Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: een blik op de gemeentebegroting van de komende jaren

Nieuws uit Castricum: een blik op de gemeentebegroting van de komende jaren
Hallo en welkom bij de 75ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Ik schrijf met een grote glimlach, want deze week verwelkomde deze nieuwsbrief zijn 500ste abonnee! Inmiddels zijn het er alweer 507. Dank aan jou als lezer voor je aanhoudende interesse en hopelijk ook af en toe een donatie via Tikkie. Alleen zo kan ik namelijk een op een kritische manier een gratis en reclamevrije nieuwsbrief blijven schrijven.
Deze week gaat ‘ie over de Kadernota 2023, oftewel een inkijkje in de gemeentelijke budgetten voor de komende jaren. Droge en lastige stof die ik geprobeerd heb te vertalen naar een boeiend, compact artikel. Je leest verder dat de handtekeningen gezet zijn voor de bouw van 48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch. De bouw start in augustus.
Veel leesplezier gewenst en ik hoor graag van je als je een vraag, opmerking of nieuwstip hebt.

Geef je mening over de belangrijke Kadernota
Aanstaande donderdag, 2 juni, vergadert de gemeenteraad over de Kadernota 2023. Geen heel sexy onderwerp, maar wel een hele belangrijke. De Kadernota vormt namelijk de opmaat voor de begroting van 2023, die het gemeentebestuur dit najaar vaststelt. Omdat de gemeente (in)direct werkt met belastinggeld, is het fijn dat je als inwoner, organisatie en bedrijf je mening kunt geven over de Kadernota.
Je kunt op 2 juni tussen 19:30 en 20:45 op het gemeentehuis technische (financiële vragen) stellen aan experts van de gemeente of een voorstel doen. Leden van de gemeenteraad hebben tot 7 juni 12:00 om een motie of amendement in te dienen rondom de kadernota. Daarna volgt een preadvies van het college (13 juni) en de besluitvorming (eindigend op 23 juni).
De Kadernota 2023 is hier als pdf te lezen en telt 27 pagina’s. In de Kadernota vind je vooral tabellen met budgetten voor taken oftewel kosten en opbrengsten van de gemeente.
Wat opvalt is dat de gemeentelijke begroting in 2022 en 2023 vrijwel gegarandeerd sluitend is, maar dat de gemeente een tekort verwacht voor 2024 en verder. Wel verwacht de gemeente dat de Rijksoverheid met extra budget komt voor diverse gemeentelijke taken, waardoor ook 2024 en 2025 een sluitende begroting krijgen. 2026 blijft nog wel een tekort houden. Dat komt onder andere omdat de gemeente nog niet weet hoeveel de Rijksoverheid in 2026 gaat bijdragen.
Goed om te weten is dat de verwachtingen van het gemeentebestuur gebaseerd zijn op bestaande coalitieakkoorden en afspraken. Vorige week is een nieuw college van burgemeester & wethouders (B&W) gestart met een ambitieus coalitieakkoord ‘op de hoofdlijnen’. Het coalitieakkoord stelt nogal wat plannen voor die grote financiële impact kunnen hebben op de meerjarenbegroting van de gemeente. Niet voor niets lees je in de Kadernota 2023 de zin ‘Effecten van het nieuwe coalitieakkoord zijn niet meegenomen’ en publiceert het coalitieakkoord al op pagina 4 een ‘advies’ van de BUCH-organisatie dat als volgt luidt: ‘Vooralsnog lijkt het erop dat de ambities verder gaan dan de beschikbare financiële middelen; dat vraagt om een nadere prioritering en fasering, alsmede een analyse van mogelijkheden om extra geld binnen te krijgen [..].’
Om positief af te sluiten: in 2021 hield de gemeente onder de streep geld over. Bijna 1,6 miljoen euro, heel anders dan het verwachte tekort van 99 duizend euro. Het gemeentebestuur stelt voor om 346 duizend euro te storten in ‘overloopreserves’ voor onder meer de GGZ en omgevingsplannen en de resterende 1,2 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.
Extra wethouder kost ruim een ton per jaar
De vier nieuwe wethouders van de gemeente Castricum
De vier nieuwe wethouders van de gemeente Castricum
Het nieuwe college van B&W, dat als gezegd vorige week gestart is, telt vier wethouders. In het vorige college waren dat er drie. Met een vierde wethouder erbij wil B&W effectiever werken. In juni vorig jaar schreef nieuwsuitcastricum.nl al dat de gemeente rekende op een vierde wethouder en daar een ton per jaar voor gereserveerd heeft.
De Kadernota 2023 bevestigt dit. Op pagina 9 is te lezen dat ‘kosten vierde wethouder’ in 2022 totaal 58 duizend euro bedragen en per 2023 honderdduizend euro per jaar. Het bestuurssecretariaat kost per 2022 naar verwachting twintigduizend euro per jaar, volgens de Kadernota ‘o.a. door uitbreiding college.’
Het daadwerkelijke salaris van een wethouder hangt af van het inwonersaantal van de gemeente. Castricum, Akersloot, Bakkum, Limmen en de Woude hebben in 2022 samen ruim 36 duizend inwoners, aldus de gemeentewebsite. Het wethoudersalaris van 2022 is mij niet bekend, wel dat van 2020 (Rijksoverheid-website). Een wethouder van een gemeente met 24 tot 40 duizend inwoners kreeg in 2020 ruim 6869 euro per maand, oftewel ruim 82 duizend euro per jaar exclusief extra’s als een onkostenvergoeding. Omdat ambtenaren jaarlijks salarisverhoging krijgen, verdient een wethouder tegenwoordig meer.
Waardeer je mijn berichtgeving? Dan kun je een donatie via Tikkie overmaken.
Bouw 48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch start in augustus
De drie bestuurders tekenen de bouwovereenkomst. Foto: aangeleverd
De drie bestuurders tekenen de bouwovereenkomst. Foto: aangeleverd
Aannemer Tervoort Egmond start eind augustus met de bouw van twee appartementencomplexen op het landgoed Duin en Bosch. De complexen bieden totaal ruimte aan 48 sociale huurwoningen. Het terrein wordt al bouwrijp gemaakt door Gebr. Beentjes GWW. De komende maanden worden de nutsvoorzieningen aangelegd. Tervoort plant de oplevering van de appartementencomplexen in het najaar van 2023, waarna Kennemer Wonen ze gaat verhuren. De handtekeningen voor de bouw zijn deze week gezet door bestuurders van de drie organisaties, aldus een persbericht.
Het persbericht meldt niet dat de oplevering vertraagd is. In oktober schreef nieuwsuitcastricum.nl namelijk: ‘De betrokken partijen hopen dat de bouw in de eerste drie maanden van 2022 kan starten en dat het complex begin 2023 opgeleverd kan worden.’
Het nieuwbouwplan omvat twee complexen van vier lagen, die ruimte bieden aan respectievelijk 22 en 26 appartementen. De appartementen krijgen drie kamers en een balkon of terras. Op de parkeerplaats komen meerdere laadpalen voor elektrische auto’s. Hieronder zie je een artist impression van de twee toekomstige complexen.
Een sociale huurwoning kost qua kale huur maximaal 763,47 euro per maand en is alleen bedoeld voor een huishouden dat gezamenlijk maximaal 45.014 euro per kalenderjaar verdient.
Kort nieuws:
  • Het gemeentebestuur reserveert per 2022 zeker 185 duizend euro per jaar extra door stijgende prijzen. Deze financiële tegenvaller is te vinden in de Kadernota 2023.
  • Dit jaar reserveert de gemeente tachtigduizend euro om onderzoek te (laten) doen naar een IKC-Oost, oftewel een Integraal Kindcentrum in de gemeente. Ook dat staat in de Kadernota 2023. B&W heeft al een voorkeurslocatie bekendgemaakt: de huidige Visser ‘t Hooftschool.
  • Het gemeentebestuur gaat het burgerinitiatiefvoorstel voor een ander verkeersplan rondom de spoorwegovergang niet meenemen in de huidige onderzoeken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit besloten.
  • De Roset is uitgeroepen tot de de banketbakker met het beste ijs. Lees bij NH Nieuws een interview met Vince Spijkerman van de Roset.
Tot volgende week
Dank weer voor je aandacht, hopelijk vond je het een boeiende nieuwsbrief. Graag praat ik je volgende week opnieuw bij over écht nieuws uit Castricum. Vind je mijn gratis en reclamevrije nieuwsbrief een verrijking, dan motiveer je mij om door te gaan door een donatie via Tikkie over te maken. Je helpt mij ook door nieuwsuitcastricum.nl te delen met bekenden.
Ik wens je een prachtige week toe,
groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum