Bekijk profielpagina

Moet er nog geld zijn?

Buiten De Krijtlijnen
Moet er nog geld zijn?
Door Buiten De Krijtlijnen • Editie #51 • Bekijk online
Het gesprek van vorige week met Dirk Van Damme zindert nog na. Het financiële debat in onderwijs zit op zeer interessant kruispunt. Het bevindt zich op het snijpunt tussen efficiënte, marktwerking, vrijheid en mogelijkheden. Die elementen botsen constant met elkaar als je het over geld hebt. Dat merk je ook aan de felle reacties die er altijd ontstaan als het over geld in het onderwijs gaat. Heel snel is er een partij die zich aangesproken voelt. Dat maakt, zoals Dirk Van Damme het stelt in het interview, heel moeilijk om open en eerlijke gesprekken te voeren over het onderwijsbudget.
Maar die gesprekken zijn wel nodig. Want ik maak me daar zorgen over. De historische gegroeide verhoudingen zitten meer dan scheef. En het feit dat we de komende jaren uit een financiële coronaput moeten klimmen, zal dit meer dan ooit onder druk zetten. Corona legt, zoals in vele andere beleidsdomeinen, de pijnpunten bloot. Want hoe kunnen we ons voorbereiden op digitaal onderwijs 2.0 als er geen geld meer over is, nadat alle lonen zijn uitbetaald? Hoe gaan we uit de neerwaartse kwaliteitsspiraal geraken, als we het de komende jaren met een kleiner onderwijsbudget moeten doen? De kans is immers reëel dat de economische krimp die corona teweegbrengt ook in onderwijs zijn gevolg zal hebben.
De oplossingen liggen voor handen. Dat is misschien wel het meest interessante aan het hele gesprek met Dirk Van Damme. Het feit dat de oplossing daar zijn. Het zijn vaak kleine ingrepen, die niet pijnloos, maar wel vlot kunnen ingevoerd worden. Verhoog het gemiddeld aantal uren lesgeven per leerkracht. Dit kan je al heel snel doen door het aantal uren gelijk te trekken voor elke leerkracht secundair onderwijs. Dus geen verschil meer tussen lesgeven in eerste graad, tweede graad of derde graad. Een kleine ingreep, die vele miljoenen oplevert.
Bekijk kritisch het aantal uren dat een leerling naar school moet. Gebruiken we al die uren optimaal? Kan daar, aan de hand van een efficiënte en effectieve ingreep, geen enorme winst gemaakt worden? Een uurtje minder betekent miljoenen voor schoolgebouwen, mentoruren of ict-ondersteuning.
Kan er op gebied van klasgrootte geen efficiëntie geboekt worden? Kunnen we samenwerkingen tussen scholen niet versterken waardoor we de (hyper)kleine en dus enorm dure klasgroepen kunnen wegwerken?
Ik ben er van overtuigd dat we met deze ingrepen het onderwijs niet verzwakken maar juist versterken en wendbaarder maken. Want er komen nog heel wat uitdagingen aan. De digi-sprong zal vele malen meer geld nodig hebben, dan nu is voorzien. Er zijn miljarden nodig om de schoolgebouwen te renoveren. Daar moet nu mee begonnen worden, vooraleer ze instorten. Maar het vrijgekomen geld kan ook gaan naar ondersteuning van jonge leerkrachten, naar jobzekerheid voor beginnende leerkrachten. Naar het verhogen van de aantrekkelijkheid van het beroep. Alleen zo kunnen we dat lerarentekort te lijf gaan. De harde realiteit is dat, doordat het onderwijsbudget nu al zo hoog ligt, we die uitdagingen zullen moeten aangaan met hetzelfde of zelfs een kleiner budget. Dus hopen op meer geld is een illusie. We zullen het moeten doen met de riemen die we hebben, laten we ze dan ook efficiënt gebruiken.
Het heilige huis van het onderwijs moet niet verbouwd maar gerenoveerd worden. Historisch scheefgegroeide standaarden moeten rechtgetrokken worden. Nu, voor alles omvalt.

#60 | Wouter Smets over invulboeken | Buiten de krijtlijnen
Meer Buiten De Krijtlijnen
Wil je meer te weten komen over deze podcast of meer afleveringen beluisteren? Dan kan je terecht op onze website: www.dekrijtlijnen.be.
Wil je onze podcast financieel steunen? Word dan vriend van de show! Meer info op onze website!
Volg ons verder op Facebook,Twitter en Instagram.
Hoe vond je deze editie?
Buiten De Krijtlijnen

Buiten De Krijtlijnen is een podcast over onderwijs. In de nieuwsbrief geven we nog meer tips en inspiratie.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Buiten De Krijtlijnen met Revue.
Antwerpen