Profile bak

Eşitsizlik Bülteni : Neden, Nasıl, Ne Zaman?

Eşitsizlik Bülteni
Eşitsizlik Bülteni
Merhaba,
Eşitsizlik Bülteni’ne hoş geldiniz!
Bu bültende 2022 yılı boyunca 12 farklı kategoride hem ulusal hem de uluslararası kabul görmüş ölçüm metotlarını kullanarak, birçok farklı kurumdan aldığımız güncel veriler ışığında Türkiye’deki bölgesel eşitsizliği inceleyeceğiz. 

Türkiye son 20 yılda hem ekonomik alanda hem de insani gelişmişlik seviyesinde önemli bir mesafe kaydetti. Ancak Türkiye haritasına yakından baktığımızda bu gelişmenin bütün bölgelerde benzer bir seyir izlemediğini görüyoruz. Örneğin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılında hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasında haritanın güneydoğusunun diğer bölgelerle dramatik farklar gösterdiğini fark ediyoruz. Bölgesel eşitsizliğe mercek tuttuğumuzda anlıyoruz ki bu eşitsizlik tesadüfi değil, yapısal ve sistematik olarak hemen her kategoride kendini gösteriyor.  
İşte, Eşitsizlik Bülteni de bu eşitsizlikleri daha yakından görmek ve göstermek, böylece gerek kamuoyu nezdinde gerekse karar alıcılar nezdinde bir farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkıyor.
Eşitsizlik, refahın bireyler arasındaki dağılımındaki farklılıktır. Bu farklılık ne kadar fazlaysa eşitsizlik o kadar yüksektir. Ekonomik, sosyal, siyasi birçok boyutu olan eşitsizliğin kapsamı zamana ve mekâna göre de değişiklik göstermektedir.
Eşitsizlik Bülteni, “Eşitsizlik Bölgesi” adını verdiği bir bölgeye odaklanıyor ve bu bölgeyi Türkiye’nin geri kalan illeriyle kıyaslıyor. Bu bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2017 yılında hazırladığı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasına göre 6. düzeyde yer alan şehirleri kapsıyor. Türkiye'deki Kürt nüfusun yoğun olduğu bu şehirlerin tamamı Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde yer alıyor.
Türkiye’de puanı en yüksek ilin 4+ puanla İstanbul olduğu SEGE çalışmasına göre 6. kademedeki illerin tamamının puanı sıfırın altında kalıyor. Şırnak -1,788 puanla bu listenin en sonunda yer alıyor. SEGE puanlarına göre her kademede puanı en yüksek olan illeri karşılaştırdığımızda 6. kademedeki durum daha çarpıcı bir şekilde görünüyor.
Eşitsizlik Bülteni, eşitsizliği gözleyebilmek adına ağırlıklı olarak TÜİK’in 2016 senesinde düzenlediği “İllerde Yaşam Endeksi” çalışmasında kullandığı göstergelere odaklanıyor. Bu göstergeler; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olarak listeleniyor. Bültende TÜİK verilerinin yanı sıra hem Türkiye’de hem de dünyada resmi ve bağımsız veri kuruluşları tarafından üretilmiş verilerden de faydalanıyoruz. 
Eşitsizlik Bülteni, bağımsız bir grup araştırmacı ve sivil toplum gönüllüsü tarafından hazırlanıyor.  
Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle yayınlanıyor. Bültendeki içeriklerin sorumluluğu tamamıyla içerik sahiplerine ait olup destekleyici kurumların görüşlerini yansıtmıyor.
Eşitsizlik Bülteni, her ay bir e-posta bülteni şeklinde sizlerle olacak. Ayrıca odaklandığımız her konu için uzman, araştırmacı ve akademisyenlerle bir araya gelerek çalışmayı destekleyici çeşitli programlar düzenleyeceğiz. 12 sayı sürecek olan Eşitsizlik Bülteni’ni podcast, youtube yayınları, çalıştaylar ve online görüşmeler gibi çeşitli etkinliklerle zenginleştirmeyi planlıyoruz. 
Bu yolculuğa bizimle birlikte çıktığınız için çok teşekkür ediyor, 2022’nin size ve herkese iyilik ve güzellik getirmesini umuyoruz.
Bu konuyu sevdin mi? Evet Hayır
Eşitsizlik Bülteni
Eşitsizlik Bülteni @esitsizlik_

#EşitsizlikBülteni 2022 yılı boyunca 12 farklı kategoride hem ulusal hem de uluslararası kabul görmüş ölçüm metotlarını kullanarak, birçok farklı kurumdan aldığımız güncel veriler ışığında Türkiye’deki bölgesel eşitsizliği inceliyor.

Abonelikten çıkmak için buraya tıkla.
Bu bülteni yönlendirirseniz ve beğenirseniz, abone olabilirsiniz: buraya.
Created with Revue by Twitter.