Bekijk profielpagina

Brussel Inside - De verantwoordelijken

Revue
 
 

Brussel Inside

14 juni · Editie #141 · Bekijk online

Elke week houden redacteur Aïda Brands, haar collega's van Bureau Brussel en Europese correspondenten je op de hoogte van wat er speelt, gaat spelen of zou moeten spelen in de Europese Unie.


Nu de grenzen meer en meer opengaan, de maatregelen langzaam maar zeker versoepelen, komt de vraag aan de orde: wie is er verantwoordelijk? Soms praktisch - bij wie kan ik m'n geld terugkrijgen voor een vliegreis die niet doorgaat? - maar ook principieel. Heeft mijn regering wel genoeg gedaan? In Italië is een proces begonnen, in Zweden gaat een onderzoekscommissie aan het werk en in Frankrijk start een parlementair onderzoek.
De regeringsleiders proberen ondertussen overeenstemming te bereiken over het herstelfonds en met de zomer voor de deur wordt gevreesd voor bosbranden, ook op plekken die niet voor de hand liggen.
Bijna 3700 woorden. Leestijd: ruim een kwartier.
Blijf ons volgen @BrusselInside

Aanklachten, onderzoeken en enquêtes
In Frankrijk lijkt de ergste medische rampspoed voorbij. De strijd is verschoven naar het juridische slagveld.
In Parijs zijn bij justitie meer dan tien klachten binnengekomen over hoe de regering de coronacrisis aanpakt. Die zijn nu door het parket gebundeld. De verdenking is ‘doodslag’ en justitie wil weten of de overheid fouten heeft gemaakt.
Op verscheidene plekken in het land hebben mensen ook specifieke aanklachten ingediend omdat hun ouders zijn overleden aan corona in verpleeghuizen. Ze willen weten of personeel in gebreke is gebleven. Bij het speciale Hof van Justitie hebben onder anderen artsen 80 aanklachten ingediend tegen uiteenlopende ministers.
Maar de meeste aandacht zal de komende tijd uitgaan naar de speciale parlementaire onderzoekscommissie. Die bestaat uit dertig Kamerleden van alle partijen en gaat zes maanden lang alle verantwoordelijken horen over de aanpak van de crisis de afgelopen maanden.
De eerste zitting is dinsdag.
“Niets wordt onder het tapijt geveegd. We gaan laten zien wat er mis is gegaan”, zei de vicevoorzitter van de commissie, Damien Abad.
Voorafgaand aan de verhoren – die onder ede worden gehouden – verscheen al een rapport van parlementariërs waarin kritiek werd geuit op het optreden van de regering-Macron. Die zou te laat in actie zijn gekomen en te weinig op preventief vlak hebben gedaan. Zo was er bij het begin van de corona-uitbraak een enorm tekort aan mondmaskers. Voor medisch materiaal is Frankrijk te veel afhankelijk van het buitenland, was een conclusie.
In het rapport wordt ook de Europese aanpak gehekeld. “Het was ieder voor zich. Elk land nam nationale maatregelen, zonder coördinatie met anderen”, schreven de Kamerleden.
De parlementaire onderzoekscommissie gaat ministers, oud-ministers en topambtenaren horen. Commissieleden gaan ook het land in om zelf met artsen en verplegers te praten. In december worden de conclusies verwacht.
Los van de Tweede Kamer gaat ook de Franse Eerste Kamer nog een apart onderzoek doen naar het coronabeleid van de afgelopen maanden. Dat onderzoek start eind deze maand.
Opvallend is dat de stortvloed aan aanklachten, juridische en politieke onderzoeken niet één op één vertaald wordt in algehele onvrede over de Franse regering. De populariteit van president Macron steeg in het begin van de crisis, maar daalde weer in april en mei. De premier daarentegen, Edouard Philippe, ziet zijn populariteit de laatste twee maanden bijna alleen maar stijgen. De premier doet het volgens de Fransen nu zelfs aanzienlijk beter dan zijn baas, de president.
Italië
Ook in Italië worden juridische stappen ondernomen. Initiatiefnemer is Stefano Fusco. Nadat zijn opa overleed aan het virus, besloot hij met zijn vader de Facebookgroep Noi Denunceremo te starten: Wij Doen Aangifte.
“We willen dat het hele verhaal verteld wordt over hoe deze ramp zich heeft kunnen voltrekken”, zegt hij. Fusco doet tegen niemand specifiek aangifte. “Wij zijn geen advocaten of rechters. Het is aan de procureur om een onderzoek te starten en de verantwoordelijken te vinden.
Zijn Facebookgroep wordt inmiddels door meer dan 55.000 mensen ondersteund. Er is namens 200 families aangifte gedaan. "We willen gewoon dat iemand zegt dat-ie in de fout is gegaan, zijn verantwoordelijkheid neemt en aftreedt.”
Want om geld is het de families niet te doen, zeggen ze. “Ik hoef geen schadevergoeding. Meer hier en hier.
De rechtbank is ondertussen aan de slag gegaan en heeft premier Conte als getuige gehoord.
En dan Zweden
Daar hadden ze een eigenzinnige aanpak. Er komt, zo laat Rolien Créton weten, een speciale coronacommissie die het Zweedse coronabeleid onder de loep neemt.
Dat zat er aan te komen, want hoewel er tijdens de piek van de crisis grote politieke eensgezindheid was, is de kritiek in eigen land sterk toegenomen. “Het is belangrijk dat we van deze crisis leren, zowel wat goed als wat slecht is gegaan”, aldus de Zweedse premier Stefan Löfven.
Ook de “Folkhälsomyndigheden” (het Zweedse RIVM) met aan het roer Anders Tegnell, de Zweedse Jaap van Dissel, is zelfkritisch. In een interview met de Zweedse radio zei Tegnell dat met de kennis van nu, meer middelen ingezet hadden moeten worden. Tegnell zou achteraf gezien kiezen voor een strategie die tussen Zweden en rest van de wereld ligt.
Vanaf het begin van de coronacrisis is Zweden een buitenbeentje geweest met een hele eigen aanpak, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en adviezen in plaats van voorschriften en sancties. Scholen, horeca, detailhandel, en zelfs fitnesscentra bleven vanaf het begin open. Ouderen en zwakkeren werd geadviseerd om binnen te blijven. Bovendien was het advies aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken.
Maar verder had het grootste deel van de bevolking dus meer bewegingsvrijheid dan in andere landen. Daarbij had de Zweedse Folkhälsomyndigheden een leidende rol in de crisishantering. Zo zaten de Zweden wekenlang dagelijks “met het bord op schoot” om de 14.00 uur-briefing van Tegnell te volgen. De Zweedse premier Löfven gaf aparte persconferenties, maar bleef duidelijk op de achtergrond.
Is het echt zo slecht?
Zweden heeft veel meer coronadoden dan de omringende landen. Maar in vergelijking met de rest van Europa, ligt Zweden ergens in de middenmoot. Als gekeken wordt naar de oversterfte, waarbij de totale sterftecijfers tijdens de crisis vergeleken worden met de sterftecijfers van eerdere jaren, heeft Zweden bijvoorbeeld een minder hoge piek dan Nederland, maar wel één die langzamer daalt. Waar iedereen in Zweden het over eens is: ouderen in verzorgingstehuizen werden onvoldoende beschermd. Er waren bijvoorbeeld te veel uitzendkrachten die tussen verschillende centra pendelden en zo besmettingen naar binnen brachten. Bovendien was er vooral in het begin van de crisis een groot gebrek aan beschermende kleding in deze verzorgingscentra.
Van bewegingsvrijheid is er voor de Zweden overigens weinig overgebleven. Zweden mogen vanwege de losse aanpak vooralsnog zelfs geen zomervakantie in buurlanden Noorwegen, Denemarken en Finland houden.
