Bekijk profielpagina

Nieuws uit Castricum: bomenkap Duin en Bosch kan nieuwbouw vertragen

Nieuws uit Castricum: bomenkap Duin en Bosch kan nieuwbouw vertragen
Hallo bij de 33ste editie van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Ik hoop dat het goed met je gaat en wil graag de nieuwe abonnees welkom heten.
In deze nieuwsbrief lees je een uitgebreid verhaal over de gevolgen van de geruchtmakende bomenkap op Duin en Bosch in april. Parnassia kapte daar zonder toestemming drie oude bomen omdat de zorgverlener bang was dat ze nieuwbouwplannen zouden vertragen. Maar nu ligt mogelijke vertraging op de loer omdat de gemeente sinds de kap geen bestuurlijk overleg meer wil voeren met Parnassia. Over de aangifte en wel of niet doorstart van de gesprekken bestaat onduidelijkheid. Kortom: een complex verhaal met uiteenlopende belangen en argumentaties.
Ik hoop dat je het een boeiend verhaal vindt en hoor je mening graag via een antwoord op deze e-mail. Veel leesplezier gewenst.

Gevolgen geruchtmakende bomenkap kunnen nieuwbouw Duin en Bosch vertragen
Parnassia heeft nieuwe bomen geplant als 'symbolische compensatie'. Foto door nieuwsuitcastricum.nl
Parnassia heeft nieuwe bomen geplant als 'symbolische compensatie'. Foto door nieuwsuitcastricum.nl
Parnassia Groep heeft in april drie oude bomen op Duin en Bosch-terrein laten kappen omdat ze nieuwbouwplannen in de weg stonden. De gemeente noemde de kap mogelijk illegaal, deed daarom aangifte en schortte de gesprekken met Parnassia op. Hoe staat het maanden later met die aangifte en de stilgelegde gesprekken? Nieuwsuitcastricum.nl zocht het uit.
Het was nogal een rel, begin april dit jaar. Parnassia Groep bleek op een dag onaangekondigd drie tientallen jaren oude bomen gekapt te hebben. Bomen die in aanmerking kwamen voor een beschermde status en al op de conceptlijst stonden. De gemeente liet aanvullend onderzoek doen naar de conceptlijst en werkte aan een definitieve lijst. Bomen op de definitieve lijst mogen alleen onder strenge voorwaarden gekapt worden.
Parnassia wachtte de totstandkoming van die lijst niet af en liet drie bomen kappen waar nieuwbouw moet verrijzen. Dit leidde tot ontsteltenis onder omwonenden. Ook de gemeente Castricum reageerde woedend op de plotselinge kap. Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) sprak van mogelijk illegale bomenkap en liet aan de gemeenteraad weten: “het college heeft dan ook proces verbaal laten opmaken en laat een verder verdiepend juridisch onderzoek uitvoeren.” De bestuurlijke gesprekken met Parnassia werden per direct stilgelegd.
De consequenties van dat laatste besluit waren op dat moment nog niet duidelijk, antwoordde het B&W op vragen van D66. In een brief aan Parnassia legde het B&W uit dat het vertrouwen beschadigd is omdat de partijen in overleg waren over de bomen.
Parnassia-bestuurder verdedigt besluit
Frits Verschoor, de bestuurder Vastgoed van Parnassia Groep die opdracht gaf tot de kap, snapt het ongemak van de gemeente. “Normaal hadden we dit liever echt niet gedaan en het op een andere manier gedaan. Maar deze kap was na jarenlange voorbereiding echt nodig om de broodnodige woningen voor de kwetsbare doelgroepen van ouderen, mensen met een burn-out en mensen met een verstandelijke beperking te kunnen realiseren. Deze mensen staan al sinds 2017 op een wachtlijst”, vertelt hij in gesprek met deze nieuwsbrief over de beruchte beslissing.
Eerst een stapje terug. Plannen voor (meer) nieuwbouw op het terrein van Duin en Bosch werden al in 2017 in de gemeenteraad besproken. Naast de gemeente zijn ook Parnassia Groep, Kennemer Wonen, Compartijn, Herberg voor Herstel en Philadelphia betrokken bij de nieuwbouwplannen. Die plannen omvatten onder meer 48 sociale huurappartementen en woningen voor een kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke handicap. “Maar we zitten nu in 2021 en de eerste paal is nog steeds niet geslagen”, verzucht Verschoor. Hij noemt verschillende redenen. Ten eerste zijn er de nodige procedures waar elk nieuwbouwproject aan moet voldoen. Maar toen kwam het stikstofdossier erbij, wat meer overleg met de overheid vereiste en daarom voor vertraging zorgde. En een bewoonster van Duin en Bosch die volgens Verschoor ‘tegen alles bezwaar aantekent, tot de Raad van State aan toe’, heeft volgens hem voor nog eens 2,5 jaar vertraging gezorgd. De zorgverlener benadrukt al deze rechtszaken gewonnen te hebben en dacht na de laatste zaak eindelijk aan de slag te kunnen met de bouwplannen.
“Ik snap heel goed dat het bij de gemeente niet fijn gevallen is” - Frits Verschoor, bestuurder Vastgoed Parnassia
“Tot de lijst met bomen kwam, want toen zag ik de bui al hangen”, blikt de bestuurder terug. Op die conceptlijst stonden 140 bomen, waarvan er 8 op locaties voor nieuwbouwplannen stonden. Voor 5 bomen is een oplossing gevonden, maar voor de resterende 3 was dat volgens een brief van Parnassia aan het college van B&W ‘echt onmogelijk’ omdat ze op gereserveerde bouwvlekken stonden. En dus zouden er 3 bomen overblijven die gekapt moesten worden voor nieuwbouw.
“Daar kan ook weer bezwaar tegen worden aangetekend en dat zou betekenen dat het project weer 2 tot 2,5 jaar vertraging gaat oplopen. Voor, excuses, een paar bomen.” Verschoor zegt daar overleg over gevoerd te hebben met de gemeente, die aangaf de procedures te zullen volgen. “Toen dat duidelijk werd, heb ik onze juristen gevraagd hoe het precies zit en of wij nog een escape (uitweg, red.) hebben. Volgens de juristen mochten de bomen zonder kapvergunning gekapt worden.” De redenatie staat in een brief die Parnassia in april aan het college van B&W schreef: omdat Parnassia van mening was dat de lijst met bijzondere bomen nog niet was vastgesteld. Verschoor nu in gesprek met deze nieuwsbrief: “daar heb ik gezien onze verantwoordelijkheid en onze stelling dat er geen vergunning nodig was, opdracht gegeven om die drie bomen te kappen. Ik snap heel goed dat het bij de gemeente niet fijn gevallen is.”
Dat is zacht uitgedrukt, want het gemeentebestuur reageerde furieus. “Zij hebben deze bomen willens en wetens gekapt en zij wisten dat deze bomen op de concept-lijst Bijzondere bomen stonden”, antwoordde het B&W in de dagen erna op vragen van raadsleden. Er is aangifte gedaan van mogelijk illegale bomenkap.” Verschoor: “ik snap dat de gemeente zegt: wij gaan formeel kijken of jullie (Parnassia, red.) volgens de wet- en regelgeving gehandeld hebben. Wij denken dus van wel, de gemeente betwijfelt dat.” 
Nog eens drie van de negen nieuwe bomen, geplant door Parnassia. Foto door nieuwsuitcastricum.nl
Nog eens drie van de negen nieuwe bomen, geplant door Parnassia. Foto door nieuwsuitcastricum.nl
Gemeente wil een punt maken
Als ik Verschoor – die persoonlijk opdracht gaf voor de kap – vraag of Parnassia al door de politie gecontacteerd is, moet hij het antwoord schuldig blijven. “Voor zover ik weet heeft mij dat nieuws niet bereikt.” Na vijf weken herhaaldelijk vragen, heeft de gemeente mij uiteindelijk laten weten dat er inderdaad aangifte gedaan is en dat de politie de mogelijk illegale bomenkap genoteerd heeft als een mutatie, oftewel een melding. “Dat geldt bij milieudelicten en dat is waar het hier om gaat”, meldt een woordvoerder van de gemeente.
Gevraagd naar wat de gemeente wil bereiken met de aangifte, antwoordt hij: “het doel is om aan Parnassia duidelijk te maken dat zij niet zonder ons medeweten kunnen overgaan tot het kappen van beschermde bomen. Zoiets bespreek je met elkaar en je moet er samen uit zien te komen. Parnassia zou er goed aan doen toe te geven dat het verkeerd heeft gehandeld. Een verontschuldiging zou daarbij gepast zijn. Dat vergroot de kans op een gesprek.”
Of de gemeente alleen uit is op excuses of meer, bijvoorbeeld een rechtszaak, blijft onduidelijk. Ik heb dit nogmaals nagevraagd, maar de gemeente wil er niet meer over kwijt. Als ik Parnassia Vastgoed-bestuurder Verschoor vraag wat Parnassia zal doen als het tot een rechtszaak komt, antwoordt hij: “dan zullen we dezelfde uitleg geven als die ik nu aan jou geef en onze kant van het verhaal toelichten. En dat wij van mening zijn dat we wel rechtvaardig gehandeld hebben en geen delict gepleegd hebben. Als de rechter anders beslist, dan hebben we het verkeerd ingeschat. Geeft de rechter ons gelijk, dan hebben we gelijk.”
Negen nieuwe bomen geplant
Na de kap van de drie oude bomen heeft Parnassia negen nieuwe, jonge bomen laten planten. “We vinden de situatie namelijk heel vervelend en hopen op deze wijze een concreet gebaar te hebben gemaakt, als een soort symbolische compensatie”, aldus Verschoor. De bomen staan vlakbij de gekapte bomen, maar volgens de Parnassia-bestuurder op een plek waar ze ‘nog honderd jaar’ kunnen staan. De gemeente zegt niet bekend te zijn met de nieuw geplante bomen.
Onduidelijkheid over hervatten bestuurlijk overleg
Naar aanleiding van de mogelijk illegale bomenkap heeft de gemeente in april besloten het bestuurlijk overleg met Parnassia gepauzeerd. Gesprekken op zorgniveau lopen wel door. Een bestuurlijk overleg dat eind mei zou plaatsvinden, is uitgesteld, vertelt Verschoor als ik hem eind juni spreek. Hoewel hij snapt dat de gemeente tijd nodig heeft, kan het langdurig opschorten van bestuurlijk overleg de totstandkoming van de nieuwbouwplannen vertragen.    
Daar waarschuwden Verschoor en collegabestuurders in april al voor, in een brief aan het college van B&W van Castricum. “En daarmee voorzien we dat deze 3 laatste projecten alsmede de 48 sociale woningen van Kennemer Wonen alsnog in gevaar komen”, staat er in die brief. “Als grootste werkgever van Castricum heb je namelijk altijd veel zaken met de gemeente te bespreken”, verklaart Verschoor in juni tegen mij. “Ik vind elke dag dat één van deze vier projecten nu nog vertraging oploopt, eigenlijk onverkoopbaar richting de maatschappij en de kwetsbare doelgroepen.”
Als ik de Parnassia-bestuurder half juli vraag of er inmiddels weer overleg plaatsvindt, antwoordt hij: “voor zover ik weet zal het eerste bestuurlijk overleg na de vakantie plaatsvinden.” De gemeente weerspreekt dat en zegt dat er nog geen nieuwe datum voor het uitgestelde overleg gepland is. Verschoor geeft desgevraagd aan toch echt van collega’s begrepen te hebben dat de gemeente na de zomer weer in gesprek wil met Parnassia. Een woordvoerder van de gemeente wil er vervolgens niets meer over kwijt.
En zo blijven niet alleen de gevolgen van de aangifte onduidelijk, maar ook of en zo ja wanneer Parnassia en de gemeente weer bestuurlijk overleg gaan voeren. 
Dit onderzoek en schrijven van het verhaal heeft mij veel tijd gekost. Als je mij wil bedanken voor de moeite, kun je via deze Tikkie-link een donatie overmaken. Bedankt!
Kort nieuws:
  • Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) heeft meer tijd nodig om het voorlopige ontwerp en bijbehorende budget voor het nieuwe zwembad af te ronden. Het was de bedoeling dat B&W de documentatie in september aan de gemeenteraad zou voorleggen, maar dit is uitgesteld naar december. Half oktober vergadert de gemeenteraad opnieuw over het nieuwe zwembad.
Tot volgende week
Dank voor je aandacht, ik hoop dat je weer helemaal op de hoogte bent van het échte nieuws over Castricum. Heb je een vraag, feedback of nieuwstip? Dan kun je mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail.
Wil je mij bedanken voor het maken van deze onafhankelijke en reclamevrije nieuwsbrief? Dan kun je mij steunen via een Tikkie-donatie.
Via deze Tikkie-link kun je een donatie doen. Bedankt voor je waardering!
Graag wil ik hierbij ook de mensen bedanken die vorige week een donatie overgemaakt hebben.
Ik wens je een positieve week toe,
groeten Rens
Vond je deze editie leuk?
Rens Blom van Nieuws uit Castricum

Elke zondag om 10:00 een gratis nieuwsbrief met alleen écht nieuws over Castricum, zonder reclames en non-nieuws. 100% onafhankelijk, door journalist Rens Blom. Contact: nieuwsuitcastricum@gmail.com

Klik hier om je uit te schrijven.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Rens Blom van Nieuws uit Castricum met Revue.
Castricummer Werf 26, 1901 RW Castricum