View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #11

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

April 26 · Issue #11 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej
Här kommer en ny omvärldsbevakning från mig, jag har haft fullt upp med uppdrag, vabbande och annat - så denna har tyvärr fått dröja någon vecka extra.
Ett av många mindre projekt jag jobbat med i närtid är att jag har skrivit mitt första fagnotat/white paper för Utsyn: Nordiskt samarbete för psykologiskt försvar- 10 förslag för ökad motståndskraft. Utöver de tio förslagen beskriver jag händelser och trender inom området påverkansoperationer, vad psykologiskt försvar är och hur de nordiska länderna arbetar inom området.
Då ett av de tio förslagen handlar om övning och framtagande av scenarier så var det väldigt glädjande att läsa Hybrida hot - Scenarier och exempel som stöd för utbildning inom Polismyndigheten som publicerades här om dagen. Det skulle vara intressant att ta fram motsvarande för respektive samhällssektor - som stöd i planering och övningsverksamhet.
Några andra aktuella, mer publika aktiviteter från mig:
 • Medverkan i Krisledningspodden. Finns där poddar finns som det brukar heta.
 • Den 25 maj bjuder Internetstiftelsen in till ett webinar där jag pratar på temat: Så påverkas du av desinformation online . Anmäl dig här.
 • Jag håller i delkursen Hotbild, hotaktörer och påverkansoperationer vid YH Cybersäkerhet 15p som vi på Combitech genomför tillsammans med Företagsuniversitetet. Anmälan till nästa kursstart ligger uppe!
 • Något jag uppskattar med min tjänst är att jag får lägga del av min tid på PR, sälj och marknadsaktiviteter. I närtid så har jag förutom deltagande vid Mötesplats Samhällssäkerhet arbetat med vår landningssida för Informationspåverkan och uppdaterat vårt kursutbud (Se - Kris, beredskap och kommunikation).
Två färska böcker att läsa:
Angående gråzon och hybrid kan jag även rekommendera Elisabeth Braw nyligen publicerade rapport: Building a wall of denial against gray-zone aggression
Vänligen
Anton
Innehåll:
 • Kriget i Ukraina - dimridåer och maktspel 
 • Vad hände med rymden Barbro!?
 • Politisk risk och påverkanskampanjer
 • Informationspåverkan vs cyber  
 • OCG:s - en ständig evolution
 • Riskkommunikation och transparens
 • Lägesbild påverkansoperationer 
 • Data Brokers - legitimt/illegitimt/illegalt?
 • Reklam att njuta av

Kriget i Ukraina - dimridåer och maktspel
“Omvärlden ska sväva i osäkerhet. Det är en smart militär strategi från rysk horisont”. Gudrun Persson
Kriget i Ukraina pågår allt jämt och så har det gjort i många år nu. Det får vi inte glömma bort, när vi nu åter riktar fokus på östra Ukraina och Ryska aggregationer.
Spana in:
Läs:
Lyssna:
Vad hände med rymden Barbro!?
Tidigare i år presenterade Barbro Holmberg sitt betänkande Struktur för ökad motståndskraft - den stora utredningen gällande civilt försvar. Ett gediget arbete med många kloka slutsatser och förslag.
Men en sak som jag identifierade och började fundera kring var rymden. Rymden finns inte med i detta betänkande, inte ens ordet rymd nämns. Jag tänker att i det långsiktiga arbetet med att bygga upp totalförsvaret så är rymden ett oerhört viktigt område. Både när det gäller militärt och civilt försvar.
NASA, unsplash.com
NASA, unsplash.com
Det finns massor med exempel där rymden blir en naturlig del av försvar och säkerhet, samtidigt som de civila aspekterna fullständigt exploderat och utvecklingen kommer att fortsätta. Tänk bara på alla tjänster som bygger på positioneringsdata, jordobservation för miljö och klimat, kommunikations-satelliter som vill ge internet till alla i hela världen osv. Infrastrukturen flyttar ut i rymden i snabb takt. Vi är idag oerhört beroende av rymden - sannolikt mer beroende än vad vi vet och vad vi tror. Faller exempelvis några satelliter bort så kan om möjligt hela samhällen stanna upp. Transporter, betaltjänster, kommunikation, nöjen etc.
Så kopplat till betänkandet - i vilken sektor skulle en myndighet som Rymdstyrelsen placeras? Och Rymdbolaget SSC. Sannolikt under Elektroniska kommunikationer, eller? Några andra myndigheter med stort ansvar och rymdnära verksamheter är exempelvis:
 • Post och telestyrelsen - frekvensutnyttjande mm
 • Försvarsmakten - vilka frekvenser måste hållas fria för totalförsvaret, övervakning och rymdlägesbild?
 • Säpo - cybersäkerhet/främmande makt o eventuella intressen i viktiga samhällsfunktioner.
 • Transportstyrelsen /LFV - övervakning, tillstånd regelverk osv svenskt luftrum.
Bidra:
Läs:
Lyssna:
Politisk risk och påverkanskampanjer
Det är inget nytt med att det innebär stora möjligheter liksom stora utmaningar att göra affärer utomlands. Och även om riskerna kanske inte alla gånger har blivit större när det kommer till exempelvis krig och korruption så finns det i alla fall ordentliga utmaningarna för näringslivet idag när det kommer till politisk risk. Digitalisering och radikal globalisering har de facto medfört stora förändringar när det kommer till i riskbilden. En händelse som tidigare stannande i Myanmar eller Minsk får idag konsekvenser direkt på hemmaplan. Det är något som Stora Enso, H&M med flera fått erfarna i närtid kopplat till deras verksamheter i Kina och Xinjiang. Eller Lindex, KappAhl och andra textilföretag när det gäller Myanmar. Tänk vad bolag som Ericsson som har verksamhet i ca 180 länder behöver hantera och beakta. Puh.
Anton Lif, Combitech
Anton Lif, Combitech
Informationspåverkan vs cyber
“Gaining unauthorized entry to computer systems can, if exposed, in itself potentially influence the perspectives of certain target audiences and undermine the credibility of key functions in society. It can also serve to provide data and insights benefitting the targeting, timing and design of influence operations.” Björn Palmertz
Anton Lif, Combitech
Anton Lif, Combitech
Skillnaderna mellan påverkansoperationer och cyberoperationer är många gånger obefintligt. I exempelvis Att möta informationspåverkan från MSB delas informationspåverkan upp i sex kategorier, en av dessa är teknisk manipulation, med underkategorierna bots, sockpuppets, deepfakes och phising. Vilket är samma lika som social engineering - vilken är en kategori när det kommer till cyber. En annan kategori av informationspåverkan är symboliska handlingar, vilket kan vara exempelvis publika demonstrationer eller en giftattack(!). Handlingar som i första hand ska sända tydliga signaler och nå kognitiv påverkan. Men en symbolisk handling kan också vara en överbelastningsattack eller ett informationsläckage. Exempelvis att känsliga mail publiceras just vid ett specifikt tillfälle. Utifrån detta så går det att konstatera att informationspåverkan inte är en fråga för enbart kommunikatörer liksom cyberangrepp för IT-avdelningen. Utan dessa utmaningar och hot behöver hanteras av flera funktioner. Sannolikt är säkerhetschefen (med ett starkt stöd från ledningen) lämpligast som ansvarig och sammanhållande. Och vidare så arbetar säkerhetschefen proaktivt såväl som reaktivt i nära samarbete med kommunikation, IT, HR, rätts med flera.
Apropå social engineering så vill jag uppmärksamma 7 new social engineering tactics threat actors are using now där följande sju tekniker/trender uppmärksammas:
 1. Malicious QR codes
 2. Browser notification hijack
 3. Collaboration scams
 4. Supply chain partner impersonation
 5. Deepfake recordings
 6. Text fraud
 7. Typosquatting or lookalike domains
Följ:
Läs:
Lyssna:
OCG:s - en ständig evolution
OCGs - Organized Crime Groups. Idag är den organiserade brottsligheten gränsöverskridande och kriminella är otroligt duktiga på att ta tillvara på ny teknik och nya situationer. Men de håller också kvar vid beprövad metodik som fortsatt fungerar. Det har släppts mycket läsvärt på sistone, öppna årsrapporter från säkerhets och underrättelsetjänsterna liksom rapporter från de stora cybersäkerhetföretagen. Om du inte orkar eller vill läsa en massa text så vill jag rekommendera dig att lyssna på denna sändning från Europol och lanseringen av IOCTA 2020.
Launch of the iOCTA 2020
Riskkommunikation och transparens
Bra jobb. forsvarsmakten.se/samtalet är ett bra exempel på riskkommunikation och transparens. Proaktiv kommunikation som höjer medvetenheten och minskar risken för att informationsvakuum ska uppstå. Och fyllas av en antagonist. Jag och mina kollegor har uppmärksammat vikten av riskkommunikation i flera uppdrag kopplat till vaccinmotstånd och desinformation. Oavsett verksamhet och sektor behövs proaktiv kommunikation som svarar upp på människors nyfikenhet, rädsla, oro …
Påverkansoperationer, Försvarsmakten
Konspirationsteorier
Paweł Czerwiński, unsplah.com
Paweł Czerwiński, unsplah.com
Qanons utbredning i USA och världen liksom alla konspirationer kopplade till den pågående pandemin påvisar verkligen behovet av att lära sig mer om dessa teoriers uppkomst, spridning och genomslag. MSB har nyligen släppt en studie och så kan jag rekommendera The Conspiracy Theory Handbook - om du uppskattar Handbok debunking så lär du uppskatta denna.
“…. en perfekt grogrund för att föreställa sig att allt detta inte händer utan en orsak. Kan någon ha planerat allt detta för att skada oss? I lägen som dessa ger konspirationsteorier människor enkla förklaringar för komplexa problem. De beskriver påstådda mönster, planer och aktörer som agerar i det dolda med onda avsikter – en sammansvärjning för vilken det sägs finnas bevis. Men konspirationsteorier bygger också på tron på absoluta motsatser, lägger skulden på andra som ofta demoniseras och eldas på av katastroftankar om den yttersta systemkollapsen. Konspirationsteorier blandar resonemang om vad som är sant och falskt med värderingar om vad som är rätt och fel (eller gott och ont). ” Andreas Önnerfors
Läs:
Lyssna:
Använd:
Lägesbild påverkansoperationer
“Ryssland – Sverige 3-0. Sverige måste kunna bättre än så här” Patrik Oksanen
Russia's Disinformation Ecosystem - A Snapshot
Russia's Disinformation Ecosystem - A Snapshot
Ryssland liksom Kina har byggt upp hela ekosystem för sin propaganda och desinformation. I artikeln Russia’s Disinformation Ecosystem - A Snapshot ges en överblick av det ryska systemet, vilket bland annat består av :
 • Russian Overt Media: Öppet statligt sponsrad media.
 • Russian Intelligence Linked: Webbplatser med kopplingar till den ryska underrättelsetjänst (SVR FSB, GRU).
 • “Förstärkare”: Webbplatser som konsekvent förstärker pro-ryska berättelser.
 • Prigozhin & Co.: En del av nätverket associerat med den ryska oligarke Yevgeniy Prigozhin - ägare av den ökända Internet Research Agency (IRA),
Cyber-enabled information operation targets Poland with radiological leak hoax är ett bra case för en övning, från 5min vid lunchbordet till en 2-dagars workshop, med involvering från It, Säk , Kom och Ledning. Eller som underlag till eget för RSA/säkskydd arbete. 
Om du letar efter exempel på cyber/infopåverkan med koppling till er verksamhet - hör av dig!
Anmäl dig!
Gå utbildningar:
Följ:
Läs:
Data brokers - legitimet/illegitimt/illegalt?
Liksom aktörer som arbetar med laglig sälj och marknadsföring så kan illegitima aktörer köpa data om de olika målgrupper man vill påverka av sk Data Brokers (företag som samlar in och sammanställer information om privatpersoner och säljer informationen vidare till andra företag). Idag finns runt 5 000 globala Data Brokers, vars samlade intäkter uppgår till 178 miljarder dollar. Denna marknad är svår att överblicka och gränslinjerna mellan vad som är legitim, illegitim och illegal verksamhet är otroligt svåra att avgöra. För att göra det än mer komplext och svåröverskådligt så tillkommer det givetvis en svart marknad där möjligen data från ransonware attacker och informationsläckage säljs? Och som bonus på det hela så finns det ju exempelvis verksamheter såsom “Hype grupper” …
Läs:
Se:
Reklam att njuta av
Thailand Funny Commercial | Chaindrite Commercial Series
Haynes Baked Beans Astronaut Ad
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue