New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Website Persondatapolitik

Senest opdateret: 26. januar 2021

Twitter, Inc. og Twitter International Company ("vi" eller "vores") leverer Revue-tjenesterne til besøgende på vores website ("dig"). Vores online-tjenester omfatter levering af et værktøj, som gør skribenter og udgivere ("Udgivere") i stand til at oprette og udsende nyhedsbreve og gør brugere ("Læsere") i stand til at beskæftige sig med Udgiveres nyhedsbreve via vores website, herunder ved at tilmelde sig og modtage sådanne nyhedsbreve samt andre tjenester via vores website(s) og application programming interfaces (API'er) ("Websites") ("Tjeneste").

Denne Persondatapolitik informerer om, hvilke personoplysninger, vi indsamler og anvender og til hvilket formål, og angår personoplysninger indhentet af os eller under vores kontrol. Du bedes læse vores Persondatapolitik nøje igennem.

Du kan læse Persondatapolitikken for Revue-platformen her.

Indsamlede typer data

Ved anvendelse af vores Websites kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

 • Personidentificerende oplysninger: navn, efternavn
 • Kontaktoplysninger: e-mail, arbejdsgiver
 • Andre oplysninger: IP-adresse, konti på sociale medier, feedback og anden kommunikation

Behandlingsformål

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

 • Log-in og verifikation af brugere på vores Websites
 • Kommunikation mellem os og besøgende på vores Websites
 • At give dig mulighed for at interagere på tværs af vores andre tjenester, fx Twitter
 • Kontrol, sikkerhed og revision af Websites, herunder anvendelse af oplysninger fra vores andre tjenester, fx Twitter samt
 • Statistikanalyse og optimering af vores Websites samt vores andre tjenester.

Vi behandler dine personoplysninger på et af følgende juridiske grundlag: berettigede erhvervsmæssige interesser, opfyldelse af kontrakt mellem dig og Revue, juridisk forpligtelse eller samtykke. Såfremt behandlingen baserer sig på samtykke, kan dette til enhver tid trækkes tilbage.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, der fremgår af denne Persondatapolitik, som oplysningerne er indsamlet til.

Dine rettigheder og kontakt til os

Du har ret til at anmode om adgang til de oplysninger, vi har om dig. Du kan gøre dette ved at kontakte os direkte på RevuePrivacy@twitter.com eller den relevante adresse nedenfor. Vi sørger for at give dig en kopi af de data, vi behandler om dig, i et maskinlæsbart format. Vi vil muligvis have behov for at bekræfte din identitet for at kunne imødekomme din anmodning.

Hvis du mener, at de oplysninger vi har om dig, er ukorrekte, kan du kontakte os, så vi kan opdatere oplysningerne for at sikre, at de er korrekte. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod visse databehandlinger, såsom direkte markedsføring. Såfremt du på noget tidspunkt ønsker, at vi sletter oplysninger om dig, kan du give os besked derom.

Hvis du er bosiddende i USA eller et andet land uden for EU, EFTA-landene eller UK, er den dataansvarlige for dine personoplysninger Twitter, Inc. med adressen:

 • Twitter, Inc.
 • Att.: Privacy Policy Inquiry
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103 \ USA

Hvis du er bosiddende i EU, EFTA-landene eller UK, er den dataansvarlige for dine personoplysninger Twitter International Company med adressen:

 • Twitter International Company
 • Att.: Data Protection Officer
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 Irland

Du kan tage fortrolig kontakt til Twitters Data Protection Officer her. Hvis du har betænkninger om vores anvendelse af dine oplysninger (og uden forbindende til dine eventuelle øvrige rettigheder), er du berettiget til at fremføre dem for din lokale tilsynsmyndighed eller Twitter International Companys øverste tilsynsmyndighed, den irske databeskyttelseskommission. Find kontaktoplysninger her.

Deling med tredjeparter

Vi anvender serviceleverandører til at udføre funktionalitet og levere tjenester til os i USA, Irland og andre lande. For eksempel anvender vi en række tredjepartstjenester til driften af vores Tjeneste, fx hosting af vores forskellige blogs, og til at hjælpe os med at forstå anvendelsen af vores Tjeneste, fx Google Analytics. Vi kan dele dine private personoplysninger med sådanne serviceleverandører i henhold til de forpligtelser, der fremgår af denne Persondatapolitik samt eventuelle øvrige relevante fortrolighedsmæssige og sikkerhedsmæssige tiltag, og på den betingelse at tredjeparten udelukkende anvender dine private personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores instrukser. Vi deler dine betalingsoplysninger med leverandører af betalingstjenester for at behandle betalinger, for at forhindre, opdage og undersøge bedrageri og anden forbudt aktivitet, til tvistløsning såsom tilbageførsel eller refusion samt til andre formål, der relaterer sig til accepten af kredit- og hævekort.

Uanset hvad der måtte fremgå af denne Persondatapolitik og andre kontrolprocedurer, som du i øvrigt tilbydes af os, kan vi bevare, anvende, dele eller videregive dine personoplysninger eller andre sikkerhedsoplysninger, hvis vi mener, at det er rimeligt nødvendigt for at iagttage lovgivning, retlige procedurer eller offentlig anmodning, for at beskytte en anden persons sikkerhed, for at beskytte sikkerheden og integrationen af vores platform, herunder for at hjælpe med at forhindre spam, misbrug eller ondsindet brug af vores Tjeneste, for at behandle bedrageri-, sikkerheds- eller tekniske problemer, eller for at beskytte vores rettigheder eller ejendom eller rettigheder eller ejendom tilhørende brugerne af vores Tjeneste. Der er dog intet i denne Persondatapolitik, som har til hensigt at begrænse dit juridiske forsvar eller indsigelser, som du måtte have mod tredjeparts, herunder en offentlig myndigheds, anmodning om videregivelse af dine personoplysninger.

Skulle vi undergå konkurs, fusion, opkøb, omstrukturering eller salg af aktiver, kan dine personoplysninger blive solgt eller overdraget som del af en sådan transaktion. Ved overdragelse til en ny enhed vil denne Persondatapolitik være gældende for dine personoplysninger. Vi kan ligeledes videregive personoplysninger til vores koncernselskaber med henblik på driften af vores Tjeneste og vores søsterselskabers tjenester, herunder levering af reklameindhold.

Internationale dataoverførsler

For at kunne levere vores Websites til dig, opererer vi globalt og kan have behov for at overføre dine oplysninger til andre lande. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen i dit område, giver du os tilladelse til at overføre, lagre og anvende dine personoplysninger i USA, Irland og ethvert andet land, hvor vi driver forretning. I nogle af de lande hvortil vi overfører personoplysninger, kan der være persondataretlige og andre regler, som er forskellige fra dem, der gælder i dit område, med hensyn til hvornår offentlige myndigheder kan få adgang til oplysninger. Få mere at vide om vores globale drift og dataoverførsel her.

Når vi overfører personoplysninger til lande uden for EU, EFTA-landene, Brasilien eller UK, sørger vi for tilstrækkelig beskyttelse af de registreredes rettigheder, baseret på tilstrækkeligheden af det modtagende lands persondataret og/eller kontraktmæssige forpligtelser for modtageren af oplysningerne (hvor EU's standardkontraktbestemmelser anvendes, kan disse rekvireres ved anmodning som beskrevet herunder).

Twitter, Inc. følger de Privacy Shield-principper, som gælder mellem EU og USA og mellem Schweiz og USA ("Principperne") for indsamling, anvendelse, deling og opbevaring af personoplysninger fra EU, EFTA-lande og UK som anført i vores EU-US Privacy Shield certification and Swiss-US Privacy Shield certification. Vi anvender dog ikke de ovennævnte Privacy Shield-principper som juridisk grundlag for overførsel af oplysninger fra EU, EFTA-lande og UK.

Hvis du har en klage relateret til Privacy Shield, bedes du kontakte os her. Hvis du har indsigelser mod os angående vores overholdelse af Principperne, vil vi som en del af vores deltagelse i Privacy Shield forsøge at afklare dette gennem vores interne klageløsningsprocedure, alternativt gennem det uafhængige klageløsningsorgan JAMS, og under særlige omstændigheder via Privacy Shield arbitration process.

Deltagere i Privacy Shield er underlagt de fuldbyrdelsesbeføjelser, der er givet den amerikanske føderale handelskomité (US Federal Trade Commission) samt andre offentlige myndigheder. Under visse omstændigheder kan deltagere holdes ansvarlige for overførsel af personoplysninger fra EU, EFTA-lande eller UK til tredjeparter uden for EU, EFTA-landene og UK. Få mere at vide om EU-US Privacy Shield og Schweiz-US Privacy Shield her.

Cookies og analytik

💡 Der foretages ikke tracking af aktiviteter på profilsider, hvis der for kontoen er valgt "privacy option".

På vores Websites anvender vi funktionelle cookies. Disse cookies gemmes, så længe (browser) sessionen varer. Når du anvender vores Tjeneste, gemmes din IP-adresse desuden i vores webservers logfiler. Dette er nødvendigt, for at vi behørigt kan håndtere og sikre Tjenesten. Du kan altid afvise cookies.

De brugeroplysninger, du afgiver, kan blive gemt til brug for statistisk analyse, herunder via Google Analytics. Vi anvender disse statistikker til at optimere vores Websites. Når det er muligt, pseudonymiseres oplysningerne.

Tredjepartswebsites

Denne Persondatapolitik gælder ikke for tredjepartswebsites, som besøges via links fra vores Websites. Vi kan ikke garantere, at sådanne tredjeparter håndterer dine personoplysninger sikkert og pålideligt. Vi anbefaler, at du læser disse websites' persondatapolitikker, før du anvender dem.

Ændring af denne Persondatapolitik

Denne Persondatapolitik kan blive ændret, eksempelvis ved ændringer af vores Websites eller gældende lovgivning, og vi vil varsle derom i henhold til gældende lovgivning. Vores behandling af dine personoplysninger sker i henhold til den seneste version af politikken, som kan findes på vores Websites. Såfremt vi foretager en ændring af denne politik, som efter vores eget skøn er væsentlig, vil du modtage meddelelse derom på dette website ved e-mail til den adresse, der er forbundet med din konto. Ved din fortsatte anvendelse af vores Websites efter sådanne ændringers ikrafttrædelse angiver du din accept af at være bundet af den ændrede Persondatapolitik.