Om onze kleine ronde door Europa af te maken. In Duitsland zijn er wel oproepen van de AfD en de FDP om de coronacrisis te onderzoeken, maar daar is voorlopig geen meerderheid voor. En ook in het Verenigd Koninkrijk wordt de boot vooralsnog door de regering afgehouden.
Hakken in het zand
Minister Hoekstra
Minister Hoekstra
Nederland zet de hakken in het zand. Denemarken lijkt een kleine opening te bieden. Met de Zweden hoef je geen rekening te houden, denkt de Europese Commissie en Oostenrijk heeft Noord-Italië veel te hard nodig dus die gaan uiteindelijk wel door de pomp.
Bij de Europese Commissie groeit het optimisme dat het voorgestelde herstelfonds de eindstreep kan halen. Maar Nederland verzet zich wel hevig. In de ogen van Den Haag draait de Europese Commissie door met deze plannen. Het Nederlandse kabinet verwijst het voorstel nog net niet naar de prullenbak, maar maakt er wel gehakt van.
De grootste ergernis van de ministers Hoekstra (Financiën) en Blok (Buitenlandse Zaken) is dat ons land meer aan Brussel moet betalen. Het logische gevolg van een hogere begroting. Maar, zo betoogt het kabinet, de onderbouwing onderbreekt. Want waarom moet er meer betaald worden? Welke bedrijven gaan er steun ontvangen? En waarom wordt de begroting nauwelijks gemoderniseerd?
Over de verdeling van het geld uit het herstelfonds is ook veel te doen. Vorige week hadden we het al over Tsjechië, maar steeds meer landen hebben hun twijfels. België maakt zich grote zorgen. Het land heeft recht op slechts 5,4 miljard euro, terwijl het hard getroffen wordt door het coronavirus. In sommige berekeningen staat het land bovenaan als het gaat om aantal doden (per 100.000 inwoners).
Ook Luxemburg, Litouwen en Ierland hebben problemen. Ierland wil dat de gevolgen van de brexit ook wordt meegenomen. En de Tsjechen hebben ondertussen steun gekregen van Polen, Slowakije en Hongarije
De vragen zullen de komende tijd worden gesteld aan zowel de Europese Commissie als aan de andere EU-landen.
Zo is er meer aandacht voor vergroening, onderzoek en digitalisering, maar gaat wel het budget voor het landbouwbeleid wel omhoog, iets waar Nederland tegen is. En ook de cohesiefondsen worden niet gekoppeld aan innovatie; oftewel je krijgt als arme regio alleen geld voor projecten die daadwerkelijk zorgen voor een nieuwe impuls.
Volgens de ministers is er geen onderbouwing over wat de economische schade per lidstaat precies is. En de definitie van schulden wordt betwist. Nederlandse huishoudens hebben privé een hoge schuld (komt door de huizen en de hypotheek), terwijl het land een lage schuld heeft. In Italië is het precies andersom, daar hebben de burgers nauwelijks schuld, terwijl het land een hoge schuld heeft.
De voorlopige conclusie van Nederland is dan ook dat er geen extra subsidies naar landen als Italië en Spanje toe moeten. Er kan genoeg geleend worden op de kapitaalmarkten.
Zweden blijft net als Denemarken kritisch. En de Oostenrijkse minister van Financiën wijst het voorstel helemaal af. Hij heeft het gevoel dat Brussel doof is voor de kritiek uit zijn land.
Oostenrijkse minister van Financiën Gernot Blümel: “Dit voorstel is onacceptabel.”
Is er nog tijd?
Volgens Blok is er nog tijd genoeg. Hij denkt dat december vroeg genoeg is om tot overeenstemming te komen. Om alle cijfers op een rij te krijgen wil zijn partij, de VVD, zelfs dat het Centraal Planbureau het hele herstelfonds nog gaat doorrekenen. Pas daarna moet er een besluit worden genomen.
Hoekstra is iets optimistischer. Na afloop van een vergadering van de Eurogroep liet hij weten dat het na de zomer mogelijk moet zijn om een akkoord te sluiten. “Kwaliteit is beter dan snelheid.”
Maar in Brussel hebben ze haast. De Europese Commissie wil uiterlijk in juli besluiten nemen. “Om geld te kunnen lenen voor het herstelfonds heb je een aparte wet nodig. Die wet moet worden goedgekeurd door alle parlementen in de 27 landen”, zegt Gert Jan Koopman, verantwoordelijk voor de begroting bij de Europese Commissie
“We hebben haast en geen tijd om het perfecte plan te maken. Als we dat doen is de patiënt al overleden.”
Stati Generali oftewel Italiaans polderen
Palazzo_Chigi
In corso la prima giornata dei lavori di #ProgettiamoIlRilancio, la serie di incontri del Presidente @GiuseppeConteIT con rappresentanti delle Istituzioni e delle Parti sociali, per un confronto sui progetti di rilancio del Paese: https://t.co/kXGCR4DLjY https://t.co/VIFsmwOtfw
Na alle haat die de Italianen de afgelopen maanden over Nederland gestort hebben, gaat Italië nu iets doen dat eigenlijk niet veel Hollandser kan: polderen. Zelfs de naam klinkt Nederlands. De Stati Generali. 
Mustafa Marghadi over de Nederlandse methode in Italië.
Het is een idee uit de koker van premier Conte om ruim een week lang met alle mogelijke betrokken in de Italiaanse maatschappij tot plannen te komen om het land zo sterk mogelijk uit de komende economische crisis te laten komen. Vakbonden en andere sociale partners, brancheorganisaties, maar ook vooraanstaande intellectuelen en zelfs architect Renzo Piano komen in levenden lijve of virtueel aan bod in de 17e eeuwse Casino dell’Algardi in het grootste stadspark in Rome, Villa Pamphili. 
Wat wil de premier?
De plannen die Conte wil bespreken focussen zich rond drie onderwerpen: 
  • Het aanpakken van de bureaucratie in Italië 
  • Het moderniseren van de afbrokkelende infrastructuur 
  • Investeringen in de economie
En niet alleen Italianen komen aan het woord. Beleidsbepalers uit binnen- en buitenland mogen een duit in het zakje doen, zoals ECB-baas Christine Lagarde en IMF-president Kristalina Georgieva. De bijeenkomst werd zaterdag afgetrapt door Ursula Von der Leyen, die de premier prees voor zijn coöperatieve houding.
“Dit is hoe het altijd moet werken. Rome en Brussel samen voor Italië en Europa.” 
Dat klinkt allemaal heel vriendelijk en gemeenschappelijk, maar die coöperatieve strategie van Conte is toch vooral ingezet uit eigenbelang. Italië heeft Europa straks keihard nodig. Volgens het Italiaanse CBS zal de economie dit jaar met minstens 8,3 procent krimpen. Von der Leyen heeft met haar Commissie een reddingsplan voorgesteld van 750 miljard euro, waarvan 172 miljard naar Italië zou gaan. Maar dat is nog lang niet in kannen en kruiken, mede dankzij polderland numero uno
Daarom blijft premier Conte hameren op ambitieuze hulpplannen vanuit Europa. Vooral het eerdergenoemde reddingsplan zou volgens de premier fundamenteel zijn voor de herstart van de Europese economie. “Europese leiders moeten begrijpen dat ze daarmee onze gedeelde belangen verdedigen.” 
Maar ook voor de binnenlandse politiek zijn de Stati Generali een belangrijk evenement voor de premier. De oppositie begint zich weer te roeren, en de premier kan zich op deze manier als een verbindende leider profileren. De Italianen voelden zich lang in de steek gelaten door Europa en Conte kan zich neerzetten als de man die de genereuze hulp van Brussel alsnog binnen wist te halen. 
Dat maakt het lastig voor opponenten om aan zijn stoelpoten te zagen. Giorgia Meloni van de rechts-populistische partij Broeders van Italië kwam niet verder dan het bekritiseren van de catering. Conte koos voor sobere catering met kleine hapjes. Volgens Meloni was dat niet Italiaans genoeg. “Dus geen pasta maar tartines, papaja en maracuja. #mensenvanhetvolk” 
Maar gelukkig is het niet zo ver versoberd dat men daar aan broodjes kaas met mosterd moet. Want je kunt in Italië ideeën uit Nederland stelen, maar je kunt ook overdrijven.
Niet zo groene biomassa
Er komen nieuwe regels voor het gebruik van biomassa. Eurocommissaris Frans Timmermans laat onderzoeken wat precies onder biomassa moet worden verstaan en wat wel en wat niet gebruikt kan worden. “Ik kan nog geen harde conclusies trekken, maar we moeten verantwoord met de bossen omgaan.”
Timmermans kon in een gesprek met de Tweede Kamer deze week niet keihard beloven dat er een verbod komt op het verstoken van bomen. Met name Alexander Kops (PVV) vond het gek dat de Europese Commissie aan de ene kant drie miljard bomen wil planten en aan de andere kant toestaat dat grote delen van het bos in Estland in de Nederlandse verbrandingsovens verdwijnt.
In de Tweede Kamer is de weerstand tegen biomassa de laatste tijd fors toegenomen. Helemaal nu blijkt dat veel nieuwe centrales meer fijnstof, stikstof en broeikasgassen uitstoten dan centrales die op kolen worden gestookt.
Maar biomassa speelt een grote rol bij het klimaatakkoord in Nederland. En dus zijn er subsidies voor centrales die biomassa gebruiken. En aan die subsidiestroom wil minister Wiebes geen einde maken. Hij heeft geen zin om op een achternamiddag het klimaatakkoord op te blazen.
Minister Wiebes: “Biomassa is nodig als tussenstap, maar zal tijdelijk zijn.”
Het probleem voor Timmermans is dat er veel landen in de Europese Unie afhankelijk zijn van bosbouw. “Bossen zijn goed en de beste manier om aan CO2-beleid te doen. Maar landen als Finland, Zweden en Estland zijn afhankelijk van wat de bossen opleveren. Ik zoek dus een slimme manier om het hout te kappen dat je kunt missen en slim kunt bij- en herplanten.”
Niet alleen Timmermans en de Europese Commissie zijn aan het studeren. Ook de Nederlandse Sociaal Economische Raad (SER) komt binnenkort met een advies.
Scheepvaart
Timmermans hoopt dat de scheepvaart de komende jaren ook schoner gaat worden. De Europese Commissie wil de komende tijd afspraken maken met de diverse havens in de Europese Unie. Timmermans wil schepen verplichten om als ze aan wal liggen, gebruik te maken van stroom die het havenbedrijf levert, zodat ze niet de vervuilende dieselgestookte aggregaten laten draaien.
Timmermans: “Als een schip aanmeert in een stad, dan verdubbelt vaak de luchtvervuiling in zo'n stad. Zo smerig zijn die schepen.”
Europa staat in brand
Bosbrand Zweden gezien vanuit de ruimte
Bosbrand Zweden gezien vanuit de ruimte
Het aantal bosbranden in de Europese Unie neemt toe. Niet alleen op de plekken waar we ze verwachten, zoals Spanje, Portugal, Frankrijk, maar ook in Midden- en Noord-Europa laait het vuur steeds vaker op.
Hannah van der Wurff heeft het overzicht.
Eurocommissaris Lenarcic (Crisismanagement) vreest een enorme toename en ziet het als een goed moment om RescEU uit te breiden. Hij wil blusvliegtuigen, evacuatiehelikopters, veldhospitalen, medische teams en een nieuw budget van ongeveer 3 miljard euro.
RescEU is een programma waarbij de EU-landen de krachten bundelen om burgers te beschermen tegen (natuur)rampen. Het werd aan het begin van de coronacrisis gebruikt om een voorraad aan beademingsapparatuur, mondkapjes en andere medische beschermingsmiddelen aan te leggen. “Maar zoals we hebben gezien, dit programma werkt niet goed genoeg op moment dat bijna alle EU-lidstaten tegelijkertijd in crisis zijn,” aldus Lenarcic.
En deze zomer dreigt er weer een crisis. “Door klimaatverandering zullen bosbranden meer en vaker voorkomen,” zegt Lenarcic. “We moeten deze zomer voorbereid zijn.” Volgens het Europees Milieuagentschap zijn er sinds 2018 leden meer landen dan ooit getroffen door grote bosbranden, record-droogten en hittegolven.
Zo zijn er alleen al dit jaar branden geregistreerd in Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Nederland, Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Noorwegen.
Waar is de brand?
Bijna alle 1000 hectare van het Limburgs-Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel stonden in april in lichterlaaie. Het is de grootste natuurbrand die ooit in Nederland geregistreerd is. In dezelfde maand stond de Oostenrijkse brandweer meerdere bosbranden te blussen met sneeuw en door de harde wind en droogte ontstond er een brand op 1000 meter hoogte in de Zuid-Oostenrijkse bergen. Ook in dertien Duitse deelstaten moest de brandweer in actie komen.
Zweden kende vorig jaar het ergste brandseizoen in haar geschiedenis, nadat er in 2018 ook al een aantal forse branden zijn geweest. En ook dit jaar zijn er weer grote branden, bijvoorbeeld in natuurpark Svartsjöns vlakbij Stockholm. De Zweden zijn door hun overheid opgedragen om extra voorzichtig te zijn als ze de natuur in gaan om te barbecueën. 
In natuurgebieden in Zuid-Noorwegen waren er kleine brandjes en in het hoge noorden van het Scandinavische land, vlak bij de grens met Finland, pikte meetinstrumenten een hogere dosis radioactieve stoffen in de lucht dan normaal. De oorzaak? Waarschijnlijk de grote brand die wekenlang woedde in het bos vlak bij het Oekraïense Tsjernobyl .
Volgens cijfers van Greenpeace Rusland is er dit jaar al een oppervlakte ter grootte van Griekenland afgebrand in het land. Zelfs in de Russische poolcirkel. Wetenschappers van de Europese weerdienst Copernicus waarschuwen voor de terugkeer van zogenaamde zombiebranden, branden die ontstaan uit de overblijfselen van oude branden die zelfs jarenlang ondergronds blijven smeulen. Vorig jaar was er een ongekende hoeveelheid bosbranden in de poolcirkel. De angst is dat die branden nooit zijn uitgegaan.
Behalve de EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland, Servië, Noord-Macedonië, Montenegro en Turkije mee aan het rescEU programma.
Weinig vertrouwen
De Britten blijven vol op ramkoers. Ze gaan met of zonder akkoord op 31 december uit alles wat maar riekt naar de Europese Unie. De belangrijkste brexit-onderhandelaar van het Europese Parlement, de Nederlandse Kati Piri, heeft weinig vertrouwen in de lopende brexit-onderhandelingen. “We zijn halverwege de gesprekken over de handelsdeal en wat hebben we bereikt?” Ze beantwoordt de retorische vraag zelf: “Ik denk dat we ons moeten voorbereiden dat er geen akkoord komt.”
Morgen ontmoeten Johnson en de ‘drie presidenten, Michel (Raad), Von der Leyen (Commissie) en Sassoli (Parlement), elkaar via een videoverbinding.
De EU heeft aangeboden om vanaf nu elke dag te onderhandelen en niet om de twee weken. Maar de handen gaan in Londen nog niet op elkaar. “Je hoort geluiden uit het Verenigd Koninkrijk dat Johnson denkt dat bovenop de economische klap de Britten net zo goed de brexit-klap maar gewoon mee kunnen pakken,” aldus Piri.
Je ziet het volgens haar ook aan de gesprekken. De onwil spat ervan af. “Er is geen enkele wil aanwezig om afspraken te maken over de verdeling van de visrechten in de Noordzee. Terwijl juist de visserij zo’n groot knelpunt is,” zegt ze. “De belangrijkste visvangst voor Nederlandse vissers, en voor zeven andere lidstaten, is in Britse wateren. Daar moeten afspraken voor komen, anders riskeren we grote problemen voor de visserijsector, maar ook voor de biodiversiteit. We moeten ook denken aan het risico van overbevissing als er uiteindelijk geen afspraak is.” 
Maandag is een dag om elkaar diep in de ogen te kijken. Doen we het goed, moet er bijgestuurd worden? Werken we nog steeds volgens dezelfde politieke verklaring die door iedereen in januari is ondertekend?
“Johnson heeft zijn handtekening gezet onder dezelfde verklaring als het Europees Parlement en alle lidstaten. En dan komt hij opeens met hele andere dingen. Ik denk dat we echt terug moeten naar de basis.“
Wat wil Engeland nou? Willen ze een akkoord? Willen ze geen akkoord?”
Subsidie voor lege akkers
Танева :Нека не раздухваме измамите по мярка "Обвързана подкрепа"
 En dan een verhaal over fraude. Je zou zeggen dat gaat in het geniep, beetje stiekem zodat niemand het ziet. Maar niet in Bulgarije. Er is een videoconferentie tussen de adviesraad van Groente- en Fruittelers en de minister. En dan flapt de minister het eruit.
“Laten we vooral niet opscheppen over wat voor een fraudeurs we zijn. Morgen zullen ze [de EU] dan zeggen dat je deze hulp helemaal niet mag krijgen!”
De woorden echoën door de virtuele vergaderzaal op het Bulgaarse Ministerie van Landbouw. Het was een antwoord op de vraag van de vertegenwoordiger van de Bulgaarse Paprika Vereniging, Georgi Vassilev. Hij wilde weten waarom er opeens meer landbouwsubsidies beschikbaar waren en waar dit geld precies vandaan kwam.
Na die vraag staat bij minister van Landbouw, Dessislava Taneva, het schaamrood op de kaken. Ze stamelt iets over hoe iedereen weet dat de landbouwfinancieringen zijn gestegen, omdat de inspecties strenger zijn geworden. Maar dan ontspoort haar antwoord.
“Als de Europese autoriteiten hierin gaan graven kan dat schadelijk zijn voor onze subsidies. Vooral omdat het foutpercentage dat we hier zien, aantoont dat er geen landbouwfinanciering zou moeten zijn. Ik stel voor dat je blijft vasthouden aan het feit dat dergelijke fraude niet bestaan en dat alles in orde is.”
De minister adviseert om te frauderen
En heel veel telers doen dat dan ook. “Zestig procent van de mensen die deze subsidie aanvragen liegen tegen de overheid, met hulp van het Ministerie van Landbouw,” zegt de paprikabaas Vassilev tegen Bivol, een Bulgaarse onderzoeksplatform dat deze geluidsopname van de videovergadering, die waarschijnlijk eind maart heeft plaatsgevonden, in handen kreeg. “Het ministerie en het staatsfonds voor landbouw weten hiervan. Sinds deze subsidie mogelijk werd, herhalen we deze leugens al, ieder jaar zelfs.”
Volgens minister Taneva zijn haar woorden uit hun context gehaald. Ze noemt het een politieke aanval en benadrukt dat er meer geld vrij is gekomen voor de boeren omdat het ministerie strengere inspecties is gaan uitvoeren. Waar volgens de Europese richtlijnen maar inspecties nodig zijn over vijf procent van de landbouwgronden, is het Bulgaarse Ministerie grondig. In 2019 werd de helft van alle landbouwgrond gecheckt, zeggen ze in een statement.
De cijfers moeten met een korreltje zout worden genomen, zegt de voorman van de paprikatelers Vassilev. Hij denkt dat het aantal inspecties fors lager is. Bovendien gaat het niet om de inspecties. Veel akkers zijn leeg, er wordt niks verbouwd, terwijl de eigenaren wel subsidies ontvangen
Hier het volledige artikel van Bivol, Bulgaars onderzoeksplatform. De opname van deze uitspraak van Minister Taneva is er ook terug te vinden. Net als het filmpje hierboven.
En verder
Oud-Europarlementariër Nigel Farage
Oud-Europarlementariër Nigel Farage
…..Is Nigel Farage zijn radioshow kwijt. Zijn uitspraak dat demonstranten van Black Live Matters die het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston in Bristol van z'n sokkel haalden en in het water dumpten hem deden denken aan de Taliban, was de druppel voor het station. Lees hier het verhaal in The Sun en hier het verhaal van het radiostation LBC.
….Zijn de Spaanse stierenvechters ontevreden. Ze krijgen geen compensatie van de Spaanse regering. Lees meer hier, inclusief filmpje van Rop Zoutberg.
…..Een mooi verhaal over een zwaar getroffen plek in Spanje. In Santo Domingo de La Calzada zijn heel veel mensen gestorven. The Guardian maakte een portret van het leven en de dood in een klein middeleeuws stadje in de Rioja-streek. Lees hier.
…..Hoeft de nieuwe baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) niet per se uit de Europese Unie te komen. Dat zegt minister Kaag (tot voor kort kandidaat, maar ze wil niet, zegt ze), na afloop van een vergadering van de handelsministers. Een van de meest genoemde namen is die van de huidige Eurocommissaris (Handel) Phil Hogan.
…..Hebben Italië en Griekenland een verdrag ondertekend waarin de grenzen op zee worden vastgelegd. Er is veel te doen over de grenzen op de Middellandse Zee, met name Turkije voert een soort psychologische oorlog met claims op verschillende stukken. Zo is er een conflict rond de wateren van Cyprus, maar ook ten zuiden van Kreta ligt een omstreden gebied. De ondertekening van het verdrag wordt gezien als een boodschap richting Turkije. Meer hier.
…..Roept Europarlementariër Samira Rafaela (D66) de Europese Commissie op om concrete stappen te zetten in het aanpakken van racisme, discriminatie en xenofobie in de EU. Volgens haar doet de Europese Commissie te weinig. Deze week vertelde de Belgische Europarlementariër Assita Kanko (N-VA) over racisme op NPO Radio 1. Luister hier.
EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga | Official Trailer | Netflix
…..Komt er een nieuwe serie over het Eurovisiesongfestival. Het verhaal over Fire Saga. Hier nog een lied van deze band. Volgend jaar mei gaat het echte Eurovisie Songfestival weer van start in Rotterdam.
…..Bemoeit oud-premier Balkenende zich met de discussie over het herstelfonds. Tijdens een discussie georganiseerd door VNO-NCW riep hij het kabinet op om niet al te zuinig te zijn als het over de EU gaat. Wie het hele debat wil zien met ook Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en Gert Jan Koopman van de Europese Commissie klik hier.
…..Is er maandagavond weer een Brussel bij Nacht. Sander van Hoorn is aan de beurt. Vanaf 23.30 uur te beluisteren op NPO Radio 1.
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van Sander van Hoorn, Rop Zoutberg, Mustafa Marghadi, Gerard van den Broek, Mitra Nazar, Conny Keessen, Hannah van der Wurff, Rolien Créton, Tim de Wit, Judith van de Hulsbeek, Frank Renout, Wouter Zwart, Arjan Noorlander, Tijn Sadée, Saskia Dekkers en Thomas Spekschoor.
Hoe vond je deze editie?
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Aïda Brands met Revue.