Bekijk profielpagina

Brussel Inside - Wat missen we?

Revue
 
 

Brussel Inside

15 maart · Editie #128 · Bekijk online

Elke week houden redacteur Aïda Brands, haar collega's van Bureau Brussel en Europese correspondenten je op de hoogte van wat er speelt, gaat spelen of zou moeten spelen in de Europese Unie.


Bij een crisis of groot nieuwsmoment moet je altijd extra opletten. Het is de tijd voor organisaties of overheden om vervelend nieuws naar buiten te brengen. De media kunnen niet altijd alles even kritisch bekijken. Daarom deze week aandacht voor dat wat we gemist hebben vanwege het coronavirus.
Zo nam het kabinet opeens een besluit over de onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. In Brussel werden vergaande plannen gepresenteerd en er is nauwelijks aandacht voor belangrijke verkiezingen in Frankrijk. En ook de vluchtelingencrisis in Griekenland is naar de achtergrond verdrongen.
Het andere nieuws dus, maar we vergeten natuurlijk het coronavirus niet.
Blijf ons volgen @BrusselInside

Kom er maar bij
Het belangrijkste plein in Tirana
Het belangrijkste plein in Tirana
Nederland is om. Er mag met Albanië en Noord-Macedonië gesproken worden over lidmaatschap van de Europese Unie. In de luwte van de persconferentie over het coronavirus door premier Rutte stuurde minister Blok een brief naar de Tweede Kamer met als titel: Kabinetsappreciatie voortgangsrapporten Noord-Macedonië en Albanië, met daarin dus de conclusie dat de onderhandelingen kunnen beginnen.
Uit de brief: Conclusie…Het kabinet deelt de constatering van de Commissie dat de regering van Noord-Macedonië verdere tastbare en duurzame resultaten heeft geboekt t.a.v. de voorwaarden zoals gesteld door de Raad in juni 2018. Het kabinet is derhalve van mening dat de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië van start kunnen gaan.
En ook voor wat betreft Albanië kunnen de gesprekken van start gaan.
Het kabinet acht de recente ontwikkelingen omtrent de nieuwe mediawet in Albanië een aandachtspunt in het kader van het belang van de onafhankelijkheid van de media……Alles afwegende kan het kabinet zich derhalve in beginsel vinden in de aanbeveling van de Commissie de toetredingsonderhandelingen te openen met Albanië.
Nederland heeft zich lang verzet tegen de onderhandelingen. Het kabinet stond op het standpunt dat de twee landen meer aan de bestrijding van corruptie en andere criminaliteit moesten doen en garanties moesten geven voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Bij de laatste vergadering vorig jaar blokkeerde Blok samen met Frankrijk en Denemarken nog de gesprekken. Op voorstel van de Fransen werden toen de regels voor de onderhandelingen veranderd. Als landen zich niet aan de afspraken houden, kan het proces worden stilgelegd of zelfs teruggedraaid. Ook kan de geldkraan worden dichtgedraaid.
Blok was enthousiast over die afspraak maar moest voorzichtig opereren, omdat een grote meerderheid in de Tweede Kamer tegen bleef. Daar is nu dus verandering in gekomen, hoewel hij komende week het parlement nog moet overtuigen.
De Europese Commissie vond al eerder dat Noord-Macedonië op de goede weg was. Blok noemt het nu bemoedigend genoeg om het land groen licht te geven.
Voor Albanië geldt in grote lijnen hetzelfde. Ook daar zijn sinds mei vorig jaar hervormingen ingezet die door Blok worden verwelkomd. Hij houdt een kleine slag om de arm, want hij vindt wel dat de Albanese regering moet laten zien bereid te zijn op deze weg verder te gaan. Pas als dat gebeurt, kunnen de onderhandelingen met Albanië werkelijk van start gaan. Kijk hier naar een reportage die we maakten in Albanië.
Nederland lag de afgelopen maanden op twee grote onderwerpen dwars in Brussel. Dat kwam ons land op veel verwijten te staan en her en der werd al gesproken over de nieuwe Britten, die overal tegen zijn.
