View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #5

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

October 18 · Issue #5 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hur tycker du att sociala medier påverkar det demokratiska samtalet? Vilka är de största möjligheterna respektive utmaningarna med sociala medier och dess betydelse för demokrati?
Med tiden har vi sett hur Tech-jättarnas makt och kapital ökar, makten koncentreras allt mer till ett fåtal företag.
Jag anser att en de största utmaningarna vi har att hantera idag är att vi byggt en samhällsstruktur där kommersiella företag tillåts ha enormt inflytande över hur det demokratiska samtalet förs. Facebook och de andra jättarna kan inte hållas som huvudansvariga, utan det största ansvaret har möjligen du och jag , för det är vi tillsammans med vår omgivning som bestämmer vilket samhälle vi vill ha.
Vi behöver var och en ta ett större ansvar för hur det demokratiska samtalet ska föras i en digital tid.
Bästa hälsningar Anton
Innehåll
 • Sociala medier vs Demokrati
 • Geopolitik i den “nya digitala domänen”  
 • Sverige och totalförsvaret
 • Desinformation och det amerikanska valet
 • … vad som helst, men intressant!

Sociala medier vs Demokrati
Sociala medier är idag en betydelsefull del av vår infrastruktur, de är centrala för det digitala samhälle vi alla lever i. Med digitaliseringen och exempelvis sociala medier kommer fantastiska möjligheter, men de kommer också stora utmaningar. Exempelvis informationspåverkan, näthat och polarisering.
“As long as social media companies profit from outrage, confusion, addiction, and depression, our well-being and democracy will continue to be at risk.” (Center for Human Technology)
Jag anser att en de största utmaningarna att hantera idag är att vi har byggt en samhällsstruktur där kommersiella företag tillåts ha enormt inflytande över hur det demokratiska samtalet förs. Facebook och de andra tech-jättarna kan inte hållas som huvudansvariga, utan det största ansvaret har möjligen du och jag , för det är vi tillsammans med vår omgivning som bestämmer vilket samhälle vi vill ha. Vi behöver var och en ta ett större ansvar för hur det demokratiska samtalet ska föras i en digital tid.
Har du tagit dig tid att se The Social Dilemma? Om du inte har det - gör det! Med en provokativ ansats utforskar dokumentären sociala mediers påverkan på oss människor. I dokumentären framhålls det att sociala mediers effekter på individer och på samhällets utveckling i stort är så farliga att de medverkande teknikexperterna själva varnar för sina egna produkter. (Björn Owen Glad resonerar själv samt gör en bra sammanfattning kring mycket av det som skrivits om filmen på sin hemsida.)
Jag är positiv till Netflix produktionerna The Great Hack och The Social Dilemma - de bidrar till att väcka intresse, skapa medvetenhet och debatt kring kognitiv påverkan i digitala kanaler.
Bild: unsplash.com
Bild: unsplash.com
Hur gör vi då, hur ska vi hantera utmaningarna med sociala medier?
Det behövs framförallt ett större fokus på vad digitaliseringen innebär för de viktigaste av våra skyddsvärden; liv och hälsa, människors fri- och rättigheter, demokrati och samhällets funktionalitet. Det demokratiska samtalet i en digital tid, cybersäkerhet och informationspåverkan är ämnesområden som måste högre upp på den politiska agendan. Ett exempel på att prioriteringen varit för låg är att det har gått över 15 år sedan Facebook grundades och vi har fortsatt en väldigt bristfällig reglering av de digitala plattformarna.
“Det finns stora svårigheter när det kommer till att utforma en reglering som är förenlig med exempelvis yttrandefriheten och som är tillämpbar, ändamålsenlig och inte snabbt blir otidsenlig i förhållande till utvecklings- och förändringshastigheten när det gäller plattformarnas medieformat och affärsmodeller.” (Det demokratiska samtalet)
En nationell strategi för stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat är ett av de förslag som presenteras i betänkandet Det demokratiska samtalet i en digital tid…och detta vill jag uppmärksamma. Det finns behov av en tydligare nationell strategi inom detta såväl som närliggande områden. Exempelvis finns behov av en nationell strategi för att möta hybridhot - vilket kan ses som ett paraply ovan det mot desinformation, propaganda och näthat. Sverige behöver ett ökat fokus på att bygga förmåga för strategisk kommunikation, idag är det många institutioner som kommunicerar, ibland spretar det ordentligt.
“Utifrån en förståelse av hybridhot behöver Sverige utveckla en strategi för att motverka hybridhot. Hur denna strategi ser ut är i grunden beroende av nationella förutsättningar och prioriteringar och kan innefatta allt från att inte göra något alls, till en strategi som i sin ytterlighet bygger på förmåga till kraftfull vedergällning för att avskräcka eller bestraffa en angripare militärt.”Strategisk verktygslåda mot hybridhot, FOI
När det kommer till övergripande strategi och policyarbete så kan Sverige som nation såväl som offentliga och privata verksamheter hitta inspiration och stöd i Future Threats, Future Solutions av James Pamment. En serie bestående av tre paper som fokuserar på EU:s framtida policyarbete gällande desinformation.
Geopolitik i den "nya digitala domänen"
“In the last two years, humans generated more data than in the past twenty thousand. Today there are over 8 Billion connected devices but that figure will jump to 40 Billion by 2025 with the coming of age of the Internet of Things” (The New Digital Domain)
Bild: istockphoto
Bild: istockphoto
Tillsammans med ett par kollegor vid The Center for the Governance of Change (CGC) har Oscar Johnsson (tidigare doktorand FHS/Redaktör Frivärld) skrivit en väldigt intressant rapport: The New Digital Domain - läs den!
Rapporten beskriver bland annat:
 • Hur de geopolitiska spänningarna och rivaliteten ökat under rådande pandemi.
 • Geopolitisk konkurrens mellan stormakterna har bland annat skapat en teknisk kapprustning som involverar privata företag. Teknisk infrastruktur är nu oskiljaktig från den globala maktkampen. Det riskerar att dela Internet och globala försörjningskedjor i två delar, vilket i slutändan tvingar Europa och Sverige att välja mellan USA eller Kina, vilket framgår av 5G-fallet.
 • Under pandemin har informationsmiljön överbelastats av den pågående infodemin och omfattande cyberattacker riktade mot exempelvis sjukhus, forskningsinstitut och universitet sker i kampen om att upptäcka och marknadsföra ett vaccin.
Läs:
Se:
Anmäl dig:
Sverige och totalförsvaret
“Detta är den största satsningen på civilt försvar i modern tid. Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig måste stärkas på bred front” Inrikesminister Mikael Damberg.
Äntligen är den här, propositionen för Totalförsvaret 2021-2025. Satsningarna på det militära såväl som det civila försvaret ökar och Sverige fortsätter arbetet med att bygga motståndskraft. Det går framåt, men det kommer ta tid.
“Uten kunnskap om hvordan vi kan rammes risikerer vi å ikke forstå krisen før det er for sent.”(Richard Utne)
Som “alltid” handlar dock den publika diskussionen framförallt om “hårda och konkreta” saker såsom nya regementen och antalet stridsflygplan. Jag anser att det behövs ett betydligt större fokus och mer resurser till “mjukare och diffusare områden”, exempelvis:
 • Större satsningar på att göra det svenska kraft-/energisystemet mer robust.
 • Ännu större förstärkningar avseende offentliga såväl som privata verksamheters säkerhetsskydd med tyngdpunkt på cybersäkerhet.
 • Att psykologiskt försvar är en prioriterad uppgift för samtliga svenska myndigheter.
 • Näringslivets roll, den privata sektorns sårbarheter är samhällets sårbarheter.
Läs:
Se:
Desinformation och det amerikanska valet
“QAnon is scary, but misinformation about voter fraud poses a bigger and more immediate threat to democracy.” (Adam Clark Estes, Rebecca Heilweil)
De demokratiska utmaningarna i USA är många och det kommande valet exponerar dessa till fullo. Missinformation och desinformation om valsystemet i allmänhet och poströstning i synnerhet är verkligen oroande.
Atlantic Council har med https://interference2020.org/ skapat en tydlig visuell överblick gällande identifierad informationspåverkan från främmande makt som bedöms vara relevant för det amerikanska valet.
Politisk tribalism
Politisk tribalism eller politiska bias ökar och det påverkar i allt högre omfattning det demokratiska samtalet, vilket är en utmaning då det bidrar till ökad polarisering. Politisk tribalism innebär att människor tenderar att anta sina huvudsakliga identitetsgruppers åsikter, samtidigt som de kraftigt motsätter sig oppositionens. Exempelvis attityder och beteenden kopplat till viktiga frågor såsom aborträtt, klimatförändringar och invandring. Politiska bias ser jag som en utmaning i Sverige och det tycks definitivt vara en utmaning i USA.
Omfattande politisk tribalism är en bra grogrund för spridningen desinformation. Samantha North har skrivit ett intressant blogginlägg kring detta.
AI generade ansikten - ett växande problem
Alla ansikten på bilderna är genererade av thispersondoesnotexist.com.
Alla ansikten på bilderna är genererade av thispersondoesnotexist.com.
Utvecklingen av deepfakes går snabbt och AI generade profilbilder är en växande utmaning. Nu blir det allt svårare att kontrollera huruvida det är en autentisk individ eller inte som tar kontakt med dig…
“This evolution of foreign influence operations may be concerning, but it shouldn’t be surprising.” (Alica Wanless )
Frilansjournalisten Laura Walters var en av många som lurades i en rysk påverkanskampanj, där bland annat AI generade profilbilder nyttjades. Laura berättar kort om detta i klippet nedan.
Victim of Russian Influence Operation Offers Cautionary Tale
... vad som helst, men intressant!
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue