Tlač, inak ťa vyhodím!/Nevídaný akciový graf/Bitcoiny z neba/Oura - Issue #71

#71・
5.05K

subscribers

81

issues

Subscribe to our newsletter

By subscribing, you agree with Revue’s Terms of Service and Privacy Policy and understand that Zlé peniaze, dobrý život will receive your email address.

Zlé peniaze, dobrý život
Tlač, inak ťa vyhodím!/Nevídaný akciový graf/Bitcoiny z neba/Oura - Issue #71
By Zlé peniaze, dobrý život • Issue #71 • View online

Nenechajme si pokaziť život číslami
Keď som vážnejšie športoval, komplexnosť sveta sa mi zredukovala na jedinú premennú. Čas, za ktorý som dokázal preplávať 1500 metrov. Stopky sa stali životným kompasom. Meranie času zoradilo súťažiacich od „najlepšieho“ po „najhoršieho“. Prvých potom ostatní uznávali. Minimálne dovtedy, kým ich neporazili noví prví.
Športovci opustia túto neprirodzenú jednoduchosť ukončením kariéry. Niektorí sa potom nevedia vysporiadať so špinavou nejednoznačnosťou normálneho života. Zrazu nie je jasné, ani ktorú hru treba hrať, nieto ešte aké sú pravidlá. Byť prvý, keď človek nepochopil, ktorá hra je dôležitá, nie je žiadna výhra.
Hračkárskym zmyslom života si to nezjednodušujú len športovci. Sú ľudia, čo dobrý život merajú peniazmi, titulmi alebo počtom podriadených. Sú to len iné čísla na zostrojenie hierarchie, pomocou ktorej sa prerozdeľuje spoločenský status.
Čísla bývajú vedľajším prejavom skutočného úspechu. Keď sa však samé stanú cieľom, začne sa to kaziť. Známkovanie v škole kazí učenie, honba za citáciami kazí vedu. Dôraz plánovačov na rast HDP kazí ekonomiku, snaha o rast cien akcií kazí peniaze. Meranie tempa môže pokaziť výlet na bicykli. My si nenechajme pokaziť Vianoce počtom darčekov.
Úspech modernej spoločnosti umožňuje energia generovaná plahočením sa ľudí za statusom. Vďaka hrám o čísla aj extrémne bohatí, alebo na základe iných druhov čísel „objektívne úspešní“ ľudia, stále chodia do práce a drú na nás. Nevedia to zabaliť. My máme vďaka tomu lacnejšie veci v obchodoch a užívame si kopu inovácii zlepšujúcich naše životy.  
Čo je dobré pre spoločnosť však nemusí byť dobré aj pre jednotlivca. Ak človek vedome nekontroluje túto životnú energiu, môže z neho spraviť handrovú bábiku. Definovanie úspechu cez urputné zbieranie „likeov“ pre dospelých zmení život na multi-player hru. Jej hráč už nie je pánom svojho osudu, kontrolu nad vlastným pocitom spokojnosti presúva do rúk iných. Pre svoje šťastie potrebuje porazených a nik nie je tak rýchly, mocný, bohatý ani múdry aby sa nenašiel rýchlejší, mocnejší a bohatší. Single-player hra definovaná vlastným cieľmi, prácou  na sebe a pre seba zvyčajne prináša menej obdivu a popularity. Víťazstvá v nej sú však trvácnejšie a naplňujúcejšie. Keď sa raz vytratí uctievanie od ostatných, ukáže sa, kto si nestihol vyrobiť padák seba-úcty.
Nakreslím akciový graf, ktorý ste v živote nevideli
Ako nám akcie lacnejú, je vhodná príležitosť pozrieť si Akciové grafy, ktoré ste v živote nevideli zo štúdie Edwarda F. McQuarrie.
Väčšina grafov akciových trhov za dlhé obdobie vyzerá, ako keby sa s podnikovými podielmi začalo obchodovať až v roku 1926. Napriek tomu, že sa píše rok 2018 niektoré z nich dokonca vynechávajú aj to, čo sa dialo po roku 2008. Vyzerajú potom nejak takto:
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Posolstvo grafu je zrejmé. Akcie sú investíciou s nádherným, vyhladený rastom. Ak aj dôjde ku korekcii, následný boom potiahne trh na novú, vyššiu úroveň. Buy and hold. Nohy na stôl, trpezlivosť a dobrý koniec.
Svet akcií ale existoval dlho pred začiatkom tohto grafu. Zoberme si rovnako dlhé obdobie, aké je zobrazené na predchádzajúcom grafe, no tentokrát pred rokom 1925:
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Graf rozpráva príbeh nádeje a sklamania, bez happy endu. Za týchto 81 rokov sa akcie v reálnych cenách nikam nepohli. Buy, hold and pray. Obrovské prepady zrazu poskytujú argumenty pre (v drvivej väčšine prípadov márnu) snahu o časovanie trhu.
Ak ste začali pátrať, či sú oba grafy skutočne porovnateľné, potom gratulujem. Dávate pozor. Trochu som zavádzal. Podobne ako niektorí finanční poradcovia akurát opačným smerom.
Prvý graf je v nominálnych cenách, druhý upravený o stratu hodnoty zlých peňazí použitím indexu rastu spotrebiteľských cien. Inflácia zlých peňazí po tom, ako ich Nixon utrhol zo zlatej kotvy v roku 1971, opticky zvyšuje úspech akcií v poslednom polstoročí. Z nominálnych výnosov sa nik nenaje. Napriek tomu sú preferovaným spôsobom vyhodnocovania investícií vo finančnom sektore. Ďalšou manipuláciou, ktorá robí oba grafy neporovnateľnými je použitie reinvestovaných dividend v prvom grafe. Ten druhý už nepredpokladá automatické reinvestovanie každoročných príjmov z držania akcií a zobrazuje iba vývoj ich cien.  
Použiť nominálny výnos a to najmä počas obdobia vysokej cenovej inflácie, automaticky predpokladať okamžitú reinvestíciu dividend každý rok a graf skončiť v roku dosiahnutia historického vrcholu.  To sú základné pravidlá nakreslenia pekného, optimistického akciového grafu, ktorý predáva. 
Ak prvý graf (modrá čiara) očistíme o tieto predajné techniky a jeho  začiatok posunieme do roku 1928, bude vyzerať o dosť odpudivejšie (červená čiara). Mne ale príde informatívnejší, keďže nemaskuje dlhé obdobia, keď sa akciám príliš nedarilo. Tie sú zrazu viditeľné ako napríklad 20 rokov nízkych výnosov počas Veľkej inflácie v USA 70tych rokov.
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Výnosy modrej čiary sú stále pekné. Z investície 10 000 dolárov vám akciový trh od roku 1928 do roku 2008 spravil 9,3 milióna. Je to síce dosť, no vďaka posunu o smiešne tri roky o 2/3 menej než výnos v prvom grafe. Ak výnosy upravíme o stratu hodnoty zlých peňazí a predpokladáme míňanie a nie automatickú reinvestíciu všetkých dividend, potom 10 000 dolárová investícia v roku 1928 narástla za 80 rokov na 33 000 dolárov. To je výnos 1,5 % vs. 9 % ročne. Povedané inak, inflácia a reinvestované dividendy majú na svedomí 99,7 % nominálneho výnosu z akcií v tomto období.
Prvým ponaučením z cvičenia s grafmi je kľúčová úloha reinvestovania dosiahnutých príjmov z držania akcií. Podobne ako pri sporení na dôchodok, aj tu je najdôležitejším faktorom nechať čas pôsobiť na zázrak exponenciálneho rastu. Druhým ponaučením je, že sa netreba nechať oklamať zlými peniazmi a akékoľvek výnosy čistiť o stratu ich hodnoty. Poslednou lekciou je, že si treba dávať pozor na predajné techniky finančníkov a to, ako tieto ovplyvňujú naše očakávania ohľadom výkonnosti rôznych druhov aktív.
Nehovorím, že akcie sú zlá investícia. Naopak väčšina Slovákov robí chybu, že žiadne nemá. Nie je ale jedno kedy a za akú cenu človek vstupuje na trh. Akcie sa ku svojmu minulému priemernému reálnemu  výnosu na úrovni  6 -7 % ročne (za uplynulých 210 rokov) prepracovali aj cez nepríjemné dekády trvajúce stagnácie. Tie by mal byť investor do akcií pripravený prečkať. Tých 6-7 % je priemer z minulosti, ktorý do budúcnosti tiež nik negarantuje.
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Prebraté z Stock Market Charts You Never Saw, Edward F. McQuarrie, 2017
Fed dvíha, ECB len prestáva tlačiť
Americká centrálna banka Fed napriek padajúcim akciám opäť zvýšila základný úrok a to na 2,25-2,5 % . Úrok sa tak dostal ešte len na úroveň, kde bola cenová inflácia posledný rok. To znamená, že krátky reálny úrok je v USA stále blízko nuly. V krajine majú zároveň extrémne nízku nezamestnanosť. Napriek tomu finančníci, ekonómovia a americký prezident kvília pri zvyšovaní úrokov, ako keby prišiel koniec sveta. Trhové a nie centrálne plánované úroky by ich zabili. Trump chce za zvyšovanie úroku šéfa Fedu vyhodiť. U nás stačí ministrovi len naznačiť a guvernér centrálnej banky sa zbalí aj sám.
Rabovanie spoločnej euro-špajze  sa má spomaliť. Program kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej banky, v rámci ktorého sa vyrábali eurá z ničoho a nakupovali sa za ne dlhopisy, končí v decembri. Peniaze z dlhopisov, ktoré budú splatné počas toho, ako ich centrálna banka drží na svojej súvahe, bude reinvestovať do nákupu ďalších dlhopisov. Súvaha ECB sa tak nemá zmenšovať ani po prípadnom dvíhaní základného úroku až dovtedy, kým táto dodatočná likvidita „nebude potrebná“.
Za necelé štyri roky trvania programu centrálna banka vytvorila 2,6 bilióna nových eur. Sánka vám na zem nespadla len preto, že tak veľkým číslam nik nerozumie. Skúsim inak, za 1371 dní trvania QE, ECB každý deň vymyslela 1 896 425 966 eur a dala ich cez dlhopisové trhy politikom. Stále nič? Tak inak, ECB nám v rámci QE z kúpnej sily našich peňazí zobrala 7 614 eur na každého obyvateľa eurozóny.
Ak takto vyzerá úspech, potom si zlyhanie ani nechcem predstaviť.
Ak takto vyzerá úspech, potom si zlyhanie ani nechcem predstaviť.
QE bol omyl. Proklamovaný cieľ vyššieho rastu cien sa dal dosiahnuť rýchlejšie a lacnejšie. Predstavte si, že by ECB v rámci snahy o cenovú infláciu nedávala novovytvorené peniaze cez dlhopisové trhy politikom, ale rovno ľuďom. Ja osobne by som so stimuláciou ekonomiky rád pomohol. Len moja domácnosť by v rámci rovnako veľkého Ľudového kvantitatívneho uvoľňovania získala 38 070 eur. Skutočným cieľom QE nebola cenová inflácia, ale záchrana bankrotujúcich členských štátov a bánk, ktoré držia ich dlhopisy. Vďaka QE politici niekoľko rokov nemuseli šetriť a robiť nepopulárne, no pre budúci rast kľúčové reformy. Dymová clona inflácie odsunula tieto problémy do budúcnosti.
Koniec QE neznamená koniec monetárnej stimulácie. Základný úrok zostáva výrazne pod rastom cien na 0 %. Správcovia eura evidentne neveria, že po 10 rokoch ich „liečby“ sa európska ekonomika vie postaviť na vlastné nohy.
Kráľ Slnko za zenitom
Zdroj Twitter Financial Times, zvýraznenia moje
Zdroj Twitter Financial Times, zvýraznenia moje
V minulom čísle som písal, že Taliansko nie je Francúzsko.
Talianov minule vyťahali za uši v Bruseli za plánovaný deficit rozpočtu verejných financií na rok 2019 vo výške 2,4 % HDP. Taliani ho preto znížili na 2,04 % HDP a Európska komisia rozhodla voči krajine nezačať konanie z dôvodu porušenia fiškálnych pravidiel eurozóny. Francúzi v tom istom čase naopak navýšili plánovaný deficit na rok 2019 z 2,8 % na neuveriteľných 3,5 % a Brusel je ticho.
Vraj toto je „iné“. Je, lebo ide o Francúzsko. Nikto v únii si nedovolí siahnuť na francúzske uši. Preto ďalej v kľude vyjedajú spoločnú euro-špajzu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron presadzoval spoločné ministerstvo financií pre EÚ a pritom sám nevie dodržať jedno primitívne fiškálne pravidlo.
Čo tak zrazu nafúklo francúzsky deficit? Miláčikovi európskych elít Macronovi nejde karta a potreboval nakúpiť darčeky. Snaží sa nimi podplatiť voličov, aby  vyzliekli žlté vesty.
Kryptomeny skončili. Zase
Správy boli posledný mesiac plné prorokov smrti kryptomien. Ľudia snívajúci odveký sen o bezprácnom zbohatnutí, zabíjajúci život kompulzívnym sledovaním cien kryptomien na coimarketcap.com posmutneli. Len preto, že ceny klesli. Spoločnosť Blockstream 17. decembra vypustila do vesmíru piaty satelit, ktorý bude blockchain bitcoinu vysielať do ázijsko-pacifickej oblasti. Použiteľnosť bitcoinu, sa tak stala ešte menej závislá na lokálnom prístupe ku klasickému internetu. Nový satelit doplnil už existujúce pokrytie Afriky, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Správy ako táto vám o budúcnosti tejto technológie povedia viac, než bankrotujúci promotéri shitcoinov.
Kryptomeny sú užitočné bez ohľadu na to, koľko bude stáť jedna kryptominca. Potreba lepších peňazí rastie. Kryptomeny pomáhajú riešiť zlyhania štátnych peňazí. Pred pár mesiacmi niekto poslal cez Bitcoin v jedinej transakcii hodnotu 195 miliónov dolárov. Prevod trval pár minút a stál 10 dolárových centov. Vlastník peňazí tak spravil anonymne. Bez toho, aby si na to pýtal povolenie politika alebo Európskej komisie, bez hlúpych otázok v banke. Zamyslite sa chvíľu nad tým.
Vďaka bitcoinu peniaze už nie sú fyzické žetóny, ale symboly/znaky. Ide o druh jazyka. Vznik digitálneho aktíva v podobe kryptomien umožňuje poslať hodnotu milión eur na druhú stranu zemegule napríklad v jednoduchej textovej správe. Snaha o reguláciu finančných transakcií je v tomto prostredí cenzúrou komunikácie, ich sledovanie čítaním súkromnej korešpondencie. Efektívnu reguláciu nových peňazí možno dosiahnuť len za cenu zavedenia totality.
Príprava na cenzúru – naučme sa jazyk kryptomien
Príprava na cenzúru – naučme sa jazyk kryptomien
Quantified Self
Jednoduchosť športu ma naučila viacero užitočných lekcií. V snahe o víťazstvo musí človek skúmať vzťah množstva premenných ako je objem a druh tréningu, spánok alebo strava k jedinému objektívnemu ukazovateľu výkonnosti. Každý vrcholový športovec robí vedu. Hypotéza, jej potvrdenie alebo vyvrátenie experimentom, postulovanie pravidla. Rozhodujú stopky, ktoré  neklamú. Naučia človeka úcte k dátam a rešpektu voči komplexnosti sveta.
Vtedy som začal písať tréningový denník a merať. Čo maximalizujem, sa odvtedy zmenilo, zmenilo sa aj to, čo meriam. Mám dva ciele. Prvý je optimalizácia fyzickej a psychickej pohody a prevencia zdravotných problémov. Meranie pomáha rôzne postupy individualizovať vzhľadom na moju genetiku a životnú situáciu. Druhý je výskumný - generovanie nových zaujímavých hypotéz a testovanie populárnych právd v oblasti stravy, životosprávy a liečebných postupov.
Najväčší zabijaci ako srdcovocievne ochorenie, rakovina alebo alzheimer sa neobjavia zo dňa na deň. Podmienkou ich príchodu nie sú len gény, ale často aj dlhodobé trápenie tela. Sledovanie a meranie telesných prejavov môže poskytnúť varovné signály dostatočne skoro na to, aby bol čas na preventívne úpravy životosprávy. Technológie spravili meranie časovo dostupným a finančné výhovorky pre ignoráciu informácii o vlastnej zdravotnej budúcnosti sa hľadajú dnes ťažšie.
One Ring to Rule All Trackers - recenzia Oura Ring
Momentálne asi najlepším objektívnym ukazovateľom stresu je variabilita tepu srdca (HRV), ktorú som už spomínal v minulých číslach. Prvé merania HRV som robil ešte v roku 2012 za pomoci aplikácie iThlete a hrudného pásu na meranie tepu. Napriek vysokej informačnej hodnote tohto ukazovateľa som po pol roku s meraniami prestal. Nutnosť každé ráno venovať tomu pár minúť a mať vždy pri sebe hrudný pás bol príliš veľký transakčný náklad. Aj neskoršie pokusy netrvali dlhšie ako mesiac, dva. Aplikácie merajúce tep a HRV cez kameru telefónu mi zas vzhľadom na krátku dobu merania a variabilitu stavu počas merania neprišli dostatočne presné.
Najmä pre presné meranie HRV som si pred rokom pred-objednal prsteň Oura. Zbiera dáta o tepe, pohybe, dýchaní a teplote. Prsteň vyhodnocuje z týchto údajov fázy, dĺžku a kvalitu spánku, ďalej mieru aktivity a spotrebu kalórii. Na základe týchto údajov v kombinácii s HRV odporúča mieru fyzickej záťaže (tzv. readiness index).
Prsteň som si konečne nasadil v polke júla.  Zistil som, že na spánku s takmer dokonalým skóre už nemám príliš čo zlepšovať. Prekvapil ma akurát jednoznačne negatívny vplyv večerného jedla na kvalitu spánku. Subjektívne by som to nikdy nepovedal. Prsteň schválil správnosť môjho skoršieho rozhodnutia posunúť stravovacie okno o pár hodín skôr v rámci dňa. Oura tiež empiricky potvrdila, že hlboký spánok mi skracuje aj večerný alkohol alebo káva.
HRV mi pomáha dávkovať fyzickú záťaž a tiež pomáha odhaliť dobu, keď začínam brať život príliš vážne a posúvam sa do obdobia chronického psychického stresu. Informatívnosť tohto indikátora vidno aj na jeho porovnaní s alternatívou v podobe ranného, pokojového tepu. Pri pokojovom tepe 41 viem mať priemerné nočné HRV 35 (vysoký stres) aj 60 (som pripravený vybehnúť na Everest). Na druhej strane domáci Oura „readiness index“ netreba brať príliš vážne. Je zložený z viacerých premenných a často mi píše hlúposti. HRV je skutočný signál.
Polrok môjho srdca v číslach.
Polrok môjho srdca v číslach.
Kúpou prsteňa som nezískal len hardware (silverware?), ale živý systém, ktorý sa v čase vyvíja. Odkedy ho mám aktualizácie už spojazdnili automatické ťahanie aktivít z iných športových aplikácii ako napríklad Strava cez iHealth aplikáciu iPhonu alebo umožnili manuálne editovanie doby spánku. S tou bol problém najmä, keď človek večer číta v posteli alebo ráno hneď po zobudení pracuje za počítačom. Vzhľadom na absenciu pohybu a nízke tepy to prsteň mylne považuje za pokračovanie spánku.
Ešte stále čakám na možnosť „on demand“ merania tepu a HRV. Tento upgrade sľúbili vývojári dodať ešte v treťom štvrťroku 2018, no HRV na prednáške, v saune alebo pri potápaní ešte stále zistiť neviem. 
Nabitá baterka mi vydrží približne 5 dní. V „airplane mode“, do ktorého sa v prípade snahy o minimalizáciu elektromagnetického žiarenia dá prsteň prepnúť, aj výrazne dlhšie. Ak máte prsty ako Arabela, relatívne hrubá obrúčka bude na vás vyzerať masívne. Stále je však výrazne menší, ako bola jeho prvá verzia a na mojej ruke nevyzerá príliš Hip-Hoppersky. Po 4 mesiacoch je škrabancom odolný prsteň doškrabanejší než som čakal, na druhej strane moc ho nešetrím a s výnimkou cvičenia na hrazde, ho neskladám.
V skratke: som spokojný.
Ak kúpu Oura Ring zvažujete, prvým štyrom z vás viem poskytnúť zľavové kupóny platné do konca januára 2019 (EDIT: už sú všetky preč )– napíšte mi na newsletter@jurajkarpis.com. Kupón ušetrí 75 eur z ceny prsteňa. Sám z nich, ani z tejto recenzie nemám nič, tak ak ich skutočne použijete, zvážte podporu vzniku tohto newsletteru inou cestou.
Šťastné a pokojné sviatky, všetko dobré do Nového roku a ďakujem za vašu priazeň
Juraj Karpiš
Kamarát Oura prsteň predal po pár mesiacoch. Prsteň ho presviedčal, že má stopercentný spánok, nízky oddychový tep a vysoké HRV. Pravidelné krvné testy a preventívna zdravotná prehliadka tiež nič neodhalili. „Nie je čo riešiť“ posťažoval sa mi. Podobné problémy prajem nám všetkým. Vaše pripomienky, komentáre a tipy mi môžete napísať na newsletter@jurajkarpis.com , cez sviatky budem mať viac času na ich čítanie. Ďalšie diely Zlých peňazí, dobrého života môžete podporiť tu.
Did you enjoy this issue?
Zlé peniaze, dobrý život

Juraj Karpiš o peniazoch, ekonomike a snahe prežiť život čo najlepšie na prvý pokus.

In order to unsubscribe, click here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue