Bekijk profielpagina

de CONTENTE MENS, deel 3

Revue
 
In deel 1 van de contente mens (klik op GewoonGelukMagGezien #26) verhaalde ik over de bijzondere gel
 

GewoonGelukMagGezien

1 september · Editie #30 · Bekijk online
Chiel van der Linden, geluksman.com, happywe.nl.

In deel 1 van de contente mens (klik op GewoonGelukMagGezien #26) verhaalde ik over de bijzondere geluksbetekenis van het Brabantse ‘content zijn’, over het standbeeld van de Contente Mens naast de kerk van Eersel, en over Jantje Mollen, het oude boertje dat model stond voor het beeld.
In GewoonGelukMagGezien #29 besprak ik de eerste zes regels van zijn korte geschrift. Vandaag duid ik het tweede en laatste deel van de tekst. Als je eerst #29 hebt gelezen, leest dit deel lekker door.

de Geluksman schrijft...
In het vorige deel maakten we een reis langs de eerste zes regels van het geschrift bij de De Contente Mens:

“Hij is niet tegen het nieuwe,
niet tegen de vooruitgang,
niet tegen de aardse geneugten,
doch is levenswijs.
Het leven zowel als zijn aard maakten
hem enigermate filosofisch berustend.

Vandaag duiden we de vier eindregels:
Hij laat zich niets wijsmaken,
verwacht niet te veel,
doch verheugt zich over het goede om hem heen
en dat alles vormt zijn tevreden, z’n content zijn.”

Regel 7 is van een enorme actualiteit. De contente mens "laat zich niets wijsmaken”. Fake news en onzin vreet boer Jantje Mollen niet. Jan hield zich verre van riooljournalistiek en social media. En dat kwam niet alleen omdat deze nog niet bestonden in zijn tijd. Onzin was aan Jan gewoon niet besteed, behalve als het om een goede mop ging. Jan’s waarheidskompas lag binnen hemzelf, hij bezat eigen-wijsheid. Wie die rijkdom kent, is niet vatbaar voor bakerpraatjes en mallepraat, zoals ze fake news destijds noemden. Het geeft een gezonde weerstand tegen vervuiling en dat is een ferme basis voor gezondheid en geluk.
Wat ons brengt bij regel 8, en een trip naar Silicon Valley.
Vorig jaar werd de gehele gelukswereld opgeschud door een top-executive bij Google. Hij had als engineer het geheim van geluk eindelijk ontrafeld. Zijn boek ’de logica van geluk’ is een wereldwijde bestseller. Overal waar deze Mo Gawdat komt, stromen de zalen vol. Bedrijven besteden kapitalen om hem in huis te halen. Zijn gezicht was en is op elke tv te zien. Iedereen wil de geluksformule weten. Ik zie het nog voor me: Mo Gawdat bij RTL Late Night, met ondermeer Umberto Tan en Joop van den Ende hangend aan zijn lippen.
En dan eindelijk, na een lange intro komt De Grote Onthulling van Geluk volgens Mo:
“your happiness is equal to or greater than the difference between the events of your life and your expectations of how life should behave”

in gedachten zie ik mezelf die avond naast jantje in de dorpskroeg van Eersel zitten, schuin langs het biljart kijkend naar een klein tv'tje. Jan hoort Mo’s inzicht over geluk en vraagt mij het te vertalen:
“jouw geluk is gelijk aan of groter dan het verschil tussen wat er in je leven gebeurt en jouw verwachting over wat er in je leven zou moeten gebeuren”
Jan kijkt me vragend aan en neemt een slokske van zijn jonge klare: “Ik snap er geen biet van, ik ben nie naar de grote school gewist. Ik heb nie doorgestudeerd voor geluk. Die meneer daar weet er keiveul van, méér dan ik ooit van mijn langzalzeleve zal begrijpen.”
“Nou Jan”, antwoord ik, “denk eens aan jouw tien regels. Wat staat er in regel 8?”
Jan pakt het erbij en leest:
“verwacht niet te veul.”
“Precies Jan, dat is wat die meneer op de tv zegt. Jij zegt in vier woorden, wat ‘The Happiness Formula’ is: je bent gelukkig als je verwachtingen gelijk zijn aan wat het leven je geeft. Dan heb je vrede met wat er is. Sommigen hebben daar een dik boek voor nodig, gij kunt het met één zinnetje af.”
Jan kijkt me verbaasd aan: “Is dat wat die Googleman bedoelt?” Hij schudt zijn hoofd in ongeloof en bestelt nog twee jonkies. Hij pakt zijn keu, loopt naar het biljart en mist zijn volgende bal faliekant. Met een tevreden blik gaat hij weer zitten, hij houdt van het biljartspel.
Wat Jan en Mo ons hiermee leren is dat de Academie voor Geluk overal vestigingen heeft.
in een hut past evenveel geluk als in een villa
Ieder loopt zijn eigen levenspad. En op elk pad liggen wijsheid en geluk klaar voor wie het opraapt.
Koning, keizer, admiraal,
geluk kennen we allemaal
boer, engineer of geluksman,
niemand krijgt er méér dan een ander van.

Wat ons brengt bij de de slotregels, waar Jan de echte schat van geluk bloot legt, de ‘holy grail van happy habits’:
“hij verheugt zich over het goede om hem heen
en dat alles vormt zijn tevreden, z’n content zijn”.

De kunst van zien wat goed is, en je daarover verheugen, daar dankbaar voor zijn, dat is de ware kern van positiviteit en geluk. Dé meest bewezen techniek uit de positieve psychologie en de krachtigste route naar geluk is het 'dankbaarheidsdagboek’, ook wel Three Good Things genoemd: elke dag drie dingen noteren die goed gingen of fijn waren. Jantje Mollen kon dat als geen ander. Verheugd rondkuieren, oog hebben voor het goede en daarover buurten.
Wat mogen we ons vandaag de dag gelukkig prijzen, dat we nog steeds toegang hebben tot dat goede gevoel, dat contente bestaan. In deze 21e eeuw noemen we dit 'OneGoodThing’: elke dag één ding noteren dat jou positieve energie heeft gegeven, en daarover buurten in het OneGoodThingCafé, de dorpsstamkroeg voor alle mensen, die elke dag werk maken van geluk als gewoonte. De Contente Mens is een beeld, dat wij levend houden door ons dagelijks te verheugen over het goede van het leven. En dat te delen in de social happiness app HappyWe, zodat steeds meer Gewoon Geluk mag gezien.
Jantje Mollen zou er vrede mee hebben, hij zou content met ons aan deze online stamtafel zitten, getuige de eerste regels van zijn geschrift:
Hij is niet tegen het nieuwe,
niet tegen de vooruitgang.

Ik wens je ook vandaag -mede namens de contente mens- heerlijke momenten toe om je over te verheugen.

wil jij dagelijks meer genieten van gewoon geluk?
Train je geluksspier dagelijks en doe het op een prettige manier: samen met anderen! Honderden mensen doen dit al jaren, elke dag. Hun ervaringen lees je hier. Je bent welkom in het OneGoodThingCafé van de gratis sociale geluks-app HappyWe.
Verspreid dit Maggezien zoveel als je wil. Vertel erover. Deel het. Ga je gang, delen is vermenigvuldigen!
Ik zet mijn Vitamine P-filmpjes ook voor je op het youtubekanaal van de Geluksman, dan kun je er altijd bij.
Eerder verschenen MagGeziens vind je op www.getrevue.co/profile/Geluksman.

Leef mooi!

Chiel.

Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Geluksman met Revue.
Kortenbos 7, 5864 CW Meerlo