Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: een interview met de wethouder over het huisvesten van statushouders

Nieuws uit Castricum: een interview met de wethouder over het huisvesten van statushouders
Hallo en welkom bij de 50ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Een mooie mijlpaal in aanloop naar de eerste verjaardag van dit initiatief, over twee weken. Welkom ook vijf nieuwe abonnees!
Ik heb deze week twee exclusieve verhalen voor je. Als eerste de start van de inschrijving voor het nieuwbouwproject Eerste Kwartier, gevolgd door een interview met wethouder Paul Slettenhaar over het huisvesten van statushouders in de gemeente. Als Castricum op 1 januari een deadline mist, kan de provincie deze taak overnemen. Een belangrijk onderwerp dat ik nauwgezet blijf volgen.
Ik wens je veel leesplezier toe en hoor graag wat je van deze nieuwsbrief vindt.

Inschrijving Eerste Kwartier geopend: dit moet je weten
Impressie van het complex, via eerste-kwartier.nl
Impressie van het complex, via eerste-kwartier.nl
Je kunt je sinds vrijdag inschrijven voor het nieuw te bouwen appartementencomplex Eerste Kwartier, dat gaat verrijzen op de locatie waar nu een sportschool gevestigd is. De inschrijving sluit op 3 januari. Het maakt niet uit hoe snel je je voor de deadline aanmeldt.
De sportschool verhuist 1 februari naar een ander pand. In de weken erna gaat het oude pand - tussen het BP tankstation en het gemeentehuis - tegen de vlakte. Voor de zomer moeten de bouwwerkzaamheden starten, vertelt verkoopmakelaar Adri Hopman desgevraagd aan nieuwsuitcastricum.nl. De oplevering van Eerste Kwartier staat gepland voor het vierde kwartaal van 2023, verklaart hij.
De start van de inschrijving stond oorspronkelijk gepland voor eind oktober, maar is medio december geworden omdat achter de schermen uiteenlopende zaken langer duurden dan de betrokken partijen verwacht hadden.
Eerste Kwartier bestaat uit 24 appartementen die tussen de 254.500 en 895.000 euro kosten (pdf met prijslijst). De zeven goedkoopste appartementen (allemaal 254.000 euro) hebben een zelfbewoningsplicht, een anti-speculatiebedinging van tien jaar en een inkomensgrens van 55.000 euro bruto per jaar (één koper) of 65.000 euro per jaar (twee kopers). Hopman maakt bij deze inkomensgrens geen onderscheid tussen kopers in loondienst en zzp'ers, geeft hij desgevraagd aan.
Circa negenhonderd mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwsbrief rondom Eerste Kwartier. Medio september waren dat er nog zeshonderd, schreef ik destijds. De projectontwikkelaar van Eerste Kwartier geeft inwoners uit Castricum, Akersloot en Limmen (CAL) voorrang op het nieuwbouwproject.
De gebruikelijke disclaimer: ik overweeg mij ook in te schrijven voor Eerste Kwartier. Die inschrijving staat los van mijn berichtgeving.
Wethouder: Castricum kan achterstand statushouders op tijd oplossen
De gemeente Castricum moet vóór 1 januari 19 statushouders huisvesten. Lukt dat niet, dan kan de provincie Noord-Holland de regie overnemen op kosten van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar pareert twijfels over het halen van de deadline. “Ik heb er vertrouwen in dat het lukt om de achterstand op te lossen”, zegt hij in gesprek met nieuwsuitcastricum.nl.
Castricum moet net als elke andere Nederlandse gemeente elk halfjaar statushouders – asielzoekers met een verblijfsvergunning – een woning toewijzen. De Rijksoverheid verdeelt het aantal statushouders over de gemeenten. Castricum loopt al een tijd achter met de huisvesting. Op 10 november hebben leden van het provinciebestuur daarom een gesprek gevoerd met burgemeester Toon Mans en verantwoordelijk wethouder Paul Slettenhaar. In het gesprek heeft het provinciebestuur herhaald dat Castricum vóór 1 januari 19 statushouders moet huisvesten. Lukt dat niet, dan besluit de provincie in de loop van januari over indeplaatsstelling, wat betekent dat de provincie zelf statushouders een woning kan toewijzen.
Het provinciebestuur twijfelt of het Castricum gaat lukken om de achterstand op te lossen, zo is te lezen in een brief aan het gemeentebestuur waar ik inzage in heb gekregen. Ook omdat Castricum nog 21 statushouders moet huisvesten uit de tweede helft van 2021.
Achterstand oplossen
Wethouder Slettenhaar vindt de twijfels niet op zijn plaats. Hij zegt dat de cijfers waar de provincie een maand geleden vanuit ging, inmiddels verouderd zijn. De nieuwste cijfers, van de week binnengekomen, zouden rooskleuriger zijn voor Castricum. “Ik heb er vertrouwen in dat het lukt om de achterstand op te lossen”, geeft hij aan. De wethouder wijst op het huisvesten van statushouders in de flexwoningen op de Puikman en zegt ook nog ruimte te hebben in het wooncomplex aan de Oosterzijweg in Limmen. Ik publiceer binnenkort een artikel over dit wooncomplex. 
De flexwoningen op de Puikman toen ze nog niet af waren. Archieffoto van nieuwsuitcastricum.nl
De flexwoningen op de Puikman toen ze nog niet af waren. Archieffoto van nieuwsuitcastricum.nl
Provincie uitgenodigd
De provincie besluit als gezegd in januari of Castricum de regie houdt over het toewijzen van statushouders. Een centraal computersysteem maakt voor alle betrokken partijen inzichtelijk of deadlines gehaald worden. Maar dat systeem loopt een week tot een paar weken achter, zegt Slettenhaar. Mocht het systeem in januari niet up-to-date zijn, dan kan de wethouder in principe aantonen welke statushouders op tijd de sleutel van hun woning gekregen hebben.
Nieuwe statushouders naar Alkmaar
De personen die in de tweede helft van dit jaar een woonruimte moesten krijgen, kunnen volgens Slettenhaar straks hun intrek nemen in een nieuw wooncentrum in Alkmaar. Castricum werkt in regionaal verband mee aan dit wooncentrum, bestaande uit 70 appartementen waar totaal circa 280 statushouders gaan wonen. 
In de eerste helft van 2022 moet Castricum 21 statushouders een woning toewijzen. Slettenhaar wil ook deze groep huisvesten in het wooncentrum in Alkmaar en zegt met de gemeente Alkmaar te werken aan het sluiten van de nodige contracten. “Ik ben optimistisch dat we dit rond krijgen en ben trots op Alkmaar, waar we goed mee samenwerken.”
Nieuw gemeentebestuur
Verder vooruitblikken doet Slettenhaar niet. De taakstelling voor de tweede helft van 2022 is namelijk nog niet bekend en in maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Waar toekomstige statushouders gaan wonen, is dan ook aan het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders.
Marieke Kooter, nu nog zelfstandig raadslid en op de kieslijst voor GroenLinks, voorziet een grote opgave. “Er zijn de afgelopen jaren simpelweg te weinig huizen gebouwd in de gemeente. Statushouders zitten hier al jaren in tijdelijke woningruimte, want ze kunnen niet doorstromen. En omdat het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) jaren geleden de urgentie voor statushouders heeft afgeschaft, komen nieuwe statushouders sowieso moeilijker aan woonruimte.“ Een woordvoerder van de gemeente laat in een schriftelijke reactie weten: “Castricum heeft de afgelopen collegeperiode 650 woningen gebouwd. Dat is meer dan het gemiddelde en meer dan in Amsterdam. In geklaag kun je niet wonen, in feiten over woningbouw wel.”
Kooter laat na publicatie van deze nieuwsbrief schriftelijk aanvullend weten dat zij vindt dat er de afgelopen jaren te weinig sociale woningen gebouwd zijn in Castricum. Ook vindt zij het afschaffen van de urgentie het probleem van de taakstelling. "En daarbij ook opgemerkt dat het daarbij sowieso om een klein percentage gaat van alle woningen die beschikbaar komen. Dus het argument dat steeds wordt gebruikt dat dan andere woningzoekenden uit onze gemeente niet aan de beurt zouden komen is niet waar.”
Een raadslid dat anoniem wil blijven, pleit ervoor om statushouders te blijven huisvesten in eenvoudige wooncomplexen. “De woningnood in Castricum is zo hoog dat het raar zou zijn om statushouders een net opgeknapte sociale huurwoning te geven terwijl inwoners jaren op een wachtlijst staan.”
Er zit veel moeite in dit verhaal, dat je gratis kunt lezen. Wil je mij bedanken, dan kun je een donatie via Tikkie overmaken. Hartelijk dank!
Gaat de gemeenteraad 'de groene variant' een kans geven?
De gemeenteraad besluit binnenkort of er een serieus onderzoek komt naar de haalbaarheid van ‘de groene variant’, een plan van twee inwoners die station Castricum inclusief het treinspoor willen verplaatsen naar de N203.
Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) heeft eerder een kritisch preadvies uitgebracht over het plan, gevolgd door een tweede preadvies met verduidelijking. ProRail is tegen een complete verandering van het spoornet en station van Castricum naar de N203, de provinciale weg tussen Limmen en Uitgeest. Volgens ProRail moeten treinen op het voorgestelde spoornet langzamer rijden en kan dat planningtechnisch niet.
De twee preadviezen noemen ‘de groene variant’ eigenlijk niet realistisch vanwege de hoge verwachte kosten, verwachte geluidshinder voor meer omwonenden, het moeten onteigenen van grond en de impact op natuurgebieden. ‘De groene variant’ is bedacht als oplossing voor de drukte en hinder rondom de spoorovergangen in het dorp. Je kunt het hele plan hier als pdf lezen.
Op 16 december vergadert de gemeenteraad weer over het onderwerp. Partijen als GDB en Forza lijken het een kans te willen geven, GroenLinks bijvoorbeeld niet. Als ik het goed begrepen heb, valt op de 16de het besluit of het plan serieus onderzocht gaat worden. Zo ja, dan gaat een denktank ermee aan de slag.
Die denktank doet op dit moment al onderzoek naar vier voorstellen die de spoorproblemen moeten oplossen. Deze vier voorstellen zijn een Oostelijke randweg, een Westelijke randweg, een tunnel onder het spoor en een route voorgesteld door de Fietsersbond.
Kort nieuws:
  • Er komt mogelijk een chauffeursruimte bij de bushalte van het treinstation. Hier is op 2 december een omgevingsvergunning voor ingediend. Buschauffeurs die een tijdje moeten wachten bij het station, blijven nu in hun bus zitten of lopen een rondje om bijvoorbeeld bij de kiosk op het treinperron iets te eten of te drinken te halen.
Tot volgende week
Bedankt weer voor je aandacht, ik hoop dat je het een boeiende nieuwsbrief vond. Er zit veel werk in. Je kunt mij bedanken door een donatie via Tikkie over te maken.
Denk je dat de mensen in jouw omgeving deze nieuwsbrief ook interessant vinden? Je kunt deze e-mail doorsturen of nieuwsuitcastricum.nl delen.
Als je een vraag, opmerking of nieuwstip hebt, hoor ik graag van je. Voor nu een hele fijne week gewenst,
groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum