Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van De VrijeLijst uitgelegd

Nieuws uit Castricum: het verkiezingsprogramma van De VrijeLijst uitgelegd
Hallo en welkom bij de 58ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook nieuwe abonnees. Hopelijk gaat het goed met je. Met mij absoluut; ik heb deze week de sleutel gekregen van mijn appartement en ben als je dit leest lekker aan het klussen. Maar natuurlijk heb ik tijd vrijgemaakt om je ook deze week een nieuwsbrief te sturen.
In deze editie zet ik de belangrijkste ambities en standpunten van De VrijeLijst onder elkaar, nadat ik vorige week het verkiezingsprogramma van het CDA besprak. Ik behandel alle partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart om je te informeren over hun visie voor de komende jaren.
Daarnaast praat ik je bij over een financiële injectie voor de lokale economie en kun je de concept-omgevingsvisie van de gemeente lezen over hoe Castricum er in 2040 uit kan zien.
Veel leesplezier gewenst.

Het verkiezingsprogramma van De VrijeLijst uitgelegd
Links lijsttrekker Ron de Haan. Foto via De VrijeLijst
Links lijsttrekker Ron de Haan. Foto via De VrijeLijst
De VrijeLijst heeft géén traditioneel verkiezingsprogramma dat je als Word-bestand of pdf kunt lezen, bevestigt lijsttrekker Ron de Haan desgevraagd. In plaats daarvan gebruikt de politieke partij zijn website, waarop het standpunten en inzichten deelt. De komende weken wordt de website aangevuld met extra informatie. Ik baseer onderstaand artikel op de website van 4 februari. Beschouw mijn artikel als een aanvulling die je kunt gebruiken om te bepalen of De VrijeLijst bij jouw idealen past. De VrijeLijst heeft op dit moment 2 van de 25 zetels in de gemeenteraad.
Autoluwe Dorpsstraat
Als het aan De VrijeLijst ligt, gaat het gemeentebestuur ideeën uitwerken over de toekomst van het strand. ‘Veel van die ideeën, zoals verbetering van de strandopgang, zullen ook veel geld kosten. Dat mag, vinden wij.’ Wat De VrijeLijst ook graag ziet gebeuren, zijn diensten en concerten in de kerk in het Dorpshart. Een rondje om de kerk moet gaan aansluiten bij het winkel- en horecahart van Castricum, ook door de Dorpsstraat autoluw te maken. De VrijeLijst is van mening dat een autoluwe Dorpsstraat de doorgaande weg veiliger en mooier maakt.
Duurzaamheidsfonds
De partij vindt het belangrijk dat inwoners en de gemeente ‘voortdurend met elkaar in gesprek zijn over veranderingen in onze woon- en leefomgeving’. Bijvoorbeeld over de toekomst van het Kooiplein, dat volgens De VrijeLijst een ‘toekomstbestendige functie verdient’. De VrijeLijst ziet verder liever dat mensen elkaar aanspreken op hun gedrag in plaats van dat cameratoezicht en handhavers de veiligheid moeten bewaken. Wel is de partij voorstander van camera’s bij het treinstation en in winkels. Ook wil De VrijeLijst graag een lokaal duurzaamheidsfonds starten dat inwoners (financieel) helpt met de energietransitie. De heffingen moeten niet omhoog, aldus de verkiezingstekst.
De VrijeLijst zegt zich te gaan verzetten ‘wanneer open landschap en groene rafelranden, zoals het dorpsgezicht van Limmen, dreigen te verdwijnen.’ Ook belooft de partij ‘op te komen voor de belangen van agrariërs die biologisch boeren’ en pleit het voor slimmere nieuwbouw in de dorpskernen in plaats van flink bouwen op landbouwgrond.
Treinstation en -spoor verplaatsen
In 2010 stelde De VrijeLijst voor om het treinspoor te verplaatsen naar langs de N203 en een ondergronds treinstation te bouwen op de kruising van de Zeeweg. Dat plan werd toen afgewezen. Onlangs diende een groep burgers een vergelijkbaar plan in met de naam De Groene Variant. De VrijeLijst noemde dat plan ‘op zijn minst interessant’ en vindt dat de geraamde kosten van zo’n tweehonderd miljoen euro ‘eigenlijk wel meevallen’ omdat de partij voordelen op de lange termijn ziet voor de bereikbaarheid van scholen, sport- en bedrijventerrein, campings en woningen. De Groene Variant is eind vorig jaar geruisloos van het toneel verdwenen toen duidelijk werd dat een meerderheid van de gemeenteraad niet zou instemmen met een serieus onderzoek naar de haalbaarheid van het idee.
Wonen
De VrijeLijst is een ‘warm voorstander’ van een haalbaarheidsonderzoek naar het veranderen van sportpark Cloppenburgh in Akersloot. Verschillende verenigingen willen samen optrekken en een overdekte hal aan het sportpark toevoegen. De gemeente kan zo’n onderzoek uitvoeren in co-regie met de verenigingen, stelt De VrijeLijst voor. Grond die door zo’n samenvoeging vrijkomt, kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor woningbouw.
Scholen
De VrijeLijst wil het Supreme College – nu gevestigd in de Maranathakerk – graag behouden. Mogelijk kan de school verhuizen naar het terrein op Dijk en Duin, oppert de partij. Of kan die omgeving ruimte bieden aan basisonderwijs in Bakkum. De VrijeLijst ziet graag een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Koekoeksbloem en een aan de Vondelstraat en/of Professor Winklerlaan. Wel staat de partij open voor suggesties voor betere locaties.
Sobere zwemvoorziening
Het nieuw te bouwen zwembad op sportpark Noord-End moet volgens De VrijeLijst ‘sober, doelmatig en efficiënt’ worden. De partij waarschuwt indirect voor (burger)initiatieven met een hoger prijskaartje voor de gemeentekas. 
Lijsttrekker De Haan laat mij tot slot weten dat zijn partij graag doorgaat met de vier opdrachten uit de Maatschappelijke Agenda (pdf), die in 2018 is opgesteld door inwoners. Die vier opdrachten gaan over wonen, natuur, onderlinge verbondenheid en participatie tussen inwoners en het gemeentebestuur.
De totstandkoming van dit artikel heeft mij aardig wat tijd gekost. Wil je mij bedanken voor mijn onafhankelijke en kritische berichtgeving, dan kun je een donatie via Tikkie overmaken.
80.000 euro om de lokale economie een zetje te geven
De gemeente trekt eenmalig tachtigduizend euro uit om de economie van Castricum, Limmen en Akersloot een impuls te geven. De financiële steun is volgens verantwoordelijk wethouder Ron de Haan nodig omdat de lokale economie al twee jaar lijdt onder de coronapandemie.
Het geld gaat naar negen verschillende ondernemersverenigingen, die tussen de 2.500 en 10.000 euro ontvangen. Elke vereniging moet een praktisch plan of idee bij de gemeente aanleveren om aanspraak te kunnen maken op de gift. De gemeente zegt al om tafel te hebben gezeten met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen.
De verenigingen kunnen de gift bijvoorbeeld gebruiken voor een gezamenlijke reclamecampagne of het organiseren van een grotere markt of een evenement.
De meeste van de negen lokale ondernemersverenigingen zijn gericht op Castricum. Zo zijn er onder andere organisaties voor het Dorpshart, de Torenstraat en Geesterduin.
Ziet Castricum er in 2040 zo uit?
De gemeente ontwikkelt (verplicht) een omgevingsvisie over Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude. In deze omgevingsvisie lees je hoe de gemeente Castricum er in 2040 uit kan/moet zien en welke acties er nodig zijn om tot zo'n gemeente te komen. De omgevingsvisie is onder andere belangrijk bij het maken van woningbouwplannen.
De concept-omgevingsvisie is opgesteld na het houden van vragenlijsten en gesprekken, waar honderden inwoners en ondernemers aan meegedaan hebben. Je kunt de concept-omgevingsvisie hier downloaden als pdf. Het document telt liefst 85 pagina’s. De gemeente heeft drie hoofddoelen: ‘gezonde dorpen met een gevarieerd woonaanbod’, ‘open en gevarieerd landschap met erfgoed’ en ‘bereikbaar en duurzaam.’
Heb je na het lezen van de concept-omgevingsvisie het idee dat de gemeente iets verkeerd aanpakt of iets over het hoofd ziet? Dan kun je tot 16 maart een reactie geven. Op deze website lees je hoe je dat doet. De gemeente behandelt reacties in een Inspraaknota en verwerkt de feedback bij het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie. Die moet ergens deze zomer af zijn. Daar kun je ook weer feedback op geven, waarna er een definitieve versie gemaakt wordt. De gemeenteraad moet die vervolgens goedkeuren.
Kort nieuws:
  • Wat te doen met de Dorpsstraat? Houden zoals ‘ie is, de straat deels autoluw maken of toch iets anders? Het huidige college van Burgemeester & Wethouders (B&W) schuift de hete aardappel door naar het volgende B&W - dat in maart gekozen wordt. In het voorjaar mag het nieuwe B&W een keuze maken, waar een meerderheid van de eveneens nieuwe gemeenteraad akkoord mee moet gaan. Dat is één van de uitkomsten van een politieke informatieavond die onlangs plaatsvond.
  • Zaterdagavond zijn op de N203 tussen Castricum en Uitgeest vier gewonden gevallen door een botsing waar drie auto’s bij betrokken waren. Eén persoon is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Er gebeuren al jaren regelmatig ongelukken op de provinciale weg. Lees verder bij NH Nieuws.
Tot volgende week
Bedankt voor je aandacht. Ik heb mijn best gedaan om je weer een boeiende nieuwsbrief voor te schotelen, gratis en zonder advertenties. Heb je feedback of een nieuwstip, dan hoor ik die graag via een antwoord op deze e-mail.
Je kunt mij bedanken door een donatie via Tikkie over te maken en door nieuwsuitcastricum.nl te delen met bekenden.
Volgende week bespreek ik onder andere het verkiezingsprogramma van D66. Maar eerst ga ik weer door met klussen. Maak er een mooie week van!
Groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum