View profile

Omvärldsbevakning - Anton Lif - #8

Revue
 
 

Omvärldsbevakning - Anton Lif

January 25 · Issue #8 · View online

Nyhetsbrevet spänner över psykologiskt försvar, säkerhetspolitik, krisberedskap och kommunikation med tonvikt på kognitiv påverkan.

Min främsta expertis finns inom områdena påverkansoperationer och kommunikation, det efter bland annat åtta år vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops). Idag arbetar jag som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!


Hej där och god fortsättning!
Nu är jag tillbaka på heltid efter att ha varit föräldraledig under sommaren och hösten. Det är verkligen en ynnest att få vara hemma med kidsen, men nu är jag ordentligt pepp på jobbet!
Glädjande så har jag fått starta upp med full fart. Förra veckan hade jag bland annat förmånen att hålla två föreläsningar med fokus på utvecklingen inom området informationspåverkan och vaccinationsmotstånd. Den digitala scenen är inte den samma som den fysiska. Men det ger i alla fall mig massor av energi att få utbilda och förhoppningsvis bidra till att vi tillsammans ska bli både starkare och klokare.
Det senaste året har verkligen påvisat hur informationspåverkan är ett hot mot alla verksamheter. Hur “digital brus” övergått till fysiska handlingar…
Exempelvis sabotage av 5G master, trakasserier av telekompersonal, hur små fraktioner lyckats skapa toalettpapperskaos(!) och hur anti-vaxx rörelser nu sprider oro och hotar vårt välstånd. Fler och fler verksamheter utsätts för tekniker såsom astroturfing och stora välkända varumärken betalar oavsiktligt enorma summor för reklam på “desinformationssidor” … 
Från vänster så vill jag ta chansen och knuffa för två böcker jag läser för stunden: The Monefest av Per Holknekt och Karin O'Connor och så har David Bergman, min tidigare chef och kollega precis släppt Kodnamn Aurora  - möjligen ännu bättre än de två tidigare.
Innehåll:
 • Antivaxxers och kommunikativa utmaningar
 • Reglering av tech-jättarna och framtiden för sociala medier
 • Utvecklingen inom området informationspåverkan
 • Visualisera mera

Antivaxxers och kommunikativa utmaningar
Att vara orolig eller tveksam till kommande vaccination är fullt naturligt. Här behöver många aktörer tillsammans arbeta aktivt för att svara upp på de frågor som finns. Det för att skapa trygghet och förståelse för att vaccin är fundamentalt för en god folkhälsa.
Det vore väldigt olyckligt om människor som känner genuin oro och är tveksamma till covid-19 vaccin fastnar i klorna på antivaxxers. För i antivaxxrörelsen förenas övertygade vaccinkritiker med såväl ekonomiska bedragare som konspirationsteoretiker. Givetvis utnyttjar främmande makt situationen för att skapa splittring och nå sina egna illegitima målsättningar.
Några slutsatser och rekommendationer kopplat till vaccinmotstånd och desinformation:
 • Antivaxxare ser Covid-19 som en möjlighet till att långsiktigt öka vaccinationsmotståndet.
 • Vissa antivaxxare är ekonomiskt motiverade, andra är fullt troende. Hur som helst, för att vinna måste de underminera förtroendet för det vetenskapliga etablissemanget.
 • Rådande konflikt mellan vaccinförespråkare och antivaxxare är i stor utsträckning en asymmetrisk konflikt då exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal måste övertala allmänheten att vidta åtgärder. Medan antivaxxare bara behöver skapa tvivel om dess effektivitet, säkerhet eller nödvändighet.
 • En stor utmaning 2021 kommer att vara att skilja extrema ”antivaxx narrativ” från genuina uttryck av oro från människor med annars måttliga åsikter.
 • När det gäller direkt vilseledande och felaktig information från aktiva vaccinmotståndare så är det oftast bäst att inte engagera sig alls. Undvik att svara eller interagera med denna information - då du sannolikt bara bidrar till att skapa ännu större spridning.
 • Fakta inte är det enda (eller det viktigaste) som människor baserar sina ställningstaganden på. Känslomässiga, ideologiska och sociala faktorer har stor betydelse. Det är därför väsentligt att planera och arbeta med olika argumentationslinjer i sin kommunikation nu när det är dags för massvaccinering.
 epi-win.com
epi-win.com
Debunking Handbook 2020
#StratComTalks Fact-checking and Debunking
”From fueling anti-vaxx moods to undermining Western pharmaceutical companies: the list of pro-Kremlin disinformation about vaccines is loooong… Take a look at our infographic and see more examples in EUvsDisinfo database"
EUvsDisinfo
EUvsDisinfo
Reglering av tech-jättarna och framtiden för sociala medier
”Attacken mot Kapitolium i Washington riktades mot den amerikanska demokratin men är en väckarklocka också för Sverige. Vår demokrati är inte vaccinerad mot vare sig snabba aggressiva attacker eller mer långsamt nedbrytande företeelser. Det finns flera varningssignaler. Därför är det med största allvar vi uppmanar till allas engagemang för demokratin.” (DN Debatt)
Tech-jättarna får en allt större betydelse geopolitiskt. Utvecklingen har gått snabbt och nu är Facebook med flera en del av de offentliga infrastrukturen. Men med fantastiska möjligheter kommer stora utmaningar och utvecklingen i USA exponerar verkligen dessa utmaningar. Jag ser det som att politiker såväl som tech-bolagen nu yrvaket försöker hantera en situation som ingen riktigt kunnat förutse.
Tech-jättarna är privata företag och de drivs av kommersiella intressen. De har rätt att skapa sina egna regler. Regler som gäller även för dig och mig. Många är det som vill att företagen ska ta större ansvar, hållas publicistiskt ansvariga samtidigt är yttrandefriheten central i vårt demokratiska samhälle.
Det viktiga arbete som pågår inom området har tyvärr inte hunnit få fullt genomslag, men mycket är på gång. Tålamod och långsiktighet är centralt.
Exempelvis så bedriver Europeiska kommissionen ett långsiktigt strategi och policyarbete under rubriken “A Europe fit for the digital age”. Arbetet syftar till att öka EU:s digitala suveränitet och utveckla europeiska standarder.
Den 15/12 publicerade kommissionen ett nytt regleringsförslag: Proposal for a Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act)
Förslagets övergripande syfte är att bidra till en bättre miljö för det demokratiska samtalet i en digital tid. … genom att skapa en bättre översyn och transparens kring sociala medier och att reducera systematiska risker såsom manipulation och desinformation.
Jag tror på dessa, jag tror att det är du och jag som genom demokratiska institutioner ska sätta villkoren för tech-bolagen. Samverkan är givetvis centralt men i slutändan så är jag tveksam till att dessa bolag ska få för stort inflytande.
I rapporten Policy Frameworks 2020 som presenterades i november listas 12 stycken rekommendationer avseende hur vi behöver arbeta för att vi ska komma till rätta med den pågående infodemin. Hur vi ska motarbeta omfattande desinformation och missinformation i sociala medier …
Här är de tre första rekommendationerna:
PUBLIC REGULATION IS NEEDED TO IMPOSE TRANSPARENCY REQUIREMENTS ON ONLINE SERVICE PROVIDERS
 1. Transparency requirements should relate to all platforms’ core functions in the public information ecosystem: content moderation, content ranking, content targeting, andsocial influence building.
 2. Regulators in charge of enforcing transparency requirements should have strong democratic oversight and audit processes.
 3. Sanctions for non-compliance could include large fines, mandatory publicity in theform of banners, liability of the CEO, and administrative sanctions such as closing access to a country’s market.
Läs:
Se:
Utvecklingen inom området informationspåverkan
Som sagt det senaste året har verkligen påvisat hur informationspåverkan är ett hot mot alla verksamheter.
“The evidence is clear: schemers around the world take every opportunity to manipulate social media platforms for a variety of commercial, criminal, and political reasons.”
Forskarna vid  StratCom och Oxford Internet Institut levererar kontinuerligt betydelsefulla analyser!
I rapporten Social Media Manipulation Report 2020 så presenteras bla:
 • Branschens omfattning är enorm. Infrastrukturen för utveckling och underhåll av manipuleringsprogramvara för sociala medier, generering av fiktiva konton och att tillhandahålla mobila proxyservrar är enorm.
 • Manipulation på sociala medier är nu en global industri med globala konsekvenser.
Tre framträdande trender som presenters i rapporten Industrialized Disinformation 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation är:
 1. This year, we found evidence of 81 countries using social media to spread computational propaganda and disinformation about politics.
 2. Over the last year, social media firms have taken important steps to combat the misuse of their platforms by cyber troops.
 3. Private firms increasingly provide manipulation campaigns. In our 2020 report, we found firms operating in forty-eight countries, deploying computational propaganda on behalf of a political actor.
“It is time to disrupt, defund and down-rank disinformation sites.” (GDI)
Det blir allt tydligare hur stora välkända varumärken oavsiktligt betalar enorma summor för reklam på “desinformationssidor” .
Enligt The Global Disinformation Index bedömning så betalade företag sammanlagt runt 25 miljoner dollar under 2020 för annonser på närmare 500 engelskspråkiga sidor med desinformation kopplat till den pågående pandemin.
GDI, Global Disinformation Index
GDI, Global Disinformation Index
VISUALISERA MERA
Framtidens fysiska koncept
Framtidens fysiska koncept
“ …hur den fysiska butiken trots allt står emot den digitala transformationen och hur "butiksdöden” i själva verket är en konsekvens av överetablering och dåligt hantverk vad gäller positionering.“
 Magnus Ohlsson, (Retailomania) är väldigt duktig på att illustrera sina spaningar med illustrationer, modeller, bilder och målande texter.
Nytt spel i Rocka munnen
Vet du andra som skulle vilja ha brevet - berätta gärna!
Vi hörs!
Did you enjoy this issue?
In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue