommentarer via mejl eller på LinkedIn avseende årets propagandakalender.
Det finns verkligen väldigt mycket intressant, skrämmande och spännande på området att ta del av. I årets kalender har jag försökt bjuda på lite av varje.
Vaccinationsmotstånd och desinformation
…. för min egen del så har jag de senaste veckorna förbättrat min lägesbild kring hur utbrett vaccinationsmotståndet är i Sverige och världen samt hur anti-vaxx desinformationen ser ut. Det för att kunna stötta olika offentliga aktörer i deras planeringsarbete för kommande vaccinationsprogram.
Londonbaserade Center for Countering Digital Hate, CCDH släppte precis The Anti-Vaxx Playbook vilken lyfter fram många av de utmaningar som finns kopplat till covid-19, anti-vaxxers och kommande vaccinering.
Omvärldsbevakning: Statsattribuerade cyberoperationer 2020 
“Cyberoperationer kommersialiseras. Allt fler företag sätts upp för att tillverka vapen för cyberoperationer. Spionprogramvara, trojanprogram för leverans av skadlig kod och uthyrning av personal för att integrera produkterna i en organisations verksamhet är exempel på produkter och tjänster som nu finns tillgängliga.”
När jag har tillfället så vill jag rekommendera ett memo från FOI, Omvärldsbevakning: Statsattribuerade cyberoperationer 2020. Detta memo ger en bra och allomfattande bild av det senaste årets större cyberattacker och utvecklingen inom området.
Ta hand om er, vi hörs.
Vänliga hälsningar
Anton

Propagandakalendern 2020
LUCKA 1 - PROPAGANDAKALENDERN 2019
Lucka nummer 1 i år får bli förra årets propagandakalender (skickades ut i förra nyhetsbrevet) - se den som en grundkurs i propaganda, informationspåverkan och psykologiskt försvar.
LUCKA 2 - DET DEMOKRATISKA SAMTALET
“Utmaningarna mot det demokratiska samtalet i Sverige är konkreta och allvarliga, även om den svenska demokratin står på stadig grund.”
I höstas presenterade Carl Heath med kollegor sitt betänkande “Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” (SOU 2020:56)
En nationell strategi för stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat är ett av de förslag som presenteras i betänkandet som jag särskilt vill uppmärksamma. Det behövs en tydlig struktur från statsledningen och ner till den enskilde kommunanställde.
Liksom en strategi för att skapa medvetenhet och engagemang kring dessa frågor.
Med sitt “resursmaterial” har Carl HeathMatilda Westerman med kollegor verkligen skapat bra underlag och starkt bidragit till att bygga motståndskraft. Länkar finns i kommentarsfältet. Tack för ert arbete!
Läs:
Se:
Spela:
1. Inledning – Det demokratiska samtalet i en digital tid
LUCKA 3 - ORD BETYDER NÅGONTING
Inom många verksamheter är det avgörande att du använder dig av rätt ord när du kommunicerar. Det specifika ordet förklarar vad och hur du ska göra någonting, använder du fel ord så kan det få konsekvenser.
Utredningen efter utredning, och instruktion efter instruktion, har under de senaste 70 åren valt att inte närmare definiera de begrepp som avgränsar och inriktar psykologiskt försvar.
Idag används därför ett stort antal begrepp inom området och våra bevakningsansvariga myndigheter använder till del olika begrepp för att beskriva samma sak?
Det finns utmaningar gällande begrepp och definitioner. Utmaningar som bygger på svårigheten, oförmågan eller oviljan att skapa en gemensam terminologi.
Experter inom området anser att det är nödvändig att tydligare definiera och inrikta det psykologiska försvaret liksom att etablera en gemensam terminologi och gemensamma ramverk på nationell såväl som europeisk nivå. Det för att kunna hantera nutida och framtida utmaningar inom området, för att bygga motståndskraft.
Sverige behöver etablera en gemensam och tydlig terminologi för området psykologiskt försvar. En terminologi som gäller för alla, offentliga- och privata verksamheter, media, frivilliga och allmänheten…
Läs:
LUCKA 4 KREMLS HISTORIEVAPEN
Är du inte nöjd med historien - skriv om den. För Ryssland är kampen om historieskrivningen ett strategiskt intresse. Stora resurser och mycket kraft läggs på att se till att rätt verklighetsbild förankras.
”Väst måste förstå att rysk historieförfalskning handlar om subversion. För att möta utmaningen behövs uttalad solidaritet med länder som attackeras, bättre historiska kunskaper hos befolkningen och att Kremls historieförvanskande nätverk synliggörs. Populärkultur som verktyg ska inte underskattas.” (Patrik OksanenFrivärld )
Se:
Läs:
StratComTalks: Falsification of History
LUCKA 5 - OPERATION CHRISTMAS
“If Christmas can come to the jungle, you can come home. Demobilize. It’s Christmas. Everything is possible.”
Colombia är ett fantastiskt vackert land som jag själv gärna reser tillbaka till. Men det är också ett land där F.A.R.C. gerillarörelsen har uppmuntrat till våld i över 50 år.
I kampen mot gerillarörelsen så har Columbias försvarsmakt varit väldigt aktiva och kreativa när det kommer till psykologiska operationer. I början av 2010 talet genomfördes bland annat Operation Christmas och senare den uppföljande Operation Bethlehem. Militära operationer vars mål var att få gerillasoldater att ge upp kampen och återvända till samhället.
Se:
OPERATION CHRISTMAS
LUCKA 6 - KOGNITIVA SÅRBARHETER & KRAFTSYSTEMET
Är det möjligt att med desinformation och social ingenjörskonst genomföra en överbelastningsattack på delar av kraftsystemet(!)? Ett system som är essentiellt för vårt samhälle är idag under hög belastning och redan vid normala driftsförhållanden ökar utmaningarna vid effekttoppar orsakade av externa faktorer, exempelvis riktigt kallt väder. Kan en antagonist förstärka sådana situationer, att i ett känsligt läge skapa friktioner så blir det utmanande. Exempelvis att stadens elbilsägare får ett sms om att det är ekonomiskt fördelaktigt att ladda sin elbil just vid den tid då elnätet är som allra mest belastat. Vad kan det få för konsekvenser?
Läs:
Lyssna:
LUCKA 7 - TÄVLING PROPAGANDASPEL
Vem samlar mest likes genom att sprida lögner och hat på nätet?
Idag bjuds det på tävling, tre olika spel - tre möjliga segrare. Spela ett eller flera spel och skriv upp ditt resultat i kommentarsfältet. Den med högst poäng på resp. spel klockan 0900 imorgon tisdag belönas med ett pris på posten.
Spela:
  1. Go Viral. https://lnkd.in/e2Xg7Yw
  2. Troll Factor. https://lnkd.in/gSGdDwb
  3. Bad News, https://lnkd.in/eVbNZbr
LUCKA 8 DEEPFAKES & DET FINANSIELLA SYSTEMET
Liksom kraftsystemet som jag uppmärksammade i lucka 6 så är det finansiella systemet centralt för att samhället ska fungera.
I en värld där det mesta handlar om pengar och makt så är hoten många. Ny teknik innebär nya möjligheter och för de som bortser från lagar och förordningar, etik och normer så finns det obegränsade möjligheter att tjäna pengar.
“Whenever there’s a new technology in place that’s commonly used, that creates an opportunity for the hackers to take advantage because that’s where they can earn money,”
Läs:
LUCKA 9 - SPÄNNANDE MÖTEN
I dagens lucka vill jag tipsa på podden Spännande möten med Gunnar Oesterreich.
En intressant intervjupodd där ”gästen får spela huvudrollen” och föra ett resonemang samt ge utrymme att ta samtalet utanför ramarna.
Kopplat till kalenderns tema så vill jag särskilt rekommendera följande avsnitt:
LUCKA 10 PATRIK OKSANEN
Idag vill jag framföra en hyllning till Patrik Oksanen - en av våra främsta säkerhetspolitiska experter och debattörer.
Patrik är en starkt bidragande kraft till att skapa medvetenhet kring den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och hot såsom otillbörlig informationspåverkan. Hand bidrag i arbetet med bygga motståndskraft och utveckla ett modernt psykologiskt försvar är väldigt betydelsefullt.
Du kan följa honom här på LinkedIn, på Facebook och Twitter(@patrikoksanen)
Läs:
Lyssna:
LUCKA 11 THE SOCIAL DILEMMA
Har du tagit dig tid att se The Social Dilemma? ( https://lnkd.in/e6ZsdCw)
Om du inte har det - gör det! Med en provokativ ansats utforskar dokumentären sociala mediers påverkan på oss människor. I dokumentären framhålls det att sociala mediers effekter på individer och på samhällets utveckling i stort är så farliga att de medverkande teknikexperterna själva varnar för sina egna produkter.
(Björn Owen Glad resonerar själv samt gör en bra sammanfattning kring mycket av det som skrivits om filmen på sin hemsida, https://lnkd.in/eBf-u3C.)
Jag är positiv till Netflix produktionerna The Great Hack och The Social Dilemma - de bidrar till att väcka intresse, skapa medvetenhet och debatt kring kognitiv påverkan i digitala kanaler.
The Social Dilemma | Official Trailer | Netflix
LUCKA 12 - KAMPEN MELLAN VACCINFÖRESPRÅKARE OCH VACCINMOTSTÅNDARE PÅ FACEBOOK
I rapporten The online competition between pro- and anti-vaccination views som publicerades i tidningen Nature Research (Publishing) tidigare i år har forskarna kartlagt kampen mellan vaccinmotståndare och vaccinförespråkare på Facebook.
Genom att visualiserar diskussionen kring vaccin, baserad på inlägg och diskussioner från cirka tre miljarder Facebookanvändare så kan forskarna bland annat påvisa ett mångsidigt landskap med aldrig tidigare skådad komplexitet. Ett landskap som involverar nästan 100 miljoner individer uppdelade i väldigt dynamiska, sammankopplade kluster över städer, länder, kontinenter och språk.
Anti-vaccingrupperna är tre gånger så många som pro-vaccingrupperna. Dessutom visade det sig att även om grupperna som är för vaccin har fler följare, så sprids antivaccinpropagandan snabbare. Grupper som förespråkar vaccin som viktigt för folkhälsan sprider framförallt budskapet: vacciner är säkra och effektiva. Vaccinmotståndarna är mycket mer varierade och genom att exempelvis framhålla att ett nej till vaccinering är en medborgerlig rättighet slipper de diskutera vetenskap.
Läs:
LUCKA 13 - NIKLAS LANINGE
I dagens lucka vill jag visa min uppskattning för allt det arbete Niklas Laninge gör. Niklas är psykolog och beteendedesigner. Möjligen är han kanske mest känd som “Mr. nudging”, - mannen som kan allt om hur vänliga “knuffar” kan förändra beteenden.
Oavsett om du är chef, kommunikatör, säljare eller beredskapssamordnare så har du mycket att lära från detta område.
Prenumerera på hans nyhetsbrev:
Läs:
Se:
Niklas Laninge - Beteendecentrerad kommunikation, Webbinar - Sveriges Kommunikatörer
LUCKA 14 - YONDER
“The Internet is Alive ”
Yonder är ett företag som tillhandahåller tjänster för monitorering av olika sociala plattformar i syfte att upptäcka informationspåverkan, exempelvis från fraktioner, agendadriva ytterlighetsgrupperingar som kontrollerar och driver narrativ.
I en rapport från Yonder så framkommer det bland annat att genomslagskraften/spridningshastigheten för “extrema och kantiga budskap” från fraktioner online har tagit sig ut och blivit till ”mainstream” snabbare än någonsin under den pågående coronapandemin. I tider av osäkerhet finns det informationsvakuum som kan fyllas i, och här tycks allmänheten accepterat ovanligt konspiratoriskt tänkande under pandemin. Narrativ/berättelser går från fraktion till fraktion och sensationella berättelser som börjar långt ut på ytterkanterna migrerar till mer vanliga publik och får trovärdighet under vägen.
Ta del av Yonders manualer, rapporter och webinar.
Läs, se, använd:
LUCKA 15 - PARTNERSHIP FOR COUNTERING INFLUNCE OPERATIONS
Alicia Wanless och James Pamment är två av de främsta internationella experterna på otillbörlig informationspåverkan. James har exempelvis varit med tagit fram den svenska handboken Att möta informationspåverkan och den brittiska publikationen RESIST. Nu är dessa två med och driver Carnegie Endowment for International Peace satsning på området informationspåverkan. Och deras arbete hittills är verkligen inspirerande och imponerande. De bidrar till policyarbetet på högsta nivå likväl som utvecklingen av verktyg för dig och mig.
Läs och använd:
  • Introducing “Baselines"​ from the Partnership for Countering Influence Operations, https://lnkd.in/e_j6BD9
  • Research Collaboration on Influence Operations Between Industry and Academia: A Way Forward, https://lnkd.in/e4-scgQ
The EU’s Role in the Fight Against Disinformation: Developing Policy Interventions for the 2020s, https://lnkd.in/eFKcbf8
LUCKA 16 - THE DIGITAL SERVICES ACT
Europeiska kommissionen driver sedan några år ett omfattande strateg- och policyarbete under rubriken “A Europe fit for the digital age”. Arbetet syftar till att öka EU:s digitala suveränitet och utveckla europeiska standarder.
Igår den 15/12 publicerade kommissionen ett nytt regleringsförslag: Proposal for a Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act)
Förslagets övergripande syfte är att bidra till en bättre miljö för det demokratiska samtalet i en digital tid. … genom att skapa en bättre översyn och transparens kring sociala medier och att reducera systematiska risker såsom manipulation och desinformation.
Läs:
LUCKA 17 - EMMA FRANS
Emma Frans är en av våra mest framstående demokratiambassadörer. Hon är otroligt duktig på att förklara och skapa intresse kring svåra och utmanande frågor. Och är det någon som kan hantera den pågående pandemin såväl som den parallella infodemin så är det sannolik hon. Doktor i medicinsk epidemiologi och prisad folkbildare.
Spana in:
Läs:
Lyssna:
LUCKA 18 - NORGE
I dag vill jag uppmärksamma vårt grannland i väst, Norge.
Liksom i Sverige så är det ett ökat politiskt fokus på rådande utmaningar kopplat till omvärldsutveckling, säkerhet och försvar. Hur Norge ska värna och skydda sitt demokratiska samhälle.
Några framstående norska säkerhetspolitiska profiler i mitt eget nätverk är Birgitte FørsundRichard UtneSimen BakkeHedda Langemyr. Hedda är verksamhetschef vid UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet, vars arbete jag verkligen kan rekommendera er att följa. UTSYN liknar några av våra mest framstående plattformar inom området utrikes- och säkerhetspolitik, exempelvis Frivärld och Kungl Krigsvetenskapsakademien.
Följ:
Läs:
LUCKA 19 - DEN PÅGÅENDE INFODEMIN
Nu börjar massvaccinering mot covid-19, ett efterlängtat verktyg i kampen mot det nya coronaviruset. Men vi behöver också en massvaccinering mot desinformation och missinformation.
Det senaste året har det blivit uppenbart hur kunskapsresistens och informationspåverkan är ett par av de större hoten mot vår välfärd, mot det demokratiska samhället. ”Desinformation dödar” - tusentals människor har dött till följd av att de tror covid-19 är en bluff eller för att de självmedicinerat med exempelvis metanol. Hundratals telemaster har saboterats och telekompersonal trakasserats för att konspirationer om 5G-utbyggnaden kopplas ihop med spridningen av corona.
Vaccin mot mot infodemin finns sedan länge, dessvärre går det inte att ta genom en spruta. Utan vaccinet består av hundratals små doser läsning, lyssning, samtal, övningar och fortbildning.
Tips på några små doser:
LUCKA 20 - VALPÅVERKAN I USA
Inför årets presidentval fanns det en helt annan skyddsapparat på plats för att skydda valet mot informationspåverkan än vad det gjorde 2016. Men att värja sig mot informationspåverkan idag är också något helt annat än vad det var 2016.
Medan den ryska påverkanskampanjen 2016 genomfördes i huvudsak av en trollfarm och ett par enheter för cyberangrepp. Så kan en rysk statsaktör idag köpa en påverkanskampanj av ett tyskt företag med kinesiska, libanesiska och filippinska underleverantörer – och rikta denna kampanj mot amerikanska målgrupper.
Vi vet att det genomfördes omfattande påverkan mot årets val, men hur stort inflytande den haft är oklart. … men sannolikt så är inte effekten av en kampanj den 3 november lika lyckad som att under många år bidra till att skapa polarisering och splittring.
Spana in:
Läs:
LUCKA 21 - KINESISK CENSUR
I Sverige är rättigheterna till fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet skyddade i våra grundlagar. Utifrån ett svenskt synsätt är de fundamentala för ett öppet och demokratiskt samhälle. Men dessa rättigheter går inte att ta för givna, de behöver vårdas och de behöver skyddas.
När en global stormakt som Kina aktivt genomför påtryckningar mot svenska medier, politiker och andra framstående individer och organisationer så är det ett allvarligt hot mot våra grundläggande rättigheter.
Läs:
LUCKA 22 – TAIWAN
Taiwan är enligt en del källor det land i världen som utsätts för mest desinformation. Taiwans arbete avseende digitalisering och demokrati är intressant liksom deras arbete med att hantera covid-19. Men detta når sällan oss. Ofta på grund av att Kina inte vill det.
Att debunka vilseledande/felaktig information med egna “legitima memes” är en inspirerande väg att gå. Humor är ofta en vinnande faktor när det kommer till lyckad påverkan. Läs gärna Aaron Huang inlägg om Taiwans arbete mot valpåverkan tidigare i år.
Läs:
LUCKA 23 – PSYKFÖRSVARSUTREDNINGEN
Vi var många som blev ordentligt överraskade när statsministern berättade att det skulle inrättas en ny myndighet för psykologiskt försvar vid Folk och Försvar 2018. … sedan blev det tyst. Det var först till sommaren som det gick att hitta mer information och då om man själv sökte på riksdagen.se under pågående utredningar.
”Att säkerställa och upprätthålla befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig utgör kärnan i det psykologiska försvaret.”
Psykförsvarsutredningen presenterades i våras och Anders Danielsson tillsammans med Magnus Hjort och Stina Wessling har gjort ett gediget arbete. Jag tycker i stort att utredningen är väldigt bra. Jag tror på att inrätta en ny myndighet, med tydligt uppdrag och med mer definierade uppgifter. Men jag ser behovet av ett ökat fokus på näringslivet och dess roll. Privata verksamheter har ett avgörande funktion i ett modernt psykologiskt försvar. Sedan ser jag behovet av att stärka den operativa förmågan på alla nivåer. Alla verksamheter, från mindre kommuner till stora bolag måste ha en egen operativ förmåga till att identifiera och möta informationspåverkan. För en central myndighet kan tyvärr inte göra allt åt alla.
Läs:
Se:
En myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
LUCKA 24 – KALLE ANKA
Precis som i förra årets propagandakalender så avslutar vi med Kalle Anka och hans vänner även i år.
Att använda sig av tecknat, gärna redan välkända seriefigurer är väldigt vanligt förekommande genom historien. Disney spelade en viktig roll under exempelvis andra världskriget. I Sverige så används fortsatt exempelvis Bamse för att lära bara (och vuxna) hur man ska bete sig vid brand.
Se:
Out of the Frying Pan into the Firing Line (1942) - video Dailymotion
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue