Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #21

#21・
25

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that Omvärldsbevakning - Anton Lif will receive your email address.

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

May 25 · Issue #21 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Top of the morning
Här kommer en sammanställning av det som verkligen fångat mitt intresse de senaste veckorna. Med allt från nya verktyg för att möta desinformation till frågor och problematisering kring ai och utmaningar med “biased data”. Jag hoppas att någonting ska fånga ditt intresse också.
Vänligen
Anton
Innehåll:
  • Nya verktyg, råd och rön - för inspiration, för motståndskraft
  • … vem ljuger och vem kan avgöra vad som är sant?
  • Ett informerat val - allas rätt
  • “The Game is Over” 
  • Biased and toxic data 
  • Ukraina 
  • För att bygga förmåga behöver vi prata samma språk

Nya verktyg, råd och rön - för inspiration, för motståndskraft
Det finns en bred medvetenhet kring de utmaningar, risker och hot som missinformation och desinformation utgör. Men det finns inte samma bredd och förmåga att de facto möta dessa utmaningar. Förmågor att på såväl strategisk som operativ nivå, proaktivt och reaktivt, möta vilseledande och felaktig information.
“En trevande folkrörelse av faktagranskare jagar felaktigheter på nätet. Men för att kunna bemöta “fake news” krävs kunskap.” Mathias Cederholm
Positivt är att vi under de senaste åren har sett en stor verktygslådan växa fram. Nu mer finns det ett stort utbud av pedagogiska och effektiva “verktyg” för den som vill stärka sin egen förmåga. Det finns något för alla, för företag, för myndigheter, för allmänheten. Här kommer några verktyg, råd och rön som publicerats i närtid.
Sprid:
Bli en alv:
Använd:
Event fysiskt/digitalt:
Gå kurs:
... vem ljuger och vem kan avgöra vad som är sant?
Ett intressant begrepp är “datajournalistik”. Journalister har alltid varit duktiga grävare och källgranskare, men nu mer krävs det mer. Det krävs ytterliggare förmågehöjning avseende forensiskt arbete. Vi behöver fler #digitalsherlocks och aktörer såsom DRFLab och Bellingcat. Utöver Data Journalism Top 10: Russia’s Global Propaganda, Inflation Calculators, Zelensky’s Speeches, Animating Dataviz så vill jag uppmärksamma följande exempel:
Domain-Level Detection and Disruption of Disinformation
Domain-Level Detection and Disruption of Disinformation
¨"Visualiseringen visar ett exempel på ett samordnat desinformationsnätverk. En koppling mellan två domäner (röda noder) motsvarar att en domän hyperlänkar till en annan. I det här nätverket är en central desinformationsdomän (freebeacon) hyperlänkad till 735 desinformationsdomäner, bestående av ett stort antal sammankopplade underliggande kluster. Var och en av dessa kluster motsvarar regionala nyhetswebbplatser, som nästan alla kontrolleras av en aktör, Metric Media News.“
Besök:
Läs:
Ett informerat val - allas rätt
Jonathan Lundberg är en duktig journalist och han är en fantastisk berättare. Har du inte sett hans föredrag hos internetstiftelsen - se det!
Sociala medier, ett hot mot demokratin? | Internetstiftelsen
"The Game is Over"
“Many organisations have now begun to see deepfakes as an even bigger potential risk than identity theft (for which deepfakes can also be used), especially now that most interactions have moved online since the COVID-19 pandemic. This concern is echoed by a recent report by University College London (UCL) that ranks deepfake technology as one of the biggest threats faced by society today.” Europol Innovation Lab
… poliser, åklagare - ja hela rättsväsendet har en utmanade resa framför sig. Framtiden är syntetisk och det kommer innebära helt nya krav på exempelvis bevisföring. Vad är bevis och vad är falska bevis? Idag är det svårt att verifiera olika typer av deepfakes. Och det kommer sannolikt inte att bli lättare?!
“Some of these groups have so much cash — or bitcoin, rather — that they could now potentially compete with legit security firms for talent in AI and machine learning”, Mikko Hyppönen
Så länge det fungerar för kriminella att tjäna stora pengar (miljardbelopp) på enklare cyberbrottslighet som kommer de att fortsätta vara så. Men med ett växande antal Cybercrime unicorns så behöver vi alla rusta oss för att hantera något än mer sofistikerat.
“Platform companies play an important role in the production and distribution of news. This article analyses this role and questions of control, dependence and autonomy in the light of the ‘AI goldrush’ in the news. I argue that the introduction of AI in the news risks shifting even more control to and increasing the news industry’s dependence on platform companies. ” Simon, Felix M
En av “elefanterna i rummet” när det kommer till ai och potentiella utmaningar är kontrollen av våra nyheter, hur nyheter produceras och distrubueras. Och vem som tjänar pengar på dem. Läs gärna Felix Simon artikel The Elephant in the Room: How AI could give technology giants more control over the news. För den vetgirige finns hans vetenskapliga artikel: Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy.
Lyssna:
Läs:
Biased and toxic data
“A 280 billion parameter model developed in 2021 shows a 29% increase in elicited toxicity over a 117 million parameter model considered the state of the art as of 2018.” The AI Index Report
Något som intresserar mig just nu utmaningar med “biased data” liksom “toxic data” eller dataförgiftningsattacker. Ett intressant och utmanande exempel avseende biased data är att desto större olika smarta språkmodeller blir, ju större benägenhet att påvisa bias. Jag tänker att detta är viktigt att beakta för alla er som använder eller kommer att använda någon för av ai för exempelvis kommuniktion. Från enklare chatbottar till det mest avancerade algoritmerna såsom exempelvis GPT 3 från open ai. Det finns en risk till bias. Ja, bias finns där hela tiden, men skillnaden, den stora skillnaden är att en robot kan producera så mycket mer än en människa. Istället för exempelvis en nedvärderande, eller snedvriden text så kan en robot produera och sprida tusentals?
Följ:
Läs:
Ukraina
Kriget fortgår alltjämt (i alla domäner), här kommer några händelser, rapporter och artiklar jag vill uppmärksamma:
Europas och Sveriges säkerhet efter den 24e februari - Saab Security Talks
Cyber
“… there is no question that a high number of cyberattacks have taken place and are still taking place in the country, we recognize that the overwhelming majority of cyber events thus far have been overshadowed by the kinetic aspects of the conflict. We nevertheless do still see value in attempting to interpret the data at hand … ” Securelist
Läs:
Propaganda, desinformation och strategisk kommunikation
James Pamments inledande presentation i det här webinaret är väldigt bra!
"Keep calm and carry on"? Om samhällets motståndskraft mot desinformation och propaganda
Spela ett spel!
“Narratives are, after all, the manipulation and representation of connected events, and the fast-moving action of the current crisis means that narratives are being built, adjusted and even pulled down every day.”
Miburo
Miburo
Combined bar and line graph showing the distribution of the top fifty channels by reach across the three categories (bar graph) and the cumulative views on their posts, in millions (line graph) from January 1, 2022 until April 13, 2022. (Source: GGigitashvili_/DFRLab via Telegram Analytics and Flourish).
Combined bar and line graph showing the distribution of the top fifty channels by reach across the three categories (bar graph) and the cumulative views on their posts, in millions (line graph) from January 1, 2022 until April 13, 2022. (Source: GGigitashvili_/DFRLab via Telegram Analytics and Flourish).
För att bygga förmåga behöver vi prata samma språk
”The cyber industry needs people who are good communicators, just as much as it needs people who are good at computers. We need people who can decode the acronyms and jargon and talk about cyber issues in a way that non-specialists will understand, making them more likely to recognise the importance of putting processes in place to protect their business” Victoria Baines
Läs:
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue