Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van de VVD uitgelegd

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van de VVD uitgelegd
Hallo en welkom bij de 63ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Ik hoop dat je ook zo genoten hebt van het mooie weer en wil de nieuwe abonnees van harte welkom heten.
Deze week leg ik het verkiezingsprogramma van de VVD voor je uit, inclusief een toelichting van lijsttrekker Rob Dekker. En de honderden mensen die deze nieuwsbrief direct op zondag lezen, kunnen ‘s avonds afstemmen op het live verkiezingsdebat van de lokale omroep met alle lijsttrekkers.
Veel leesplezier gewenst en ik hoop dat je volgende week gebruik maakt van je democratisch stemrecht.
Als de verkiezingsuitslag bekend is, stuur ik een extra nieuwsbrief om je op de hoogte te brengen van het belangrijkste nieuws. Natuurlijk volgt er op zondag ook weer een nieuwsbrief.

Het verkiezingsprogramma van de VVD uitgelegd
Derde van links is lijsttrekker Rob Dekker. Foto: VVD
Derde van links is lijsttrekker Rob Dekker. Foto: VVD
Het verkiezingsprogramma van de VVD is hier als pdf te lezen en telt 15 pagina’s – exclusief de kandidatenlijst en inleiding. De VVD heeft nu 5 van de 25 zetels in de gemeenteraad en is hiermee de grootste partij.
Lijsttrekker Rob Dekker wil in een telefonische toelichting niet zeggen op hoeveel zetels zijn partij mikt. Hij gaat voor zetelbehoud (5) en zegt de uitslag rustig af te wachten. Hieronder lees je mijn analyse van het VVD-verkiezingsprogramma, die je kunt gebruiken als aanvulling op het volledige programma om te bepalen of de VVD jouw stem krijgt. 
Geen voorrang voor statushouders
De VVD wil de komende raadsperiode (vier jaar) 250 nieuwe woningen per jaar bouwen. Vorige week schreef deze website dat het gemeentebestuur claimt dat er de komende jaren 1238 woningen bijkomen, waar de PvdA niet verder komt dan 706 woningen. Staan de duizend woningen die de VVD noemt al in de gemeentelijke planning? Dekker bevestigt dat er voor de komende jaren al woningbouwplannen liggen en zegt zich vooral te willen focussen op 2025 en 2026. “We willen hard op deuren kloppen bij de provinciale overheid om te sturen op meer lokale woningbouw. Mensen willen niet verhuizen naar grote nieuwbouw bij Hoorn en Alkmaar, ze willen hier blijven.”
De partij wil de vergunningverlening voor woningbouw versnellen, experimenteren met het verkorten van bijbehorende procedures en het splitsen van (grote) woningen eenvoudiger maken. Ook pleit de VVD voor een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen, zodat die niet meer opgekocht worden door beleggers. De partij is voorstander van dertig procent sociale woningen (huur/koop), vindt dat statushouders geen voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning en wil voor zo’n sociale huurwoning een tijdelijk huurcontract instellen. Toewijzing van een sociale huurwoning mag van de VVD per loting gaan, waarbij Castricummers voorrang krijgen.
Bouwen aan de randen van onze dorpen is noodzakelijk om tot genoeg woningen te komen, aldus de VVD. De partij wil ook in wijken zoeken naar inbreilocaties voor woningbouw en vindt dat gemeentegrond als oude schoollocaties en de locatie van de Witte Brug gebruikt mogen worden om er nieuwe woningen te bouwen. Ook wil de VVD meer woonvormen bouwen waar ouderen dichtbij elkaar kunnen wonen.
Verduurzamen via Rijksoverheid-subsidies
Over de energietransitie is de VVD duidelijk. In het verkiezingsprogramma schrijft het onder meer ‘Als het Rijk niet betaalt, kunnen we onze doelstellingen niet realiseren.’ Even verderop lees je dat de VVD het belangrijk vindt dat ‘duurzaamheid gestimuleerd moet worden door actief gebruik maken van landelijke regelingen’ en dat  de VVD ‘geen voorstander is van subsidies vanuit de gemeente.’ De gemeente Castricum kan volgens de VVD verduurzamen door onder andere zijn wagenpark zoveel mogelijk te elektrificeren, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te plaatsen en bij nieuwe straatverlichting te kiezen voor lantaarnpalen met bewegingsdetectie.
De partij is tegen extra windmolens en grote zonneweides, maar noemt windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter ‘een goed alternatief’ voor bedrijven om eigen energie op te wekken mits de windmolens in de omgeving passen.
Opvallend vind ik de volgende zin in het verkiezingsprogramma: ‘de VVD wil niet dat de energietransitie ertoe leidt dat de burger de rekening gepresenteerd krijgt en we verplichten niemand om in een bestaand huis op korte termijn van het gas af te gaan.’ De Rijksoverheid heeft bepaald dat in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gasnetwerk losgekoppeld zijn en in 2050 moeten alle huizen dat zijn. Wat vindt de VVD Castricum hiervan? “Als de Rijksoverheid wil dat iedereen van het gas af gaat, moet zij dat financieren”, zegt Dekker. “Wij hebben lokaal geen geld om alle huizen van het gas los te koppelen, maar willen dit natuurlijk wel faciliteren als mensen het willen.”
Het verkiezingsprogramma schrijft ook dat de VVD ‘waar nodig’ het neerzetten van laadpalen voor elektrische auto’s mogelijk maakt ‘zonder de andere automobilisten te kort te doen.’ Wat betekent dat concreet? Dekker reageert: “een parkeerplek met laadpaal is bedoeld om je elektrische auto in een paar uur op te laden, niet als permanente parkeerplaats terwijl bestuurders van een benzine- of dieselauto geen parkeerplek meer kunnen vinden.” Bij alle woningen openbare parkeerplaatsen voor elektrische auto’s maken, kan daarom niet op Dekkers enthousiasme rekenen. Hij ziet meer in het aanbieden van laadpalen op grotere parkeerplaatsen, vanaf zo’n achttien plekken.
Als Schiphol meer aanvliegroutes richting de Polderbaan wil leiden, wil de VVD zich hard maken voor ‘compenserende, meetbare maatregelen’ zoals hoger aanvliegen.
Rotonde op de N203
Op de N203 moet een rotonde komen met een ontsluiting naar sportpark Noord-End, schrijft de VVD. En de partij wil het kruispunt tussen de N203 en de Zeeweg opnieuw inrichten met een directe doorsteek naar de Uitgeesterweg richting Akersloot. Daarnaast pleit de VVD voor een verbinding tussen de A8 en de A9 en wil het de Zandzoom-wijk in Limmen en bedrijventerrein Boekelermeer zo snel mogelijk verbinden met de A9.
De VVD is ook ‘fel’ tegen betaald parkeren in dorpen en woonwijken. Wat moet er met de verkeersdrukte rondom het spoor en treinstation van Castricum gebeuren? De VVD spreekt geen voorkeur uit voor één van de plannen waar de gemeente onderzoek naar doet, maar zegt samen met bewoners aan een ‘structurele oplossing’ te werken. Dekker geeft aan dat de VVD tegen een randweg (oost of west) is.
Experimenteren in de bijstand
‘Wij zijn voorstander van experimenteren in de bijstand’, schrijft het verkiezingsprogramma. Waar denkt de VVD aan? Dekker: “in de gemeente Castricum zitten er een paar honderd mensen in de bijstand en die krijg je er moeilijk uit. Wij vinden het een goed idee om met deskundigen te onderzoeken wat die mensen wél kunnen doen, als tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Mits ze echt iets kunnen doen natuurlijk. Dit initiatief moeten we in regioverband oppakken om het van de grond te tillen.”
De partij steunt een lokaal initiatief voor een hospice in Castricum en pleit voor de ‘introductie van een dorpsloop in Castricum’. Maar dat is toch niet nieuw? De Dubbele Lus was jarenlang de dorpsloop in het centrum van Castricum, opgevolgd door een initiatief dat geannuleerd is vanwege de coronapandemie. Dekker onderbreekt: “en dat is precies wat wij hiermee bedoelen. Castricum heeft een dorpsloop, maar Limmen en Akersloot niet. Wij pleiten voor een dorpsloop die door alle drie de kernen gaat om meer lokale verbinding te creëren.” 
Castricummer Werf renoveren
De VVD wil de komende vier jaar de Castricummer Werf renoveren en waar mogelijk uitbreiden zodat ondernemers vanuit bijvoorbeeld de Stetweg kunnen verhuizen. Op de Stetweg ziet de VVD graag woningen in combinatie met een supermarkt verrijzen. Dreef Beheer wil daar een DekaMarkt met tientallen appartementen bouwen.
Horecaondernemers krijgen als het aan de VVD ligt toestemming voor grotere terrassen en hoeven geen vergunning meer aan te vragen voor kleinere terrassen. Ook wil de VVD lokale ondernemers bij ‘gelijkwaardige aanbiedingen’ voorrang geven bij aanbestedingen. De lokale lasten gaan bij voorkeur omlaag, aldus de VVD. Ook de Onroerendezaakbelasting (OZB) wil de VVD ‘zo laag mogelijk’ houden.
De partij toont zich voorstander van het behouden van bioscoop Corso in Castricum, tijdgebonden parkeren aan het strand en een permanente vergunning voor strandondernemers die het hele jaar door open willen zijn. De plannen van strandondernemers om de strandopgang en het -plateau te renoveren, kunnen op steun rekenen van de VVD. Er moet ook een klankbordgroep komen vanuit de toeristische en recreatieve sector, die gevraagd en ongevraagd adviseert op bestaand en nieuw gemeentebeleid rondom recreatie. Daarnaast wil de VVD een deel van de toeristenbelasting die Castricum binnenkrijgt in een projectfonds stoppen, bedoeld voor lokale projecten. Iedereen zou dan een projectidee kunnen indienen, waarna de gemeenteraad bepaalt welke ideeën subsidie krijgen.
Opmerkelijk vind ik dat de VVD schrijft het belangrijk te vinden dat er ‘meer geld beschikbaar komt voor de instandhouding van monumenten in Castricum en dat het nu echt tijd wordt om de evaluatie te starten voor de ambtelijke uren die beschikbaar zijn voor erfgoedzaken.’ In tegenstelling tot wat ik dacht, blijkt de VVD niet op monumenten uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog te doelen maar op veelal bewoonbare monumentale panden.
IKC’s en concerten
Een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) ziet de VVD in Bakkum graag verschijnen aan de Professor Winklerlaan. Het huidige Cunerapand aan de Vondelstraat kan dan tegen de vlakte om plaats te maken voor woningbouw. In Castricum-Oost mag van de VVD ook een IKC komen. De partij spreekt in het verkiezingsprogramma geen locatievoorkeur uit omdat het concrete voorstellen van de schoolbesturen wil. Later vult Dekker aan dat de VVD een ‘IKC-Oost’ op de locatie van Visser ’t Hooftschool wil.
In het verkiezingsprogramma staat dat de VVD meer aandacht en geld vrij wil maken voor de mentale gezondheid van jongeren. Dat geld kan onder andere vrijkomen door subsidies voor externe partijen (opnieuw) tegen het licht te houden, zegt  Dekker.
Ook wil de VVD dat de gemeente Castricum geld vrijmaakt en ‘faciliterend optreedt’ als inwoners bijvoorbeeld een festival of groot concert naar de gemeente willen halen. Maar heeft Castricum wel ruimte voor een groot concert? Dat hangt ervan af wat je groot noemt, aldus de VVD-lijsttrekker. “Rock & Roll Akersloot bestaat al jaren en trekt dertigduizend bezoekers in een weekend, bijvoorbeeld. De ruimte vinden lukt wel, het gaat erom dat wij als gemeentebestuur nieuwe initiatieven een kans geven. Niet direct geld voor meerdere jaren beloven, want als iets niet aanslaat, sterft het uit. Geïnteresseerden moeten echt een goed plan inleveren, want het blijft belastinggeld. Maar waardevolle evenementen bieden gezelligheid en leveren lokale ondernemers extra omzet op.”
Cameratoezicht
De VVD ‘zal zich inzetten’ voor een politiepost in de gemeente Castricum. Wat is het verschil met het politiekantoor aan de Eerste Groenelaan? “Dat die post niet per se aan de Eerste Groenelaan hoeft te blijven zitten”, verklaart Dekker. “Het kan ook een politiepost worden in het gemeentehuis. Wat wij willen is een plek waar je fysiek aangifte kan doen, met eigen agenten in de gemeente.” De partij wil ook meer politieagenten en handhavers op straat.
Ook opvallend vind ik dat de VVD schrijft ‘waar nodig’ cameratoezicht in Castricum te willen ‘maar wel binnen de grenzen van de privacywetgeving.’ Sinds ik in juli onthulde dat het lokale cameratoezicht de privacywet schendt, heb ik de VVD hier nooit iets over horen zeggen. Onlangs heeft de gemeente toegezegd dat het cameratoezicht in april aan de wet moet voldoen. Gaat Dekkers partij hierop toezien? “Privacy is een groot goed. Mede door mediaberichtgeving zijn we ons ervan bewust dat we hier scherper op kunnen zijn. Als er plannen komen voor nieuwe camera’s in Castricum, zullen we als gemeenteraad meer aandacht besteden aan de privacykaders. Waarbij ik wel wil zeggen dat wij als VVD vinden dat je op openbaar terrein gefilmd mag worden, want cameratoezicht is simpelweg nodig vanwege overvallen, gewelddelicten et cetera. Als jou of je geliefde dat overkomt, ben je heel blij dat er wellicht beelden zijn. Als je niets verkeerds doet, is er ook niets aan de hand.”
Vaker de groene bak laten legen
De groene bak mag in juni, juli en augustus vaker geleegd worden om ongedierte en stank tegen te gaan, aldus de VVD. Om dat mogelijk te maken, zou de grijze bak dan minder vaak geleegd worden. De VVD wil het weer mogelijk maken om restafval (uit de grijze bak) op de gemeentestort weg te gooien. Het verkiezingsprogramma schrijft niet of dat gratis moet worden of niet. Dekker licht toe: “de gemeente kan er een kleine vergoeding voor vragen, zoals je ook betaalt voor het laten legen van je grijze bak of het weggooien van afvalzak. Het gaat erom dat we mensen weer de mogelijkheid willen geven om af en toe afval weg te brengen, zodat ze het bij bijvoorbeeld een verhuizing niet hoeven op te sparen voor de grijze bak.”
Gratis nieuw identiteitsdocument bij diefstal
Je paspoort, rijbewijs en andere documenten moet je thuis kunnen laten bezorgen, aldus de VVD. Is zo’n document gestolen, dan vindt de VVD dat je gratis een nieuwe moet krijgen. Nu dien je hier nog voor te betalen. De prijzen van een nieuw paspoort, rijbewijs en andere documenten moeten van de VVD hetzelfde worden als in andere BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Wat dit in de praktijk gaat veranderen, is mij niet duidelijk. De kosten voor een rijbewijs, paspoort en identiteitsbewijs bijvoorbeeld zijn in de vier BUCH-gemeenten gelijk, zie ik op de gemeentewebsites.
Financiën en BUCH
De VVD schrijft dat de gemeente Castricum niet meer geld uit moet geven dan er binnenkomt en dat financiële tekorten binnen een bepaald taakveld vooral binnen dit taakveld gedekt (bezuinigd) moeten worden. Ook wil de partij dat de gemeenteraad meer invloed krijgt bij het toekennen van subsidies en dat de gemeente een begroting en jaarverslag in ‘gewone mensentaal’ gaat publiceren. De VVD wil blijven samenwerken in BUCH-verband maar is tegen een bestuurlijke fusie en wil in Castricum via een meerderheidscoalitie besturen.
Vond je deze onafhankelijke analyse nuttig? Ik hoop het, want er zit een dag werk in. Als je mij wil bedanken, kun je een donatie via Tikkie overmaken.
Wil je de verkiezingsprogramma’s van andere politieke partijen teruglezen? Hieronder vind je mijn analyses in vorige nieuwsbrieven.
Kort nieuws:
  • Wie deze nieuwsbrief op zondag leest: om 20:00 start een debat tussen de acht lokale lijsttrekkers, die reageren op stellingen. Jij kunt het debat live volgen bij Omroep Castricum (tv en online) en kunt stemmen op stellingen via je smartphone, tablet of computer. Ik ben zondagavond ter plekke aanwezig om het debat te volgen. Meer informatie bij Omroep Castricum.
  • De bibliotheek van Akersloot deelt zijn ruimte voortaan met vereniging Oud-Akersloot. Het pand is hiervoor verbouwd, waar de gemeente 35.000 euro aan heeft bijgedragen. Dit geld is afkomstig van een Rijksoverheid-subsidie, antwoordt een gemeentewoordvoerder op vragen van nieuwsuitcastricum.nl.
Tot donderdag!
Bedankt weer voor je aandacht. Ik hoop dat je het een boeiende nieuwsbrief vond. Als je feedback hebt, hoor ik die graag via een antwoord op deze e-mail.
Aanstaande donderdag stuur ik je een extra nieuwsbrief, als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend is. Ik houd ‘m kort en krachtig en duid het belangrijkste nieuws. Zondag volgt weer een nieuwsbrief.
Ik ben een onafhankelijk medium dat jou gratis en zonder advertenties informeert. Dat kan dankzij donaties van lezers. Je kunt mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken. Hartelijk dank en een fijne week gewenst,
groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum