New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Politica de Confidențialitate a Site-ului

Ultima actualizare: 26 ianuarie 2021

Twitter, Inc. și Twitter International Company („noi” sau „a/al/ale/ale nostru/noastră/noștri/noastre”) oferă serviciile Revue vizitatorilor Site-ului nostru („dumneavoastră”). Serviciile noastre online includ furnizarea unui instrument care permite scriitorilor și editorilor („Editori”) să creeze și să trimită buletine informative, iar utilizatorilor („Cititori”) să interacționeze cu buletinele informative ale unui Editor prin intermediul Site-ului nostru, inclusiv prin înscrierea pentru primirea acestora și să primească aceste buletine informative, precum și alte servicii prin intermediul site-ului nostru/site-urilor noastre și a interfețelor de programare a aplicațiilor (API-uri) („Site-uri”) („Serviciu”).

În prezenta Politică de Confidențialitate, dezvăluim ce date personale colectăm și utilizăm, și în ce scop, aceasta aplicându-se datelor cu caracter personal colectate de noi sau aflate sub controlul nostru. Vă sfătuim să citiți cu atenție Politica noastră de Confidențialitate.

Puteți găsi Politica de Confidențialitate referitoare la platforma Revue aici.

Tipurile de date colectate

La utilizarea Site-urilor noastre, putem colecta următoarele Informații despre dumneavoastră:

 • Date cu caracter personal de identificare: prenume, nume;
 • Date de contact: e-mail, angajator; și
 • Alte date: adresă IP, conturi de pe rețelele de socializare, feedback și alte comunicări

Scopurile prelucrării

Datele personale sunt prelucrate de noi în următoarele scopuri:

 • Conectarea și verificarea/autentificarea utilizatorilor Site-urilor;
 • Comunicarea între noi și vizitatorii Site-ului;
 • Oferirea unor modalități prin care să interacționați la nivelul celorlalte servicii pe care le oferim, precum Twitter;
 • Monitorizarea, securizarea și verificarea Site-urilor, inclusiv utilizarea datelor din celelalte servicii ale noastre, precum Twitter; și
 • Analiza statisticilor și optimizarea Site-urilor și a celorlalte servicii ale noastre.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu una dintre următoarele baze legale: interese comerciale legitime, executarea unui contract între dumneavoastră și Revue, obligație legală sau consimțământ. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment.

Stocarea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, pentru care au fost colectate datele dumneavoastră

Drepturile dumneavoastră și cum puteți să ne contactați

Aveți dreptul de a solicita acces la informațiile pe care le avem despre dumneavoastră. Puteți face acest lucru contactându-ne direct la RevuePrivacy@twitter.com sau la adresa corespunzătoare de mai jos. Ne vom asigura că vă oferim o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră într-un format care poate fi citit de calculator. Este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea pentru a da curs solicitării dumneavoastră.

În cazul în care credeți că informațiile pe care le avem despre dumneavoastră sunt incorecte, ne puteți contacta, astfel încât să putem actualiza informațiile pentru a ne asigura că sunt corecte. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune anumitor operațiuni de prelucrare a datelor, precum marketingul direct. Dacă doriți, în orice moment, să ștergem informații despre dumneavoastră, ne puteți comunica acest lucru.

Dacă locuiți în Statele Unite sau în orice altă țară din afara Uniunii Europene, a statelor AELS sau a Regatului Unit, operatorul de date responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal este Twitter, Inc., având următoarea adresă:

 • Twitter, Inc.
 • În atenția: Departamentului de relații cu publicul privind confidențialitatea datelor
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103

Dacă locuiți în Uniunea Europeană, statele AELS sau Regatul Unit, operatorul de date responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal este Twitter International Company, având următoarea adresă:

 • Twitter International Company
 • În atenția: Responsabilului cu protecția datelor
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 IRLANDA

Puteți contacta în mod confidențial Responsabilul cu protecția datelor al Twitter aici. Dacă doriți să supuneți atenției o îngrijorare referitoare la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal (și fără a aduce atingere niciunui alt drept pe care l-ați putea avea), puteți face acest lucru la autoritatea de supraveghere locală sau autoritatea principală de supraveghere a Twitter International Company, Comisia Irlandeză privind Protecția Datelor. Puteți găsi detaliile de contact ale acesteia aici.

Servicii oferite terților

Angajăm furnizori de servicii care să îndeplinească funcții și să ofere servicii pentru noi în Statele Unite, Irlanda și alte țări. De exemplu, folosim o serie de servicii terțe care ne ajută la prestarea Serviciului nostru, precum găzduirea diferitelor noastre bloguri și wiki-uri, și care ne ajută să înțelegem utilizarea Serviciului nostru, cum ar fi Google Analytics. Este posibil să comunicăm acestor furnizori de servicii datele dumneavoastră confidențiale cu caracter personal, sub rezerva obligațiilor prevăzute în prezenta Politică de Confidențialitate și oricăror altor măsuri de confidențialitate și securitate adecvate, și cu condiția ca terții să utilizeze datele dumneavoastră confidențiale cu caracter personal numai în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre. Comunicăm informațiile dumneavoastră de plată furnizorilor de servicii de plată pentru a procesa plățile; pentru a preveni, detecta și investiga fraudele sau alte activități interzise; pentru a facilita soluționarea litigiilor, precum rambursările sau restituirile; și în alte scopuri asociate cu acceptarea cardurilor de credit și de debit.

Fără a aduce atingere niciunei dispoziții contrare din prezenta Politică de Confidențialitate sau altor instrumente de control pe care vi le putem oferi, este posibil să păstrăm, să utilizăm, să partajăm sau să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal sau alte date de siguranță în cazul în care considerăm că acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru a respecta o lege, reglementare, procedură sau solicitare a unei autorități; pentru a proteja siguranța oricărei persoane; pentru a proteja siguranța sau integritatea platformei noastre, inclusiv pentru a ajuta la prevenirea spamurilor, abuzurilor sau a acțiunilor persoanelor rău intenționate asupra Serviciului nostru; pentru a preveni frauda, problemele de securitate sau tehnice; sau pentru a ne proteja drepturile sau proprietatea, ori drepturile sau proprietatea celor care folosesc Serviciul nostru. Cu toate acestea, nicio prevedere a prezentei Politici de Confidențialitate nu este menită să limiteze apărările legale sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț, inclusiv a unei autorități guvernamentale, de a dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care suntem implicați într-un faliment, fuziune, achiziție, reorganizare sau vânzare de active, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi vândute sau transferate în cadrul tranzacției respective. Prezenta Politică de Confidențialitate se va aplica datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum sunt transferate către noua entitate. De asemenea, putem dezvălui datele cu caracter personal despre dumneavoastră societăților noastre afiliate pentru a ajuta la funcționarea Serviciului nostru și a serviciilor afiliaților noștri, inclusiv livrarea reclamelor.

Transferuri internaționale ale datelor

Pentru a vă aduce Site-urile noastre, operăm la nivel global și este posibil să fie necesar să transferăm datele dumneavoastră în alte țări. Acolo unde legile țării dumneavoastră vă permit să faceți acest lucru, ne autorizați să transferăm, să stocăm și să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în Statele Unite, Irlanda și în orice altă țară în care operăm. În unele dintre țările în care transferăm date cu caracter personal, legile și normele privind confidențialitatea și protecția datelor cu privire la momentul în care autoritățile guvernamentale pot accesa datele pot fi diferite de cele din țara dumneavoastră Aflați mai multe despre operațiunile noastre globale și despre transferul de date aici.

Atunci când transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, a statelor AELS, a Braziliei sau a Regatului Unit, asigurăm un nivel adecvat de protecție a drepturilor persoanelor vizate, pe baza adecvării legilor privind protecția datelor din țara beneficiară și/sau prin obligații contractuale impuse destinatarului datelor (în cazurile în care baza noastră este reprezentată de clauzele contractuale standard UE, acestea pot fi solicitate printr-o cerere, astfel cum este descris mai jos).

Twitter, Inc. respectă principiile Scutului de Confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA („Principiile”) privind colectarea, utilizarea, partajarea și păstrarea datelor cu caracter personal de la Uniunea Europeană, statele AELS și Regatul Unit descrise în certificarea noastră pentru Scutul de Confidențialitate UE-SUA și cea pentru Scutul de Confidențialitate Elveția-SUA. Cu toate acestea, nu ne bazăm pe Scutul nostru de Confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA ca bază legală pentru a transfera date cu caracter personal din Uniunea Europeană, statele AELS și Regatul Unit.

Dacă aveți o reclamație în legătură cu Scutul de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați aici. În cadrul participării noastre la Scutul de Confidențialitate, dacă aveți un diferend cu noi în legătură cu respectarea Principiilor, vom căuta să îl soluționăm prin procesul nostru intern de soluționare a reclamațiilor, sau prin intermediul organismului independent de soluționare a litigiilor JAMS, și în anumite condiții, prin procesul de arbitraj aferent Scutului de Confidențialitate.

Participanții la Scutul de Confidențialitate sunt supuși atribuțiilor de investigare și executare ale Comisiei Federale pentru Comerț a SUA și ale altor organe statutare autorizate. În anumite circumstanțe, participanții pot fi răspunzători pentru transferul de date cu caracter personal din UE, statele AELS sau Regatul Unit către terți din afara UE, statele AELS și Regatul Unit. Aflați mai multe despre Scutul de Confidențialitate UE-SUA și Scutul de Confidențialitate Elveția-SUA aici.

Module Cookie și Analiză

💡 Nu se va efectua urmărirea activităților din pagina de profil în cazul în care contul a optat pentru „opțiunea de confidențialitate” pe care o oferim.

Pe Site-urile noastre, folosim module cookie funcționale. Aceste module cookie sunt salvate pe durata sesiunii (browser-ului). În plus, când utilizați Serviciul nostru, adresa dumneavoastră IP este salvată automat în fișierele jurnal ale serverului nostru web. Acest lucru este necesar pentru a ne permite să gestionăm și să securizăm corect Serviciul. Puteți oricând să refuzați modulele cookie.

Datele de utilizator pe care le furnizați pot fi păstrate pentru efectuarea analizelor statistice, inclusiv prin Google Analytics. Aceste statistici sunt utilizate pentru a ne optimiza Site-urile. Ori de câte ori este posibil, pseudonimizăm aceste date.

Site-uri terțe

Prezenta Politică de Confidențialitate nu se aplică site-urilor terțe care sunt vizitate de pe Site-urile noastre prin intermediul linkurilor. Nu putem garanta că acești terți vor gestiona datele dumneavoastră cu caracter personal în siguranță și într-o manieră în care puteți avea încredere. Vă sfătuim să citiți Politicile de Confidențialitate ale acestor Site-uri înainte de a le utiliza.

Modificări ale prezentei Politici de Confidențialitate

Putem modifica la anumite intervale prezenta Politică de Confidențialitate, de exemplu, în cazul modificărilor Site-urilor noastre sau ale legilor aplicabile, și vom transmite o notificare prealabilă cu privire la astfel de modificări, conform cerințelor legii. Cea mai recentă versiune a politicii va reglementa prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și va fi disponibilă pe Site-urile noastre. Dacă aducem o modificare acestei politici care, după cum vom decide noi exclusiv, este importantă, vă vom notifica pe acest site sau printr-un e-mail la adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră. Prin continuarea accesării sau utilizării Site-urile noastre după intrarea în vigoare a acestor modificări, sunteți de acord să fiți ținut de Politica de Confidențialitate modificată.