Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: coalitieakkoord gepubliceerd, dit moet je weten

Nieuws uit Castricum: coalitieakkoord gepubliceerd, dit moet je weten
Hallo en welkom bij de 73ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Welkom ook drie nieuwe abonnees; nog maar een paar en de mijlpaal van 500 is bereikt.
Vrijdag hebben Lokaal Vitaal, de VVD, GroenLinks en het CDA het coalitieakkoord gepresenteerd en bekendgemaakt wie de vier wethouders worden van het nieuwe college. Ik heb het coalitieakkoord natuurlijk gelezen, de betrokkenen vragen kunnen stellen op een persbijeenkomst en gaf duiding in de tv-uitzending van Omroep Castricum.
In deze nieuwsbrief lees je wat mij opvalt aan het coalitieakkoord en dat je je kunt inschrijven voor een prijzig ouderencomplex op Duin en Bosch. Er zit alles bij elkaar weer anderhalve dag werk in dat ik alleen kan doen als jij af en toe een Tikkie-donatie doet, want deze nieuwsbrief is gratis en zonder reclames. Dank voor je steun!
Veel leesplezier en ik hoor graag wat jij van het coalitieakkoord vindt.

Het coalitieakkoord uitgelegd: dit valt op
v.l.n.r. wethouders Binnendijk, Slettenhaar, Beems en Brouwer
v.l.n.r. wethouders Binnendijk, Slettenhaar, Beems en Brouwer
De gemeente Castricum heeft een nieuw college van Burgemeester & Wethouders (B&W). Afgelopen vrijdag presenteerden Lokaal Vitaal, de VVD, GroenLinks en het CDA het coalitieakkoord, dat 18 pagina’s telt en hier als pdf te lezen is.
Toon Mans blijft burgemeester - zijn termijn eindigt in 2023 - en het nieuwe B&W telt vier wethouders. Dat waren er in het vorige B&W drie. Het gemeentebestuur verwacht met vier wethouders beter te kunnen werken. Het nieuwe B&W start komende donderdag en heeft via de vier partijen een meerderheid van 16 van de 25 zetels in de gemeenteraad.
De nieuwe wethouders
Roel Beems (Lokaal Vitaal) is de nieuwe wethouder van financiën en economie. Hij stopt daarom met zijn baan als managing partner bij internetmarketingbedrijf 7W, antwoordt hij in gesprek met nieuwsuitcastricum.nl. Paul Slettenhaar (VVD) is de nieuwe wethouder van bouwen en wonen. Slettenhaar was de afgelopen vier jaar al wethouder in Castricum met een vergelijkbare portefeuille. Ook Falgun Binnendijk (CDA) blijft nog vier jaar als wethouder, nu van het sociaal domein. Die portefeuille lijkt veel op zijn vorige. Valentijn Brouwer (GroenLinks) is de nieuwe wethouder maatschappelijk domein. Brouwer stopt daarom met zijn baan bij Podium Victorie.
Omdat Beems en Brouwer wethouder worden, stoppen ze als raadslid. Cees Hollenberg neemt de zetel van Beems in, Aart Waterman die van Brouwer. Ron de Haan (De VrijeLijst) stopt als wethouder omdat zijn partij niet in het nieuwe college zit. De Haan gaat op zoek naar een andere baan en blijft lid van de gemeenteraad.
Meer betaalbare woningen
Het coalitieakkoord opent met de belofte dat B&W zich gaat inzetten om meer betaalbare woningen te bouwen in Castricum. Bouwplannen die nog niet in de plancapaciteit zijn opgenomen en waar nog niet over onderhandeld wordt, moeten aan de volgende eisen voldoen: 40 procent sociale woningbouw (waarvan 30 procent sociale huur en 10 procent sociale koop), 40 procent middenhuur en middenkoop en 20 procent vrije sector.
Een sociale koopwoning mag maximaal 255 duizend euro kosten, een sociale huurwoning maximaal 763 euro per maand. Een middenhuurwoning gaat tussen de 763 en 988 euro per maand kosten. Een aandachtspunt is dat deze woningen voorlopig nog niet gebouwd zullen worden, want er moeten eerst plannen komen én het stroomnetwerk van Liander zit vol. Bouwprojecten die nog niet bij Liander zijn aangemeld, kunnen pas over een paar jaar een stroomaansluiting krijgen.
VVD-fractievoorzitter Rob Dekker over de woningbouwplannen: ‘Onze opdracht stopt niet over vier jaar. Het woningbouwverhaal loopt door tot zeker 2030. Elk jaar willen we 250 woningen opleveren om de woninggroei bij te kunnen benen.’
Let op deze zin uit het coalitieakkoord: ‘meer woningen komen beschikbaar als gekozen wordt voor het bouwen van kleine woningen met een netto gebruiksoppervlak van 30 - 40 vierkante meter.’
Dit najaar besluit over zwembad
De quickscan naar drie plannen voor een nieuw zwembad op sportpark Noord-End is voor het nieuwe gemeentebestuur niet genoeg om tot een voorkeursoordeel te komen. Er volgt daarom een uitgebreider onderzoek, onder andere naar de exploitatiemanieren van het nieuwe zwembad en financiële details. Beems op vragen van nieuwsuitcastricum.nl: ‘We hebben meer tijd nodig voor het finale besluit, maar willen dat besluit dit najaar nemen om het zwembad in 2025 te openen.’
Randwegen en spoorverlegging zijn van tafel
Het nieuwe college van B&W schept ook duidelijkheid over de verkeersproblemen rond het treinstation. Gerard Brinkman, fractievoorzitter van GroenLinks, zegt: ‘De ideeën voor twee randwegen zijn geschrapt en het verleggen van het spoor is wat ons betreft (als B&W, red.) ook niet meer aan de orde. We willen op korte termijn de voorgestelde oplossingen van het Fietsersbondplan doorvoeren en willen onderzoek doen naar een fietserstunnel onder de spoorovergang en een autotunnel ten noorden van het station.’
Lokale lasten niet omhoog
De lokale lasten - zoals de OZB - stijgen de komende vier jaar alleen met de inflatie mee en worden verder niet verhoogd, belooft het nieuwe college van B&W.
Meer bomen, zonnepanelen en isolatie
De invloed van GroenLinks op het coalitieakkoord is onder andere terug te zien in de klimaatdoelstellingen van B&W. Zo gaat de gemeente niet meer 185 nieuwe bomen per jaar planten, maar 500. Ook gaat de gemeente een fonds opzetten dat leningen verstrekt aan inwoners die energiebesparende maatregelen willen nemen. Het idee is dat meer mensen zo zonnepanelen nemen en hun huis (beter) gaan isoleren. Brinkman: ‘We willen zo drieduizend woningen van de particuliere woningvoorraad twee energielabels hoger krijgen.’ Het geld uit dit fonds - hoeveel er nodig is, is nog niet bekend - komt uit de 23 miljoen euro die de gemeente ontving uit de verkoop van zijn Eneco-aandelen. Wethouder van financiën Beems: ‘Het college wil samen met de gemeenteraad spelregels opstellen om de Eneco-gelden slim in te zetten om beleidsdoelen te halen, maar ook zo dat het geld waardevast blijft. Door het op de bank te laten staan, wordt het in ieder geval minder waard.’ B&W gaat een ander, onbekend deel van de Eneco-gelden investeren in de bouw van het nieuwe zwembad, bevestigt Beems op vragen van deze website.
Windmolens van vijftien meter hoog
Een andere vernieuwing in het coalitieakkoord is dat een agrarisch bedrijf straks één windmolen van maximaal vijftien meter hoog op zijn perceel mag plaatsen. Er zijn al boeren die hierom gevraagd hebben, bevestigt Brinkman.
Hospice en IKC’s
Wat valt verder op in het coalitieakkoord? ‘We willen echt een hospice in Limmen realiseren’, zegt CDA-fractievoorzitter Elize Bon. ‘Daarnaast willen we werk maken van openbare toiletten verspreid in de gemeente, bijvoorbeeld op het strand en bij Geesterduin.’ Daarnaast komt er een uitgebreidere inclusie-agenda en een structureel programma om eenzaamheid onder inwoners aan te pakken.
En B&W ziet het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Oost graag verrijzen op de locatie van de huidige Visser ‘t Hooftschool. Voor het IKC West wacht B&W een locatiestudie af die nu uitgevoerd wordt. Brinkman en Dekker benadrukken in de perspresentatie de ambitie van B&W om oude (school)gebouwen zo snel mogelijk te veranderen in woningbouwlocaties. Dekker wil dat de gemeente snel plannen maakt voor locaties die over een paar jaar vrijkomen voor woningbouw. Zo'n plan moet af zijn op het moment dat het pand vrijkomt. ‘Op het moment dat de laatste gebruiker de voordeur achter zich sluit, moet bij wijze van spreken de sloopkogel klaar staan.’ 
Coalitieakkoord houdt opties open
Het coalitieakkoord is volgens de opstellers bewust geen dichtgetimmerd akkoord, maar een 'ambitiedocument’. Een akkoord op hoofdlijnen met ruimte om samen te werken met andere partijen uit de gemeenteraad. Dat is terug te zien in de openingen op dossiers als nieuwe locaties voor huisartsenpraktijken (‘de gemeente denkt actief mee over voldoende ruimte voor huisartsenpraktijken’), de leegstand van winkel- en horecapanden in het dorpshart (‘[..] in Castricum heeft de Burgemeester Mooijstraat onze aandacht’) en een gebiedsonderzoek tussen de Molenweide en nieuwbouwcomplex Eerste Kwartier (‘één van die doelen is de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een filmtheater Corso’).
In de komende weken besteedt nieuwsuitcastricum.nl meer aandacht aan concrete ambities uit het coalitieakkoord. Je steunt mij door een donatie via Tikkie over te maken.
Prijzig ouderencomplex Duynpark in de verkoop
Een impressie van Duynpark, afkomstig van de ontwikkelaar
Een impressie van Duynpark, afkomstig van de ontwikkelaar
De verkoop van het appartementencomplex Duynpark op Duin en Bosch-terrein is dit weekend gestart. Dit complex gaat bestaan uit 48 appartementen, die je alleen mag kopen als jij of je eventuele partner minimaal vijftig jaar oud is. De levensloopbestendige appartementen variëren qua grootte tussen de 79 en 260 vierkante meter en kosten vrij op naam tussen de 625 duizend euro en 1,8 miljoen euro. Dat komt neer op zeven- tot achtduizend euro per vierkante meter. De prijslijst van de appartementen is hier te downloaden als pdf.
De servicekosten komen zijn niet inbegrepen, á circa 1,75 euro per vierkante meter per maand. Oftewel 138 euro (kleinste appartement) tot 455 euro (grootste appartement) per maand. Elk appartement dient maandelijks ook veertig euro te betalen voor het gemeenschappelijke zwembad, de fitness en de sauna. Die faciliteiten mogen de appartementbewoners alleen buiten kantoortijden en in het weekend gebruiken. Op andere momenten zijn de faciliteiten bedoeld voor de twintig bewoners van een complex in het hart van het appartementencomplex. Deze bewoners herstellen daar maximaal zes weken van een burn-out.
De bouw en oplevering van Duynpark lopen overigens vertraging op. Toen deze website in april 2021 schreef over Duynpark, mikte de ontwikkelaar op een bouwstart in 2022 en een oplevering medio 2023. Nu staat er op de projectwebsite dat de bouw in maart 2023 start en de oplevering naar verwachting eind 2024 plaatsvindt. Duynpark zal verrijzen tussen de nieuwbouwwijk Nieuw Koningsduin en de atletiekbaan, zo zie je op onderstaande afbeelding.
Geïnteresseerden vinden meer informatie over de website van Duynpark. Op 23 mei om 12:00 sluit de inschrijving voor het kopen van de woningen.
Bij de pijl zal Duynpark verrijzen. Afbeelding via de ontwikkelaar
Bij de pijl zal Duynpark verrijzen. Afbeelding via de ontwikkelaar
Kort nieuws:
  • In de nieuwsbrief van vorige week schreef ik dat de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad de quickscan naar de drie zwembadplannen ook doorgenomen heeft. Dat leverde een e-mail op van oud-wethouder Ron de Haan, die deze zin te kort door de bocht vond. De Initiatiefgroep heeft namelijk meegeschreven aan de quickscan en er zijn handtekening onder gezet. Hierbij die nuance voor een completer beeld van het lastige zwembaddossier.
  • Zaterdag was ik te gast in de tv-uitzending van Omroep Castricum om het coalitieakkoord en het nieuwe B&W te duiden. Je kunt de talkshow vanaf vandaag (zondag) 12:00 bekijken op YouTube en de lokale tv-zender. Ik ben de eerste gast.
Tot volgende week
Dank voor je aandacht, hopelijk vond je het een boeiende nieuwsbrief. Als zzp'er maak ik wekelijks tijd vrij om onderzoek te doen, mensen te interviewen en een uitgebreide e-mail te schrijven die jij helemaal gratis en zonder advertenties leest. Dat kan ik alleen blijven doen als je af en toe een donatie overmaakt. Een groeiende groep lezers doet dat trouw of af en toe, waarvoor hartelijk dank. Wil jij mij ook steunen? Dan kun je een donatie via Tikkie overmaken.
Graag tot volgende week!
Groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum