View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #13

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

August 13 · Issue #13 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej där!
Hoppas du haft en bra semester/sommarlov/sommarjobb!? Själv så har jag och familjen haft en fin första sommar som Falubor. Som nyinflyttad och nyblivna husägare finns det mycket att se och göra. Utifrån mina intressen, idrott och friluftsliv så är Falun en guldgruva! med exempelvis fantastisk cykling i alla väderstreck.
Jag är själv åter i arbete och försöker få koll på läget. Under hösten kommer jag framförallt arbeta i några längre projekt, men jag kommer även hinna med en del kortare uppdrag och föreläsningar. Bland annat så håller jag i ett av delmomenten vid den YH utbildning i Cybersäkerhet som vi på Combitech genomför tillsammans med Företagsuniversitetet. Under hösten genomförs två kurser. Sista dag för ansökan till den första kursen är imorgon den 14 aug. Anmäl dig: Cybersäkerhet- Yh-utbildning Stockholm - Företagsuniversitetet (foretagsuniversitetet.se)
Några tips i farten:
Innehåll:
 • Narrativ och dess betydelse 
 • Psykförsvar och aktiva åtgärder
 • Digitalisering och demokrati
 • Dark, Dirty and Secret
 • “If England get beaten, so will she”
 • För säkerhets skull
Bästa hälsningar
Anton

Narrativ och dess betydelse
unsplash.com Anuja Mary Tilj
unsplash.com Anuja Mary Tilj
Narrativ är ett ord, begrepp som syns allt mer. I många olika sammanhang. Men vad betyder det och hur används det. Den korta beskrivningen är som oftast berättelse (eng. storytelling) vilket återfinns i uppslagsverk såsom Svenska akademins ordböcker: Narrativ (i fackspr.) om språkligt uttryck (sats, mening, berättelse o. d.): given i berättande form; berättande.
I MSB handbok Att möta informationspåverkan så används begreppet Strategiska narrativ där det lyfts fram att:
“Informationspåverkan innefattar vanligtvis någon form av berättande (eng. storytelling). Skildringen av en händelse, fråga, organisation, plats eller grupp formuleras vanligtvis för att passa in i ett befintligt narrativ. … När vi hör nya berättelser sorterar vi … informationen och värderar den i relation till vilken av dessa versioner vi tror på. När sådana berättelser konstruerats och kommunicerats i syfte att uppnå ett visst mål kallas de för strategiska narrativ. Man kan till exempel hitta på saker om vissa etniska eller religiösa grupper som passar in i folks förutfattade meningar om dessa grupper, dvs. det existerande narrativet. Diskussionen kan påverkas på tre olika sätt: antingen genom att man lyfter fram delar av det existerande narrativet, genom att trycka undan andra narrativ eller genom att göra nya kopplingar till orelaterade händelser för att distrahera.”
När det kommer till säkerhetspolitik, mjuk makt och informationspåverkan används således strategiska narrativ som ett övergripande koncept, ett övergripande “strategiskt paraply” för påverkansoperationer och enskilda aktiviteter. Således har strategiska narrativ blivit mer komplext än ursprungsbeskrivningen. StratCom har en komplex men kort definition av narrativ: Narrative. Morals drown from stories. Alltså mer med inriktning på vilka beteenden, attityder och värderingar som berättandet syftar till.
https://www.narrative-strategies.com/ncfg
https://www.narrative-strategies.com/ncfg
För att ta det längre så vill jag rekommendera den amerikanska tankesmedjan Narrative Strategies (länkar ofta till dem). De har utvecklat ett helt koncept kring narrativ när det kommer till förståelse, strategi och konflikthantering. I deras senaste alster The Narrative Campaign Field Guidedefinierar de narrativ så här: Narrative. Narrative is a complex, multi-layer representation of an individual’s moral and cultural model of the world that helps the brain rapidly compress, filter, and extract meaning from external information and take action in ways that perpetuate a consistent view of both world and self. Significant portions of this representation are contextual, unconscious, emotional, or are otherwise independent of language and rationale, but it is communicated and given form through expressions such as art, stories, and rituals.“ 
Jag själv försöker utgå och förhålla mig till framförallt StraCom definition, Morals drown from stories.
Använd:
Läs:
Psykförsvar och aktiva åtgärder
I det senaste nyhetsbrevet så länkade jag till artikeln US takes down Iran-linked news sites, alleges disinformation men berörde det inte mer då. Men nu vill jag uppmärksamma hur amerikanska myndigheter ska ha stängt ner ett antal iranska nyhetssidor, vilka aktivt spridit desinformation riktat mot amerikanska målgrupper och intressen. Det här är ju verkligen en aktiv åtgärd när det kommer till psykologiskt försvar och ”att möta informationspåverkan” - att upprätthålla kognitiv suveränitet.
Jag tror att den här typen av åtgärder, angrepp och motangrepp kommer att öka i omfattning… Det för att cyberangrepp och påverkansoperationer inte kommer kunna vara en accepterad del av den internationella politiken särskilt länge till. Om det inte redan skett så kommer snart ett paradigmskifte när det kommer till dessa konflikter. Därav repeterar jag vad jag skrev i mitt förra nyhetsbrev … alla verksamheter behöver satsa mer på säkerhet och inriktningen är att satsa 80% av resurserna på det digitala och 20% på det fysiska - för cybersäkerhet och psykologiskt försvar är två områden som behöver exponentiellt mycket mer fokus och resurser.
MSB syns inte, men de gör bra saker!
MSB gör mycket bra inom området, men enligt mig så är de dåliga på att marknadsföra sina produkter och tjänster (antalet visningar på exempelvis Youtube är ofta väldigt få) Och det kan vara svårt att hitta på allt bra de producerar. Därav vill jag uppmärksamma att de har samlat mycket bra när det kommer till “att möta informationspåverkan” på sin sida Desinformation och vilseledande information om vaccin och vaccinering (Har du sett denna!?) Pedagogiska och användbara faktablad, kortfilmer och länkar till utbildningsmaterial. Bra jobb, nu gäller det att vi ger sidor som denna vingar. För dessa verktyg behövs!
Använd:
Läs:
Centrala begrepp, utmaningar och sårbarheter
Att möta felaktig och vilseledande information
Digitalisering och demokrati
Future Digital Threats to Democracy – Trends and Drivers är en intressant rapport där nio stycken pådrivande trender i skärningspunkten mellan digitalisering och demokrati definieras. Trender som innebär stora utmaningar:
 • Digital nedsatt kognition
 • Verklighetsapati
 • ”A weaponized” informationsmiljö
 • Bräcklig komplex infrastruktur
 • Komprometterad integritet och data
 • Försvagade medieinstitutioner
 • Ökad digital auktoritet
 • Söndrande ideologier och identiteter
 • Intensifierad intäktsgenerering av uppmärksamhet
Algoritmer bidrar verkligen till utveckling men också till utmaning.
TikToks algoritm är otroligt intressant och kraftfull. ”Uppmärksamhets-ekonomim” utvecklas allt mer - spana in denna video från The Wall Street Journal för att få en bättre inblick i detta.
How TikTok's Algorithm Figures You Out | WSJ
Dark, Dirty and Secret
“Financial active measures are undeniably a strategic tool for the Kremlin’s exertion of its foreign policy objectives. Financial active measures can be used with different methods and various motives, but always done to bolster a strategic aim.” Linnea Hylen
Pengar, påverkan och makt är tätt sammankopplade. Med pengar och påverkan skapas makt osv. Linnea Hylen uppsats “Dark, Dirty and Secret”: A Qualitative Study on Russia’s Financial Active Measures lyfter fram hur finansiella instrument och aktiviteter nyttjas för illegitim påverkan.
“On Wednesday, war almost broke out in the Black Sea. Or so it seemed, as news outlets, Twitter users, and state media conveyed accounts of a Royal Navy ship being fired upon by Russian ships off the Crimean coast. The June 23 almost-war dramatically illustrates the power of disinformation – and everyone’s responsibility to check facts.” Eliabeth Braw
Läs:
Lyssna
Se:
"If England get beaten, so will she"
Trots att det har gått rätt många veckor nu sedan EM i fotboll så vill jag uppmärksamma ett par saker som fångade mitt kommunikativa intresse kopplat till årets turnering. Dels vill jag uppmärksamma National Centre for Domestic Violence återkommande kampanj “If England get beaten, so will she” och dels Mark Riston text Did Ronaldo damage Coke’s brand? It depends where you were standing.
“Hold my beverage, cried a small army of financially savvy marketers. That multibillion-pound loss was fake news. Coca-Cola did not lose anything; its share price dropped, thus reducing the company’s market capitalisation.” Mark Ritson
Läs:
Se::
Använd:
The Logical Fallacy Collection: 30 Ways to Lose an Argument
The Logical Fallacy Collection: 30 Ways to Lose an Argument
För säkerhets skull
Svenskt Näringsliv och Näringslivets säkerhetsdeligation släppte innan sommaren boken ”För säkerhets skull”. Denna kan bidra till de flesta verksamheter och ert arbete med säkerhet, kontinuitet och hållbarhet!
Läs:
Lyssna:
Använd:
Varför exporterar Sverige vapen?
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue