Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van Lokaal Vitaal uitgelegd

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van Lokaal Vitaal uitgelegd
Hallo en welkom bij de 62ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Hopelijk gaat alles goed met je. Welkom ook nieuwe abonnee. Ik ben als je dit leest waarschijnlijk aan het schilderen in mijn nieuwe huis en heb eerder deze week tijd vrijgemaakt om het verkiezingsprogramma van Lokaal Vitaal door te nemen en toe te lichten, ook na een belletje met lijsttrekker Roel Beems.
Daarnaast praat ik je bij over een discussie tussen het gemeentebestuur en de PvdA over hoeveel nieuwe woningen er in Castricum gebouwd worden. Is de perscommunicatie van de gemeente te rooskleurig of ziet de PvdA honderden woningen over het hoofd? Tot slot lees je een opvallend verhaal over Delta Fiber Netwerk, dat zegt glasvezel aan te leggen in Castricum. Concurrent E-Fiber zegt dat dat helemaal niet zo is.
Veel leesplezier gewenst en als je feedback hebt op deze nieuwsbrief, hoor ik die graag via een antwoord op deze e-mail.

Het verkiezingsprogramma van Lokaal Vitaal uitgelegd
Het verkiezingsprogramma van Lokaal Vitaal is hier als pdf te lezen en telt 12 pagina’s. Lokaal Vitaal is voortgekomen uit de fusie tussen CKenG (3 zetels) en GDB (2 zetels) en debuteert onder de nieuwe naam in de gemeenteraad. De partijen hebben nu samen 5 van de 25 zetels. Lijsttrekker Roel Beems geeft in een telefonisch toelichting aan dat hij verwacht dat Lokaal Vitaal de grootste partij gaat worden en rekent op 7 of 8 zetels. Hieronder lees je mijn analyse van het verkiezingsprogramma, die je kunt gebruiken als één van de manieren om te bepalen of Lokaal Vitaal bij jou past.
Wonen en IKC’s
Lokaal Vitaal wil zoveel mogelijk in de bestaande dorpskernen bouwen en pleit voor het bouwen van hofjes waar ouderen en jongeren in elkaars buurt wonen. De partij noemt het bouwen in meerdere woonlagen ‘nodig en onvermijdelijk’ en wil zo’n bouwproject per geval beoordelen. In de komende vier jaar wil Lokaal Vitaal plannen voorbereiden waar uiteindelijk duizend woningen uit voort moeten komen, waarvan dertig procent sociale huur en koop.
De Maranathakerk, de Witte Brug, de voormalige Montessorischool en de Augustinusschool kunnen wat Lokaal Vitaal betreft tegen de vlakte om plaats te maken voor woningen. De partij wil ook woningen bouwen op het Kooiplein, de Schulpstet (Bakkum), plan Zuid III (Akersloot) en op de locatie van het voormalig zwembad in Limmen. Tot slot wil Lokaal Vitaal een tweede Villa Rotonda (appartementencomplex voor starters) bouwen op de plaats van de huidige basisschool De Kustlijn en pleit het voor leegstaande (winkel)panden ombouwen tot woningen.
Een Integraal Kindcentrum (IKC) wil Lokaal Vitaal op de locatie van het Visser ’t Hooft (Kemphaan, IKC Oost) en op de meest geschikte locatie in Bakkum.
Ondergronds treinstation
Als het aan Lokaal Vitaal ligt, krijgt Castricum een ondergronds treinstation. Als dat plan niet genoeg steun krijgt of onhaalbaar blijkt, staat de partij ook open voor een Verlegde Mient met tunnel. De juiste locatie moet dan nog bepaald worden, staat in het verkiezingsprogramma. Lokaal Vitaal wil de rotonde richting Bakkum afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en op de Zeeweg aan de voet van het viaduct een afslag maken naar de Van Haerlemlaan. Op wegen als de Heereweg (Bakkum) en in woonwijken wil de partij onder andere meer mobiele flitscontroles om hardrijders te beboeten en zo de verkeersveiligheid te verbeteren.
Het plan voor een overkoepelend sportpark in Akersloot kan op steun rekenen van Lokaal Vitaal. Lijsttrekker Beems wil benadrukken dat zijn partij veel waarde hecht aan sport, beweging en gezondheid. Zo wil Lokaal Vitaal ook ‘beweegpleinen’ aanleggen in de gemeente, bedoeld voor kinderen en volwassenen.
De Dorpsstraat moet eenrichtingsverkeer worden met aan beide kanten fietspaden, stelt het verkiezingsprogramma. De partij wil ook dat de gemeente financieel bijdraagt aan de totstandkoming van een Dorpsplein in Limmen, voor de grote kerk. Inwoners hebben hier onlangs een plan voor gepresenteerd.
Meer hulp voor inwoners
In het verkiezingsprogramma lees ik ook dat Lokaal Vitaal een ‘actief meldpunt discriminatie’ in de gemeente Castricum wil opzetten. Gevraagd hoe de partij tot dit actiepunt gekomen is, zegt Beems dat hij vooral wil benadrukken dat Lokaal Vitaal tegen discriminatie is. “Het overgrote merendeel van de Castricummers zal er hopelijk nooit aankloppen, maar wij vinden het belangrijk dat getroffen personen aan de bel kunnen trekken en willen daarom een functionaris voor dit onderwerp aanstellen.”
Even verderop lees ik dat Lokaal Vitaal ook wil dat de gemeente juridische bijstandskosten gaat betalen voor burgers die in een klachtenregeling met de gemeente verwikkeld zijn. Wat houdt dat in? Beems: “stel dat jouw aanvraag voor een uitbouw volgens jou aan de wettelijke vereisten voldoet en de gemeente keurt ‘m toch af. En dan? Wij willen dat je dan iemand kunt inschakelen die je helpt om snel en duidelijk antwoord van de gemeente te krijgen. Dat hoeft geen peperdure advocaat van de Zuidas te zijn, maar wel een deskundige.”
De partij wil ook een grotere rol voor panels (groepen) van inwoners bij de totstandkoming van projecten. “Denk aan woningbouwprojecten, maar ook beleid met betrekking tot cultuur en sport”, licht Beems desgevraagd toe. Dergelijke panels zijn er nu al, maar moeten volgens Beems nu nog zelf initiatief nemen. Hij wil dat de gemeente meer betrokkenheid toont en de participatieprojecten beter gaat evalueren.
Iedereen laten parkeren bij laadpalen
Een opvallend actiepunt in het verkiezingsprogramma luidt: toestaan dat ook auto’s die worden aangedreven door fossiele brandstoffen mogen parkeren bij laadpalen. Die zin zal vast niet prettig vallen bij eigenaren van een elektrische auto, leg ik Beems voor. Hij denkt even na en zegt: “wij willen meer laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen (dit staat inderdaad in het verkiezingsprogramma, red.) maar willen ook tegengaan dat benzine- en dieselauto’s straks niet meer kunnen parkeren terwijl parkeerplaatsen voor elektrische auto’s leegstaan.” Volgens Beems staat de zin er om ‘het gesprek gaande te houden’ en ‘laat Lokaal Vitaal de collegeonderhandelingen niet stuk lopen op dit onderwerp’.
Kijkend naar andere actiepunten rondom het milieu, wil Lokaal Vitaal onder meer de ontwikkeling van kleine, modulaire kenreactoren stimuleren en het wagenpark van de gemeente elektrificeren. Ook pleit de partij voor de aanleg van een extra waterberging om extreme regenval op te vangen en het aanleggen van zonnepanelen op openbare parkeerplaatsen en gemeentelijke- en schoolgebouwen.
Geen hogere belastingen
Lokaal Vitaal wil de bijdrage van Castricum aan de BUCH-organisatie vaststellen op het bedrag in 2021. De BUCH zegt jaarlijks honderdduizenden euro’s meer nodig te hebben, waar Lokaal Vitaal niet mee wil instemmen. De partij is tegen het verhogen van de belastingen (uitgezonderd de inflatiecorrectie) en wil nieuwe uitgaven in eerste instantie betalen uit toegepaste bezuinigingen door efficiënter te werken.
Lokaal Vitaal wil subsidie geven aan Het Dierenduintje, een kinderboerderij die nu bestaat dankzij donaties. Bioscoop Corso zoekt een nieuwe locatie in het centrum voor een grotere bioscoop. Lokaal Vitaal wil dat de gemeente actief meedenkt over die locatie. De eigenaar van Corso heeft eerder aangegeven geen subsidie te verlangen.
Castricummer Werf, Schulpstet en het strand
Bedrijventerrein Castricummer Werf moet kunnen uitbreiden, stelt Lokaal Vitaal. Wat de partij concreet wil, staat niet in het verkiezingsprogramma. Beems geeft aan dat zijn partij merkt dat ‘prachtige Castricumse bedrijven nu niet kunnen uitbreiden, maar dat sommige dat wel graag willen.’ Hij wil daarom dat het nieuwe gemeentebestuur met ondernemers gaat overleggen om de wensen helder te krijgen en te onderzoeken wat er mogelijk is. “Gebouwen uitbreiden of meer parkeerruimte realiseren bijvoorbeeld, maar ook een snellere uitvoering van besluiten.”
Op het bedrijventerrein Schulpstet in Bakkum ziet Lokaal Vitaal graag een supermarkt met daarboven appartementen verrijzen. Dreef Beheer wil op deze locatie een DekaMarkt met tientallen appartementen bouwen. Lokaal Vitaal wil een plan maken om nog meer woningen op het terrein te bouwen – dat tegen de gemeentelijke vuilstort aan ligt.
De plannen van strandondernemers om het strandplateau te renoveren, krijgen warme steun van Lokaal Vitaal. De partij is ook voorstander van tijdgebonden autoparkeren bij het strand en een grotere fietsenstalling – twee plannen waar PaanZee (Biesterbos Groep) momenteel aan werkt.
Vind je deze gratis, onafhankelijke analyse waardevol? Fijn, want er zit een halve dag werk in. Je kunt mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken. Hartelijk dank!
Hoeveel woningen komen er in Castricum bij?
De lokale PvdA ligt overhoop met het gemeentebestuur over het aantal woningen dat er de komende jaren in Castricum bijkomt en hoeveel procent van de totale woningen sociale huur en koop is. De PvdA deelde begin deze week een eigen onderzoek waarin het claimt dat de gemeente Castricum te weinig woningen laat bouwen, en met name te weinig woningen in de sociale huur of koop. PvdA-kandidaat-lid Aad Nijmeijer heeft het onderzoek uitgevoerd en met nieuwsuitcastricum.nl gedeeld.
Een paar dagen na die publicatie volgde (toeval of niet) een ronkend persbericht van de gemeente waarin het gemeentebestuur claimt dat er de komende jaren 1238 woningen gepland staan, waarvan zo'n 450 in de sociale huur of koop. Oftewel, 35 procent. Ik heb de cijfers en onderbouwing van de gemeente voorgelegd aan Nijmeijer. Hij onderschrijft de gemeentecijfers niet. “Ik kom niet verder dan 706 woningen waar tot nu toe definitieve invulling aan gegeven is.” Volgens Nijmeijer telt de gemeente sommige geplande huizen dubbel (Zandzoom Fase II bijvoorbeeld) en rekent de gemeente de projecten Startingerweg 1 en Zuid III in Akersloot mee terwijl die geannuleerd zouden zijn.
Nijmeijer is het ook niet eens met de claim van de gemeente dat 35 procent van de woningen straks uit sociale huur of koop komt te bestaan. Hij stelt: “voor de komende jaren zijn er weliswaar bouwplannen uitgewerkt, maar uit mijn onderzoek blijkt dat slechts 5 procent van die woningen uit sociale huur bestaat.”
Verantwoordelijk wethouder Slettenhaar heeft vervolgens per e-mail aanvullende informatie gegeven over de geplande woningen, afkomstig van de verantwoordelijk BUCH-ambtenaar. Nader onderzoek moet uitwijzen welke van de twee partijen gelijk heeft: de PvdA of de gemeente.
E-Fiber: Delta liegt over glasvezel in Castricum
Delta Fiber claimt dat het glasvezel gaat aanleggen
Delta Fiber claimt dat het glasvezel gaat aanleggen
Mogelijk heb je deze week een flyer in de bus gekregen van Delta Fiber Netwerk, dat claimt een glasvezelnetwerk te gaan aanleggen in Castricum. Ook online meldt Delta dat een aannemer in opdracht van Delta in de komende weken bij je aan de deur komt om te vragen of je een glasvezelaansluiting wil. In het najaar moeten de eerste woningen worden aangesloten op glasvezel, schrijft Delta in een persbericht.
De berichtgeving van Delta leidt tot frustratie bij concurrent E-Fiber. E-Fiber maakte in januari bekend dat het glasvezel gaat aanleggen in Castricum en zegt dat Delta helemaal geen overeenkomst met de gemeente heeft gesloten. En dus ook geen glasvezel gaat aanleggen, maar enkel agressieve reclame voert om de interesse te peilen. “Zo jammer dit”, schrijft commercieel directeur van E-Fiber Gerard Overmars op LinkedIn. De gemeente Castricum heeft op moment van schrijven niets gemeld over een eventuele overeenkomst met Delta - waar het de samenwerking met E-Fiber destijds wél communiceerde.
E-Fiber start later dit jaar met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Castricum. Als dat af is, kunnen verschillende providers via dit netwerk glasvezel aanbieden. Delta gaat geen gebruikmaken van het E-Fiber-netwerk, bevestigt Overmars aan nieuwsuitcastricum.nl. Volgens hem wil Delta een eigen netwerk aanleggen, maar wil de gemeente hier geen vergunning voor verlenen. De gemeente was niet direct bereikbaar voor een reactie.
Glasvezelinternet is veel sneller dan het huidige kabel- en koperinternet. Videobellen kan in hogere kwaliteit, films downloaden kost minder tijd, etc. Eerder schreef ik al dat een glasvezelabonnement niet duurder hoeft te zijn dan je huidige internetabonnement.
Delta’s campagne gaat verder dan een flyer in de deur en online communicatie. Het bedrijf huurt ook een kleine winkelruimte op het Bakkerspleintje 1B. Castricummers met vragen over glasvezel van Delta kunnen die ter plekke stellen. De ‘winkel’ is op woensdag, donderdag en vrijdag open tussen 11:00 en 18:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00.
nieuwsuitcastricum.nl heeft vrijdag contact gezocht met de lokale vertegenwoordiging van Delta, maar die kon niet direct reageren. Ben je benieuwd naar de lokale plannen van E-Fiber? Deze website publiceerde in januari een interview met de commercieel directeur van E-Fiber.
Kort nieuws:
  • Het gemeentehuis van Castricum wordt blauw met geel (meer wit) belicht uit solidariteit met Oekraïne, merkte ik deze week. Bovenstaande foto maakte ik donderdagavond.
Tot volgende week
Dank voor je aandacht, hopelijk vond je het weer een boeiende nieuwsbrief. Zo ja, dan kun je mijn onafhankelijke en kritische berichtgeving steunen door een donatie via Tikkie over te maken. Je helpt mij ook door nieuwsuitcastricum.nl te delen met de mensen om je heen.
Volgende week bespreek ik voor de laatste keer een verkiezingsprogramma en wel dat van de VVD. Ben jij benieuwd wat de partij vindt van een bepaald standpunt? Laat het mij weten, ik hoor graag van je.
Ik wens je een zonnige week toe,
groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum