Bekijk profielpagina

Brussel Inside - Hersendood en andere gedachten

Revue
 
Het is een oefening in creatief denken deze week. De Franse president Macron noemt de NAVO hersendood
 

Brussel Inside

10 november · Editie #112 · Bekijk online
Klimaat, geld, migratie en geopolitiek zijn de prioriteiten van de Europese Commissie. Brexit is een feit, maar de brexit-discussie is nog lang niet voorbij. Maar voorlopig staat de bestrijding van de coronacrisis voorop. Bert van Slooten van NOS Bureau Europa verzamelt samen met zijn collega’s in Europese hoofdsteden de scherpe analyses en hardnekkige geruchten.

Het is een oefening in creatief denken deze week. De Franse president Macron noemt de NAVO hersendood, terwijl de nieuwe Europese Commissie daar juist creatief mee wil samenwerken. Creatief dat wil minister Koolmees ook zijn. Hij dreigt de discussie rond de export ww te verliezen.
Nederlandse ondernemers zijn juist heel creatief, want Nederland is exportkampioen laadpalen. En creativiteit wordt ook gevraagd om het politieke probleem rondom de nieuwe commissie op te lossen. Te weinig vrouwen, niet de goede portefeuilles, politieke partijen die zich onderbedeeld voelen. Brussel heeft alle hersens nodig.
Aantal woorden 3700
Leestijd 18 minuten
Blijf ons volgen @BrusselInside

Hersendood en andere gedachten
De een noemt de NAVO hersendood, terwijl de ander het heeft over een krachtige defensiealliantie en een unieke organisatie. De Franse president Macron staat lijnrecht tegenover de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen.
Hoewel de grote woorden van Macron niet gedeeld worden door de Duitse voorzitter, zijn ze het wel eens over de onderliggende analyse.
Macron: “Europa staat aan de rand van de afgrond. Als Europa zich niet snel profileert als geopolitieke speler is Europa niet meer meester over haar eigen lotsbestemming.”
Ook mensen als Juncker en Timmermans hebben het regelmatig over dat de Europese Unie zelfbewuster moet optreden. Meer het voortouw nemen en niet constant kibbelen met elkaar en proberen om de woorden nu eens om te zetten in daden. “Europa is meer dan een interne markt”, zegt Macron.
En op dat punt heeft hij mensen als premier Rutte en ook Von der Leyen aan zijn zijde. De nieuwe voorzitter wil een sterkere rol van de EU in de wereld. Ze noemt haar commissie ook een geopolitieke commissie. “Europa moet ook de taal van de macht leren”, waarmee ze de woorden van premier Rutte, eerder in Zürich uitgesproken, in feite herhaald.
Inhakend op de discussie over meer geld naar de NAVO (de landen hebben afgesproken om in 2024 minstens twee procent van het bbp aan defensie uit te geven) zegt ze: “Europa moet zijn eigen spieren opbouwen waar we lange tijd op anderen konden vertrouwen”. 
Praten met elkaar
Macron hekelt het gebrek aan communicatie als het gaat over strategische beslissingen tussen de VS en de bondgenoten. Von der Leyen gebruikt daar wat diplomatiekere taal voor. “De NAVO was en is altijd wat haar lidstaten ervan maken. Het is aan de 29 lidstaten van de verdragsorganisatie om betrokken te raken en een verschil te maken”. 
Juist nu de val van de muur, dertig jaar geleden, wordt herdacht wil de Duitse oud minister van Defensie Von der Leyen geen afstand nemen van de NAVO. Zonder die organisatie had Berlijn, de gedeelde stad, het nooit zo lang kunnen uitzingen. “De geschiedenis van Europa kan niet worden verteld zonder deze organisatie. De NAVO is het schild dat de vrijheid beschermt.”
De toekomst zal de komende weken worden bepaald. Eerst is er de hoorzitting met de nieuwe commissaris (uit het land van Macron) die binnen de Europese Commissie over defensie (samenwerking en industrie) gaat. En begin december treffen de NAVO leiders elkaar in Londen.
Kopje onder
Nederland moet in het stof bijten. Er is geen enkele meerderheid te vinden om het plan over de zogenoemde export ww te blokkeren. Minister Koolmees noemt de kans op een goede uitkomst nihil. De komende weken wordt geprobeerd om de meubelen nog te redden, maar we staan er heel slecht voor, zeggen ingewijden.
Het Nederlandse parlement is bang dat als ontslagen werknemers in Polen hun Nederlandse ww-uitkering krijgen,er niet gecontroleerd wordt of wel aan de voorwaarden, zoals een sollicitatieplicht, wordt voldaan. Bovendien zijn de Nederlandse uitkeringen hoger dan het gemiddelde Poolse salaris, waardoor er geen prikkel is om een baan in Polen te zoeken, zo wordt gevreesd.
Voor de zomer leek het er op dat Nederland de discussie in Europa kon blokkeren, maar het is slechts uitstel van executie geweest. De discussie is opnieuw onder leiding van Finland (de huidige voorzitter van de EU) opnieuw begonnen en er ligt nu een voorstel op tafel dat niet de gedroomde uitkomst is.
Waar gaat het om?
Arbeidsmigranten die werkloos worden mogen hun Nederlandse WW-uitkering voortaan zes maanden meenemen naar een ander land, in plaats van de huidige drie. Voorwaarde is wel dat in dat andere land (vaak het thuisland) actief naar werk wordt gezocht. Maar in de praktijk is dat nauwelijks het geval. Kijk hier naar de reportage die Nieuwsuur eerder uitzond.
De kans bestaat dat die termijn van zes maanden zelfs opgerekt wordt naar vijftien maanden. Om dat te voorkomen onderhandelt Nederland op dit moment achter de schermen met de zogenoemde Visegrad landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije).
Op tafel ligt een compromisvoorstel om de voorwaarden aan te scherpen, waarbij de gewerkte periode een belangrijke rol speelt.
  • Iemand die in de laatste 24 maanden, 12 maanden heeft gewerkt krijgt een uitkering van zes maanden.
  • Iemand die de laatste 24 maanden, 6 maanden heeft gewerkt krijgt een uitkering van drie maanden.
De tekst blijft dicht bij het Nederlandse regeerakkoord waarin staat dat arbeidsmigranten minimaal zes maanden in Nederland moeten hebben gewerkt en premies betaald, voordat ze een beroep kunnen doen op de WW.
De hoogte van de uitkering moet volgens het voorstel ook veranderen, waarbij ook vroegere verdiensten worden meegenomen. Een klein rekenvoorbeeld.
Iemand die in Polen 1000 euro verdiende en in Nederland 2000 euro, krijgt voortaan op basis van het gemiddelde (1500) een uitkering, terwijl in het oude voorstel werd uitgegaan van alleen het bedrag dat in Nederland werd verdiend.
En in het plan (in handen van de Nieuwsbrief) wil Nederland extra controles door het UWV in landen zoals Polen kunnen uitvoeren. Zo wil minister Koolmees dat mensen die een uitkering ontvangen net als iedereen in Nederland regelmatig kunnen laten zien dat ze solliciteren en zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt.
Gaat dit werken?
Voorlopig nog niet. Nederland probeert dus om met de Visegrad landen dit plan er door te krijgen. “Beperken van de schade”, wordt het genoemd. Maar er is voorlopig nog niet voldoende steun van andere landen. Ondertussen gaan de onderhandelingen (trilogen) door.
Finland wil vaart maken, niet alleen om voor eigen succes te gaan, maar ook omdat veel landen het liever niet aan Kroatië (de volgende voorzitter) willen overlaten. Ook Duitsland heeft haast, want de Duitsers zijn na de zomer voorzitter en kunnen dan als voorzitter zich minder met de discussie bemoeien. Duitsland steunt Nederland trouwens.
En dan is er nog de rol van de Fransen. Frankrijk wil vooral afspraken over grenswerkers en welk land de uitkeringen gaat betalen. Nu moet Frankrijk voor werknemers die in Zwitserland en Luxemburg hebben gewerkt de rekening betalen, dat gaat in het nieuwe voorstel veranderen, maar ze zijn nog niet helemaal tevreden.
Nederland hoopt dat ze Frankrijk kunnen helpen in ruil voor steun om de scherpe randjes bij de export ww-maatregelen er af te vijlen.
Er is dus nog meer
Ja, want in Nederland gaat de discussie voornamelijk over de export ww, maar er zijn ook nieuwe voorstellen voor detachering en grensarbeiders. Over met name de nieuwe regels voor kort werken in het buitenland is Nederland tevreden. Nu wordt daar veel mee gefraudeerd.
Een bedrijf moet aantonen dat de hoofdzetel ook echt de hoofdzetel is en niet slechts een papieren hoofdkantoor, via o.a. inschrijving bij kamer van koophandel.
  • Aantonen dat beslissingen ook echt in het hoofdkantoor worden genomen.
  • De omzet moet in het land waar de hoofdzetel is worden gehaald.
  • De werknemers moeten een groot deel van hun tijd in het land waar het hoofdkantoor staat werken.
Nederland blijft voorlopig meepraten. Minister Koolmees heeft heel even overwogen om te stoppen, maar volgens het aloude principe als je niet aan tafel zit, sta je op het menu, probeert hij nu de schade te bepreken. Hoewel de uitspraak van voor de zomer nog steeds telt.
Koolmees: “Een graat in de keel”
Maandag gaan de gesprekken tussen de verschillende partijen verder. Maar volgens ingewijden zullen er dan geen besluiten worden genomen.
Zestien vrienden
Zestien vrienden samen met EU-commissaris Oettinger in Praag.
Zestien vrienden samen met EU-commissaris Oettinger in Praag.
Niet alleen bij de discussie over de sociale zekerheid staan Oost en West tegenover elkaar. Ook het geld verdeelt de blokken. In Praag kwamen zestien landen bij elkaar om te voorkomen dat de zogenoemde cohesiefondsen, bedoeld om arme landen in de EU te helpen, verder worden uitgekleed. De zestien landen onder leiding van de Tsjechische premier Babis noemen zich zelf de vrienden van de cohesie.
Na afloop kwamen de leiders met een verklaring dat er niet aan de fondsen mag worden gemorreld. Geen bezuinigingen zo zei Babis. Hij denkt dat er geld weggehaald kan worden bij het Europees Defensiefonds en Frontex en ook bij de Europese instellingen kan wel wat zuiniger aan worden gedaan.
De Slowaakse premier Peter Pellegrini is het daar helemaal mee eens.
“Cohesiebeleid mag niet politiek zijn. We moeten ons baseren op echte feiten en cijfers. Je kan de fondsen pas afschaffen als de regionale verschillen in de EU zijn uitgeroeid.”
De bedoeling is om volgend voorjaar de nieuwe begroting voor de EU vast te stellen (voor de komende zeven jaar).
De balans is zoek
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
De nieuwe Europese Commissie komt met horten en stoten van de grond. Er zijn te weinig vrouwen, de portefeuilles zijn niet goed verdeeld en de sociaaldemocraten voelen zich zwaar onderbedeeld en dreigen tegen te stemmen.
Alles draait de komende weken om het verhoor van de Hongaarse kandidaat eurocommissaris Olivér Várhelyi. De kans is groot dat hij het verhoor door het Europees Parlement niet zal doorstaan en dan kan de nieuwe Europese Commissie niet op 1 december van start. Het ongenoegen dat er bij een groot deel van het parlement zit over Hongarije is bij de vorige ronde van hoorzittingen niet aan bod gekomen, simpelweg omdat de eerste Hongaarse kandidaat Trócsányi al sneuvelde voordat de openbare gesprekken begonnen.
Ongenoegen over het feit dat de Europese Commissie nog steeds weinig doet met de aanbeveling van destijds Judith Sargentini (Groen Links) om een procedure (artikel zeven) tegen Hongarije te beginnen vanwege het constant schenden van de beginselen van goed bestuur (aantasting van de rechtstaat). Maar ook ongenoegen, omdat de nieuwe commissaris zich bezig gaat houden met uitbreiding. “En bij uitbreiding hoort ook kijken hoe het gaat met de rechtstaat in de landen die lid willen worden. En dat is een beetje gek voor iemand die mede verantwoordelijk is voor de situatie in Hongarije”, zegt Bas Eickhout. De Groenen willen, net als de sociaaldemocraten dat de Hongaarse commissaris een andere portefeuille krijgt, maar dat weigert de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.
“Wat Von der Leyen nu doet is spelen met vuur.”
Bij de sociaaldemocraten komt daar nog wat anders bij; ze zijn ontevreden over de hele taakverdeling. Ze vinden dat ze er nogal karig van afgekomen zijn. Om te beginnen zijn ze nog steeds van de kook als het gaat over Frans Timmermans, die bijna voorzitter was geworden, maar op het laatste moment struikelde over het uitgestoken been van onder meer de Franse president Macron. Daarna benoemde Ursula von der Leyen de Let, Valdis Dombrovskis (een christendemocraat) tot vicevoorzitter, zonder dat de sociaaldemocraten het wisten. Timmermans hoorde het pas een uur voordat het nieuws over de benoeming naar buiten ging.
En tot overmaat van ramp mag Dombrovskis ook nog eens een flink aantal sociaaldemocratische commissarissen aansturen, waardoor de beweging waar de PvdA bij is aangesloten, het gevoel heeft aan banden gelegd te zijn.
En dan de vrouwen
Want de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie had bij haar benoeming beloofd dat er net zoveel vrouwen als mannen eurocommissaris zouden worden. Die belofte was uiteindelijk een van de redenen waarom ze net voldoende steun kreeg bij de stemming deze zomer.
Aanvankelijk zag het er nog veelbelovend uit met veertien mannen en dertien vrouwen in de nieuwe commissie. Maar het Europees Parlement gooide roet in het eten door drie kandidaten af te wijzen, waaronder twee vrouwen. Als de vervangers wel worden geaccepteerd door de Europese politici dan bestaat de nieuwe commissie uit twaalf vrouwen en vijftien mannen.
Dat is geen genderbalans vinden ze bij de sociaaldemocraten. Ze vinden het exemplarisch voor de nieuwe voorzitter die politiek bedrijft terwijl ze over een pad met gebroken beloftes loopt. Agnes Jongerius de fractieleider van de PvdA in Europa is ontevreden.
“Von der Leyen kreeg van ons het voordeel van de twijfel door met evenveel vrouwen als mannen te komen, met veel sociaaldemocratische commissarissen en een progressief programma. Maar dat voordeel van de twijfel is verdwenen omdat het aantal sociaaldemocraten is verminderd, er minder vrouwen zijn en de zwaarte van de portefeuille ook gering is.“
Voorlopig blijft het streven dat op 1 december de nieuwe commissie van start gaat. De huidige commissie krijgt de komende weken nog even een nieuwe voorzitter. Frans Timmermans neemt twee weken waar voor Juncker die een kleine operatie ondergaat. Is hij het toch geworden, klinkt het door de Brusselse wandelgangen. Heel even.
Malditos en malditas jagen op nepnieuws in Spanje
 Lara Jiménez.
Lara Jiménez.
De Spanjaarden zullen er vandaag aan moeten geloven. Ze stemmen voor de vierde keer in vier jaar tijd voor een nieuwe regering. Met de verkiezingen raast het fake news opnieuw in het rond, merken journalisten bij het onderzoeksbureau Maldita. Ze checken par dag driehonderd meldingen over de echtheid van berichten.
Onze man in Madrid Rop Zoutberg trof een etagewoning vol computers in een afgelegen wijk, ver buiten het centrum van Madrid. Het zijn drukke dagen. De site heeft nu anderhalf miljoen bezoekers per maand.
Het nepnieuws is bij de verkiezingen gaan horen, zo merkte oprichtster Lara Jiménez.
“Wat veel geruchten losmaakte was de veroordeling van Catalaanse politici voor het referendum in 2017. De desinformatie kwam van beide kanten van het conflict. Je ziet leugens die ofwel de separatisten ten goede komen, ofwel hun tegenstanders. De laatste dagen is de focus veranderd. Het gaat nu wat meer over immigratie.”
Maldita (letterlijk: vervloekt, verdraaid) onderzoekt voor burgers en opdrachtgevers wat waarheid en wat leugen is. “Het idee is dat mensen zo beter geïnformeerd zijn wanneer ze keuzen moeten maken.” Ook geven medewerkers van Maldita lessen op middelbare scholen. Maldita werkt onder meer voor Google en Facebook, naast grote Spaanse media. Daar komt het geld vandaan, naast bijdragen van leden, die ze malditos en malditas noemen. 
Zijn ze deskundig?
Jiménez was afgelopen twee jaar een van de experts die voor de Europese Commissie onderzoek deed naar desinformatie tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen. “Wat Spanje bijzonder maakt is dat we ons hier veel laten leiden door berichten die we via WhatsApp binnenkrijgen. Ook in landen als Brazilië of India werkt het zo.”
Het is opmerkelijk dat leugens die al jaren circuleren tijdens deze verkiezingen weer een nieuw leven krijgt, zegt ze. “Fake news is dat zeventig procent van groepsverkrachters in Spanje van buitenlandse afkomst is. Ineens is die leugen nu onderdeel van de campagne van de radicaal rechtse partij Vox - en je ziet dat ze niet meer gecorrigeerd worden. Dat is zorgwekkend”
Met het onderzoeken van het nepnieuws kwamen ook de bedreigingen binnen. “Scheldpartijen tot aan dreigen met rechtszaken. We zijn uiteindelijk maar een kleine stichting. Een claim van vijftigduizend euro aankondigen is iets dat meteen ons voortbestaan bedreigt.”
Laadpalen kampioen
Die Mobilität in der Zukunft
Duitsland wil het autoland van de EU blijven. De verbrandingsmotor moet alleen de komende jaren worden vervangen door elektrische aandrijving. Nederlandse bedrijven kunnen de infrastructuur verzorgen, want Nederland is wereldkampioen laadpalen.
Berlijn heeft een speciale bijeenkomst georganiseerd deze week en bondskanselier Merkel sprak een boodschap in (zie video). En er is een plan: het Masterplan Charging Infrastructure en het is de bedoeling om elektrisch over de Duitse autobahnen te kunnen zoeven en als er dan stroom nodig is die snel te kunnen tappen aan een laadpaal.
  • In 2030 wil Duitsland één miljoen laadpalen hebben. Nu zijn dat er 20.650.
  • In 2030 zijn er in de hele EU 2,8 miljoen laadpalen nodig. Momenteel zijn dat er 144.000
De cijfers zijn van Acea de Europese automobiel organisatie. Nederland profiteert nu al van de electrische rijden markt. Lees hier alle cijfers.
Laadpunten een knelpunt
In Nederland zijn er relatief veel laadpalen, ongeveer een kwart van alle palen in de EU is in Nederland te vinden (37.000). Griekenland had eind vorig jaar nog maar vijftig publieke oplaadpalen. En in landen als Polen en Tsjechië moet je ook lang zoeken naar een paal. Wie wil weten hoe dat een aantal jaar geleden in Nederland ging moet mijn zoektocht met Louis Dekker nog eens beluisteren, onder de titel de elfstopcontacten tocht.
Ondertussen worden grote oliebedrijven actief en hebben ze de afgelopen tijd een aantal Nederlandse laadbedrijven opgekocht. Zo nam Shell NewMotion over. Dat Amsterdamse bedrijf is een van de grootste aanbieders van laadpalen in Europa. En Total kocht Pitpoint, dat ook laadpalen exploiteert.
Dan is er nog het Nederlandse Fastned dat aan een Europees snellaadnetwerk bouwt, dat zo'n 1000 locaties moet krijgen. En Allego, dat voortkwam uit netbeheerder Alliander, is nu in allerlei Europese landen actief. Het bedrijf uit Arnhem exploiteert meer dan 14.000 laadpunten en is ook met een snellaadnetwerk bezig.
Een nieuw etiket
Hoeveel vitaminen, vezels, suikers, zout, vet zit er in ons voedsel? En is het mogelijk om dat in één klap te zien, zonder een hele studie te maken van de etiketten. Volgens de Europese consumentenbond kan dat met een nieuw etiket Nutriscore geheten. Laura Joell heeft de details.
Het is vergelijkbaar met het energielabel, dat ook met letters en kleuren werkt. A is heel verantwoord en dan zitten er weinig voor het lichaam schadelijke stoffen in, terwijl E staat voor wat in de volksmond de vette hap of de vetbom heet. En bij de gezonde A hoort de kleur groen en het ongezonde E heeft donker oranje als kleur gekregen.
 Monique Goyens van de Europese Consumentenorganisatie: “Nutriscore is het beste label. Consumenten die het kennen vinden het fijn en maken gezondere keuzes.”
In België en Frankrijk gebruiken veel supermarkten Nutriscore al, maar het is nog altijd vrijwillig en veel producenten weigeren het te gebruiken. Van de tien grote voedselproducenten zijn er slechts twee die dit label vrijwillig op hun producten zetten, namelijk Danone en Nestlé. En er zijn verschillende producenten die hun eigen label gebruiken. 
De Europese consumentenbond proberen nu via het Europees Parlement het label verplicht te krijgen. Daar zijn een miljoen handtekeningen voor nodig, want dan kan het parlement een zogenoemd burgerinitiatief behandelen. De consumentenbond heeft nog een lange weg te gaan, want de teller staat pas op 76.000. 
In Nederland is er twijfel over het invoeren van het nieuwe keurmerk. De supermarkten Aldi en Lidl experimenteren met het nieuwe logo, evenals Albert Heijn. Maar er is ook kritiek, omdat het nieuwe logo niet gelijk is aan de schijf van vijf. Later dit jaar besluit het Nederlandse kabinet of Nederland een landelijk logo gaat invoeren.
Aan de orde is
En dan nu order, order, order, maar dan in het Nederlandse parlement. Er is een advies om het Reglement van Orde te herzien. De commissie-Van der Staaij heeft nieuwe regels opgesteld voor het handwerk van Nederlandse Kamerleden.  Dat handwerk wordt overschaduwd door de permanente verkiezingsmodus van politici.
Er is cultuurverandering nodig, zodat het meer over de inhoud gaat, maar cultuurverandering is moeilijk in regels te organiseren. Mendeltje van Keulen van de Haagse Hogeschool denkt dat de werkafspraken in de Tweede Kamer voor het behandelen van Europese besluitvorming inspiratie kunnen bieden.  
Hoe kunnen Kamerleden omgaan met de constatering dat veel wetgeving, die zij moet controleren, in Brussel wordt geschreven? Er is een gereedschapskist van instrumenten om Kamerleden vroeg te betrekken bij Brusselse processen.
In een vorige nieuwsbrief schreven we al over het EU-rapporteurschap, dat handig inspeelt op de media behoefte van Kamerleden. Elk van hen kan zich aanmelden om een lopend Europees thema te behandelen. Het EU-rapporteurschap is populair; zozeer zelfs dat nieuwe werkafspraken dringend nodig zijn. Het nieuwe reglement zal hierop ongetwijfeld inspelen. net als op de regels waarmee nationale parlementen uit de 27 lidstaten samen op nieuwe EU-voorstellen kunnen reageren. Zo’n plan snel beoordelen en bondjes sluiten met andere parlementen en in Brussel legt druk op de parlementaire behandeling aan het Binnenhof.
Afwachten kan niet meer
Wachten tot de regering gaat onderhandelen in de Raad is er niet meer bij. Daarom is een andere aanbeveling van Van der Staaij cs om meer aan gerichte politieke communicatie te doen. Dat is extra relevant voor de Europese besluitvorming; voor veel mensen, ook voor Kamerleden. De procedure is vaak ondoorzichtig want de timing van Europese stukken is soms moeilijk te volgen. En niemand houdt bij waar en wanneer aan het Binnenhof welke EU-wetgeving wordt besproken.
Er is de EU-nieuwsbrief, die door de griffie wordt samengesteld, die helpt een handje. Wat let de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer om ook voor andere thema’s en Kamercommissies - die de commissie-Van der Staaij wil versterken - met dit soort communicatie-vormen te experimenteren?
Het nieuwe reglement, dat volgend jaar zomer klaar moet zijn, krijgt een nieuw lemma (artikel 13) over Europese besluitvorming. Hopelijk is dit geen ongeluksgetal.
En verder
…..Is minister Hoekstra een stap dichterbij zijn Europese autoriteit tegen witwassen, gekomen. Hij heeft nu steun van Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland. Lees hier het stuk in De Telegraaf.
…..Wordt Donald Tusk, de man die op 1 december afzwaait als voorzitter van de Europese Raad, geen president van Polen. Hij doet niet mee aan de verkiezingen. Hij kan nog wel worden gekozen tot voorzitter van de Europese Christendemocraten.
…..Zijn voortaan honderd streekproducten, die genoemd zijn naar een regio of streek ook in China beschermd. Hier de hele lijst. Voor Nederland en België staat de jenever op de lijst. Volgens de nieuwe handelscommissaris Phil Hogan zijn het authentieke producten die op de lijst staan, zoals Cava, , Champagne, Feta, Ierse whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto en Prosciutto di Parma. Het merendeel van de producten komt trouwens uit Frankrijk, vandaar dat president Macron ook deze week in China was. China is de grootste importeur van Franse wijnen.
….Krijgen Italiaanse kinderen voortaan een uurtje per week les in klimaatverandering. De Italiaanse minister van Onderwijs Lorenzo Fioramonti  wil dat kinderen meer leren over het milieu. Lees hier het interview dat hij had met persbureau Reuters.
…..Is er discussie over de Verordening voor Visserijcontroles. Vis moet bij de afslag (veiling), zoals in Urk, uit het ijs worden gehaald en opnieuw gewogen. Aan boord van de schepen wordt de vis, net na de vangst ook al gewogen. De Commissie wil een extra controle inbouwen, maar dat is tegen het zere been van onder andere de SGP. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is bang dat het voortbestaan van de visafslag op Urk in gevaar komt. Dinsdag is er een hoorzitting over de voorstellen in het parlement.
…..Zijn we al weer een week na de brexit-datum, waarop niks gebeurde, maar is er toch reden om nog even stil te staan bij die bijna brexit-dag. Gewoon omdat het een grappig filmpje is.
Led By Donkeys
Where are you spending Not Brexit Day? We’re outside Conservative Party HQ in Westminster (SOUND ON) https://t.co/yHW9W3VDPL
1:47 PM - 31 Oct 2019
…..Was er een mars voor behoud van het bos in Roemenië. Stropers hebben het voorzien op de oerbossen van het land en ontzien daarbij de boswachters niet. Meer hier.
…..En maandag weer een nieuwe Brussel bij Nacht op radio 1, met Sander van Hoorn en hij laat zijn licht schijnen over de kansen van de nieuwe Europese Commissie en het ongenoegen bij de sociaaldemocraten.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Sander van Hoorn, Rop Zoutberg, Mustafa Marghadi, Mitra Nazar, Conny Keessen, Rolien Créton, Tim de Wit, Judith van de Hulsbeek, Frank Renout, Laura Joël, Wouter Zwart, Arjan Noorlander, Tijn Sadée, Saskia Dekkers en Thomas Spekschoor.
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Brussel Inside met Revue.