View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #18

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

February 1 · Issue #18 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej. Nytt år - nya utmaningar, möjligheter och hot. Här kommer årets första nyhetsbrev som bjuder på lite av varje. Om inte ett nyårslöfte så en uppmaning till alla: Var vetgirig, nyfiken och att ha “örat mot rälsen”.
“– En gradvis manipulasjon av folks virkelighetsoppfatning over tid kan påvirke tilliten de har til politikere og myndighetene, hvilke saker de er opptatt av og hva de mener er sant. Og dermed kan også hvordan de stemmer bli påvirket. Slik subtil, langsiktig påvirkning er langt mer krevende å fange opp og vurdere effekten av, sier Sivertsen.” (ffi.no)
Kommande publika aktiviteter:
Innehåll:
 • 2022 är här och desinformationen flödar
 • Anti-vaxx och extremism
 • Nya verktyg från våra myndigheter
 • Strategisk kommunikation - behovet av en nationell förmåga  
 • … tillvaron är som hämtad ur ett övningsscenario.
 • Mitt 2021 
 • Propagandakalendern 2021 - Lucka 18-24
Bästa hälsningar
Anton Lif

unsplash.com
unsplash.com
2022 är här och desinformationen flödar
”– Det finns en risk att man luras att dela propaganda som man inte alls hade för avsikt. Inlägget kan handla om att stötta den hårt arbetande vårdpersonalen, men i kommentarsfälten döljer sig något annat, eller så står avsändaren för något helt annat.” SvD
Vilseledning har alltid varit en central del i konflikter. Och påverkansoperationer och desinformation på internet är inte någon nyhet det heller. Däremot har ökningen varit exponentiell(?) under pandemin. Ett tydligt exempel på omfattningen är att European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) uppmärksammade desinformation i sin Threat Landscape för första gången ifjol. För 12 år sedan när jag började arbeta inom området fanns det varken intresse eller någon bred medvetenhet. Annekteringen av Krim 2014, presidentvalet i USA 2016, Cambridge Analytica skandalen 2018 är kanske de händelser som steg för steg ökat det allmänna intresset och medvetenheten allra mest. Men jag anser nog att det var först förra året, 2021 som diskussionen kring desinformation, demokrati osv verkligen blev mainstream. Tyvärr finns det fortsatt en stor okunskap hos många individer och aktörer. En okunskap kring hur de själva och deras verksamheter hotas av exempelvis desinformation. Hur såväl offentliga som privata verksamheter förlorar i förtroende, drabbas av ekonomiska förluster etc.
Spana in:
Läs:
Se:
Prenumerera
Polarisering, vaccinmotstånd och extremism
”Alla de här olika idéerna vävs samman med varandra. Och den övergripande berättelsen är att alla samhällets institutioner är genomkorrumperade, och att mainstream-medier, politiker och forskare mörkar sanningen och ljuger för folket …” DN.SE
… många med mig uppmärksammar de utmaningar som pandemin och infodemin för med sig. Tyvärr tror jag att arbetsmiljöproblem liksom direkta säkerhetsrisker kopplat till exempelvis polarisering, ekofascism och konspirationsteorier kommer att öka framöver.
“Idag vet vi och ser tydligt hur pandemin generellt i samhället påverkar enskilda och skapar olika åsiktskorridorer. Det är normalt men en del av dessa ingår i ett större sammanhang där kontexten och resultatet faktiskt är förenligt med risker en arbetsgivare ibland måste ta hänsyn till. Anton Lif följer detta bättre än mig men det intressanta är att säkerhetsanalyser och acceptans kring personalrelaterade risker faktiskt tvingar fram nya beslut på alltfler arbetsplatser. Jag tror att detta bara är början. Organisationer behöver för att ta ansvar för sin egen verksamhet, ta ställning till om det ‘nya’ man ser faktiskt är förenligt med en viss befattning. Det blir intressant att se om detta leder till arbetsrättsliga prövningar framöver!” Pierre Gudmundson
Se:
Läs:
Nya verktyg från våra myndigheter
Äntligen! Kraften i frivilliga förstärkningsresurser är enorm! Mitt första stora uppdrag på Combitech var att arbeta med MSB  och utvecklingen av bl. a. en ny vägledning på området ”Frivilliga i beredskap”. Nu finns delar av vägledningen ute på remiss.
Vem backar upp dig?
"Hoten ökar i mängd, komplexitet och i antal aktörer" Henrik Landerholm GD MPF
Strategisk kommunikation - behovet av en nationell förmåga
… att Sverige saknar en nationell förmåga till strategisk kommunikation kommer bli allt mer märkbart. Decentralisering, stuprör och ansvarsprincipen mm har många styrkor. Men också sina brister. I ett paper för Utsyn knuffade jag för nordiskt samarbete. Bland annat när det kommer till strategisk kommunikation:
Strategisk kommunikation är en betydelsefull förmåga för att bygga motståndskraft liksom i genomförandet av motåtgärder. Ett utökat nordiskt samarbete i syfte att koordinera och förstärka strategiska insatser kan ha stor effekt. Dels för att attribuera illegitim påverkan och avskräcka främmande makt, dels för att säkra intern och extern sammanhållning.
Exempel på gemensamma insatser kan vara:
 • Förstärk gemensamma kommunikationen inför, under och efter gemensamma militära och civila övningar och insatser.
 • Skapa ett protokoll för snabba stöduttalande vid olika hybridangrepp där främmande makt pekas ut.
 • Etablering och vidmakthållande av strategiska narrativ. Vi skriver själva berättelsen om hur vi ska försvara våra land. De nordiska länderna behöver enskilt och tillsammans möta destruktiva narrativ från främmande makt och andra antagonister genom att proaktivt etablera och vidmakthålla egna narrativ.
”Strategic communication is a valuable tool that supports the government in communicating the complexities, uncertainties and challenges of the modern world. It brings coherence to communication activity, sets direction, puts audience understanding at the heart of policy and service design and ensures the most appropriate combination of government levers are brought to bear on an issue.”
UK struktur med framförallt Goverment Communication Service (GCS) arbete kan vara till inspiration och förståelse.
Läs:
… tillvaron är som hämtad ur ett övningsscenario.
Aktörer som Ryssland behärskar den moderna konfliktarenan och rör sig sömnlöst mellan legitim/illegitim/illegal verksamhet. Detta ökar sannolikt att Ryssland når sina mål snabbare än andra. Den pågående ryska aggressionen och omvärldsutvecklingen i vårt närområde och är som hämtad ur ett övningsscenario. Exempelvis FOI och en mix av typfall 1-5. Ögonen är på Ukraina och Östersjön mm. Viktigt. Men tappa inte blicken helt på Arktis, Taiwan, Nordafrika osv. Helt plötsligt klipps alla djuphavskablar till Svalbard för gott eller så tar Wagner makten i Timbuktu …
Dessutom är det mycket annat som vi inte ser!?
https://blog.conducttr.com/dusts-hybrid-warfare-model
https://blog.conducttr.com/dusts-hybrid-warfare-model
”Regeringen måste inse att de här företagen är i en jättesvår situation. Om de inte får uppbackning från regeringen, hur ska de klara sig när ett annat land ger sig på dem? Regeringen måste inse att det är en nationell säkerhetsfråga.“(sverigessak.se)
Spana in:
Några ryska verktyg:
Ryssland och undervattenskablarna
Läs:
Lyssna:
Mitt 2021
Här kommer en sammanställning av de publika uppdrag och aktiviteter jag genomförde under 2021.
Paranoia 2021 - the Extended Aftermovie
Propagandakalendern 2021 - Lucka 18-24
Lucka 18 - OSINT
Open source intelligence (OSINT), vilket fritt kan översättas till ungefär underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor, innebär att man med genom att sammanställa olika typer av fritt tillgänglig information kan dra slutsatser om någonting som motparten inte haft för avsikt att offentliggöra. (Wikipedia)
VERKTYGSLÅDOR
SÅ GÖR DU
Lucka 19- Förtroende
I lucka 13 uppmärksammande jag nobelpristagaren Maria Ressa och hennes kamp för sanningen. Jakten på sanningen är otroligt viktig, men i en värld där deepfakes, manipulation av metadata och falska “Fact checkers” samexisterar så är och kommer förtroende bli ännu viktigare. Förtroende har utvecklats till att idag vara företags och organisationers viktigaste kapital. Ett högt förtroende hos alla intressenter för den egna verksamhetens varumärke och ledning är idag fundamentalt för att en verksamhet ska vara framgångsrik och klara kriser. Och jag tror det framöver kommer bli ännu viktigare. Det för att utmaningarna och hoten kommer öka, kriserna kommer komma oftare och de verksamheter som försakar sitt förtroende kommer snabbt gå under.
unsplash.com
unsplash.com
Några lästips på temat förtroende, deepfakes och framtid:
1) Matthew F. Ferraro, Disinformation Dangers: Fake Narratives and Deepfakes Pose Rising Risks to Business, https://lnkd.in/eXs3KTUa
“Market Manipulation. Pump-and-dump and short-seller schemes have long relied on the circulation of false information about companies to drive stock prices. The increasing power of social media and meme stocks in market movements have amplified the power of such dissemblers.”
 2) Jacquelyn Schneider, A World Without Trust - The Insidious Cyberthreat, https://lnkd.in/eGGFKvi5
 “In short, the world today is more dependent on trust than ever before. This is, in large part, because of the way information and digital technologies have proliferated across modern economies, societies, governments, and militaries, their virtual nature amplifying the role that trust plays in daily activities.”
3) KANTARSifo, Allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronapandemin (17 december, 2021), https://lnkd.in/e6N8t3bH
4) ”De skyddar sig själva och regeringen” Allmänhetens syn på myndigheternas kriskommunikation, Bengt Johansson, https://lnkd.in/eTrHaqXk
“En klar majoritet litar på att myndigheterna berättat allt, att transparensen var total (tabell 1). Men det har skett en förskjutning mot det misstänksamma hållet”
Lucka 20 - Björn Appelgren
Björn arbetar som projektledare på Internetstiftelsen. Engagerat ansvarar han för Internetstiftelsens folkbildande arbete, bland annat:
- Internetkunskap, digital kompetens för vuxna: om källkritik, sökkritik, desinformation, yttrandefrihet på nätet, personlig integritet på nätet och hur man skyddar sig mot vanliga IT-brott, https://lnkd.in/eBj-upgy
- Internetmuseum, Internetstiftelsens digitala museum som dokumenterar och berättar den svenska internethistorien, https://internetmuseum.se
Kopplat till Internetstiftelsens arbete så vill jag också uppmärksamma följande:
- Näthat, faktaresistens och desinformation. I våras arrangerade Internetstiftelsen/Goto10 en serie med fyra webinar. Se dem här: https://lnkd.in/eTTdWRax
- Svenskarna och internet, https://lnkd.in/e6dJrpfs
Lucka 21 - The Toxic Ten
Dagens lucka handlar om desinformation och konspirationsteorier med fokus på miljö- och klimat. Ett av mina syften med kalendern är att synliggöra vidden av det hot som desinformation utgör och påvisa att ingen sektor eller enskild verksamhet är skyddad. I tidigare luckor har jag bland annat uppmärksammat konkreta hot mot vårt demokratiska samtal och valpåverkan, “Disinformation as a Service”, astroturfing mot varumärken och manipulering av smarta bilar.
Med ett ökat fokus på miljö och klimat följer en tsunami av vilseledande och felaktig information. Spelplanen är enorm och aktörerna är många. De drar ofta nytta av varandra, medvetet eller omedvetet. Det handlar om allt ifrån enskilda individer som är förbannande över drivmedelspriset till opportunister som vill tjäna enkla pengar. Givetvis är de stora spelarna såsom statsaktörer med i frontlinjen.
Jag vill särskilt uppmärksamma följande:
Lucka 22 - Gender och desinformation
Som jag skrev igår så är ett av mina syften med kalendern att synliggöra vidden av det hot som desinformation utgör. Att påvisa att ingen sektor eller enskild verksamhet är skyddad. Idag är fokus desinformation och näthat med fokus på gender. Där begreppet gender omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor och deras socialt och kulturellt konstruerade könsroller. 
Jag vill särskilt uppmärksamma följande:
Lucka 23 - Recorded Future
Vill du hålla dig à jour med utvecklingen när det kommer till påverkansoperationer och desinformation - då ska du följa Recorded Future. Deras Insikt Group levererar kontinuerligt intressant och användbart material.
Predict 21
 • Tidigare i höst genomförds konferensen Predict 21 - ta del av innehållet i efterhand (Rekommenderar “Deepfakes: Fraud´s Next Frontier), https://lnkd.in/ew7cfRnu
Blog
 • Rekommenderar "Operation Secondary Infektion Impersonates Swedish Riksdag, Targets European Audiences”, https://lnkd.in/e_nDn_6D
Podcast
Rapporter
Lucka 24 - Propaganda Cartoons
För många är Kalla Anka och hans vänner en betydelsefull del av julafton. Därav så har jag tidigare år liksom i mitt nyhetsbrev uppmärksammat hur tecknat och exempelvis Kalle Anka använts i propagandan genom historien. I årets kalender vill jag uppmärksamma någonting nytt, ett par exempel från det senaste året:
1) “Chinese state media releases animated propaganda video mocking US coronavirus response”, https://lnkd.in/e2Pk2n2j
2) COVID-19 vaccines - Pandemica series: Horde, https://lnkd.in/eHJ7uW5z
God jul allesammans!
Lucka 24 - 2019
För den intresserade så finns det mycket på temat …
Lucka 24 - 2020
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue