TI CHÈZ BA ak Kay Fanm

Par Kay Fanm #KwapeVyolans

Première maison d'hébergement de l'histoire du pays, Kay Fanm est une organisation haïtienne de promotion et de défense des droits des femmes. IJANS 📞 *322

Première maison d'hébergement de l'histoire du pays, Kay Fanm est une organisation haïtienne de promotion et de défense des droits des femmes.
IJANS 📞 *322

By subscribing, you agree with Revue’s Conditions d'utilisation and Politique de confidentialité and understand that TI CHÈZ BA ak Kay Fanm will receive your email address.

21

abonnés

8

éditions

#8・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - #8

Byenveni nan edisyon #8 TI CHÈZ BA ak Kay Fanm :Entèvyou Ayibopost avèk sikològ Béatrice Dalencour-Turnier, kolaboratris Kay Fanm Omaj pou Ermithe Jean ki mouri anba kout kouto menaj li Kafou-FèyYon nouvo epizod podkas Alaso sou kesyon apèl entènasyonal femin…

 
#7・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm #7

Sitiyasyon ensekirite touche anpil fanmiy nan Potoprens. Gen 8500 fanm ak timoun ki deplase, daprè UNICEF. Sè nou yo nan SOFA ap oganize yon kanpay pou ede yo.Nan enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm #7, wap jwenn tou :Gessica Généus, premye fanm ayisyèn nan konpet…

 
#6・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Numéro #6

Kowona la tou ann Ayiti. Li te kòmanse piti, men l ap louvri zèl li. Ann kontinye pwoteje tèt nou ak moun ki nan viwonn nou. Pa neglije lave men nou ak savon tanzantan. Byenvini nan edisyon #6 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm.Le corona est toujours en Haïti. Il…

 
#5・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Numéro #5

Manman se fanm ki fè pitit. Se fanm ki adopte timoun. Se fanm ki pa anfante, men ki gen timoun sou kont yo y ap okipe. Se tout fanm ki ranmase responsabilite pran swen timoun, elve yo pou demen yo. Ekip Kay Fanm di bòn fèt ak tout fanm k ap jwe wòl manman. By…

 
#4・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Numéro #4

Byenvini nan edisyon #4 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, kote nou pataje chak semèn yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti. Chak jou, lendi sòti vandredi, entèvenant yo nan biwo Kay Fanm disponib pou resevwa …

 
#3・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Numéro #3

Mèsi tout moun ki abòne nan denye semèn ak enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm, kote nou pataje chak dimanch aprèmidi yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti. Nou toujou kontan jwenn komantè nou yo, jis reponn imè…

 
#2・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Edisyon #1

Byenvini nan edisyon #1 enfolèt TI CHÈZ BA ak Kay Fanm kote nou pataje chak dimanch aprèmidi yon ti retou sou aktyalite ki konsènen fanm yo ak dwa yo, sitou sa ki gen arevewa ak Ayiti.Bienvenue dans l'édition #1 de l'infolettre TI CHÈZ BA ak Kay Fanm où est p…

 
#1・

TI CHÈZ BA ak Kay Fanm - Edisyon #0

Kisa nou panse sou enfolèt sa? Kesyon? Komantè? Fè nou konnen!Qu'avez-vous pensez de cette infolettre ? Question? Commentaires ? Faites-le nous savoir !