View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #15

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

October 18 · Issue #15 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej
Jag har samlat på mig mycket av intresse i närtid, så har kommer en ny hälsning från mig.
I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige är det många aktörer som på olika sätt uppmärksammar detta och erbjuder olika aktiviteter. Några sidor och aktiviteter jag kan tipsa om är:
Själv så medverkade jag nyligen i Lottakårens podd, på temat “Tänk säkert” … för mig så handlar informationssäkerhet till stor del om att upprätthålla och värna vår demokrati! Vad tycker du?
På temat säkerhet - du har väl inte missat att premiären för Hackad | SVT Play är den 19 oktober.
Innehåll:
  • Snart val, det märks …
  • Biometrisk data, integritet och Afghanistan
  •  NU är det dags för er CxO att bli propagandaminister!?
  • Hot, hat och tallriksmodeller
  • Energisystem är mer än JA/NEJ till kärnkraft.
  • Fågel, fisk och mittemellan 
Vänligen
Anton Lif

Bli säkrare på nätet - Tänk säkert
Snart val, det märks.
Ett år kvar nu till de svenska valen, det märks. Såg ni partiledardebatten förra söndagen på SVT? Vad säger man. Både upp och ner. Jag hade önskat att SVT ändrade konceptet något. Kanske lyfta in ett gäng sakkunniga i studion, som ställer motfrågor till politikerna. Fokus ska inte vara på att sätta dit politikerna, utan fokus är att hjälpa väljarna förstå komplexiteten och hur olika partier vill lösa saker på olika sätt.
Som jag uppmärksammat tidigare så tycker jag att det är problematiskt att debatten hålls på en för enkel nivå, där politikernas narrativ får ta för stor plats. Här kan media, medborgare med flera bli bättre på att kräva ”fakta i frågan” liksom ställa följdfrågor såsom: Hur tänker du nu? Berätta mer?
Angående LKAB
“De flesta kan nog enas om att det finns delar i processen som kan bli effektivare, hur det ska gå till och i vilken grad det ska ske genom lättnader i miljökraven är däremot en stridsfråga.” Johanna Alskog
Skarpa rubriker - skapar starka åsikter och mycket känslor. Hur är det möjligt?! Systemkollaps …. Eller?
Det finns sannolikt mycket som kan utvecklas, förbättras, ifrågasättas, hyllas osv. Och det gäller sannolikt både offentliga såväl som privata verksamheter.
“När ett bolag, som i LKAB:s fall, låter bli att genomföra ett samråd med villaägare enligt domstolens uppmaning – då kanske det istället är ett sundhetstecken att domstolen inte gör skillnad på folk och folk?” Johanna Alskog
En bra sida med att vara svensk är att väldigt mycket är offentligt. Då det kan vara svårt att bilda sig en bra uppfattning om någonting på en minuts läsning eller en minut på tv så är det toppen att det mesta är tillgängligt. Så för den som vill försöka förstå hur det ”obegripliga” är möjligt eller bara vill skapa sig en egen uppfattning så finns beslutet här: umea-tr-m-1888-18-slutligt-beslut-sarskilt-uppsatt-2021-10-11.pdf (lkab.com)
Använd:
Lyssna:
Läs:
Energisystem är mer än JA/NEJ till kärnkraft.
unsplash.com
unsplash.com
Kopplat till politiken så önskar jag en bredare liksom spetsigare debatt kopplat till energisystemet. Där exempelvis frågor kring kraftöverföring, energipyramiden, elektrifiering, resilience, kraftvärme, djupGeo, vätgas får ta mer plats. Magnus Olssons inlägg i debatten tycker jag bidrar till ökad förståelse. Exempelvis förståelse för att energisystemet liksom europeisk energipolitik är komplext och att svensk politisk debatt borde handla om mer än ”JA/NEJ till Kärnkraft”.
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/energisystemet/
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/energisystemet/
“Energisystemet består av alla energikällorna, energiproduktionen, omvandlingen och den slutliga energianvändningen. Den energiform vi använder, hur vi använder energin och hur mycket eller lite energi vi använder i olika sammanhang påverkar det totala energisystemet.” Energimyndigheten
https://forvaltarforum.se/2018/10/10/locums-basta-energisparrad/
https://forvaltarforum.se/2018/10/10/locums-basta-energisparrad/
Sluta snacka och börja träna
unsplash.com
unsplash.com
“Utlösande faktor sägs vara ett manipulerat videoklipp som visar hur en polisman grovt misshandlar en handfängslad yngre man. Obekräftade uppgifter gör gällande att det är en tvivelaktig medborgarrättsrörelse med starka kopplingar till den statliga antagonistiska aktören som skapat och spridit filmen.” (Händelsescenario D – ordningsstörningar, FOI
För att bli bra på någonting behöver vi träna. Och vi behöver träna ofta. Det går ju sällan så bra att bli snabbare i löpspåret eller bättre på golfbanan om en bara övar en gång om året. Det samma gäller krishantering, beredskap och säkerhet. Jag med flera ser ett behov av att delvis ändra fokus, från större övningar vid enstaka tillfällen till korta träningstillfällen över tid.
Det finns väldigt många bra redskap för att träning tillgängliga, många är dessutom gratis. Här är ett antal exempel på scenarier, koncept, spel med mera. Använd dessa!
Lyssna:
Använd:
OBS!
Biometrisk data, integritet och Afghanistan
Händelseutvecklingen i Afghanistan är något som verkligen bekymrar mig. Dels med anledning av det lidande vi ser här och nu och dels för vad Talibanerna ska gör härnäst. Nyhetsrapporteringen har varit omfattande och många kloka individer har kommenterat situationen. I listan nedan lyfter jag några exempel. Gällande den svenska militära insatsen så tycker jag att C Insats, Michael Claesson sammanfattar det bra i denna artikel.
“Teknisk innovation är ofta ett kraftfullt verktyg, ibland näst intill häpnadsväckande. Men i fel händer kan teknik bli precis motsatsen – inte minst när det gäller en ogallrad, alltför bred datainsamling” Marcin de Kaminski
I rapporteringen så tycker jag däremot att det inte uppmärksammats så mycket om den teknik och de register som Talibanerna sannolikt kommit över. Under de senaste decennierna har mycket digitaliserats, det gäller även i Afghanistan. Västerländsk militär tillsammans med Afghanistans regering och säkerhetsstyrkor har dels byggt upp register över egen personal och dels samlat biometrisk data på civila. Jag liksom många andra brukar ge utryck för att teknikutvecklingen skapar fantastiska möjligheter, men med ny teknik kommer som oftast en baksida. Ny teknik kan användas av illasinnade aktörer?!.
“I wouldn’t be surprised if they looked at the databases and started printing lists … and are now head-hunting former military personnel.” Eileen Guo , Hikmat Noori
De system som syftande till att bygga trygghet och säkerhet risker nu att bli en mardröm.
This is the real story of the Afghan biometric databases abandoned to the Taliban
This is the real story of the Afghan biometric databases abandoned to the Taliban
NU är det dags för er CxO att bli propagandaminister!?
Nu räknar jag med att jag sparkar in en öppen dörr, men jag lyfter detta igen. Generellt sett så pratar en om cyber security och informationspåverkan som två olika områden. Där CxO har ansvaret för att bygga resiliens mot cyberangrepp och exempelvis kommunikatören har ansvar för att identifiera och möta informationspåverkan. Att cyberangrepp generellt syftar till snabba cash alt. Front Running och att desinformation syftar till illegitim opinionsbildning osv. Så är det till del, men det är lika mycket tvärt om. En Ddos attack kan vara en symbolhandling och spridning av desinformation kan vara en inkomstkälla. Att Recorded Future, Fire Eye och andra Cyber Security företag arbetar allt mer med desinformation påvisar att informationspåverkan och cyber många gånger är “samma-lika” och att digital säkerhet, fysisk säkerhet och kognitiv säkerhet hänger samman. Det handlar om säkerhet och IT, HR, Komm och Säk behöver arbeta tätt tillsammans för att förstå hur olika hot och hur verksamheten ska möta dessa. Hot mot verksamhetens ekonomiska värden liksom den egna personalens säkerhet.
Cyber Security företagens rapporter lika aktuell läsning för kommunikatörer som för IT (… som för HR, Säk, Ledning m.fl..).
Följ:
Läs:
Lyssna:
Spana in:
Hat, hot och tallriksmodeller
“Vi måste nu alla hjälpas åt att värna demokratin och varandra. Alla bär ett ansvar. Var och en behöver säkra att man bidrar till det konstruktiva samtalet och inte göder det destruktiva. Vi måste stå upp för det goda beteendet och tydligt markera mot det motsatta. Det kan vara svårt. Samtidigt är det ett måste för att visa att vi inte tänker låta någon tvinga andra till tystnad.” Anders Norrman
I mitt senaste nyhetsbrev uppmärksammade jag flertalet utmaningar och hot kopplat till vår demokrati. Här är ytterligare ett antal tips som lyfter upp problematiken med exempelvis hot och hat liksom finansieringen av desinformation. Jag vill särskilt uppmärksamma er att läsa memetic influence och ta del av The EAVI Food Menu - EAVI.
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/
https://eavi.eu/the-eavi-food-menu/
https://eavi.eu/the-eavi-food-menu/
Fågel, fisk och mittemellan
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue