Bekijk profielpagina

Brussel Inside - Het balboekje

Revue
 
We worden bot genoemd en arrogant, maar de hoofdrolspelers snappen dat ze niet om Nederland heen kunn
 

Brussel Inside

12 juli · Editie #145 · Bekijk online
Het is corona dat de klok slaat. Wordt de tweede golf een derde? Hoe komt Europa uit de crisis? En wat zijn de gevolgen van de brexit? En wat komt er van de Green Deal terecht? Bert van Slooten van NOS Bureau Europa verzamelt samen met zijn collega’s in Europese hoofdsteden de scherpe analyses en hardnekkige geruchten.

We worden bot genoemd en arrogant, maar de hoofdrolspelers snappen dat ze niet om Nederland heen kunnen. Het draait de komende dagen om Mark Rutte. De leider van de vier frugals (de vrekken), zo wordt hij omschreven in de internationale media. De term verstandige vier kom je niet of nauwelijks tegen. De nieuwsbrief gaat over het balboekje van de Nederlandse premier, want iedereen wil langskomen en met hem praten.
Verder willen de justitieministers meer geld voor Europese opsporing. En is er een belangrijk akkoord gesloten over de vrachtwagens. Ze krijgen voortaan gelijk loon voor gelijk werk.
Blijf ons volgen via @BrusselInside

Botte arrogantie
mehreenkhn
Piece on how and why Mark Rutte became the Ayatollah for Fiscal Probity in the EU https://t.co/FMaGd4vWie https://t.co/WtfajOuw7a
Zo staat Nederland erop in Europa. We trekken ons nergens wat van aan. Gaan door roeien en ruiten en verdedigen alleen ons eigen belang. Botheid die wordt aangezien voor arrogantie. De tweet komt van Mehreen Kahn die voor de Financial Times werkt.
Maar met die botte Mark moet je toch praten. Iedereen wil de Nederlandse premier spreken. Zijn balboekje staat vol met EU-leiders die op het Catshuis langs willen komen, voordat volgende week de EU-top over het herstelfonds wordt gehouden.
Macron en Conte, de Franse president en de Italiaanse premier zijn al geweest en ook de Spaanse en Portugese premiers willen per se met hun Nederlandse ambtgenoot spreken. Zelfs de Italiaanse en Nederlandse werkgevers zijn in de pen geklommen en hebben Rutte gezamenlijk een speciale brief geschreven. De enige bij wie premier Rutte zelf langsging is bondskanselier Angela Merkel - Duitsland is nu EU-voorzitter.
Nederland speelt de hoofdrol in het verzet tegen wat het kabinet “het uitdelen van geld” noemt. Er moet geholpen worden, de economieën van Europa moeten er weer bovenop komen. Maar voor niets gaat de zon op, is de Nederlandse filosofie. Er kan best geld worden uitgetrokken, maar dan wel onder strenge voorwaarden.
Over het herstelfonds wordt al weken, zo niet maanden, onderhandeld. De meeste landen willen dat een aanzienlijk deel beschikbaar komt in de vorm van giften, zodat getroffen landen niet hoeven af te lossen, laat staan rente over die leningen betalen. Maar Nederland was tot dusver tegen, samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken.
De Zuinige of Vrekkige Vier worden ze genoemd, al spreekt Rutte liever over de Verstandige Vier. De vier landen willen juist alleen leningen geven, die dus terugbetaald moeten worden. Nederland eist in ruil dat de ontvangers economische hervormingen doorvoeren. Een week geleden maakte premier Rutte in gesprek met een Italiaanse krant duidelijk dat Italië moet leren zelf zijn broek op te houden.
De top
Ook andere landen hebben dringend hulp nodig, maar met name de Italianen oefenen grote druk uit. Premier Conte heeft in elk geval één belangrijke concessie gedaan. Zo presenteerde zijn kabinet ingrijpende maatregelen om de beruchte bureaucratie in het land terug te dringen. Conte sprak zelfs van de moeder van alle hervormingen.
Daarom is er politieke moed nodig, aldus Charles Michel. Hij heeft alle wensen aangehoord en een zogenoemde negobox (onderhandelingspakket) samengesteld. Dat stuk vormt de basis van de gesprekken tussen de regeringsleiders.
Nederland is nog niet helemaal tevreden. De korting op de uitgaven blijft en staat nu dus zwart op wit, zoals was gevraagd. Maar er wordt nog steeds uitgegaan van subsidies, waar weinig voorwaarden aan kunnen worden gesteld. En ook de controle op geld dat wordt toegezegd, gaat niet helemaal volgens de wensen van het kabinet. Nederland wil op elk moment kunnen ingrijpen als een project niet goed loopt of geld in verkeerde zakken verdwijnt. Op zich mag er volgens het voorstel ingegrepen worden, maar alleen als daar een ruime meerderheid voor is, terwijl Nederland vindt dat één land het moet kunnen tegenhouden.
In de voorstellen wordt wel rekening gehouden met het principe van de rechtsstaat. Dus als landen de regels overtreden, zoals Polen en Hongarije, dan kunnen ze gekort worden op geld dat ze ontvangen vanuit Brussel. Dat was een harde eis van Duitsland en Nederland.
Ook komt er extra geld om de gevolgen van de brexit op te vangen. Michel wil daar 5 miljard euro voor vrijmaken.
Samengevat
  • De begroting komt uit op 1074 miljard (Nederland wilde 1050 miljard euro).
  • De kortingen blijven. Loopt op tot bijna 1,5 miljard euro.
  • Er komt een herstelfonds van 750 miljard euro, bestaande uit 500 miljard subsidies en 250 miljard leningen.
  • Het geld uit het nieuwe herstelfonds wordt deels verdeeld op basis van het bbp (bruto binnenlands product) van de lidstaten, waarbij deels (voor 30 procent) de cijfers van 2021 en 2022 als uitgangspunt dienen. De rest van het geld (70 procent) wordt verdeeld volgend de oude criteria waarbij het bbp uit eerdere jaren (2018) als uitgangspunt wordt genomen.
  • Van al het geld gaat hoe dan ook 30 procent naar klimaatprojecten.
  • Wanneer lidstaten zich niet houden aan de regels voor de rechtsstaat kunnen met een gekwalificeerde meerderheid financiële sancties worden opgelegd.
  • Er komen vanaf 2026 eigen Europese middelen. De plastic-heffing moet al in 2021 ingaan.
  • En er komt een apart brexitfonds van 5 miljard euro.
Angela Merkel laat Mark Rutte de vergezichten van Berlijn zien
Angela Merkel laat Mark Rutte de vergezichten van Berlijn zien
Het pakket van Michel is tot stand gekomen na intensief overleg met Duitsland. Angela Merkel ondernam haar eerste buitenlandse reis na corona naar Brussel. In het Europees Parlement hield ze een gloedvol Europees betoog.
“De Europese Unie moet sterker uit de coronacrisis komen en dat kan als we in staat zijn om één front te vormen. Voor mij is dit de eerste buitenlandreis sinds de uitbraak van de pandemie, en die voert mij bewust en met volle overtuiging naar u, in het hart van de Europese democratie.”
“De diepte van de economische neergang maant ons tot haast”, aldus Merkel. “We mogen geen tijd verliezen. Daaronder zullen alleen maar de zwaksten lijden. Ik hoop dat we nog deze zomer tot overeenstemming komen. Dat vereist nog veel compromisbereidheid van alle kanten.”
Daarmee sprak ze de politici in het parlement aan die een hogere begroting willen (waar Nederland juist minder geld wil uitgeven). Maar de woorden waren ook gericht tot de zuinige landen. Iedereen moet water bij de wijn doen. Ze wil ook haast maken en waarschuwt voor de politieke gevaren van een langslepend conflict over geld. “In veel lidstaten wachten EU-tegenstanders erop om de crisis voor hun politieke doeleinden te misbruiken. We moeten die krachten laten zien wat de meerwaarde van samenwerking in de EU is. We moeten laten zien dat een terugkeer naar het nationalisme niet meer, maar minder zeggenschap betekent.”
Het gaat volgens de Duitse bondskanselier om solidariteit. Hoewel solidariteit wel z'n grenzen heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat de rijke landen alles gaan betalen. Komende vrijdag begint de top. De leiders vergaderen waarschijnlijk ook nog op zaterdag. In Brussel wordt er rekening mee gehouden dat in de week daarna ook nog een extra top nodig is voordat de leiders tot een akkoord komen.
De nieuwe voorzitter
Pascal Donohoe, de nieuwe voorzitter van de Eurogroep
Pascal Donohoe, de nieuwe voorzitter van de Eurogroep
Opvallend is trouwens dat de hele discussie over het herstelfonds, over al dat geld, nauwelijks door de ministers van Financiën gedaan wordt. Was bij de vorige crisis elke vergadering van de Eurogroep wereldnieuws, nu lijken de schatkistbewaarders aan de kant te staan.
In maart haalden de ministers nog een keer een nacht door, viel het woord crisis af en toe, maar kwamen ze er toch uit. Het ging over het zogenoemde ESM (Europees Stabilisatie Mechanisme). De pot met geld voor het geval landen in een crisis terecht zouden komen. Minister Hoekstra stelde zich hard op en met name de Italianen waren boos. Uiteindelijk werd een compromis bereikt, maar vooralsnog lijkt het alsof geen enkel land geld uit die pot wil hebben.
De ogen zijn gericht op het herstelfonds en daar gaan de regeringsleiders over.
Nieuwe voorzitter
De Ier Pascal Donohoe die deze week tot voorzitter van de Eurogroep werd gekozen, wordt aanvoerder van misschien wel het meest ondemocratische orgaan binnen de Europese Unie. Het is een informele groep die geen formele besluiten kan nemen, maar wel richtinggevend is.
Ooit begonnen als praatclub van ministers die de euro zouden gaan invoeren, waar ook praktische problemen aan de orde kwamen. Mocht er wel of niet een randschrift op de munt staan, wat Nederland destijds belangrijk vond. De eerste vergadering was op 4 juni 1998 in het kasteel van Senningen in Luxemburg. Jean Claude Juncker was de informele voorzitter en Gerrit Zalm was in die dagen nog minister in het Paarse kabinet.
Pas in 2004 tijdens een vergadering in Scheveningen werd Juncker tot vaste voorzitter gekozen. De macht van de eurogroep groeide echt tijdens de Griekse crisis. Het ene na het andere noodpakket werd tijdens de vergaderingen bedacht. Het Griekse steunpakket, maar ook de redding van de Ieren en Portugal werd allemaal besproken door de eurogroep. Natuurlijk was er afstemming met de premiers, maar de ministers van Financiën trokken aan de touwtjes.
De afgelopen jaren is er wel discussie geweest over nut en noodzaak van de Eurogroep en over manieren om de groep te kunnen controleren. President Macron opperde om een apart parlement in te stellen en een speciale Europese minister van Financiën te benoemen. Maar hij kreeg de handen niet op elkaar. Nederland wilde geen enkele financiële bevoegdheid overdragen aan Brussel. En Jean Claude Juncker (op dat moment voorzitter van de Europese Commissie) hield in het Europees Parlement een felle rede waarin hij zei dat hij geen behoefte had aan een nieuw orgaan. “We hebben het Europees Parlement al om de Eurogroep te controleren.”
Hoe gaat het verder?
Veel hangt van de voorzitter af. Centeno, de vorige voorzitter, was niet een krachtige leider. Hij liet volgens diplomaten vergaderingen vaak ontsporen, waardoor een sfeer van besluiteloosheid ontstond.
De verkiezing van de Ier Donohoe is ook een beetje de opstand van het kleine grut. Landen die wel mee mogen doen, mee mogen betalen, maar eigenlijk worden geacht te luisteren terwijl de grote jongens de gewichtige zaken bespreken. Opvallend is dat Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje achter die andere kandidaat de Spaanse Nadia Calviño stonden en verslagen werden door een coalitie van kleintjes, waaronder Nederland, de Baltische Staten en Oostenrijk.
Dat is een belangrijk signaal ook voor de top van komende week. De grote landen kunnen het niet alleen bepalen.
Andere wensen
Minister Grapperhaus
Minister Grapperhaus
En dan zijn er ook nog wensen om het geld binnen de begroting anders te verdelen. Zo vindt de Nederlandse minister Ferd Grapperhaus (Justitie) dat er meer geld voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) moet worden vrijgemaakt. Ook de in Nederland gevestigde EU-agentschappen Europol en Eurojust “hebben echt behoefte aan versterking van de middelen”, zei de minister na afloop van een videovergadering met zijn EU-collega’s. “Minder geld naar Frontex voor de grensbescherming en meer geld naar de misdaadbestrijding.”
Het geld is volgens Grapperhaus nodig om fraude en oneigenlijk gebruik van subsidies te bestrijden. Nederland levert de komende tijd twee openbaar aanklagers om het Europees Openbaar Ministerie te helpen.
“Extra middelen zijn nodig als we echt serieus werk willen maken van Europese justitiële samenwerking en handhaving van de rechtsstaat.”
Volgens de CDA-bewindsman moet er hoe dan ook meer geïnvesteerd worden in de rechtsstatelijkheid in de EU. Maar daarvoor moeten wel de handen van alle EU-ministers van Justitie op elkaar en dat is volgens Grapperhaus nu niet het geval. Hij gaf als voorbeeld Hongarije dat hieraan niet mee wil werken.
In de voorgestelde begroting (voor de periode 2021 tot 2027) staat nu een bedrag van 847 miljoen euro in de boeken. Dat is al meer dan in eerdere voorstellen. De verhoging is logisch vindt de Belgische Eurocommissaris Didier Reynders (justitie).
“Je kunt onmogelijk meer aandacht vragen voor de slachtoffers van bijvoorbeeld gender gerelateerd geweld en voor de rechtsstaat, maar tegelijk beknibbelen op de begroting.”
Spil in het web
De nieuwe Europese openbare aanklager Laura Codruta Kövesi moet zorgen dat de fraude wordt opgespoord en aangepakt. Ze wil liever vandaag dan morgen aan de slag, maar moet wachten totdat alle aanklagers door de lidstaten zijn benoemd. In een interview met euronews zegt ze dat corruptie overal is.
“Als we het hebben over corruptie, bestaat die in bijna alle landen, en niet alleen in de landen van de Europese Unie.”
Niet alle EU-landen doen mee met het Europees Openbaar Ministerie. Zo zijn Polen en Hongarije geen lid, maar ook Zweden, Denemarken en Ierland doen niet mee.
Grapperhaus vindt dat jammer, maar zegt dat in de Europese Unie steeds meer steun komt voor een hogere justitiebegroting. “Met name het ontmaskeren van een groot aantal criminelen door het kraken van de cryptotelefoons (EncroChat) heeft bij alle ministers indruk gemaakt. Criminaliteit houdt zich niet aan grenzen.”
En de vergroening
Frans Timmermans.
Frans Timmermans.
Een besluit eind deze week is ook van belang voor de plannen van Frans Timmermans. “Het is juist nu van belang dat de Europese Unie eensgezindheid uitstraalt”, zegt hij. “Dat zal een kalmerend effect op de markten hebben.”
Timmermans heeft voor de Green Deal veel geld nodig. Alleen al voor zijn waterstofplannen zijn miljarden euro’s noodzakelijk. Niet alleen overheidsgeld, maar ook privaatgeld. “We kunnen het niet alleen, we hebben de markt nodig en dus veel investeerders die het zien zitten om juist nu geld in milieuvriendelijke technieken te steken. En dat doen ze alleen als het rustig is, als er kansen zijn en de EU uitstraalt dat ze er samen uit kunnen komen.”
Lobby
Timmermans heeft ondertussen te maken met kritiek op zijn beleid. Volgens de lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (Ceo) laat de eurocommissaris z'n oren teveel hangen naar de oude fossiele energiebedrijven.
Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager: voor de opwekking is altijd een andere vorm van energie nodig. En daar liggen de belangen van de oude bedrijven. Het gaat om waterstof dat met zonne- of windenergie is opgewekt. Maar het kan ook met gas worden geproduceerd. De CO2-uitstoot daarvan moet zo veel mogelijk worden afgevangen en opgeslagen.
Uit cijfers die de organisatie heeft opgevraagd blijkt dat de medewerkers van Timmermans in de eerste honderd dagen vooral met lobbyisten van bedrijven hebben gesproken en nauwelijks met milieuorganisaties. Timmermans snapt het verwijt over gebrek aan openheid niet. “We hebben ze notabene zelf de cijfers gegeven. We zijn echt heel open over wat we aan het doen zijn.”
Gelijk loon voor gelijk werk
Voortaan verdienen vrachtwagens chauffeurs overal in Europa hetzelfde. Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met nieuwe regels voor truckers. Die moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de werkomstandigheden voor chauffeurs uit vooral oostelijke EU-lidstaten verbeteren.
Vera Tax (PvdA) zegt dat chauffeurs niet langer uitgebuit worden en voortaan kunnen rekenen op eerlijke salarissen en voorwaarden.
“Slapen in de cabine wordt verboden. Chauffeurs zijn of thuis of in een behoorlijk hotel.“
Nu nog zijn chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije, Hongarije of Polen een stuk goedkoper dan Nederlandse. Ze worden vaak door spookbedrijven in dienst genomen, met een postbus in het thuisland, waardoor ze nu nog een laag Roemeens of Bulgaars loon krijgen. Dat gaat vanaf 2022 veranderen. De chauffeurs blijven nog wel goedkoper, want hun (lagere) sociale bijdragen zullen nog altijd in Polen,Bulgarije en Roemenië betaald worden.
De EU wil verder de bestaande regels beter gaan handhaven. Zo moet een Oost-Europese trucker na maximaal drie opdrachten in het westen weer even terug naar zijn thuisland. Digitale tachografen moeten helpen daarop toe te zien. Daar is Caroline Nagtegaal (VVD) blij mee.
"Deze slimme meters zullen handhaving van rij- en rusttijden mogelijk maken waardoor het afgelopen is met de uitbuiting van chauffeurs en gesjoemel in de vrachtwagensector. Dit is niet alleen goed nieuws voor transportbedrijven maar juist ook voor de vrachtwagenchauffeurs.”
Polen kiest: Duda of Trzaskowski?
De Polen gaan vandaag naar de stembus voor de spannendste verkiezingen in jaren. Ze kiezen een nieuwe president en de twee kandidaten staan in de peilingen allebei op ongeveer 50 procent van de stemmen.
Er staat veel op het spel. De uitslag bepaalt de koers van Polen in de toekomst: gaat het Midden-Europese land verder op de nationaal-conservatieve lijn met de huidige president Andrzej Duda? Of kiezen de Polen voor een omwenteling met de liberale, pro-Europese uitdager Rafal Trzaskowski?
Eerst even de kandidaten: Andrzej Duda (48) legt in zijn campagne de nadruk op de Poolse identiteit, het Poolse gezin, op traditionele normen en waarden en hoe die behouden kan worden. Duda profiteert ook van het succes van de sociale programma’s van de PiS. In de afgelopen vijf jaar heeft de regering onder meer de kinderbijslag en de pensioenen verhoogd, de inkomstenbelasting voor jongeren afgeschaft en de pensioenleeftijd verlaagd.
Rafal Trzaskowski (48) is burgemeester van Warschau en kandidaat voor de liberale, christendemocratische partij Burgerplatform. Trzaskowski is in veel opzichten het tegenovergestelde van Duda: hij is pro-Europees, pleit voor tolerantie en heeft zich in het verleden ingezet voor LHBT-rechten. Door de PiS en de staatsomroep wordt Trzaskowski aangevallen, omdat hij volgens hen niet de Poolse, maar internationale, belangen op de voorgrond heeft staan.
Rechtsstaat
Trzaskowski is de grote hoop van progressief Polen, en van velen in Brussel, met name omdat het stoppen van “de ontmanteling van de rechtsstaat” een belangrijk punt in zijn campagne is. Sinds het aantreden van de huidige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015 ligt Polen op ramkoers met de Europese Unie. Vooral door de hervormingen in het rechtsstelsel.
Volgens de PiS zijn die nodig om de rechterlijke macht te moderniseren en van “de oude communistische elite te zuiveren”, maar ze hebben tegelijkertijd de invloed van PiS op de rechtbanken aanzienlijk vergroot.
In de afgelopen vijf jaar zijn onder meer bij het Constitutionele Hof, het Hooggerechtshof en de Raad voor de Rechtspraak rechters benoemd die bekend staan als loyaal aan de regering. Rechters die hierop kritiek uiten worden geïntimideerd en lopen gevaar voor een nieuwe ingestelde tuchtkamer te moeten verschijnen.
De Europese Commissie is vanwege deze hervormingen meerdere procedures tegen Polen begonnen. Ook het Europees Gerechtshof heeft Polen al twee keer op de vingers getikt.
Als ik tot president verkozen word, ga ik ervoor zorgen dat de onafhankelijkheid van de Poolse rechtbanken wordt versterkt.
De Nederlandse advocaat Remco van der Kroft is bezorgd over de ontwikkelingen in Polen. Hij werkt er al meer dan tien jaar en vertegenwoordigt veel Nederlandse investeerders die in Polen zaken doen. Volgens hem is de rechtszekerheid in Polen in gevaar: “Kun je nog een rechtszaak winnen als die tegen de staat is, of als er bijvoorbeeld belangen van een PiS-parlementslid mee gemoeid zijn?”
De onzekerheid over de onafhankelijkheid van rechters leidt volgens Van der Kroft tot juridische chaos in Europa. “Je ziet nu al dat sommige Europese rechters weigeren verdachten uit te leveren naar Polen, omdat ze bang zijn dat ze geen eerlijk proces krijgen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, tot iemand een uitspraak van een Poolse rechter aanvecht met het oordeel van het Europees Hof in handen”.
In Polen maken de dreigementen uit Europa niet veel indruk. In de campagne van Duda speelt het thema rechtsstaat geen rol. Trzaskowski belooft zijn aanhangers, als hij wint, verdere hervormingen tegen te houden.
Tegen de NOS zegt hij: “Als ik tot president verkozen word, ga ik ervoor zorgen dat de onafhankelijkheid van de Poolse rechtbanken wordt versterkt. Dat is mijn eerste prioriteit. Ik ga met experts om tafel om te kijken welke schade er is aangericht. Hoe erg verzwakt, of zelfs verlamd, ons grondwettelijk hof is. En dan moeten we kijken wat we daaraan kunnen doen.”
Relatief veel macht
Een Poolse president heeft, zeker in vergelijking met andere Europese landen, flink wat in de melk te brokkelen. Zo kan hij wetsvoorstellen blokkeren met een veto. Om dat veto ongedaan maken is een meerderheid van 60 procent nodig in de Sejm, het Poolse parlement. PiS heeft bij de vorige verkiezingen net iets meer dan 50 procent van de zetels gehaald, dus kan presidentiële veto’s niet gemakkelijk naast zich neerleggen.
De exitpolls worden verwacht vanaf 21.00 uur vanavond.
Mondkapje op of af?
En dan nog even corona. Het verhaal van Sander van Hoorn. Hij reisde deze week naar Estland en had een flinke coronacultuurshock. 
Het verschil merk je al in het vliegtuig. In het vliegtuig van Baltic Air naar Estland zit de helft van de passagiers met het mondkapje ergens in de buurt van neus en mond en is er geen stewardess die ze daarop aan spreekt. Bij vertrek vanuit Estland is er aan boord van het Finnair toestel maar één passagier die het kapje niet goed op heeft. En van de stewardessen wordt boos als ze hem er voor de derde keer op aanspreekt. 
Nu er in de EU meer gesproken wordt over rode gebieden in plaats van gesloten binnengrenzen worden de cultuurverschillen duidelijk die veroorzaakt zijn door de lockdown en hoe zwaar die was in verschillende landen. De reiziger gaat het merken deze zomer - en misschien is er geen groter verschil dan tussen België en Estland.
In België, zwaar getroffen en een relatief stevige lockdown, worden mondkapjes sinds dit weekend verplicht in winkelcentra, musea en gebedshuizen. Ook daarvoor bepaalden ze al meer dan in Nederland het straatbeeld. 
In Estland (69 doden totaal) is er al dagen geen nieuwe besmetting vastgesteld. Omdat het land licht getroffen werd, is er nooit een volledige lockdown geweest en werd die ook snel weer afgebouwd. Mondkapjes zie je er alleen op het vliegveld. Plexiglas is zeldzaam. Mensen komen met uitgestoken hand op je af. 
Het voelt ongemakkelijk, net zoals de Est, en misschien ook wel de Nederlander, bij een bezoek aan België zal moeten wennen. 
En verder
…..Kregen we vragen over wat Duitsland allemaal wil aanpakken als voorzitter van de Europese Unie. Klik hier voor het programma. En bondskanselier Merkel legt het hier kort uit.
…..Komt de gaspijplijn van Rusland naar Duitsland met horten en stoten dan toch tot stand. De Amerikanen hebben de afgelopen maanden geprobeerd om via sancties tegen bedrijven die aan het project zouden meerwerken, de bouw stil te leggen. Maar nu gaat Gazprom, het Russische bedrijf, het zelf afmaken. Met ouderwetse techniek hopen de Russen de klus alsnog te klaren. Denemarken heeft toestemming gegeven, zodat wellicht dit najaar het eerste gas door de pijplijn kan stromen. Meer hier.
…..Heeft de werkgeversorganisatie VNO-NCW een brief met een lichte liefdesverklaring over Europa naar de Tweede Kamer gestuurd. Voorman Hans de Boer noemt het geen blinde liefde, maar wil dat de politiek meer investeert in de relatie met Brussel.
Volgens VNO-NCW verdient Nederland meer dan een derde van het nationale inkomen via de internationale handel. Bovendien levert het lidmaatschap van de EU Nederland ook meer op dan het kost. De interne markt zorgt naar schatting van de werkgevers voor een negen procent grotere economie. En, niet onbelangrijk, de export naar Italië en Spanje (hard getroffen door de crisis) mag niet uit het oog verloren worden. ‘Nederland verdient jaarlijks 60 miljard euro aan de export naar die landen.
…..Waren er rellen afgelopen week in Belgrado. Dat liep soms uit de hand. Kijk hier.
…..Zorgt de coronacrisis voor btw-verlagingen in een aantal EU-landen. Duitsland verlaagt het tarief van negentien naar zestien procent en ook het lage tarief gaat omlaag van zeven naar vijf. Oostenrijk past de bedragen voor de horeca en culturele sector aan (van twintig naar tien procent). In Italië is er debat over en ook Nederland heeft nagedacht over een mogelijke btw-verlaging. Staatssecretaris Vijlbrief ziet er uiteindelijk toch vanaf omdat het te ingewikkeld is. Lees meer hier.
 …..En wie wil weten hoe Boris Johnson zich gedroeg als journalist in Brussel, moet dit verhaal lezen. De titel zegt al veel: Nooit de beste journalist, wel de strafste verhalen. Klik hier.
Is er maandagavond weer een Brussel bij Nacht. Tijn Sadée zoemt in op de kleine landen. Hij was bij de diplomaten van Litouwen op het moment dat er gestemd werd over de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Een inkijkje in de gedachtewereld van de landen die je wel eens over het hoofd ziet. Vanaf 23.30 uur te beluisteren op NPO Radio 1. En wie de aflevering van vorige week wil terugluisteren kan dat hier doen.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Sander van Hoorn, Rop Zoutberg, Mustafa Marghadi, Gerard van den Broek, Jan Talens, Mitra Nazar, Conny Keessen, Rolien Créton, Tim de Wit, Judith van de Hulsbeek, Frank Renout, Wouter Zwart, Arjan Noorlander, Tijn Sadée, Saskia Dekkers en Thomas Spekschoor.
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Bert van Slooten met Revue.