In Haagse kringen valt te horen dat er nu ruimte is voor het kabinet om nog steviger de hakken in het zand te zetten als het gaat over de begroting. Nederland wil daar geen extra geld voor op tafel leggen en staat daar (samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden) redelijk alleen.
Komende week bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe standpunt over Albanië en Noord-Macedonië.
Kampioenen
Eurocommissaris Thierry Breton
Eurocommissaris Thierry Breton
Ander nieuws dat onder de radar is gebleven gaat over een plan van de Europese Commissie. Het gaat om kampioenen die er moeten komen. Niet zo zeer grote bedrijven, maar vooral innovatieve, sterke bedrijven die de markt domineren. Dat is de kern van de industriestrategie van de EU, die deze week het licht zag.
Allianties, dat is het woord dat Thierry Breton (de commissaris van de Interne Markt) gebruikt. Dus niet één grote fabriek die batterijen produceert, maar samenwerking van verschillende landen om te voorkomen dat we binnenkort worden overspoeld met Chinese batterijen.
“Grootschalige samenwerkingsprojecten zijn het alternatief voor Europese kampioenen om grootmachten Amerika en China het hoofd te bieden.”
Nu is iedereen in Brussel het wel eens over de term kampioenen. Maar over hoe je kampioen wordt verschillen de meningen. Duitsland en Frankrijk vinden dat grote bedrijven de beste kampioenen zijn, terwijl Nederland meer ziet in kleine innovatieve ondernemingen die vanzelf zullen uitgroeien tot de nieuwe grootmachten. Lees hier de plannen.
Wat willen ze?
De commissie wil de mededingingsregels moderniseren. Voor de zomer komen er nieuwe regels om de verstorende effecten op de markt van buitenlandse bedrijven die zwaar worden gesteund door hun overheid te beperken. Het gaat vaak om grote Chinese bedrijven.
De hoofdlijn van het plan is verzekeren dat Europese bedrijven, die zich aan steeds strengere milieu- en kwaliteitsregels moeten houden, niet verdrinken op de internationale markt. Net als in de Green Deal van Frans Timmermans gaat het over het gebruik van koolstofarme energie, maar de hamvraag is nu hoe de EU die tegen concurrerende prijzen kan aanbieden.
Dat is ook echt de vraag, want de plannen geven niet veel duidelijkheid. Volgens Europarlementariër Tom Berendsen (CDA) gaat het “vooral om ideeën en weinig concrete plannen.” Die zijn wel belangrijk, want het gaat om 800.000 industrie-gerelateerde banen in Nederland alleen al. “De EU moet daarom niet naïef zijn en moet ervoor zorgen dat die banen in Europa blijven. Daar is industriepolitiek voor nodig, maar wel op onze eigen manier,” aldus Berendsen.
Volgens klimaatdenktank E3G is de nieuwe strategie vooral veel lawaai . “Het is niet veel meer dan een reeks gerecyclede beleidsmaatregelen.”
Op het gebied van digitalisering wordt er veel herhaald van de digitaliseringsplannen die Eurocommissaris Vestager in februari al op tafel legde. Het gaat vooral om het belang van betrouwbare kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, 5G en een herziening van de regels voor techgiganten zoals Facebook en Google. Het doel is nu dat deze nieuwe technologieën van Europese bodem komen.
Zijn het nieuwe plannen?
Wie goed luistert hoort in de plannen ook de stem van Von der Leyen’s voorganger, de Luxemburger Jean-Claude Juncker. In 2014 en in 2017 presenteerde hij zijn eigen industriestrategieën, die de Europese markt “de leider moest maken op het gebied van innovatie, digitalisering en afbouwen van het gebruik van kool zodat zij klaar is voor een competitievere internationale economie.” Klinkt bekend, niet?
En Juncker was destijds ook niet origineel, want zijn plannen bouwden voort op ideeën uit 2005, 2010 en 2012. Het lijkt een beetje op het opwarmen van oude kliekjes, waarbij de grote vraag is of deze strategie de komende jaren inderdaad kampioenen oplevert.
De kringloop
Kringloopwinkel in Rijswijk
Kringloopwinkel in Rijswijk
Iets meer aandacht kreeg het kringloopplan dat woensdag werd gepresenteerd. Het gaat over elektronica, kleding, batterijen en de verpakkingen waar alles in zit. Volgens de Europese Commissie gaat Europa niet slim om met al die producten. Er wordt te veel weggegooid en te veel verspild. Dat moet dus anders. Hier en hier meer. Hannah van der Wurff las de plannen.
“Tegen 2050 gebruiken we zo veel grondstoffen, dat je eigenlijk drie planeten nodig hebt,” zegt Eurocommissaris Sinkevičius (milieu) deze week. Samen met Eurocommissaris Timmermans, de vader van de Green Deal, introduceerde hij het plan voor de kringloopeconomie, ook wel circulaire economie genoemd.
Volgens het actieplan moet de Europese markt af van producten die al na een paar maanden kapot gaan. Neem bijvoorbeeld laptops. Bij het maken van laptops worden veel vervuilende grondstoffen en chemicaliën gebruikt. Een laptop is na een jaar of vijf aan vervanging toe en eindigt, omdat laptops niet goed gerecycled kunnen worden, vaak op een grote vuilstort. Daar lekt het apparaat giftige stoffen, zoals lood, die het water en de grond vervuilen.
Niet alleen moeten de nieuwe laptops milieuvriendelijker geproduceerd worden. De materialen waarvan ze zijn gemaakt moeten in de toekomst gerecycled kunnen worden.
Als de nieuwe regels uit het plan in werking treden zijn consumenten ook beter beschermd tegen greenwashing (producten groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn). Verder zullen de milieuregels voor de bouw en de mode, twee sterk vervuilende industrieën, worden aangescherpt.
Maar net zoals bij de andere mega-beleidspakketten van de Commissie zijn dit eerste stappen. Dat vindt Right to Repair, een groep van klimaatorganisaties uit België en Duitsland.
“In de strategie zijn details wat dunnetjes gezaaid, maar het biedt wel genoeg redenen om hoopvol te zijn.”
Ongerustheid in Griekenland
Het nieuws over Griekenland behoort niet helemaal tot de categorie gemist, maar kreeg wel veel minder aandacht in vergelijking met de afgelopen weken. Aanvankelijk zou de commissievoorzitter Von der Leyen deze week naar Athene gaan, maar vanwege de coronacrisis bleef ze in Brussel. Commissaris Ylva Johansson ging wel en beloofde vervolgens aan migranten die willen terugkeren een bedrag van 2000 euro.
De gesprekken tussen Turkije en de Europese Unie om tot een nieuwe deal te komen verlopen moeizaam. Het is de bedoeling om eind deze maand tijdens de Europese top een nieuw akkoord af te sluiten. Komende week spreken de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron nog apart met de Turkse president Erdogan.
Nederland wil geen minderjarige asielzoekers opvangen, maar heeft wel geld beschikbaar gesteld. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol moeten de kinderen in Griekenland fatsoenlijke huisvesting en bescherming krijgen.
Ondertussen begint de angst voor het coronavirus ook de vluchtelingenkampen te bereiken. Wat te doen als het virus in één van de kampen de kop opsteekt? . Bij Artsen zonder Grenzen maken ze zich zorgen.
Marit van Lenten: “In de kampen is veel te weinig water. De douches zijn koud, handen wassen kan niet. Kampen zijn een broeinest waar alle virussen zich thuis voelen.”
Bovendien is de toegang tot de Griekse gezondheidszorg lastig. “Eigenlijk moet je het kamp sluiten, maar dat is niet aan de orde.”
Luister hier naar een gesprek met Van Lenten.
De bibbers van Macron
We missen ook belangrijke verkiezingen in Frankrijk. Krijgt de partij (de beweging) van president Macron het moeilijk? Of schaart in tijden van crisis iedereen zich achter de leider. Frank Renout praat ons bij vanuit Parijs.
Hoe ga je stemmen in virustijd? Dat is dé vraag waar Frankrijk mee worstelt. Er worden vandaag gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Maar tegelijk verspreidt het Corona-virus zich elke dag verder over het land.
Zo’n 47 miljoen Fransen mogen naar de stembus. Maar alle bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen zijn verboden. Hoe rijm je dat?
Door in alle stemhokjes richtlijnen in te stellen. In de ene stad moeten kiezers allemaal één meter afstand bewaren van elkaar. In de andere mogen maximaal 25 mensen tegelijk het stembureau binnen. In sportzalen en schoolzalen waar wordt gestemd staan pompjes met desinfecterende gel. Sommige gemeentebesturen roepen de kiezers op: neem allemaal je eigen pen mee om je kandidaat van voorkeur aan te kruisen. Zo voorkom je dat één pen van hand tot hand gaat, met alle besmettingsrisico’s van dien.
Die maatregelen zijn niet overdreven. De Fransen twijfelen. Stemmen of thuis blijven? ,,Dat is een serieuze vraag’’, zei een arts op nieuwszender LCI.
,,Wat komt eerst: je democratische ‘plicht’ om te stemmen, of de wens om het virus zo min mogelijk te verspreiden?’’
Volgens een recente peiling denkt 32 procent van de Fransen dat het besmettingsgevaar vergroot wordt door de verkiezingen. Bij een peiling een week geleden zei 28 procent al te overwegen om niet te gaan stemmen, uit vrees voor het virus.
Smetvrees
Het opmerkelijkst is misschien wel dat niet alle kiezers éven bang zijn. Het zijn met name de jongeren (tot 35 jaar) die zeggen dat er gevaar voor besmetting is in het stembureau – terwijl ouderen meestal als de meest kwetsbare groep worden gezien. En onder de achterban van de rechts-populistische Marine Le Pen heerst ook meer dan gemiddelde angst: daar vermoedt zelfs 53 procent dat stemmen dit keer een gevaar voor de volksgezondheid is.
Het ‘politieke’ gevaar van de lokale verkiezingen is er vooral voor de partij van president Macron, La République en Marche. Die lijkt af te stevenen op een slechte score. De president is nog steeds impopulair en zijn jonge partij heeft nog niet in het hele land afdelingen om overal kieslijsten te presenteren.
Tegelijkertijd zegt zo’n 60 procent van de Fransen dat het landelijke regeringsbeleid geen invloed heeft op hun hun keuze voor lokale vertegenwoordigers.
In grote steden wordt vooral gelet op de Groenen, in Frankrijk verenigd in de partij EELV (Europe Écologie – Les Verts). Zij zouden daar, volgens peilingen, wel eens goed kunnen scoren. Bij de Europese verkiezingen vorig jaar haalde de partij al een verrassende 13 procent van de stemmen.
Parijs
In Parijs wordt het een strijd tussen drie vrouwen. De oud-ministers Rachida Dati en Agnès Buzyn nemen het op tegen de zittende burgemeester, Anne Hidalgo, bijgenaamd de hipsterkoningin.
Agnès Buzyn is de kandidaat van president Emmanuel Macron. De vorige kandidaat moest zich terugtrekken nadat een pikante video naar buiten kwam. Buzyn moet nu, wat de Vlamingen noemen, de meubelen redden. Maar dat wordt lastig voor de tikje deftige politica die niet echt meer van de inhoud is en het betere gooi- en smijtwerk waar een campagne ook uit bestaat, schuwt.
De outsider is de vrouw die onder de bijnaam Sarkozette bekend is. Zo werden de vrouwen, onder wie Rachida Dati, genoemd uit de regering van oud president Sarkozy. Minister van Justitie, nadat ze eerst woordvoerder was tijdens de campagne van de oud president. Haar belangrijkste thema is veiligheid en het straatvuil. Parijs moet schoner worden.
En dan de reine des bobos, de hipsterkoningin (letterlijk de Boheemse Koningin), die zich vooral groen profileert. Anne Hidalgo heeft als zittend burgemeester verschillende maatregelen genomen om de auto de stad uit te krijgen en met succes, want het aantal auto’s in Parijs is flink afgenomen. En het aantal fietspaden is juist fors toegenomen. Als ze wordt herkozen hebben alle wegen over vijf jaar een fietspad, belooft ze. In de peilingen staat ze voorlopig op voorsprong. Maar het is een ingewikkelde verkiezing. Eerst worden de arrondissementen gekozen en min of meer getrapt kiezen die vertegenwoordigers de nieuwe burgemeester van Parijs.
Nog een plan
Normaal gesproken is er al weinig aandacht voor de relatie tussen de Europese Unie en Afrika. Het bezoek van de Europese Commissie aan de Afrikaanse Unie haalde recent nauwelijks de media, maar nu sneeuwt het helemaal onder. En dat terwijl er toch een belangrijk plan is verschenen: de Afrika Strategie.
De relatie met Afrika staat hoog op de prioriteitenlijst voor de EU. “Het is een voor de hand liggende partner. We zijn tenslotte buren,” aldus Ursula Von der Leyen. Ze koos ervoor om voor haar eerste reis als Commissievoorzitter buiten Europa naar Ethiopië te gaan. Daar zitten ook de kantoren van de Afrikaanse Unie. Een symbolische zet, want dat was ver voordat ze om tafel ging met Amerikaanse handelspartners.
In oktober zal er een Afrika-top plaatsvinden in Brussel .
Het tekort van België
Premier Wilmes in een bierbrouwerij
Premier Wilmes in een bierbrouwerij
En dan België. Er is überhaupt weinig aandacht voor de de formatie in het land. Onze zuiderburen hebben al meer dan een jaar geen echte regering. Een kabinet dat besluiten kan nemen en regeren. Het huidige kabinet, in lopende zaken noemen de Vlamingen het, past een beetje op de winkel, maar laat daardoor wel het tekort oplopen. En ook dat nieuws verdwijnt onder de radar.
De Belgen doen het nu al slechter dan Italië. Volgens de laatste cijfers hebben onze zuiderburen een financieel gat van veertien miljard euro. Om in de Europese termen te blijven: het begrotingstekort loopt op tot de drie procent. Er zijn al economen die de dag vrezen dat er wel een nieuwe regering komt, want dan zal er drastisch bezuinigd moeten worden. Ze noemen het nu al een sociaal bloedbad.
Economieprofessor Stijn Baert: “Wanneer er niet dringend politieke moed wordt gevonden om het gat in de begroting sociaal verantwoord te dichten, zal Europa ons morgen dwingen om draconische maatregelen te nemen.”
Voor een beter beeld een klein rekenvoorbeeld. De uitgaven voor politie, defensie en justitie behelzen ongeveer zeven miljard euro. Komende week proberen de grote partijen (aan Vlaamse en Waalse kant) opnieuw om een regering te vormen.
Wie lobbyt er?
Geen groot nieuws, maar wel leuk om te vermelden: de activiteit van de lobbyisten in Brussel.
Frans Timmermans is de populairste commissaris van de nieuwe Europese Commissie. Tenminste, als je afgaat op het aantal lobbyisten dat zich bij hem meldt.
Sinds de commissie is aangetreden zijn het vooral de gaslobbyisten die zich melden. EUROGAS, maar ook de International Association of Oil and Gas Producers. Verder heeft de man die over de Green Deal gaat bezoek gekregen van COPA (dat zijn de Europese boeren) en de Solar Impulse Foundation. Klik hier om te kijken wie allemaal een bezoek hebben gebracht aan de nieuwe commissie. Opvallend is dat het niet alleen de grote multinationals zijn, maar dat steeds meer ngo’s ook afspreken met de verschillende commissarissen.
De Green Deal is het populairste onderwerp, maar ook de digitale lobbyisten hebben niet stilgezeten. Google, zo blijkt uit het register, is maar liefst zes keer langs geweest om te praten over het beleid.
Hoe vaak zijn de lobbyisten langs geweest?
  • Frans Timmermans  32 (Green Deal)
  • Mariya Gabriel 22 (Innovatie)
  • Margarete Vestager 21 (Digitaal)
  • Jutta Urpilainen 20 (Internationale partnerschappen)
  • Phil Hogan 16 (Internationale handel) 
Onderaan bungelen de commissarissen:
Olivér Várhelyi (uitbreiding), Elisa Ferreira (cohesiefondsen) en Johannes Hahn (begroting) die maar twee keer een vergadering hadden met lobbyisten.
Rondje langs de Europese scholen
Toch nog een verhaal over het coronavirus. Over wat de EU wel en niet kan lees je hier meer. De lidstaten pakken de crisis op hun eigen manier aan. Polen en Tsjechië sluiten net als Denemarken de grenzen. En elk land neemt andere besluiten over het openhouden van de scholen. Een kleine rondgang langs onze correspondenten.
België
Vanaf maandag wordt er op scholen en universiteiten in België geen les meer gegeven. Er is opvang op de scholen voor de kinderen van ouders die in de zorg werken, of voor ouders die geen andere opvang kunnen regelen (om te voorkomen dat kinderen bij kwetsbare opa’s en oma’s worden achtergelaten).
De federale regering nam het besluit na grote druk uit het parlement, waar geroepen werd om eenheid van beleid.
Sander van Hoorn: “Fractievoorzitter Calvo van de partij Groen riep uit dat het coronavirus zich toch ook niet aan de taalgrens houdt. Volgens viroloog Marc Van Ranst is er nog een andere reden: De Franstalige gemeenschap heeft ook gekeken naar het besluit in Frankrijk om de scholen te sluiten. Dat heeft grote invloed gehad.”
Universiteiten en hogescholen gaan niet op slot, maar de regering roept op om het onderwijs zo veel mogelijk online aan te bieden, net als in Nederland. De maatregel geldt tot en met 3 april, de dag waarop in België de paasvakantie begint. Kinderen zullen de komende vijf weken dus in elk geval thuis zijn. “Crèches blijven in België voorlopig open.”
Duitsland
De Duitse bondskanselier Merkel ziet de tijdelijke sluiting van scholen en peuterspeelzalen als ‘mogelijke optie’ om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wouter Zwart: “Het is een advies, want in Duitsland wordt de uiteindelijke beslissing door de deelstaatregeringen genomen."l
Veel deelstaten lijken dat advies wel te volgen. In Saarland (vlak bij Frankrijk) gaan vanaf maandag alle opvang- en schooldeuren dicht. Beieren, Berlijn, Rijnland-Palts en Nedersaksen volgden dat beleid en er wordt verwacht dat andere deelstaten zich zullen aansluiten. Pas na de voorjaarsvakantie, midden april, wordt de beslissing heroverwogen.
Frankrijk
In Frankrijk zitten vanaf maandag zo'n 14 miljoen kinderen en jongeren thuis. Alle instellingen voor kinderopvang, scholen en universiteiten gaan voor onbepaalde tijd dicht. President Macron zegt van wetenschappers gehoord te hebben dat het virus zich het snelst verspreidt via kinderen. Die ontwikkelen na een besmetting zelf vaak geen ernstige klachten, maar geven het virus mogelijk wel door aan anderen, aldus de president.
De bedoeling is dat jongeren nu zoveel mogelijk thuis les krijgen. Het besluit van de president kwam redelijk onverwacht en Frankrijk heeft een ander probleem. Net alle leerlingen hebben internet thuis. Macon zegt aan een oplossing te werken.
Verenigd Koninkrijk
De Britse scholen blijven voorlopig open. Volgens de regering van premier Johnson is het nog niet nodig om over te gaan tot het sluiten van scholen, omdat van "een zeer explosieve groei van de coronavirusepidemie” nog geen sprake is.
Tim de Wit: “Premier Johnson wil ‘de sombrero zoveel mogelijk indrukken’, verwijzend naar de vorm van de grafiek van de epidemie.”
Toch zijn er zorgen over de aanpak, zeker ook in het onderwijs. Want wat als het virus zich steeds verder verspreidt? En schoolgaande kinderen het virus vervolgens overbrengen op hun ouders? Voormalig minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt was kritisch op de aanpak van zijn partijgenoot Johnson en noemt die “zorgwekkend”.
Spanje
In Spanje sluiten alle scholen - van crèche tot universiteit - maandag de deuren. Afgelopen week waren scholen in Madrid, Baskenland en de wijnstreek La Rioja al gesloten. Vooral de hoofdstad is zwaar getroffen door het virus. In vijf dagen vertienvoudigde het aantal besmettingen tot 2000. Veertig patiënten overleden.
Rop Zoutberg: “Hier is de boodschap heel erg duidelijk overgekomen: scholen moeten dicht. Niet omdat kinderen zo kwetsbaar zijn voor corona. Maar omdat het virus op scholen verder verspreid kan worden.”
Tien miljoen scholieren en studenten zitten na het weekend thuis. De meeste leerlingen hebben een vracht huiswerk meegekregen en op een aantal scholen gaan lessen via online onderwijsprogramma’s verder. Maar ook in Spanje heeft niet iedereen internet.
Denemarken
Kinderdagverblijven, scholen en universiteiten zijn dicht. Maar ook ambtenaren zijn massaal naar huis gestuurd en winkels, zwembaden en bibliotheken gaan niet open. Mensen worden opgeroepen het openbaar vervoer te vermijden. Grote bijeenkomsten zijn verboden.
Rolien Créton: “De verregaande maatregelen hebben te maken met een sterke stijging van het aantal Deense besmettingen deze week. In drie dagen tijd zag Denemarken het aantal besmettingen vervijfvoudigen.”
En verder
NOS Horeca België 3 weken dicht
….Is België op slot. De cafés en restaurants zijn gesloten. Klik op het filmpje om de laatste avond voor de drooglegging van Tijn Sadée en Sander van Hoorn te zien.
Sander S
Mijn nichtje zit in quarantaine in Cortina d’Ampezzo. Dit is haar uitzicht. #Corona https://t.co/VrP3swdAbe
…..De foto van de week op twitter. Moet je in quarantaine, heb je uitzicht op dit bord.
…..Heeft de voetbalclub Valencia geen staatssteun ontvangen volgens het Europese Hof van Justitie. Eerder oordeelde de Europese Commissie dat de Spaanse club de regels had overtreden. Meer hier.
…..Het is voorlopig een van de laatste uitspraken van het Hof, want volgende week werken ze niet vanwege het coronavirus.
…..Sterven er steeds minder kinderen. In de EU stierven in 2018 ongeveer 14 600 kinderen voordat ze één jaar oud werden. In tien jaar daalde de kindersterftecijfer van 4,2 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen tot 3,4 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen. De hoogste kindersterfte is in Roemenië (6,0 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen), Bulgarije (5,8 sterfgevallen) en Malta (5,6 sterfgevallen), en de laagste in Estland (1,6 sterfgevallen) en Slovenië (1,7 sterfgevallen). Meer hier.
…..Is er maandagavond weer een BrusselbijNacht onder leiding van Sander Hoorn. Omstreeks 23.30 op NPO radio1. Het woord corona zal vallen, weten we nu al.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Sander van Hoorn, Rop Zoutberg, Mustafa Marghadi, Mitra Nazar, Conny Keessen, Eline de Zeeuw,Hannah van der Wurff, Rolien Créton, Tim de Wit, Judith van de Hulsbeek, Frank Renout, Wouter Zwart, Arjan Noorlander, Tijn Sadée, Saskia Dekkers en Thomas Spekschoor.
Vond je deze editie leuk?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Aïda Brands met Revue.