Zobacz profil

✍️ Ledwoletter 48 🦄 O pozyskiwaniu i zarządzaniu wiedzą, marketingowych smaczkach i książkach.

Revue
 
 

#Ledwoletter: o marketingu i życiu.

27 marzec · Wydanie #52 · Zobacz online

O książkach, marketingu, biznesie. O tym co ważne.
O kobietach, feminizmie i seksizmie. I o pieskach też.
Wszystko przepuszczone przez pryzmat marketera, który stara się docierać do sedna. Czyli o życiu z marketingowego punktu widzenia.
Zaproszenia na wydarzenia, szkolenia, kursy, polecenia dobrych artykułów i książek.


Zarządzanie wiedzą w organizacji
Cała nasza firma zbudowana jest na wiedzy. Jej pozyskiwanie, przekazywanie, transferowanie to podstawa działania i gwarant istnienia oraz ciągłości organizacji. Niezaprzeczalnie w związku z tym zarządzanie wiedzą ma ogromne znaczenie dla sukcesu naszej marki, firmy czy marki osobiste
Aby zbudować skuteczną taktykę działania i procesy zarządzania wiedzą kluczowe jest poznanie jej rodzajów oraz tego jak ją gromadzimy.
W warstwie najbardziej teoretycznej, za Filozofia nauki, Wstęp do metodologii ogólnej nauk, Wiedza naukowa a wiedza potoczna. Jana Sucha ogólnie wiedzę ludzką dzielimy na pięć kategorii:
 1. Wiedza potoczna - inaczej powszechna, zdroworozsądkowa, najstarszy gatunek wiedzy. Dotyczy tego, co powiązane jest z człowiekiem i powstała w momencie powstania homo sapiens. Wyrażamy ją w języku potocznym, niejednoznacznym. Wiedza potoczna stwierdza fakty, ale ich nie objaśnia, dlatego nie spełnia ona mocnej zasady racjonalności. Aby pozyskać wiedzę potoczną nie prowadzi się badań, nie jest ona świadomym wynikiem jakiegoś procesu, a obserwacji. Dlatego jest też dość powierzchowna.
 2. Wiedza naukowa. Ernest Nagel (filozof nauki) napisał, że wiedza naukowa, „to po prostu uporządkowana lub zorganizowana wiedza zdroworozsądkowa” Nie tylko opisuje, fakty i zjawiska, ale dąży do ich wyjaśnienia. Znacznie pewniejsza niż wiedza potoczna. Jest wynikiem badań. Często ma charakter teoretyczny.
 3. Wiedza artystyczno-literacka. Dotyczy działań teoretycznych i praktycznych w sztuce czy muzyce. Dociera do takich warstw życia ludzkiego i świata, których nie da się poddać analizie naukowej. Mocno obrazowo - zmysłowa, niczym wiedza potoczna powszechnie jest dostępna dla każdego niezależnie od poziomu wykształcenia.
 4. Wiedza spekulatywna. Głównie w systemach religijnych, wierzeniach i mitologii. Często oparta na myśleniu abstrakcyjnym. Rozważaniach o rzeczywistości.
Cztery wymienione wyżej gatunki, to wiedza racjonalna. Są one wiedzą intersubiektywnie komunikowalną, co oznacza, że dostępną dla każdego człowieka poznającego.
 1. Wiedza irracjonalna. Nieuchwytna dla naszego mózgu / rozumu. Często i stojąca w opozycji do naszego rozumu. Jest bardzo trudna do wyrażanie w komunikacji i do przekazania innym. Takim rodzajem wiedzy może być też pseudonauka, która tylko przyjmuje pozory wiedzy naukowej (np. wiedza o płaskim świecie).
W bardziej biznesowym kontekście wiedzę możemy dzielić na:
 1. Explicit - jawna. Wiedza udokumentowana. Informacje, które łatwo udostępnić i zrozumieć. Przekazywanie wiedzy jawnej, to najważniejszy element zarządzania wiedzą. Jest przechowywana w chmurze, bibliotekach, oficjalnych dokumentach czy innych formach komunikacji. Przykład, to np. samouczki, tutoriale, prezentacje szkoleniowe czy ten artykuł.
 2. Implicit - niejawna. Zdobywana poprzez doświadczenie życia codziennego. Nie jest łatwą ją wyrazić. Niezwykle istotna w procesie zarządzania firmą, np. w procesie zarządzania ludźmi czy on-boardingu nowych pracowników. Nie wystarczy podzielenie się wiedzą jak działa firma. Chcesz, aby pracownicy to zrozumieli, a nie przyjęli za fakt. Chcesz pozwolić ludziom na wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce tak, aby działali jak najefektywniej, szybciej, wydajnie. To “wiedza między wierszami”.
 3. Tacit - ukryta. To również wiedza zdobywana przez doświadczenie, ale taka, krótką trudno przekazać. Nauczyłeś_aś się wymawiać literę “r” albo “the” w języku angielskim, wiesz jak jeździć na rowerze, ale w jakim sposób dokładnie wyjaśnić to drugiej osobie? Jak przekazać jej tę wiedzę zdobytą na doświadczeniu? To właśnie wiedza ukryta. Czy to oznacza, że jest to niemożliwe, aby taką wiedzą się dzielić? Nie. Ale jest to zdecydowanie trudniejsze.
 4. Declarative - deklaratywna. Odnosi się do faktów, które są niezmienne. To informacje oparte na zasadach, koncepcjach czy zdarzeniach. Ponownie na przykładzie onboardingu, będzie to przekazanie wszystkich procesów, zasad kultury organizacyjnej firmy. Omówienie zasad projektów i terminologii, na których będzie pracować pracownik_czka. To również wiedza przekazywana na etapie budowania świadomości marki. Nie koncentruje się na odpowiedziach na pytanie “Jak” i “Dlaczego”, a raczej “Co”.
 5. Procedural - proceduralna. Znana inaczej jako wiedza imperatywna. Jest przeciwieństwem wiedzy deklaratywnej. Odpowiada na pytania “jak” i “dlaczego”. Zawiera informacje o sposobach wykonania danego zadania czy realizacji projektu. Krok po kroku. Od A do Z.
 6. A priori. Oba terminy, a priori i niżej a posteriori pochodzą z języka łacińskiego i są tłumaczone jako „od pierwszego” i „od drugiego”. Koncepcje te są zakorzenione w filozofii zachodniej od czasów Immanuela Kanta. Wiedza a priori to wiedza zdobyta niezależnie od jakichkolwiek dowodów lub doświadczenia. Jako wiedza nieposiadająca doświadczenia, jest ona wynikiem wyłącznie abstrakcyjnego lub logicznego rozumowania.
 7. A posteriori. W przeciwieństwie do wiedzy a priori, wiedza a posteriori wywodzi się z doświadczenia. Wiedza może być uzasadniona i logicznie wyjaśniona dopiero po zaobserwowaniu przez jednostkę określonego zdarzenia.
A skoro już przy wiedzy jesteśmy…
Jak pozyskiwać marketingową wiedzę
Zawód marketera może nigdy się nie znudzić. Pracujemy z różnymi markami, branżami, każdy dzień może być wyzwaniem. Z drugiej strony to również często nudne i powtarzalne rzeczy robione w excelu oraz niekończące się pozyskiwanie wiedzy. Kiedy wydaje nam się, że poznaliśmy jakąś dziedzinę albo narzędzie dogłębnie okazuje się, że wszystko zmienia się 180 stopni. Skąd zatem na początku jak i na późniejszym etapie pozyskiwać swoją wiedzę marketingową? 
Efekty psychologiczne ważne w zawodowej pracy
Na początek, co jeszcze raz podkreślę, warto zrozumieć, że w tym zawodzie nauka nigdy się nie kończy. Sama świadomość tego pozwala być lepszym marketerem i rzeczywiście starać się na co dzień pogłębiać swoją wiedzę. Kiedy jesteś już ekspertem_ekspertką może zdarzyć się, że zderzysz się z syndromem oszusta. To również pojęcie, które warto poznać. Wyobrażenie, że odniosłaś_eś sukces tylko dzięki szczęściu, a nie dzięki talentowi czy kwalifikacjom. Szacuje się, że 70% ludzi go doświadcza. Może spowodować, że pracujesz i uczysz się coraz więcej i więcej. Ponad normę. Tok rozumowania wygląda następująco: “Nie zasługuje na to co mam i czuję się oszustką_em. Zatem muszę pracować więcej, aby udowodnić, że tak nie jest. Pracując więcej, osiągam większy sukces. Ponownie nie ufam temu, że to dzięki ciężkiej pracy, wiedzy i umiejętnościom.” 
Z drugiej strony mamy również Efekt Krugera Dunninga. “Hipotetyczne zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności”. 
Czyli mówiąc prościej, kiedy dopiero zaczynamy pracę w danej dziedzinie i coś zaczynamy potrafić i osiągać - często zdaje się nam, że wiemy wszystko. 
Oba efekty nie sprzyjają naszemu zawodowemu jak i prywatnemu życiu oraz zaburzają proces pozyskiwania wiedzy czy osiągania sukcesu - niezależnie od tego jak go sobie zdefiniujemy. 
Każdy pozyskuje wiedzę inaczej 
Każdy z nas również wiedzę inaczej pozyskuje i inaczej się z nią obchodzi. Malcolm Gladwell w książce “Punkt przełomowy. O przyczynach wielkich zmian” dzielił ludzi na trzy kategorie:
 • Mawen - człowiek, który kumuluje wiedzę na dany temat.
 • Łącznik - osoba z rozległą bazą kontaktów. Wie, kto może pomóc w konkretnej sytuacji. 
 • Sprzedawca - potrafi przekonać do swoich racji praktycznie każdego. 
Takie samo podejście mamy do wiedzy. Są Ci, którzy kumulują wiedzę, gromadzą linki w zakładkach, aplikacjach typu Pocket czy Feedly; Ci którzy nie gromadzą wiedzy, ale zawsze wiedzą, od kogo ją uzyskać, gdy będzie taka potrzeba. Jest i grupa osób, która swoją wiedzę sprzedaje i przekonuje do niej innych. Warto wiedzieć, do której grupy należymy (jakie mamy preferencje), ale jednocześnie budować na wszystkich trzech kategoriach. 
Skąd zatem wiedzę marketingową pozyskiwać? 
Mamy kilka rodzajów contentu - grafiki, video, audio, słowo pisane, interaktywność - a każdy z nas ma inne preferencje co do jego konsumpcji. Im bardziej dany typ contentu lubimy, tym prościej będzie nam się za jego pomocą uczyć. Zastanów się jakie są Twoje preferencje. Dlatego poniższe źródła podzieliłam alfabetycznie - każdy z nas jest inny i ciężko wskazać tutaj lepsze czy gorsze źródła. Nie da się jednak na co dzień korzystać ze wszystkiego. Wpadlibyśmy w totalne przebodźcowanie i po prostu zabrakłoby nam czasu. Done is better than perfect. 
Darmowe kursy online
Paradoksalnie jest ich dość sporo, wystarczy - dosłownie - poszukać. Bardzo często tego typu darmowe kursy organizują duże marketingowe firmy i narzędzia jak chociażby Hubspot, Canva czy Google, często również można znaleźć tego typu szkolenia organizowane przez PARP bądź Unię Europejską. Warto poszukać również płatnych kursów i zapytać twórców (kto pyta nie błądzi!) o darmową opcję dla osób ze statusem studenta. Czasami wystarczy wpisać interesującą nas tematykę w Google i do zapytania dodać frazę darmowy kurs bądź zrobić to samo w języku angielskim.
Książki
Książki w przypadku mediów społecznościowych czy trendów dezaktualizują się dość szybko, ale podstawy marketingu (które są niezbędne!), strategia, psychologia (tak ważna w życiu marketera), content marketing czy tworzenie person i zachowania konsumenckie, to zdecydowanie tematyka, która tak szybko w książkach się nie dezaktualizuje. Warto sięgać po te wydawane przez: 
 • Helion / OnePress
 • Słowa i Myśli
 • PWN
 • SQN
 • Karakter 
 • ZNAK
Na pewno warto sięgnąć po poniższe tytuły: 
 • Marketing - Philip Kotler 
 • To jest marketing - Seth Godin
 • Wywieranie wpływ na ludzi - Robert Cialdini
 • Tajniki konwersji - Chris Smith 
 • Biblia Copywritingu - Darek Puzyrkiewicz 
 • Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować - Artur Jabłoński 
 • Narratologia - Paweł Tkaczyk 
 • Viral - Piotr Bucki
 • Growth Hacker Marketing - Ryan Holiday 
 • Magia słów - Joanna Wrycza - Bekier
A dodatkowo pod dwoma poniższymi linkami znajdziesz książki: 
Media społecznościowe
Możliwości Social Media w zakresie pozyskiwania wiedzy są ogromne, niezależnie od tego w jakim medium się znajdujemy. Wartościowe tipy marketingowe można znaleźć nawet na TikToku czy pogadać o nich na Discordzie. Najważniejsze, aby zwracać uwagę na źródło i twórcę treści, starać się nie sięgać po emocjonalne click baity czy fake newsy, które niestety często w Social Media nawet w marketingu się zdarzają. Gdzie konkretnie zaglądać w Social Media? 
 • wszelakie grupy dyskusyjne na Facebooku czy LinkedIn, ja zapraszam Cię do grupy mojej firmy, czyli “Karmimy wiedzą” na Facebooku. Znajdziesz ją po wpisaniu hasła w wyszukiwarce FB. 
 • śledź profile konkretnych ekspertów i specjalistów w Social Media, znajdziesz je między innymi tutaj https://bit.ly/3I1rEWs (pod tym linkiem znajduje się wiele innych wartościowych źródeł)
 • korzystaj z newsroomów i blogów konkretnyvh platform jak i raportów, które wydają. 
Meetupy
To marketingowe (i nie tylko) spotkania z kilkoma wystąpieniami ekspertów na dany temat. Sama organizuje jeden - CRASH Mondays - na który serdecznie Cię zapraszam. Co prawda podczas pandemii zrobiło się ich mniej albo przeszły do świata online, ale wracają powoli do “życia”. To świetne miejsca do pozyskania wiedzy za darmo, ale również nawiązania kontaktów branżowych (networking). Listę takich meetapów znajdziesz tutaj https://crossweb.pl/ 
Narzędzia!
Najlepsza jest nauka przez doświadczenie. Na rynku znajdziesz mnóstwo narzędzi darmowych jak i te płatne, które często posiadają darmowe okresy testowe. Wykorzystaj je! Listę polecanych przeze mnie narzędzi znajdziesz tutaj https://bit.ly/3Il18aR 
Webinary
Obecnie w mediach społecznościowych i poza nimi mamy ich prawdziwy “wysyp”. Jak szukać? Najprościej!
 • Wpisując hasło w Google, 
 • szukając ich w wyszukiwarce Facebooka, 
 • obserwując agencje reklamowe, marki osobiste, firmy badawcze, narzędzia marketingowe - organizują je najczęściej. 
Co jeszcze? 
 • Blogi i artykuły to nieskończone źródła wiedzy na każdy możliwy marketingowy temat. Tak samo jak portale internetowe marketingowe. Możesz zapisywać je na później w Pocket, gromadzić i segregować w Notion czy “subskrybować” w takim narzędziu jak Feedly. 
 • Newslettery to jeden z ulubionych sposobów pozyskiwania wiedzy przede mnie. Sama namiętnie śledzę jeden, czyli newsletter Bartka Pucka. I ten polecam Ci w szczególności. Ale większość portali, agencji czy marek osobistych tworzy teraz newsletter, na który możesz się zapisać.
 • Podcasty znajdziesz w większości platform streamingowych, a tam również ekspertów, którzy za darmo dzielą się swoją wiedzą. Wykorzystaj to! 
 • Praktyka bądź na dalszym etapie staż, to najlepsza forma nauki w praktyce. Idealnie, jeżeli uda Ci się odbyć je w agencji. Na początek to lepsze rozwiązanie, niż praktyka in house (czyli w konkretnej firmie / marce). Zdecydowanie na początek może dać Ci więcej wiedzy. 
 • Szkolenia i konferencje często są płatne, ale i również często mają specjalną ofertę darmową albo z dużym rabatem dla studentów. Nie znalazłeś takiej informacji na stronie? Zapytaj! Taką opcję oferuje chociażby jedna z większych konferencji Internet Beta. 
 • Zadawaj pytania! W mediach społecznościowych, na meetapuch, podczas webinarów. Zawsze wtedy, kiedy masz okazję. Kto pyta nie błądzi, a dodatkowo ma okazję pozyskać dodatkową wiedzę i dać się zapamiętać. 
Zawsze sprawdzaj, kto jest autorem treści i czy ma doświadczenie oraz kompetencje do tego, aby dzielić się z Tobą wiedzą. Jak pracuje? Jakie ma doświadczenie? Jakie studia ukończył? Czym dodatkowo zajmuje się na co dzień? Jeżeli masz podejrzenie, że źródło jest “niepewne” zaufaj swojej intuicji. Narzędzia, które wymieniłam wcześniej czyli Pocket, Feedly, Notion, a dodatkowo Google Keep na pewno pomogą Ci się we wszystkich tych źródłach odnaleźć. Ale uwaga! Tak jak ze źródłami nie korzystaj ze wszystkich narzędzi na raz. Wybierz te najbardziej dla siebie korzystne. Powodzenia! :) 
Czy wiesz czym jest społeczność?
Komunikacja z odbiorcami diametralnie zmieniała się na przestrzeni lat, a raczej dekad. Od monologu ( jednokierunkowej komunikacji marki do odbiorcy którego nie znamy) przez dialog (czyli rozmowę marki z odbiorcą często poprzez czaty, komunikatory w SM czy e-mail marketing) po trialog. Coś nowego w komunikacji, wielopłaszczyznowe dyskusje pomiędzy internetowymi społecznościami, do których marka może dołączyć lub do marki należą. Co czeka nas dalej? Zapewne jeszcze większe zacieśnianie relacji, zacieranie się granic, ale i również komunikacja społecznościowa i grupowa pomiędzy samymi markami.
I tutaj warto zrozumieć czym sama społeczność jest.
Społeczność internetowa, to nie zawsze media społecznościowe. Wszakże społeczności - w internecie - możemy budować praktycznie w każdym miejscu. Zatem pierwszy wyznacznik, to miejsce w sieci budowania społeczności. 
 • Gracze są na Twitchu.
 • Czytelnicy na Goodreads. 
 • Rowerzyści na Peloton
 • Piwosze na Untappd
 • Twórcy na WattPad
Ponadto ludzie łączą się nie tylko ze względu na pasje, zainteresowania czy ten sam poziom wiedzy lub wykonywany zawód. Ludzie pojawiają się w jednej przestrzeni również ze względu na chęć niesienia pomocy innym, angażowania się, podejmowania inicjatyw czy dbania o rozwój społeczności, np. lokalnej. Spójrz chociażby na społeczności związane z ochroną środowiska, pomaganiem Ukraińcom podczas wojny czy kobiety i mężczyzn jednoczących się w świetle Strajków Kobiet. I tutaj mamy kolejny wyznacznik społeczności: powód jej powstania.  
Co zatem finalnie może łączyć ludzi i scalać społeczność?  
 • Zainteresowania - ludzie, którzy mają podobne pasje i zainteresowania. 
 • Miejsce - konkretne obszary geograficzne, np. społeczność lokalna czy społeczność ekspatów. 
 • Ideologia - ten sam humanitarny czy globalny cel, członkowie takiej społeczności chcą doprowadzić do pewnych mniej lub bardziej znaczących zmian. 
 • Praktyka - wykonywany zawód, miejsce pracy, branża. 
 • Okoliczności - ludzi często zbliżają triggery, okoliczności lub siły zewnętrzne, np. pandemia. 
Społeczności możemy również podzielić ze względu na ich wielkość. (I tutaj co ciekawe mikrospołeczności to wcale nie te, które są najmniejsze. Do najmniejszych najczęściej należą społeczności marek (choć nie zawsze jest to regułą!)
W kontekście marek możemy budować społeczności: 
 • sprzedażowo - doradcze, to społeczności najczęściej tworzone przez samą markę. Istnieją po to, aby doradzać w zakresie produktów sprzedawanych przez markę i edukować z ich zakresu czy też zakresu branży, w której porusza się marka. Sprawdź społeczność: Ekipa Komputronik Gaming albo Planszowa Rebelia - gry, akcje, inspiracje na Facebooku. 
 • edukacyjno - ofertowe - większy nacisk niż na sprzedaż, kładą na edukację w zakresie nie samych produktów, co konkretnego tematu i obszaru, w którym istnieje marka. Sprawdź: #mensTRUEacja by Your KAYA czy #Karmimy Wiedzą o szeroko pojętym marketingu na Facebooku
 • mające na celu szybszą i efektywniejszą obsługę Klienta, sprawdź chociażby grupę TALYA - grupa inspiracyjna (FB)
 • grupy networkingowe -tutaj świetnym przykładem networkingowej grupy biznesowej jest grupa stworzona na Slacku wokół społeczności Bartka Pucka. https://pucek.com/ 
 • grupy współtworzące produkty i usługi - taką grupę posiadała kiedyś chociażby marka Semilac. Można było zgłaszać tam pomysły na nowe produkty marki. 
 • grupy dla ambasadorów i testerów - zrzeszające pierwszych użytkowników aplikacji czy produkty, mające na celu budowanie silnej ambasadorskiej grupy, a w początku etapie zgłaszanie ewentualnych problemów czy błędów. Sprawdź grupę dla dietetyków i trenerów personalnych alloweat na Facebooku bądź getdressed community na Discordzie. 
Marketing
 • More Bananas wiemy co dobre! Pobierz, graj, stwórz wkład do strategii marki i określ jej archetypy. 💛 https://bit.ly/3tweYTwZ
 • Zatańcz z moim proszkiem, czyli porozmawiajmy o UGC. KLIK
 • Kolejny świetny raport na temat metawszechświata KLIK
 • Pobierz za darmo ebook na temat analizy danych. Znajdziesz tam również mój wkład. KLIK
 • Jak używać Reddit w sztuce researachu? Jest pytanie - jest odpowiedź! KLIK
 • Najlepsze kampanie reklamowe z wykorzystaniem wizerunku kobiet znajdziesz pod tym linkiem.
 • Psssst! Szukamy w More Bananas Junior Graphic Designera_ki. KLIK
Ważne społecznie
 • “Patobiznes to męski biznes. Przemoc wobec kobiet jest nieodłączną cechą tych przekazów” - czyli słów kilka o patologii w Internecie, patoinfluencerach i przemocy. KLIK
 • Filary postawy obywatelskiej i dobrego samopoczucia w Internecie - od Facebooka. Znajdziecie tam sporo materiałów dla rodziców jak i nauczycieli. KLIK
 • Ciekawy raport Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce. KLIK
 • Polecane grupy dla kobiet na Facebooku. Sztuk 8. Panowie, koniecznie zdradźcie mi w komentarzu, gdzie Wy bywacie? Oczywiście Internet nie może przeżyć powstania takiej listy. KLIK Sam profil niezwykle hejterski. Zachęcam do zgłaszania. Albo i nie. Zgodnie z Waszym sumieniem. Ruszyli wystawiać negatywne opinie mojej agencji. Za to, że nigdy nie pracowali z naszą agencją, ale nie podoba im się polecana przez nas grupa. I to jest moi drodzy siła dzisiejszego Internetu, przed który nigdy się nie ugnę. Jeden profil potrafi wpłynąć na wiele, łącznie ze zmasowanym hejterskim atakiem. Czy warto wtedy się poddawać i przestać robić swoje? Jak dla mnie: nigdy.
Wydarzenia, szkolenia, webinary warte uwagi
 • Na pewno warto zainteresować się wydarzeniem Kto powstrzyma katastrofę? Aktywistki i aktywiści klimatyczni oraz ich (nie tylko ludzcy) sojusznicy KLIK
 • Panel dyskusyjny z kobietami biznesu: Karolina Milczanowska, Izabela Chyłek, Marta Orzechowska, Sylwia Woźniak, Katarzyna Płachecka i mną. KLIK
 • W czasach dezinformacji - narzędzia do weryfikowania źródeł wiedzy, fact-checking, weryfikacja kont i mediów, z których udostępniamy treści - są niezbędne. Wiele informacji, które konsumujesz online, zwłaszcza w Social Media, może wydawać się prawdą - niestety do prawdy im daleko. Jak rozpoznać treści fałszywe? Jak radzić sobie z dezinformacją? Zapraszam na webinar! :) KLIK
 • W największych miastach w Polsce trwa właśnie Restaurant Week. To zawsze dla mnie święto dobrej kuchni i odkrywania nowych restauracji. Jeżeli jeszcze nie miałaś_eś okazji - sprawdź koniecznie. KLIK
Książki, muzyka, filmy i seriale, inspiracje
 • Gra, która codziennie pobudza moje szare komórki, to zdecydowanie https://literalnie.fun/ - przyjemne z pożytecznym! Dodatkowo wpadnij również na https://literalnie.fun/slownikowo
 • Seriale, które ostatnio obejrzałam polecam z czystym sumieniem. Drugi sezon Bridgertonowie. Nie do końca prawdziwe zaplecze historyczne Anglii, piękne kostiumy, jeszcze piękniejsza muzyka i TE EMOCJE I WZRUSZENIA. A dodatkowo Krakowskie Potwory. Do serialu podchodziłam bez wielkich oczekiwań. Zatem nie było rozczarowań. Trochę fantastyki, trochę poganizmu i słowiańszczyzny, dużo dobrej muzyki. Dialogi pozostawiają trochę do życzenia, ale ja i tak dobrze się bawię. Warto tutaj również dodać, że na bazie przekazów historycznych, pisemnych, architektonicznych itd. - totalnie praktycznie nic nie wiemy o religii Słowian. Serio. Więc zarzucanie, że serial to przekłamanie. Owszem, do szeroko powtarzanych mitów i legend. Które i tak powstawały wieki, bo życiu pradawnych Słowian.
 • Na czytanie książek ostatnio nie miałam czasu, bo w tym tygodniu na tapet (tak, na tapet - nie tapetę!) wzięłam dwa magazyny: Pismo i Przekrój. Oba gorąco polecam.
 • Na YouTubie serdecznie polecam Wam: Andrzej Dragan: bezczelny fizyk, który rozwiązał zagadkę mechaniki kwantowej. KLIK Z samym fizykiem będę miała okazję przeprowadzić wywiad 9. maja w Bibliotece Głównej AGH. I w kolejce czeka jego książka najnowsza Kwantechizm. Jeszcze nie wiem czy polecam. :D
 • Zdziwiło mnie ostatnio, że jeden z moich znajomych nie znał ani Ramboxa, ani Franza. Cóż, klątwa wiedzy. Być może Ty również. :D To aplikacje, które pozwalają na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkie możliwe komunikatory. Ja osobiście korzystam z Franza.
 • A Ty do którego rodzaju ludzi należysz? Więcej przykładów znajdziesz tutaj.
 • Raport o… wodzie! KLIK Pokaźny, obszerny materiał, który warto znać.
Podobało się?
Zostaw łapkę w górę! Możesz również postawić mi kawę. ☕https://buycoffee.to/ledwoledwo
Czy podobało Ci się to wydanie newslettera?
Kliknij tutaj, aby anulować subskrypcję.
Jeśli ktoś przesłał Ci dalej tego maila i spodobał Ci się, możesz zasubskrybować ten newsletter tutaj
Starannie sporządzone przez Ania Ledwoń-Blacha przy użyciu Revue.