View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - Issue #10

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

March 16 · Issue #10 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej
Mitt förra nyhetsbrev var på väg att bli väldigt omfattande, så jag valde att dela upp det i två. Här kommer ett som har mer fokus på geopolitik, säkerhet och civilt försvar. Hoppas du finner något av intresse. För det är väldigt mycket som sker nu, mycket som direkt eller indirekt påverkar dig och mig.
Men först ett par andra saker: Jag och familjen har precis landat i Falun. Så en spännande tid framöver. Det är framförallt en önskan om bättre förutsättningar för våra intressen, idrott och friluftsliv som lockade . Falun har verkligen tagit emot oss med öppna armar, boende, förskola, jobb, föreningsliv har löst sig väldigt fint. Hör av dig om du passerar förbi eller har något ärende här.
Nu har MSB kommit igång med sitt regeringsuppdrag gällande vaccinmotstånd och desinformation som det fick tidigare i år. Positiv till att det kommit igång, för det behövs. Läs mer här: MSB ökar kunskapen om skydd mot vilseledande vaccinbudskap
Antivaxxare är ett exempel på en ytterlighet som kan skapa utmaningar för er verksamhet … det finns fler!
Jag och flera kollegor har sedan i höstas stötta offentliga verksamheter avseende analys, rådgivning och utbildning på området vaccinmotstånd och desinformation. Den 15/4 bjuder Sveriges Kommunikatörer, jag och min kollega Johanna Cederström in till ett webinar där vi berättar om våra erfarenheter kopplat till detta. Om kommunikativa utmaningar, desinformation och riskkommunikation.
Innehåll
  • Omvärld: geopolitik och säkerhet
  • Hoten mot Sverige
  • En nationell strategi för att möta hybridhot 
  • Innovation och utveckling 

Omvärld: Geopolitik och säkerhet
Vaccindiplomati och vaccinnationalism, kinesisk teknikutveckling , brist på halvledare, ny president i USA och “supervalår” i Tyskland är några av de många faktorer som bidrar till en intressant och utmanande geopolitisk tid…
“ Under det senaste årtiondet har vi sett en förändrad ekonomisk och militär maktbalans i världen. Denna trend kommer sannolikt fortsätta under det kommande decenniet. Vi måste på allvar fundera över vad den förändrade globala maktbalansen innebär för Sverige.” Per Olsson
Personligen så försöker jag lära mer om Arktis och om hur klimat-förändringarna förändrar den geopolitiska spelplanen. Det finns ett nytt Studio DN avsnitt om Arktis, för den som vill få lite bättre förståelse. Eller så är Niklas Granholm, FOI  rapport från förra året gällande utvecklingen i Arktis och hur den påverkar Sverige bra. Även om “nya områden” ökar i intresse så får vi inte glömma de konflikter som pågår i vår närhet. Från Stockholm till Hammerfest i Nordnorge är det ca 130 mil. Från Stockholm till östra Ukraina, där det fortsatt pågår reguljära strider är det ca 160mil. Stockholm - Minsk är bara dryga 80mil (!).
Till den blodiga konflikten i Myanmar är det betydligt längre, men situationen där har påverkan på Sverige och svenska intressen. Åtminstone när det kommer till handel och produktion av textilier. Exempelvis har stora Svenska bolag som H&M, Kappahl och Lindex produktion i landet. En stark orsak till det är att Myanmar har 0% skatt på export av deras varor.
En annan regional konflikt som påverkat och påverkar Sverige är den i Syrien. Det är nu 10 år sedan inbördeskriget i Syrien startade, ett krig som allt eftersom utvecklats till en konflikt där regionala och globala stormakter direkt eller genom ombud är delaktiga. Situationen är idag väldigt låst och det behövs väldigt kreativa förslag för att det ska komma till en lösning.
Sikkerhetskonferansen 2021 - Hele hovedsporet v2
Hoten mot Sverige
“Det handlar om yttre hot, som allt oftare manifesteras även i den inre säkerheten. Hoten riktas mot Sveriges försvarsförmåga, välstånd och demokrati. Hybrida, dolda och förnekbara metoder blir allt vanligare.” Lena Hallin
Svenska underrättelse- och säkerhetsmyndigheter presenterar i början av året sina öppna årsrapporter. Dessa ger en bra grund när det kommer till förståelse för aktuell hotbild och hotaktörer mot Sverige som nation, men även mot den egna verksamheten.
“I dagens globaliserade värld kan händelser på andra sidan jorden få konsekvenser även för Sverige. Cyberangrepp känner inga avstånd.” FRA
Utöver MUST, FRA och SÄPO årsrapporter vill jag särskilt rekommendera den norska underrättelsetjänstens årsrapport Fokus 2021 liksom den estniska säkerhetstjänstens.
Det är tydligt hur hotbilden mot er verksamhet i stor utsträckning bygger på vilka sårbarheter som finns hos er. Er verksamheten kan vara den mest ointressanta i världen men när exempelvis er data ”följer med på köpet” i jakten på andras data så blir helt plötsligt er data intressant. För antagonister är opportunister som utnyttjar möjligheter som dyker upp.
“… med tanke på ämnets komplexitet, kombinationen av utnyttjande av sårbarheter, attackvektorer och antal inblandade aktörer, kommer en konceptuell modell att vara extremt användbar för att tillhandahålla en abstrakt men ändå mycket kraftfull representation av Hybrid Threats -ekosystemet.” Hybrid COE
Hybrid COE i Helsingfors har släppt mycket intressant i närtid. Jag kan bland annat rekommendera The Landscape of Hybrid Threats … 
Kommunistpartiets strategiska mål
Kommunistpartiet presenterade nyligen sin 14: e strategiska femårsplan för hur landet ska utvecklas och nå framgång inom ett antal teknikområden. Områden som kvantdata, artificiell intelligens och bioteknik. Utifrån denna plan så behöver Svenska verksamheter, offentliga liksom privata inom dessa sektorer vara väl medvetna att de är potentiella mål för Kina. Det kan röra sig om olovlig underrättelseinhämtning, strategiska uppköp och eller informationspåverkan.
En nationell strategi för att möta hybridhot
Sverige behöver en ny nationell säkerhetsstrategi (arbete pågår) och den behöver vara just en strategi. Ett ramverk som definierar vilka statens viktigaste tillgångar och intressen är och hur de ska skyddas. Med tydliga principer gällande hur staten ska prioritera sina resurser. För vid omfattande kriser eller vid höjd beredskap behövs just tydlighet och prioriteringar. Vad är viktigast. Hur ska det skyddas. Varifrån tas resurserna. Vem har mandat.
Finland har flera styrande dokument som kan bidra till det svenska arbetet. Exempelvis Säkerhetsstrategi för samhället och Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer
För att en nationell säkerhetsstrategi ska ge effekt så måste framförallt den politiska ledningen visa att de tar hybridhot såsom desinformation på allvar. Den måste öka sitt engagemang på området ordentligt. De behöver verka mer aktivt för att öka förståelsen hos både myndigheter, näringsliv och media för hur samhällets sårbarheter kan utnyttjas. Hur enskilda verksamheters sårbarheter kan bli en nationella sårbarheter.  Frågor som cyberangrepp och desinformation måste generera mer politiskt kapital.
Det behövs ett större fokus på informationsmiljön som helhet och vad digitaliseringen innebär för de viktigaste av våra skyddsvärden; liv och hälsa, människors fri- och rättigheter, demokrati och samhällets funktionalitet. 
Den politiska ledningen måste vara pådrivande i arbetet med att vi omsätter all den expertis som finns till praktiska förmågor. Policy och strategiarbete vid exempelvis Hybrid COE får en väldigt begränsad effekt så länge det inte omsätts till operativa förmågor. För staten måste kunna använda hela sin potentiella verktygslåda för att bygga motståndskraft och genomföra effektiva motåtgärder. 
Struktur för ökad motståndskraft
“… det civila försvaret så långt möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en grundläggande förmåga att hantera situationer under höjd beredskap och då ytterst krig. Ett trovärdigt totalförsvar som är integrerat med den fredstida krisberedskapen är en viktig faktor som verkar både förebyggande och avhållande på en angripare.”
Första mars presenterade utredare Barbro Holmberg betänkandet “Struktur för ökad motståndskraft” en utredning om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Det går att läsa betänkandet här och se den digitala pressträffen i efterhand här. Personligen tycker jag att Holmbergs presentation med efterföljande kommentarer vid Folk och Försvar var väldigt bra.
Läs:
Lyssna
Se:
Innovation och utveckling
Jag har tidigare rekommenderat boken Corona Express. Vid Framtidsarenan för ett par veckor sedan fanns författarna Schlingmann och Nordström på plats. Se deras samtal om GUD - Globalisering, Urbanisering och Digitalisering liksom flertalet andra intressanta pass under Framtidsarenan.
Framtidsarenan 2021 - Världen efter pandemin
Kärnkraft har sina fördelar, men också nackdelar och vi kommer sannolikt ha kvar befintlig och möjligen ny kärnkraft under lång tid. Men kärnkraftsfrågan får verkligen oproportionerligt stort utrymme i debatten enligt mig. Vi behöver se mer brett och öppet.
”Ett smart elsystem. Det finns betydande möjlighet med sektorskoppling som innebär smart elanvändning (exempelvis styrning av värmepumpar och smarta laddningsstrategier för elfordon), flexibel (lastföljande) kraftvärme samt olika former av omvandling av el till andra energibärare som till exempel vätgas för industrin. Detta krävs för att värdet av den ökande icke-planerbara elproduktionen inte ska minska när dess andel av den totala elproduktionen ökar.” DN Debatt
En modell som ”Energipyramiden” behöver få större fokus! För mer el är inte alltid det viktigaste när det kommer till att minska vårat behov av fossila bränslen och leva mer hållbart samtidigt som digitalisering driver på.
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue