Bekijk profielpagina

Brussel Inside - Verzet

Revue
 
 

Brussel Inside

11 oktober · Editie #152 · Bekijk online
Elke week houden redacteur Aïda Brands, haar collega's van Bureau Brussel en Europese correspondenten je op de hoogte van wat er speelt, gaat spelen of zou moeten spelen in de Europese Unie.

Ze roeren zich nadrukkelijk de laatste weken: de politici uit het Europees Parlement willen gehoord worden en laten zich niet aan de kant schuiven door de regeringsleiders. Ze scherpen de klimaatdoelstellingen aan en eisen dat de Europese Unie echt werk maakt van het beschermen van de rechtsstaat.
We staan verder stil bij de brexit, er komt weer een deadline aan en het enorme gedoogbeleid als het gaat om het gebruik van pesticiden.
Aantal woorden 3265
Leestijd ongeveer veertien minuten
En blijf ons volgen via @BrusselInside

De percentages
De druk wordt opgevoerd. De discussie over de klimaatplannen van Frans Timmermans begint steeds politieker te worden. Twee Nederlandse coalitiepartijen (D66 en de ChristenUnie) stemmen in het Europees Parlement anders dan thuis is afgesproken (in het regeerakkoord) en deze week gaan de EU-leiders proberen om het eens te worden over de doelen voor de komende jaren.
Eerst maar even het spoorboekje. De Europese Commissie van Frans Timmermans is met een plan gekomen, de zogenoemde klimaatwet, waarin staat dat de uitstoot de komende tien jaar met in ieder geval 55 procent moet worden teruggedrongen. Het Europees Parlement heeft daarvan deze week gezegd dat 55 procent wat magertjes is en dat groene Frans best wat ambitieuzer mag zijn. Het parlement wil ministens 60 procent.
Bovendien heeft het parlement een aantal berekeningen gewijzigd. Zo wilde Timmermans nieuwe bossen laten meetellen in de cijfers ook als de nieuwe bossen al gepland waren, bijvoorbeeld omdat een oud bos was gekapt. Bovendien: een bos kan afbranden en dan is er helemaal geen sprake van CO2-reductie. En kan de temperatuur (daar is het allemaal om te doen) verder oplopen.
Het woord klimaatfraude werd al in de mond genomen, maar dat is nu door het parlement voorlopig uit de wet geschrapt. En ook de mogelijkheid om buiten de EU te investeren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is geschrapt. En ook ‘aflaten’ in andere EU-landen kopen kan niet meer, omdat in de nieuwe tekst staat dat landen de reductie in eigen land moeten bereiken. Waar voorheen sprake was van de Europese Unie als blok, dat als blok ook de uitstoot wilde terugdringen, is er nu sprake van afzonderlijke landen die allemaal zelfstandig de uitstoot omlaag moeten brengen. Dus ook Nederland moet de plannen aanpassen.
Frans Timmermans
With its vote on the #ClimateLaw, the EP sends a strong message about the need for ambition in tackling the climate crisis. Once Council has set its position, we should be able to quickly decide on putting climate neutrality by 2050 into law. That’s European leadership.
Frans Timmermans sloot zich na de stemming meteen bij het parlement aan. Bij zijn partij, de sociaaldemocraten, was de fractiediscipline groot. Er was door de aanhangers van Timmermans fijntjes op gewezen dat het niet alleen over het tegengaan van de opwarming van de aarde ging, maar dat er ook heel veel subsidiegeld voor verschillende landen lag te wachten om die omslag van een vuile naar een groene economie te maken.
Bij de christendemocraten was er minder tevredenheid. Bij de Duitsers die na de stemming flink vloekend door de gangen van het parlement liepen, was de weerstand groot. En ook Esther de Lange (CDA) de vicefractievoorzitter van de partij in het parlement vindt het onverstandig.
“Als zelfs Frans Timmermans zich al zorgen maakt over de sociaaleconomische gevolgen voor burgers en gezinnen als de uitstoot met 55 procent wordt verminderd, dan is 60 procent reductie niet realistisch.”
De Lange hoopt dat de regeringsleiders in de Europese Raad het voorstel van het parlement tegenhouden. “Dit zal niet het eindresultaat zijn.”
En dat weet Timmermans ook zo zei hij op de radio. “Zestig procent is niet haalbaar.”
BNR Nieuwsradio
Big Five | Terwijl Eurocommissaris @TimmermansEU een CO2-vermindering van 55 procent wil binnen 10 jaar, stelt het Europees Parlement een nog ambitieuzer doel. Dat wil een vermindering van 60 procent van de CO2-uitstoot. ‘Niet haalbaar’, zegt de klimaat-commissaris. https://t.co/Gf0YD1TVEI
En dan zijn we weer bij het spoorboekje, want nu moeten de regeringsleiders een standpunt innemen over de klimaatdoelen. Daarna beginnen de onderhandelingen met het Europees Parlement om tot een definitief oordeel te komen. Maar het spoorboekje heeft verschillende varianten.
De regeringsleiders moeten een mandaat opstellen voor hun onderhandelaar (dat is het land dat voorzitter is, nu Duitsland dus). Die richtlijnen moeten de premiers en presidenten met unanimiteit opstellen. Landen die bedenkingen hebben, zoals Polen kunnen alles wat ze niet zint tegenhouden. Maar daarna moet het mandaat wordt uitgewerkt door de milieuministers van de 27 EU-landen.
En daar gelden andere spelregels. De milieuministers vergaderen op basis van gekwalificeerde meerderheden. Dus hoe vager de tekst van de regeringsleiders hoe meer ruimte er is voor de milieuministers. En die zijn over het algemeen groener dan de leiders. “Dan wordt de kans groter dat er uiteindelijk een compromis uit de bus rolt dat scherp en groen is”, analyseert Bas Eickhout (Groenen). “Maar als de leiders zich tot in detail met de tekst willen bemoeien dan bestaat het risico dat er uiteindelijk een slappe tekst wordt aangenomen.”
Klimaat debat in EP
Wordt de vis duur betaald?
De EU-leiders zullen het tijdens de komende top niet alleen over het klimaat hebben. Het is opnieuw tijd voor een discussie over brexit.
Heel voorzichtig komen er positieve geluiden over de brexit-gesprekken. Vooruitgang, toegevingen, beweging; het hele arsenaal wordt opengetrokken om hoopvol te klinken.
Het is de onderhandelaars ook opgevallen, maar ze blijven wantrouwend.
“Aan tafel is er op de belangrijke terreinen nog geen enkele beweging te zien. Dit kan ook het begin van de blame-game zijn. Kijk eens: wij willen wel, maar de EU weigert om ook maar een millimeter te bewegen.”
De goed ingevoerde diplomaat ziet wel een verandering. Waar de verhalen in Britse media eerst over staatssteun gingen en de enorme bemoeienis van de EU, gaan de verhalen nu vooral over vis. De Britten doen een handreiking. Ze zijn bereid om langjarige afspraken te maken over de hoeveelheid vis die in Britse wateren mag worden gevangen.
Tot op heden was de boodschap altijd dat ze elk jaar opnieuw wilden onderhandelen. Maar nu willen ze dus ruimte bieden. “Dat hebben ze alleen nog niet aan de onderhandelingstafel gezegd.”
De deadline
Ondertussen dringt de tijd. Op 15 oktober moet er een akkoord zijn, anders blazen de Britten alles op, inclusief eerder gemaakte afspraken. Nu treft het dat de Europese regeringsleiders elkaar die dag in Brussel ontmoeten voor een top. Op de agenda staat dan de stand van zaken bij de brexit-onderhandelingen. Regeringsleiders gaan in gesprek met onderhandelaar Michel Barnier over de mogelijkheden en onmogelijkheden om tot een handelsakkoord te komen.
De verwachting in Brussel is dat er ook na 15 oktober nog volop zal worden door onderhandeld. Of dat gaat lukken blijft de meest gestelde vraag, maar zonder antwoord. Neem bijvoorbeeld de afspraken over vrachtwagenchauffeurs. Die mogen van de EU best op het continent rijden, maar dan wel met dezelfde tachograaf als hun collega’s uit de 27 andere landen gebruiken en ze moeten zich ook aan de Europese rij- en rusttijden houden. Anders hebben ze een oneerlijk voordeel, zo is de redenatie van de Europese Unie.
Maar de Britten vinden dat ze dan alsnog naar de pijpen van de Europese bureaucraten dansen en weigeren met de eisen in te stemmen. En zo zijn er meer voorbeelden. De Britten willen staatssteun geven aan kleine bedrijven met grote potentie om zo nieuwe grote Britse kampioenen te kweken. Op zich is de EU daar niet tegen. Europa wil ook graag de nieuwe Google- en Facebook-bedrijven van de wereld kweken.
Alleen wil Brussel graag afspraken maken over de voorwaarden waaronder de steun wordt verleend en daar is Londen tegen. Dat zou betekenen dat ze opnieuw naar de pijpen dansen van de EU en dat is niet echt Take Back Control.
Nieuwe afspraken
Ondertussen proberen de Britten handelsakkoorden met andere landen te sluiten. Zo wordt er gesproken met Japan. Dat land wil best een nieuwe overeenkomst, maar wil ook de afspraken met de Europese Unie niet in de waagschaal zetten. En dat zorgt voor bijzondere constructies.
De Britten mogen naar Japan exporteren, maar krijgt wel met de restjes te maken, kliekjes. Als Japan minder kaas uit de EU importeert dan is afgesproken, dan mag de rest van het quotum door de Britten worden geëxporteerd. Een gunstige regeling voor Japan, want zo nemen de quota niet toe. En dus is de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Toshimitsu Motegi tevreden.
Bovendien mag Japan tegen lage importtarieven auto’s blijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.
Maar of het een gunstige deal is, is nog maar de vraag. De EU exporteert steeds meer kaas, juist naar Japan. Sterker nog: de Japanners eten meer kaas dan de Amerikanen en hebben de positie als grootste kaas-import-land overgenomen.
EU-export van kaas:
  • Japan: 63.800 ton
  • Verenigde Staten: 52.340 ton
Daar staat tegenover dat volgens Britse cijfers de export van kaas het afgelopen jaar juist is gegroeid. Voor een deel komt dat door de lage stand van het Britse pond, waardoor de kaas goedkoper is geworden.
Vooral op de Filipijnen was de Britse kaas in trek (stijging met 27 procent). Maar ook Pakistan en China namen meer af. Ook naar EU-landen als Spanje, Denemarken en Nederland nam de export toe.
Nog even terug naar Japan. Volgens cijfers van de Financial Times was er vorig jaar inderdaad ruimte. De EU exporteerde minder dan mocht.
  • Toegestaan: 20.600 ton
  • Daadwerkelijk geëxporteerd: 11.858 ton
Bij boter en melkpoeder werd wel het volledige quotum opgebruikt. Voor dit jaar lijken de cijfers anders te liggen. De EU mag 21.200 ton exporteren en het lijkt erop dat de 27-lidstaten dat volledig gaan benutten. En dan blijft er voor de Britten weinig over.
De pot met geld
Manfred Weber
Pas de fonds européens sans respect de l'état de droit. Nous, présidents des 4 + grands groupes politiques au @Europarl_EN, nous unissons pour dire : nos valeurs ne sont pas à vendre @EU_Commission @EUCouncil #EUCO @IratxeGarper @CiolosDacian @ph_lamberts https://t.co/JvsBwgjQTy
Ook geld speelt komende week een rol, want opnieuw praten de leiders over het herstelfonds. Het Europees Parlement ligt ook hier dwars. De grote politieke partijen weigeren om het akkoord goed te keuren, zolang er geen heldere afspraken zijn gemaakt over de bescherming van de rechtsstaat. “Wie de regels schendt moet dat voelen”, zo zei de leider van de christendemocraten, de Duitser Manfred Weber.
James Rhodes interpreta el ‘Himno de la Alegría’ antes de la presentación del plan de recuperación
Ondertussen worden er her en der al wel plannen gemaakt over de besteding van het geld. In Nederland is er bij de waterstoflobby grote belangstelling. Maar iedereen kan vanaf deze week ideeën indienen. In Spanje gaat het anders, daar is iets meer politieke regie. Rop Zoutberg was bij de presentatie van de plannen.
Een ongewone presentatie, welteverstaan. Die begon met een pianospelende man in een wit T-shirt (het onvermijdelijke ‘Ode aan de Vreugde’ van Beethoven). Na de video verscheen premier Sánchez zelf, in een van de grotere zalen van het regeringspaleis Moncloa. Op een paar cameramensen en technici na was de immense ruimte leeg. Maar daar ging het niet om.
Ook waren er twee gigantische videomuren waarop een zoomconferentie liep met de hoofden van grote Spaanse zakenlui, twintig EU-ambassadeurs waaronder de Nederlandse, vakbondslui en andere influencers. (Journalisten herkenden meteen het werk dat Iván Redondo - spindoctor van de regering - in het huzarenstukje stak.)
En zo ontvouwde Sánchez het herstelplan waar zijn regering al langere tijd in geheim aan werkte: de besteding van de miljarden die zijn land kreeg toegezegd uit de Europese coronafondsen. Van de 140 miljard die er komt wil Spanje tussen 2021 en 2023 de helft vrijwel meteen uitgeven. Door het aanzwengelen van de gehavende economie wil de regering 800 duizend banen scheppen. 
Premier Sanchez in de lege zaal
Premier Sanchez in de lege zaal
Het geld gaat naar ecologische, sociale en territoriale ontwikkeling. In de praktijk valt daar heel veel onder. Bijvoorbeeld de overgang naar een wagenpark dat rond 2030 uit vijf miljoen elektrische auto’s moet bestaan. Of projecten die gaan over landbouw of energie, infrastructuur, net als het uitrollen van het 5G-netwerk of creëren van gratis kinderopvang voor peuters tussen nul en drie jaar oud. In een lege zaal in het regeringspaleis hield Sánchez zijn speech.
“Ik ben ervan overtuigd dat Spanje de weg van de antipolitiek vermijdt. Politiek die akkoorden bereikt. We moeten de blik verruimen. Dit is de grootste uitdaging sinds het herstel van de Spaanse democratie. We moeten enthousiast zijn, ambitie hebben.”
Hoe dan ook begint de werkelijke klus nu. Dat wil zeggen: deelstaten en gemeenten overtuigen van het nut van de aanbestedingen. Een deel van het herstelfonds zit al verwerkt in de begroting die Sánchez door het parlement moet krijgen. Lukt dat, dan kan de centrumlinkse Spaanse regering een paar jaar verder. Zo niet, dan is het volgens iedereen het lot van Sánchez wel bezegeld. 
Eind deze maand volgt nog een andere lakmoesproef: dan schuift Ursula von der Leyen aan bij een conferentie van deelstaatpresidenten. De vrees is dat de Spaanse economie dit jaar met ruim elf procent krimpt, mogelijk meer. Werkloosheid kan de komende twee jaar omhoog kruipen naar twintig procent, denkt de centrale Spaanse bank.
Helaas eindigde de plechtige presentatie van Sánchez met een domper. Gelijktijdig werd namelijk bekend dat vicepremier Pablo Iglesias door het Hooggerechtshof onderzocht gaat worden. Ingrediënten zijn een gestolen telefoon van een medewerkster, het wissen van een simkaart en duistere publicaties. 
Achter de enorme videoschermen in het regeringsgebouw at spindoctor Iván Redondo zijn sombrero op. Die middag opende het Spaanse journaal met Iglesias.
Mevrouw Hekking
Van Kooten en de Bie - Rondje Juinen
Het heeft wethouder Hekking-achtige trekjes. Het typetje neergezet door Kees van Kooten die altijd in beeld komt als de burgemeester van Juinen een verhaal aan het vertellen is. Ursula von der Leyen geeft op een vrij Duitse (hiërarchische) wijze leiding aan de Europese Commissie en wil altijd in beeld. Zo presenteerde de voorzitter de Green Deal (eind vorig jaar) voordat Frans Timmermans iets kon zeggen. Timmermans mocht op het moment dat de zaal in het Europees Parlement leeg was nog een paar laatste vragen van backbenchers beantwoorden, terwijl Von der Leyen buiten de media te woord stond.
Daarvan kon je nog zeggen; het is het belangrijkste thema van de nieuwe commissie, misschien is het logisch.
Von der Leyen Calls for Global Cooperation in the Fight Against Covid-19
Vervolgens kwam er tijdens de eerste coronagolf begin dit jaar, om de dag een nieuw filmpje uit met Von der Leyen in de hoofdrol. En na de zomer presteerde ze het om elke keer voordat een nieuw plan werd gepresenteerd zelf even snel de schijnwerpers te pakken, zoals recent bij de presentatie van het migratiepact.
New Pact for Migration and Asylum
En ook komende week zal ze proberen om de aandacht te trekken als Timmermans woensdag met plannen en geld voor renovatie van gebouwen komt. Ongeveer een uur daarvoor zal Von der Leyen een nieuw idee lanceren over een groen klimaatvriendelijke Bauhaus. Een nieuwe stroming (gebaseerd op het oude Bauhaus uit de jaren twintig van de vorige eeuw) in de architectuur van jonge architecten die milieuvriendelijk modern gaan ontwerpen.
De pest aan pesticiden
LAN Frankrijk
#Frankrijk Tijdelijk groen licht voor het omstreden gewasbeschermingsmiddel neonicotinoïde in de suikerbietenteelt #Agrobericht https://t.co/cmREWc0roO @AgroBericht
Het Franse parlement debatteerde maar liefst twee lange dagen over de herinvoering van een bestrijdingsmiddel dat dodelijk is voor bijen, als soelaas voor de noodlijdende Franse bietenindustrie. Tot ongenoegen van de Nederlandse bietentelers, want er zijn afspraken om het giftige middel niet meer te gebruiken. Maar, zo schrijft Merel Dekker, er wordt door alle EU-lidstaten ruimhartig met de regels omgesprongen.
Al langer woedt in Europa een toxisch debat tussen degenen die schadelijke bestrijdingsmiddelen willen uitfaseren en de agro-industrie. Mensen maken zich zorgen om het gebruik van middelen als glyfosaat en neonicotinoïde (dat bijen doodt als bij-effect) op grote schaal en de risico’s hiervan voor natuur en volksgezondheid. Brussel krijgt hiervan vaak de schuld, maar worstelt met het feit dat lidstaten Europese regelgeving over het duurzaam gebruik van pesticiden systematisch naast zich neerleggen. Problematisch is ook dat de EU niet beschikt over vergelijkbare data over het gebruik van bestrijdingsmiddelen (lees hier meer), waardoor de vraag rijst hoe de EU ambitieuze doelstellingen over vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik gaat meten. De Boer-tot-Bord-strategie van de EC, in mei dit jaar gelanceerd in het kader van de Green Deal, stelt onder andere het doel om het risico en gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 2030 met vijftig procent te verminderen.
Genegeerde regels
Maar uit waarschuwingsbrieven die EU-commissaris Kyriakides van gezondheid en voedselveiligheid eerder dit jaar aan de lidstaten stuurde, blijkt dat het overgrote deel zich al niet aan de verplichtingen in veel oudere EU-regels over het gebruik van pesticiden houdt. De brieven laten zien dat in elk geval 23 lidstaten, inclusief Nederland, op een groot aantal punten niet voldoen aan de richtlijn uit 2009 die duurzaam gebruik van pesticiden moet bevorderen.
Deze richtlijn schrijft maatregelen voor als het stimuleren van verminderd gebruik van pesticiden, het opleiden van gebruikers en het opstellen van een nationaal actieplan om de risico’s en effecten van het gebruik van pesticiden op mens en milieu te verminderen. Politico publiceerde hier de brieven en informatie over overtredingen per land.
Waarschuwing
Hoewel de brieven van commissaris Kyriakides geen formele aanmaning zijn, moeten ze worden opgevat als een serieuze waarschuwing. Op zich kan de Europese Commissie op grond van de overtredingen van de richtlijn naar het Europees Hof van Justitie kan stappen, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat dit daadwerkelijk zal gebeuren. Ook Hans Muilerman van het Pesticide Action Network Europe is sceptisch.
“Lidstaten saboteren al tien jaar lang de richtlijn van 2009, ze laten bijvoorbeeld systematisch na om een nationaal actieplan op te stellen, boeren te trainen of slim gebruik van pesticiden te checken.“
Volgens hem zijn er genoeg mogelijkheden voor milieuvriendelijke teelt, maar hij denkt dat de agro-industrie een overstap tegenhoudt. Dit is kwalijk, want dit schaadt de biodiversiteit en volksgezondheid.” Bayer, een grote producent van pesticiden, liet in een reactie op de “Boer tot Bord”-strategie weten dat haar producten juist “essentiële instrumenten” zijn voor Europese boeren om competitief te blijven op de wereldmarkt.
Uitslag stemming
Het Franse parlement besloot uiteindelijk om het bestrijdingsmiddel voorlopig weer toe te staan. De economische schade voor de bietentelers was te groot, vonden de parlementariërs. Dat betekent dat tot 1 juli 2023 in Frankrijk een vrijstelling zal gelden voor het gebruik van bietenzaad dat is gecoat met neonicotinoïden.
Frankrijk is niet het enige land dat ontheffing geeft. Ook in Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Kroatië, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije geldt een tijdelijke vrijstelling. De situatie in Frankrijk heeft echter een grote impact op de markt, omdat Frankrijk de grootste producent van suikerbieten in Europa is.
Minister Schouten betreurt het Franse besluit. Maar ze wil niet dat Nederland het middel nu ook weer toestaat. Bij Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) snappen ze dat niet, omdat door het Franse besluit de Nederlandse concurrentiepositie wordt aangetast.
En verder
…..Laten de journalisten van index.hu het er niet bij zitten. Hun site werd recentelijk door aanhangers van de Hongaarse premier Orbán overgenomen en is nu een stuk minder kritisch op de regering. De journalisten hebben de site telex.hu opgericht. “Een site waar lezers onafhankelijke informatie krijgen en verhalen waar ze hun tanden in kunnen zetten.” Hier is de site te vinden. Om te vergelijken, hier is de oude site.
…..Wordt er opnieuw gesproken over sancties tegen Rusland. Het is een antwoord op de vergiftiging van oppositieleider Navalny, maar ook vanwege de hackaanval op het Duitse parlement van een aantal jaar geleden. De Polen hebben niet op de andere ministers van buitenlandse zaken gewacht en zijn tot actie overgegaan. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom krijgt een boete van ongeveer 6,5 miljard euro vanwege de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2, vanwege oneerlijke concurrentie. Ook bedrijven die hebben geholpen bij de aanleg zoals Shell moeten een boete betalen. Meer hier.
…..Zijn de Fransen nogal aan hun eigen taal gehecht. Nu de Britten weg zijn vinden veel Fransen dat er nog maar één taal gesproken mag worden in de hoofdstad van Europa. Zo waren de Franse journalisten recent enorm boos omdat het migratiepact eerst in het Engels werd gepubliceerd en pas na een kwartier de Franse vertaling beschikbaar was. En zelfs journalisten die tijdens de dagelijkse persconferentie een vraag in het Engels stellen krijgen ervan langs, zoals onze eigen Thomas Spekschoor. Lees hier de Franse grieven op twitter.
…..Een voetbalrel rondom de oude vicepremier van Tsjechië. Alexandr Vondra is een nogal fanatieke supporter van Slavia Praag en op het moment dat zijn ploeg tegen het Deense Midtjylland op achterstand kwam, was dat volgens hem de schuld van de scheidsrechter uit Slovenië. En dus schreef hij op twitter dat de Slovenen zulke opportunistische varkens kunnen zijn. Gevolg was een kleine politieke rel, waarna Vondra, die lid is van de conservatieve ECR (de partij van de SGP en Forum) zijn excuses moest aanbieden. Lees meer hier.
…..Eisen de voorzitters van de vijf grote politieke partijen in het Europees Parlement dat er afspraken moeten worden gemaakt over meer vrouwen in de top van ondernemingen, zowel in de raden van bestuur als in de raad van commissarissen. Er ligt al heel lang een voorstel bij de Europese ministers, maar Duitsland weigert tot op heden om daarover te praten. Hier de brief die is geschreven.
…..Zien we zenuwachtige landbouwwoordvoerders die in afwachting zijn van nieuwe voorstellen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maandag horen ze meer. De SGP komt alvast met een leus. “Boeren hebben recht op poen voor groen”, zo laat Bert-Jan Ruissen weten.
 …..Is maandag Brussel bij Nacht op NPO Radio 1 te beluisteren. Sander van Hoorn is in gesprek met Frans Timmermans. Vanaf ongeveer 23.30 uur te beluisteren. Het gesprek met Timmermans is ook te bekijken via het themakanaal NPO Politiek. En ook de moeite waard is de dagelijkse podcast van de NOS. Maandag in het teken van de covid-aanpak in Europa. Hier elke dag te vinden.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Sander van Hoorn, Rop Zoutberg, Mustafa Marghadi, Gerard van den Broek, Mitra Nazar, Conny Keessen, Rolien Créton, Tim de Wit, Judith van de Hulsbeek, Frank Renout, Wouter Zwart, Arjan Noorlander, Tijn Sadée, Saskia Dekkers en Thomas Spekschoor.
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Aïda Brands met Revue.