New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Log in

New: People can subscribe to Revue newsletters directly from your Tweets and Twitter profile. Sign up for free.

Gizlilik Politikası (platform)

Son güncelleme tarihi: 26 Ocak 2021

Twitter, Inc. ve Twitter International Company ("biz" veya "bizim") platform kullanıcılarına ve abonelere ("size") Revue hizmetlerini sunmaktadır. Çevrimiçi hizmetlerimiz, yazarların ve yayımcıların ("Yayımcılar") haber bültenleri oluşturmalarına ve göndermelerine ve kullanıcılarımızın ("Okuyucular") abone olarak bültenlere erişim sağlamaları da dahil, Yayımcıların haber bültenleri ile etkileşime geçilmesine imkan veren bir araç sunulmasının yanında, internet sitemiz/sitelerimizdeki diğer hizmetleri ve uygulama programlama arayüzlerini (API) ("İnternet Siteleri") ("Hizmet") içermektedir.

İşbu Gizlilik Politikasında, hangi kişisel verileri topladığımız, kullandığımız ve topladığımız veya kontrolümüz dahilinde toplanan kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği hakkında açıklamalarda bulunuyoruz. Gizlilik Politikamızı dikkatle okumanızı öneririz.

Toplanan Veri Kategorileri

Hizmetimizi kullanırken, aşağıdaki Bilgilerinizi toplayabiliriz:

 • Kimlik verileri: ad, soy ad;
 • İletişim bilgileri: eposta, telefon numarası, adres
 • Kimliğinizin tespit edilebileceği görüntüler/videolar
 • Sağlanan diğer veriler: IP adresi, ödeme bilgileri, sosyal medya hesapları, geri bildirimler ve diğer iletişimler.

İşleme Amaçları

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlar uyarınca işlemekteyiz:

 • Hizmetimize giriş yapılması ve kullanıcıların doğrulanması/kimlik denetiminin yapılması,
 • Hizmet vasıtasıyla mesaj, bülten ve diğer iletişimleri gönderilmesi ve alınması
 • Platform kullanıcıları ve hedef kitleleri ile aramızdaki iletişimin yürütülmesi,
 • Twitter gibi diğer hizmetlerimiz ile etkileşime geçmeniz için size araçlar sunulması,
 • Twitter gibi diğer hizmetlerimizdeki verileri kullanmak dahil, Hizmetimizin izlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi,
 • İstatistik analizi yapılması, Hizmetin ve diğer hizmetlerin optimize edilmesi.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz: meşru ticari menfaatler, sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülükler veya rıza. İşlemenin rızaya dayanması halinde, rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Hizmete Abone Olma

Hizmetimizin kullanımı ile oluşturulan bültenlere doğrudan veya dolaylı olarak abone olunabilmektedir. Okuyucular, kayıt formu veya eklentiler (plugin) vasıtasıyla doğrudan abone olabilir. Dolaylı abonelikler üçüncü kişi listeleri (Mailchimp, Zapier gibi) veya manuel içe aktarım (manual import) yoluyla mümkün olmaktadır. Dolaylı aboneliklere yalnızca Okuyucu'nun rızasının bulunması halinde izin verilir. Okuyucunun kişisel bilgilerinin sağlanması ve Hizmetimiz üzerinden pazarlama amaçları uyarınca yapılan iletişimler dahil, eposta bildirimlerinin gönderilmesi için geçerli rıza alındığına dair Yayımcıların beyanlarına ve taahhütlerine dayanıyoruz. Ayrıca, yetkisiz yapılan doğrudan pazarlama faaliyetlerini önlemek için tedbirler almaktayız. Platformumuz vasıtasıyla gönderilen bültenler için her zaman reddetme (opt-out) opsiyonu bulunmaktadır. Ancak epostanızı ve isminizi, siz yerine Yayımcıdan aldığımız hallerde, Okuyucu'nun rızasının geçerliliğini temin etmek Yayımcı'nın sorumluluğu olduğundan, bu durumlarda veri işleyen/hizmet sağlayıcı olarak hareket ettiğimizi ve bu bilgiler için Yayımcı'nın veri sorumlusu olarak hareket ettiğini belirtmek isteriz.

Veri Saklama

Kural olarak, verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca saklıyoruz.

Haklarınız ve Bizimle İletişim

Bizde bulunan bilgilerinize erişim talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı doğrudan RevuePrivacy@twitter.com adresi üzerinden veya aşağıdaki uygun adres üzerinden bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Hakkınızda işlediğimiz verilerinizin bir kopyasını size makine tarafından okunabilir (machine-readable) formatta sağlayacağız. Talebinizi yerine getirmek için kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir.

Bizde bulunan bilgilerinizin yanlış olduğunu düşünürseniz, bilginizin doğruluğunu sağlamak için gerekli güncellemeleri yapabilmemiz adına bizimle iletişime geçebilirsiniz. Doğrudan pazarlama gibi belirli veri işleme faaliyetlerine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Herhangi bir zamanda bilgilerinizi silmemizi isterseniz, talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri veya Birleşik Krallık dışında herhangi bir ülkede ikamet ediyor olmanız halinde, kişisel verilerinizden sorumlu veri sorumlusu şirket aşağıdaki adreste mukim olan Twitter, Inc.'dir:

 • Twitter, Inc.
 • Dikkatine: Gizlilik Politikası Talebi
 • 1355 Market Street, Suite 900
 • San Francisco, CA 94103

Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri veya Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizden sorumlu şirket, aşağıdaki adreste mukim olan Twitter International Company'dir:

 • Twitter International Company
 • Dikkatine: Veri Koruma Görevlisi
 • One Cumberland Place
 • Fenian Street Dublin 2
 • D02 AX07 IRELAND

Twitter'in Veri Koruma Görevlisi ile gizli bir şekilde buradan iletişime geçebilirsiniz. Bilgilerinizi kullanımımız ile ilgili herhangi bir endişenizi dile getirmek istemeniz halinde (sahip olabileceğiniz diğer haklarınıza halel gelmemek kaydıyla), yerel düzenleyici otorite veya Twitter International Company'nin düzenleyici baş otoritesi olan İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ne başvuru yapma hakkına sahipsiniz. İlgili otoritelerin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü Kişilere Aktarım

Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve diğer ülkelerde bize hizmet sağlamaları ve belirli fonksiyonları yerine getirmeleri için hizmet sağlayıcılar ile çalışıyoruz. Örneğin, bloglarımıza veya wikilerimize yer sağlanması gibi Hizmetimizin sunulmasına ve Hizmetimizin kullanımını anlamamıza yardımcı üçüncü kişiler tarafından sağlanan Google Analytics gibi çeşitli hizmetler kullanıyoruz. Özel kişisel verilerinizi, yalnızca bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda kullanmaları şartıyla, işbu Gizlilik Politikası ve diğer uygun gizlilik ve güvenlik tedbirlerine uygun yükümlülüklere tabi bu hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz. Ödeme bilgilerinizi, ödemelerin gerçekleştirilmesi, dolandırıcılık veya diğer yasaklı faaliyetlerin önlenmesi, tespiti ve soruşturulması, ters ibraz (chargeback) veya geri ödeme gibi yöntemlerle uyuşmazlık çözümlerinin kolaylaştırılması ve kredi veya banka kartlarının kabulü ile bağlantılı diğer amaçlar uyarınca ödeme hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz.

İşbu Gizlilik Politikasında yer alan aksi yöndeki hükümlere veya size sair surette sunabileceğimiz diğer kontrollere bakılmaksızın, herhangi bir kanuna, yönetmeliğe, yasal işleme veya resmi kurumların taleplerine uymak, herhangi bir bireyin güvenliğini sağlamak, spam, kötüye kullanım veya Hizmetimizdeki kötü niyetli aktörleri önlemek dahil platformumuzun güvenliğini veya bütünlüğünü sağlamak, dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunların ele alınması ya da haklarımızı veya mülklerimizi veya Hizmetimizi kullanan kişilerin haklarını ve mülklerini korumak için makul açıdan gerekli olduğunu düşündüğümüz hallerde kişisel verilerinizi veya diğer güvenlik verilerinizi saklayabilir, kullanabilir, paylaşabilir veya açıklayabiliriz. Ancak, işbu Gizlilik Politikasındaki hiçbir düzenleme, kişisel bilgilerinizin açıklanmasına yönelik devlet dahil üçüncü kişi taleplerine karşı sahip olduğunuz yasal savunmaları veya itiraz haklarını sınırlandırmamaktadır.

Herhangi bir iflas, birleşme, devralma, yeniden yapılanma veya varlık satışına konu olmamız halinde, kişisel verileriniz söz konusu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya aktarılabilir. İşbu Gizlilik Politikası, yeni şirkete aktarılan kişisel verilerinize de uygulanacaktır. Kişisel verilerinizi ayrıca, reklam gösterimi dahil, Hizmetimizin ve iştiraklerimizin hizmetlerinin yürütülmesi için kurumsal iştiraklerimize açıklayabiliriz.

Kişilerin bir bülten ile etkileşime geçme sayısı gibi toplu veriler veya reklamcılara ilişkin olarak, reklamlarını kaç kişinin görüntülediği veya tıkladığına ilişkin raporlar, belirli bir bağlantıya kaç kişinin tıkladığı bilgisi gibi kişisel veri sayılmayan verileri reklamcılar ve diğer iş ortakları ile paylaşıyoruz ve onlara açıklıyoruz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Size İnternet Sitelerimizi sunabilmek için global olarak faaliyet gösteriyoruz ve bu kapsamda, verilerinizi diğer ülkelere aktarmamız gerekebilir. Ülkenizin kanunlarının izin verdiği hallerde, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda veya faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kişisel verilerinizi aktarmamıza, depolamamıza veya kullanmamıza izin vermektesiniz. Kişisel verilerinizi aktardığımız bazı ülkelerde, resmi kurumların ne zaman verilere erişebileceğine ilişkin gizlilik ve veri koruma kanunları, ülkenizin veri koruma düzenlemelerinden farklı olabilir. Global operasyonlarımız ve veri aktarımları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri, Brezilya veya Birleşik Krallık dışına aktardığımız hallerde, ilgili kişilerin haklarını korumak amacıyla alıcı ülkenin veri koruma kanunlarının ve/veya veri alıcısının sözleşmesel yükümlülüklerinin [AB standart sözleşme maddelerine dayandığımız hallerde (bunlara ilişkin bilgiler aşağıda açıklandığı üzere talep edilebilmektedir)] öngördüğü yeterlilikte, uygun seviyede veri koruması sağlıyoruz.

Twitter, Inc., AB-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikamızda ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı sertifikamızda açıklandığı üzere Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan kişisel verilerin toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanmasına ilişkin AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı ilkelerine ("İlkeler") uymaktadır. Bununla beraber, Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri ve Birleşik Krallık'tan yapılan kişisel veri aktarımları için hukuki sebep olarak AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanına dayanmıyoruz.

Gizlilik Kalkanı ile bağlantılı herhangi bir şikayetiniz olması halinde, lütfen bizimle buradan iletişime geçin. Gizlilik Kalkanı yükümlülüklerimiz kapsamında, İlkelere uyumumuz hakkında herhangi bir uyuşmazlığımız olması halinde, bu uyuşmazlığı kurum iç şikayet çözüm süreçlerimiz veya alternatif olarak bağımsız uyuşmazlık çözümü kuruluşu JAMS vasıtasıyla ve belirli şartlar altında, Gizlilik Kalkanı tahkim süreci ile çözmeye çalışacağız.

Gizlilik Kalkanı katılımcıları, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve diğer yetkili resmi kurumların soruşturma ve icrai yetkilerine tabidir. Belirli koşullar altında, katılımcılar kişisel verilerin AB, EFTA ülkeleri veya Birleşik Krallık'tan, AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde mukim üçüncü kişilere yapılacak aktarımlardan sorumlu olabilir. AB-ABD Gizlilik Kalkanı ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Çerezler ve Analizler

Platformumuzun işleyişi için fonksiyonel çerezler kullanmamız gerekmektedir. İlaveten, Hizmetimizi kullanmanız halinde IP adresimiz otomatik olarak internet sunucumuzun günlük (log) dosyalarına kaydedilir. Bu Hizmetimizin uygun şekilde yönetebilmemiz ve güvenliğini sağlayabilmemiz için gereklidir. Bu çerezleri her zaman reddedebilirsiniz. Çerezlere ek olarak, eposta analizleri yapıyoruz ve kullanıcılarımızın epostalarını ilginç bulup bulmadığınızı takip ediyoruz. Bu sayede kullanıcılarımıza kendileri ile ilgili olabilecek bilgileri sağlıyoruz.

Çocuklar ve Hizmetimiz

Hizmetimiz çocuklara yönelik değildir ve 13 yaşın altında olmanız halinde Hizmetimizi kullanamazsınız. Ayrıca, ülkenizde kişisel verilerinizin işlenmesine onay verecek yaşta olmanız gerekmektedir (bazı ülkelerde, sizin adınıza ebeveyninizin veya vasinizin onay vermesine izin verebiliriz).

Üçüncü Kişilere Ait İnternet Siteleri

İşbu Gizlilik Politikası, Hizmetimiz üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla ziyaret ettiğiniz üçüncü kişilere ait internet siteleri için geçerli değildir. Söz konusu üçüncü kişilerin kişisel verilerinizi güvenilir bir şekilde işleyeceğini taahhüt edemiyoruz. Bu internet siteleri ile etkileşime geçmeden önce ilgili sitelerde yer alan gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

İşbu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda, örneğin, Hizmetimizde veya yürürlükteki kanunlarda yapılan değişiklikler neticesinde, güncelleyebiliriz. Bu durumda, kanunların öngördüğü şekilde sizi önceden bilgilendireceğiz. Politikanın en güncel sürümü kişisel verilerinize yönelik işleme faaliyetlerimize uygulanacak olup internet sitemizde yayımlanacaktır. Bu politikada kendi takdirimize bağlı olarak esaslı bir değişiklik yapmamız halinde, sizi bu internet sitesi üzerinden veya hesabınız ile bağlantılı eposta adresinize eposta göndererek bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinin akabinde Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz halinde, güncellenmiş Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılırsınız.