View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #24

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

September 7 · Issue #24 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej, igen!
Nya verktyg, valtider och västerländska dolda påverkansoperationer. Det är mycket intressant, spännande och otäckt som sker. Här kommer en ny spaning från mig.
Innehåll:
  • Mer verktyg
  • Mer val - propaganda och desinformation
  • Västerländska (öppna) och dolda påverkansoperationer
  • Nytt på temat Ryska påverkansoperationer och desinformation 
  • Nytt på temat Kinesisk soft power, påverkansoperationer och desinformation 
  • Cyber vs Infopåverkan - fokus på människa
  • Syntetisk framtid, påverkan och manipulation 
  • … saker jag verkligen ville ta med.
Vänligen
Anton Lif

Unsplash.com
Unsplash.com
Mer verktyg
Mer val - propaganda och desinformation
Var går gränsen mellan informationspåverkan och opinionsbildning?
Vi har en ny myndighet för psykologiskt försvar som ska identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan från främmande makt. Att det är något bra står sannolikt många bakom. Men hur ser du på ev. svenska medborgare, företag eller politiska partier som nyttjar samma metoder och tekniker som främmande makt, exempelvis avsiktlig vilseledning och manipulation för att nå sina politiska eller ekonomiska målsättningar? Vart går egentligen gränsen för vad vi ska acceptera? Ska vi acceptera politiska “trollfabriker, Psykografisk annonsering, påstående om valfusk osv.? Jag har ett högt förtroende för offentlig verksamhet liksom en stor respekt för alla de som engagerar sig politiskt, oavsett partitillhörighet. Absolut, människor är människor och alla kan göra fel, ha en dålig dag osv. Men denna valrörelse utmanar verkligen mitt förtroende för politiken. Att hantera/eller inte hantera att politiker liksom andra auktoriteter tror på och/eller sprider konspirationsteorier och desinformation är tyvärr något jag tror vi kommer behöva vänja oss med. Utmaningarna har bara börjat?!
"Det är svårt att veta ifall politiker blivit mer ”toxiska” på sociala medier i Sverige, eller om det är anklagelsen om förtal som blivit mer populär, och det skulle vara intressant med en sådan undersökning (jfr den om amerikanska politiker som kom nyligen). Men vi har nog inte haft en valrörelse där anklagelserna om förtal, mellan politiker, kommit i en sådan strid ström som nu. (Mathias Cederholm)
Genom bruset: Vilka hotbilder ser vi mot våra demokratiska val?
“Kampen, kriget eller striden om vilken värld och vilket styrelseskick vi ska leva i behöver diskuteras och försvaras vid varje givet tillfälle. Beskyddet av minoriteten och respekten för olikheter är själva kärnan i den liberala demokratin. För att försvara och förstärka den liberala demokratin behövs reformer som försvårar för populister, demagoger och missnöjespolitiker att erodera den liberala demokratin till en majoritetens diktatur.”(Ulrika Schenström)
Västerländska (öppna) och dolda påverkansoperationer
unsplash.com
unsplash.com
Oväntat men väntat!?
I slutet av sommaren stängde Twitter och Meta mer ett större antal konton som bröt mot deras regler. Stanford Internet Observatory och Graphica har analyserat detta och resultatet är en rapport som beskriver fem års dolda påverkansoperationer. Möjligen den största (dolda) kampanjen hittills från västerländska aktörer som avslöjats av Meta och Twitter. Koncept, narrativ och TTP påminner om de som Ryssland, Kina mfl. använder i sina kampanjer.
“We believe this activity represents the most extensive case of covert pro-Western IO on social media to be reviewed and analyzed by open-source researchers to date. With few exceptions, the study of modern IO has overwhelmingly focused on activity linked to authoritarian regimes in countries such as Russia, China, and Iran, with recent growth in research on the integral role played by private entities. This report illustrates the wider range of actors engaged in active operations to influence online audiences (Unheard Voice)
Bild Anton Lif:  Påverkanskampanj mot ryskspråkiga i Centralasien, "The Diamond Model"
Bild Anton Lif: Påverkanskampanj mot ryskspråkiga i Centralasien, "The Diamond Model"
NAFO
“Employing humor to counter disinformation is a brilliant strategy,” said Jakub Kalenský, a senior analyst at the European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, a joint initiative between NATO countries and the European Union. “One inspiration we should take is that it is possible to fight back. It is really possible to do something — so stop being lazy and trying to look for excuses.”(Politico)
Läs
Nytt på temat Ryska påverkansoperationer och desinformation
Nytt på temat Kinesisk soft power, påverkansoperationer och desinformation
Edward Lucas: Chinese Influence in Central and Eastern Europe
Cyber vs Infopåverkan - fokus på människa
With the rise of cyber-attacks that circumvent technical defences, the best (and only) defence is, arguably, a human. Human flexibility, situation appreciation and decision-making are strong defences against current and future attacks. Therefore, greater consideration of HF is likely to enhance cyber security (CIEHF)
Använd:
Syntetisk framtid, påverkan och manipulation
Simon, Terry, and Howie Sing "Nessun Dorma" on Stage?! Metaphysic Will Stun You | AGT 2022
... saker jag verkligen ville ta med.
False information and fact-checking ecosystem graphical model for (a) traditional media outlets, and (b)  ...
False information and fact-checking ecosystem graphical model for (a) traditional media outlets, and (b) ...
“… in this work, we propose the first graphical models of the above-mentioned ecosystems, focusing on false information online in multiple contexts, including traditional media outlets and user-generated content. The proposed models contain a wide range of entity types and relationships, and we give some example real-world scenarios to show the usefulness of the proposed models.” (Haiyue Yuan)
Använd:
Läs:
Lyssna:
Se:
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue